Metin ve tablolar

Şekil veya metin kutusu içinde metin yönünü ve konumunu ayarlama

Şekil veya metin kutusu içinde metin yönünü ve konumunu ayarlama

Metin kutuları ve şekillerin çoğu metin içerebilir. Metin yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir ve tek satırda görüntülenebilir ya da birden çok satıra kaydırılabilir.

Metnin yönünü değiştirebilirsiniz ve ayrıca en uygun aralığı sağlamak için metin kutularının ve şekillerin kenar boşluklarını değiştirebilir veya metnin daha iyi sığması için şekilleri yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Çizgiler ve bağlayıcılar, içine metin eklenemeyen şekillerdir.

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Metin yönü örnekleri: dikey, döndürülmüş ve yığılmış

Şekil veya metin kutusunda metni okuma yönünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, metni 90 veya 270 derece döndürüp yan görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’i seçin.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Boyut/Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayın.

 4. Metin Kutusu'nun altında, Metin yönü listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

  Şekil Biçimlendir bölmesinde metin yönü seçme

Yığılmış seçeneği PowerPoint ve Excel'de kullanılabilir ancak Word‘de yoktur.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni döndürme (yansıtma)

Yansıtılmış metin örneği: ilki x ekseninde 180 derece döndürülmüş ve ikincisi y ekseninde 180 derece döndürülmüş
 1. Belgenize bir metin kutusu veya şekil ekledikten sonra metninizi yazın ve biçimlendirin.

 2. Kutuya veya şekle sağ tıklayın ve Şekil Biçimlendir’i seçin.

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Efektler’i seçin.

  Şekil Biçimlendir bölmesindeki Efektler sekmesi
 4. 3-B Döndürme'nin altında, X Yönünde Döndürme veya Y Yönünde Döndürme kutusuna 180 yazın.

 5. (İsteğe Bağlı) Metin kutunuz bir renkle doldurulursa, Şekil Biçimlendir bölmesinde rengi kaldırabilirsiniz. Şekil Seçenekleri’nin altında Dolgu ve Çizgi sekmesine Dolgu ve Çizgi sekmesi tıklayın, Dolgu’yu genişletin ve Dolgu yok’u seçin.

 6. (İsteğe Bağlı) Metin kutusu ana hattını kaldırmak için metin kutusuna sağ tıklayın, gösterilen mini araç çubuğundan Ana Hat’a tıklayın ve Ana Hat Yok’u seçin.

Diğer konumlandırma seçenekleri

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu
Sola Hizalı, Ortalanmış, Sağa Hizalı veya Her iki kenar boşluğuna yaslanmış

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığına tıklayın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

Üç dikey metin hizalama seçeneği: üst, orta ve alt

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Boyut/Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayın.

  Şekil Biçimlendir bölmesindeki metin kutusu seçenekleri

 4. Dikey hizalama listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin.

Sayfanın Başı

Metin kaydırıldığında şekil veya metin kutusunun sağ kenarında geldiğinde otomatik olarak yeni satırda devam eder.

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’i seçin.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Boyut/Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’i ve ardından Şekilde metni kaydır’ı seçin.

  Şekilde metni kaydır onay kutusu

Sayfanın Başı

Kenar boşluğu, metin ile metnin içinde yer aldığı şekil veya metin kutusunun dış kenarı arasındaki mesafedir.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’i seçin.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Boyut/Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayın.

  Şekil Biçimlendir bölmesindeki metin kutusu seçenekleri

 4. Aşağıdaki kenar boşluklarından biri için ölçütü inç veya milimetre (mm) olarak belirtin:

  Kenar Boşluğu

  Açıklama

  Sol kenar boşluğu

  Şeklin sol kenarıyla metnin en solu arasındaki uzaklık

  Sağ kenar boşluğu

  Şeklin sağ kenarıyla metnin en sağı arasındaki uzaklık

  Üst kenar boşluğu

  Şeklin üst kenarıyla metnin en üstü arasındaki uzaklık

  Alt kenar boşluğu

  Şeklin alt kenarıyla metnin en altı arasındaki uzaklık

Sayfanın Başı

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e ve ardından Metin Kutusu’na tıkladıktan sonra Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçin.

  Şekil Biçimlendir bölmesinde Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçme

İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Metin yönü örnekleri: dikey ve döndürülmüş

Bir şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, metni 90 veya 270 derece döndürüp yan görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’i seçin.

 3. İletişim kutusunun sol bölmesinde Metin Kutusu’nu seçin.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 4. Metin yerleşimi'nin altında, Metin yönü listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

  Notlar: 

  • Şekil Biçimlendir iletişim kutusunun Metin Kutusu bölmesindeki seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, iletişim kutusunun en üstündeki Yardım Yardım düğmesi resmi düğmesine tıklayın.

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni döndürme (yansıtma)

Yansıtılmış metin örneği: ilki x ekseninde 180 derece döndürülmüş ve ikincisi y ekseninde 180 derece döndürülmüş
 1. Belgenize bir metin kutusu veya şekil ekledikten sonra metninizi yazın ve biçimlendirin.

 2. Kutuya veya şekle sağ tıklayın ve Şekil Biçimlendir’i seçin.

 3. Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda, soldaki 3-B Döndürme'ye tıklayın.

  Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda 3B Döndürme seçenekleri
 4. X kutusuna 180 girin.

Diğer konumlandırma seçenekleri

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu
Sola Hizalı, Ortalanmış, Sağa Hizalı veya Her iki kenar boşluğuna yaslanmış

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

metnin dikey hizalamasını gösteren şekiller

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Metin yerleşimi'nin altında, Dikey hizalama listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

Sayfanın Başı

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Otomatik Sığdır'ın altında, Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır'ı tıklatın.

İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

İç kenar boşluğu, metinle şeklin veya metin kutusunun dış kenarlığı arasındaki değiştirilebilir uzaklıktır.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. İç Kenar Boşluğu'nun altında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Şeklin sol kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sol kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin sağ kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sağ kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin üst kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Üst kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin alt kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Alt kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Metin yönü örnekleri: dikey ve döndürülmüş

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü yatay (soldan sağa) ve dikey (yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya) olarak değiştirebilirsiniz.

Word ve Outlook

 1. Seçmek için şekle veya metin kutusuna çift tıklayın ve Biçim sekmesini açın.

 2. Biçim sekmesinin Metin grubunda Metin Yönü’ne Metin Yönlendirmesi tıklayın. Üç seçenek arasında geçiş yapmak için Metin Yönü’ne birden çok kez tıklayabilirsiniz (90 derece döndürülmüş, 270 derece döndürülmüş, Yatay).

PowerPoint

 1. Metin kutusu seçili durumdayken Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Metin Yönü Metin Yönlendirmesi ’ne tıklayın ve istediğiniz seçeneği belirtin.

 2. Metni içine düzgün sığdırmak için metin kutusunu gerektiği gibi yeniden boyutlandırın.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni döndürme (yansıtma)

Yansıtılmış metin örneği: ilki x ekseninde 180 derece döndürülmüş ve ikincisi y ekseninde 180 derece döndürülmüş

Office 2007 paketinin Excel veya PowerPoint uygulamasında metni döndürebilirsiniz ama Word'de döndüremezsiniz.

 1. Belgenize bir metin kutusu veya şekil ekledikten sonra metninizi yazın ve biçimlendirin.

 2. Kutuya veya şekle sağ tıklayın ve Şekil Biçimlendir’i seçin.

 3. Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda, soldaki 3-B Döndürme'ye tıklayın.

  Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda 3B Döndürme seçenekleri
 4. X kutusuna 180 girin.

Diğer konumlandırma seçenekleri

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu
Sola Hizalı, Ortalanmış, Sağa Hizalı veya Her iki kenar boşluğuna yaslanmış

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

metnin dikey hizalamasını gösteren şekiller

Word ve Outlook

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Şekil için, kısayol menüsünde Otomatik Şekil Biçimlendir'e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  Metin kutusu için, kısayol menüsünde Metin Kutusu Biçimlendir'e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Dikey hizalama'nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın.

PowerPoint

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Dikey hizalama'nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın.

Sayfanın Başı

Metni kaydırırsanız, şeklin veya metin kutusunun sağ kenarlığına ulaştığınızda metin otomatik olarak yeni bir satıra geçer.

Word ve Outlook

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. Seçenekler'in altında Otomatik şekilde metni kaydır onay kutusunu seçin.

PowerPoint

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. Şekilde metni kaydır onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

İç kenar boşluğu, metinle şeklin veya metin kutusunun dış kenarlığı arasındaki değiştirilebilir uzaklıktır.

Word ve Outlook

 1. Ayarlamak istediğiniz kenar boşluğunu içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. İç kenar boşluğu kısmındaki Sol, Sağ, Üst ve Alt kutularına, şeklin kenarlıkları ve metin arasındaki mesafeyi belirten yeni kenar boşluğu miktarlarını girin.

PowerPoint

 1. Ayarlamak istediğiniz kenar boşluğunu içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. İç kenar boşluğu kısmındaki Sol, Sağ, Üst ve Alt kutularına, şeklin kenarlıkları ve metin arasındaki mesafeyi belirten yeni kenar boşluğu miktarlarını girin.

Sayfanın Başı

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

Word ve Outlook

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. Seçenekler'in altında Metni sığdırmak için Otomatik Şekil'i yeniden boyutlandır onay kutusunu seçin.

  İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

PowerPoint

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. Otomatik sığdır bölümünden Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçin.

  İpucu: Taşan metni daralt seçeneğine tıklayarak metnin boyutunu, şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Daire veya başka bir şeklin çevresinde metni kaydırma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×