Şekiller, metin kutuları ve WordArt ile çalışmak için klavye kısayolları

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede anlatılan klavye kısayolları, ABD klavye düzenine dayanmaktadır. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşların aynısı olmayabilir.

Bir veya daha fazla tuşa aynı anda basılmasını gerektiren klavye kısayolları için basılacak tuşlar artı işaretiyle (+) birbirinden ayrılır. Bir tuşa ve hemen ardından diğerine basmanızı gerektiren klavye kısayolları için basılacak tuşlar virgülle (,) birbirinden ayrılır.

SmartArt grafikleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları için SmartArt grafiklerinin klavye kısayollarıkonusuna bakın.

Her program için ek klavye kısayollarını görüntülemek üzere Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Yapılacak işlem

Tuş

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

ESC

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

ENTER

Tüm nesneleri seçme (Seçili nesne olarak ile)

CTRL+A

Başka nesnelerin altındaki bir nesneyi seçme ve nesne yığını içinde ileriye doğru gezinme.

Üst nesneyi seçtikten sonra SEKME

Diğer nesnelerin altındaki bir nesneyi seçme ve nesne yığını arasında geriye doğru gezinme.

Üst nesneyi seçtikten sonra SHIFT+SEKME

Birden fazla şekil seçme

DENETİM basılı tutarak Şekiller'i tıklatın

Metin içeren birden fazla şekil seçme

Şekilleri tıklatırken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun

Seçim bölmesini açma veya kapatma.

ALT+F10

Seçili nesneyi kesme.

CTRL+X

Seçilen nesneyi kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

CTRL+V

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel yapıştırma.

CTRL+ALT+V

Şekilleri, resimleri veya WordArt'ı gruplandırma.

Gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçtikten sonra CTRL+G

Şekillerin, resimlerin veya WordArt'ın gruplarını çözme.

Grubunu çözmek istediğiniz grubu seçtikten sonra CTRL+SHIFT+G

Izgara gösterme veya gizleme.

SHIFT+F9

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

ALT+F9

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Bir şekli metniyle birlikte seçerseniz, şeklin öznitelikleriyle birlikte metnin görünüm ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Şekil özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz şekli veya nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Bağlı veya katıştırılmış nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için SEKME veya SHIFT + SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. < Değişken > Nesne, ENTER seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın veya SAĞ OK ikincil menüyü görüntülemek için anahtar ve ardından Düzenle' yi seçin.

SmartArt grafiği ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz SmartArt grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. SEKME tuşunun ardından ok tuşlarına basarak istediğiniz SmartArt grafik düzenini seçip ENTER tuşuna basın.

 4. ENTER tuşuna basın.

Metin kutusu ekleme

 1. Tuşuna basın ve ALT, N Ekle sekmesini göstermek için bırakın.

 2. Metin grubunda Metin kutusunataşımak için OK tuşlarını kullanın.

  Bilgisayarda Doğu Asya dil desteğini etkinleştirdiyseniz, Yatay Metin Kutusu veya Dikey Metin Kutusu seçeneğini belirtmek için ok tuşunu kullanın.

 3. CTRL+ENTER tuşlarına basın.

 4. İstediğiniz metni girin.

WordArt ekleme

 1. WordArt'ı seçmek için sırasıyla ALT tuşunu ve N, W tuşlarını basıp bırakın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın, sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için SEKME (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT + SEKME) şekilleri veya nesneleri tuşlarına basın.

 • Birden çok öğeyi seçmek için seçim bölmesini kullanın. Seçim bölmesini açmak için ALT, H, SL tuşlarına ve ardından P tuşuna basın ve bırakın.

Seçim bölmesinde kullanım için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Seçim bölmesini açma.

ALT+F10

Odak ile farklı bölmeler arasında geçiş yapma.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Seçime başka bir nesne ekleme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ENTER

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

CTRL+SHIFT+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

CTRL+SHIFT+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesindeki klavye odağı ile ağaç görünümü ve Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında geçiş yapma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tüm grupları daraltma.

ALT+SHIFT+1

Tüm grupları genişletme.

ALT+SHIFT+9

Şekildeki noktaları düzenleme

Not: Şekli tıklatın ve ardından ALT + J + D + E + E tuşlarına basın.

 • Bir nokta eklemek için CTRL tuşunu basılı tutarak şekil anahattını tıklatın.

 • Bir noktayı silmek için CTRL tuşunu basılı tutarak noktayı tıklatın.

 • Noktanın düzgün bir nokta kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken SHIFT tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, düzgün bir noktaya dönüştürülür. Düzgün nokta, aynı uzunlukta iki satır kesimini birleştirir.

 • Noktanın düz bir nokta kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken CTRL tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, düz bir noktaya dönüştürülür. Düz nokta, farklı uzunlukta iki satır kesimini birleştirir.

 • Noktanın köşe noktası kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken ALT tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, bir köşe noktasına dönüştürülür. Köşe noktası, biri farklı bir yöne giden iki satır kesimini birleştirir.

 • Nokta ve satır kesimleri üzerinde yapılan değişikliği iptal etmek için farenin düğmesini bırakmadan önce ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Word

Yapılacak işlem

Tuş

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

ESC

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Birden fazla şekil seçme

DENETİM basılı tutarak Şekiller'i tıklatın

Metin içeren birden fazla şekil seçme

Şekilleri tıklatırken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun

Seçim bölmesini açma.

ALT+F10

Odaklanmış bir öğeyi seçme (seçim bölmesinin içinde).

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme (seçim bölmesinin içinde).

SHIFT+ENTER

Bir metin kutusundaki metni düzenleme.

Metin kutusu seçildikten sonra F2 veya ENTER

Bir şekildeki metni düzenleme.

Şekil seçildikten sonra F2 veya ENTER

Seçilen nesneyi kesme.

CTRL+X

Seçilen nesneyi kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

CTRL+V

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel yapıştırma.

CTRL+ALT+V

Son eylemi geri alır.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

 2. Şekil özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz şekli veya nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Bağlı veya katıştırılmış nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için ÜST KARAKTER+SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. < Değişken > Nesne, ENTER seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın veya SAĞ OK ikincil menüyü görüntülemek için anahtar ve ardından Düzenle' yi seçin.

Nesne ekleme

 1. ALT, N ve ardından J tuşuna basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI OK, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.

  • İki kez Dosyadan Oluştur sekmesini seçin ve sonra dosyaya göz atın veya eklemek istediğiniz nesneyi dosya adını yazın için AŞAĞI OK'a basın.

SmartArt grafiği ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz SmartArt grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. SEKME tuşunun ardından ok tuşlarına basarak istediğiniz SmartArt grafik düzenini seçip ENTER tuşuna basın.

 4. ENTER tuşuna basın.

Metin kutusu ekleme

 1. ALT, N ve ardından X tuşlarına basıp bırakın.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz Metin kutusunu seçin ve ardından ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. Yazmayı bitirip, belgenizde metin düzenlemeye geri dönmek istediğinizde ESC tuşuna basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakıp.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. ESC tuşuna basın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar döngü İlet (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT + SEKME) şekilleri veya nesneleri SEKME.

Seçim bölmesinde kullanım için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Seçim bölmesini açma.

ALT+F10

Odak ile farklı bölmeler arasında geçiş yapma.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Seçime başka bir nesne ekleme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ENTER

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Şekildeki noktaları düzenleme

Not: Şekli tıklatın ve ardından ALT + J + D + E + E tuşlarına basın.

 • Bir nokta eklemek için CTRL tuşunu basılı tutarak şekil anahattını tıklatın.

 • Bir noktayı silmek için CTRL tuşunu basılı tutarak noktayı tıklatın.

 • Noktanın düzgün bir nokta kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken SHIFT tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, düzgün bir noktaya dönüştürülür. Düzgün nokta, aynı uzunlukta iki satır kesimini birleştirir.

 • Noktanın düz bir nokta kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken CTRL tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, düz bir noktaya dönüştürülür. Düz nokta, farklı uzunlukta iki satır kesimini birleştirir.

 • Noktanın köşe noktası kabul edilmesi için noktaya bağlı tutamaçlardan birini sürüklerken ALT tuşuna basın. Sürüklemeyi bıraktığınızda, nokta, bir köşe noktasına dönüştürülür. Köşe noktası, biri farklı bir yöne giden iki satır kesimini birleştirir.

 • Nokta ve satır kesimleri üzerinde yapılan değişikliği iptal etmek için farenin düğmesini bırakmadan önce ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×