Şekil veya metin kutusu içinde metin yönünü ve konumunu ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Metin kutuları ve çoğu şekil (çizgiler ve bağlayıcılar hariç), şekle veya metin kutusuna eklenmiş metin içerebilir. Bu metin yatay veya dikey olarak konumlandırılabilir ve kaydırılabilir ya da yalnızca bir satırda gösterilebilir. Ayrıca en uygun aralığı sağlamak için metin kutularının ve şekillerin kenar boşluklarını değiştirebilir, metnin daha iyi sığması için şekilleri yeniden boyutlandırabilir veya metnin yönünü değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni yatay konumlandırma

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığını tıklatın.

 2. Üzerinde Giriş sekmesinde, (veya Outlook ileti sekmesi), istediğiniz yatay hizalama seçeneğini tıklatın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni dikey konumlandırma

metnin dikey hizalamasını gösteren şekiller

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayıp Metin Kutusu’nu seçin.

  Şekil Biçimlendir bölmesindeki metin kutusu seçenekleri

 4. Dikey hizalama listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni kaydırma

Metni kaydırırsanız, şeklin veya metin kutusunun sağ kenarlığına ulaştığınızda metin otomatik olarak yeni bir satıra geçer.

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e ve ardından Metin Kutusu’na tıkladıktan sonra Şekilde metni kaydır’ı seçin.

  Şekilde metni kaydır onay kutusu

Sayfanın Başı

Metinle şeklin veya metin kutusunun kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

İç kenar boşluğu, metinle şeklin veya metin kutusunun dış kenarlığı arasındaki değiştirilebilir uzaklıktır.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayıp Metin Kutusu’nu seçin.

  Şekil Biçimlendir bölmesindeki metin kutusu seçenekleri

 4. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Şeklin sol kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sol kenar boşluğu kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin sağ kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sağ kenar boşluğu kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin üst kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Üst kenar boşluğu kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin alt kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Alt kenar boşluğu kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

Sayfanın Başı

Metnin sığması için şekli yeniden boyutlandırma

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e ve ardından Metin Kutusu’na tıkladıktan sonra Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçin.

  Şekil Biçimlendir bölmesinde Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçme

İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Bir şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, metni 90 veya 270 derece döndürüp yan görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir seçeneği

 3. Şekil Biçimlendir bölmesinde Düzen ve Özellikler Düzen ve Özellikler sekmesi ’e tıklayıp Metin Kutusu’nu seçin.

 4. Metin yönü listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

  Şekil Biçimlendir bölmesinde metin yönü seçme

Sayfanın Başı

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni yatay konumlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni dikey konumlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni kaydırma

Metinle şeklin veya metin kutusunun kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

Metnin sığması için şekli yeniden boyutlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni yatay konumlandırma

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni dikey konumlandırma

metnin dikey hizalamasını gösteren şekiller

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Metin yerleşimi'nin altında, Dikey hizalama listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni kaydırma

Metni kaydırırsanız, şeklin veya metin kutusunun sağ kenarlığına ulaştığınızda metin otomatik olarak yeni bir satıra geçer.

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. İç kenar boşluğu'nun altında, Şekilde metni kaydır onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Metinle şeklin veya metin kutusunun kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

İç kenar boşluğu, metinle şeklin veya metin kutusunun dış kenarlığı arasındaki değiştirilebilir uzaklıktır.

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. İç Kenar Boşluğu'nun altında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Şeklin sol kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sol kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin sağ kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Sağ kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin üst kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Üst kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

  • Şeklin alt kenarlığıyla metin arasındaki uzaklığı belirtmek için, Alt kutusuna yeni kenar boşluğu sayısını girin.

Sayfanın Başı

Metnin sığması için şekli yeniden boyutlandırma

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Otomatik Sığdır'ın altında, Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır'ı tıklatın.

İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

 1. Metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir'i tıklatın ve ardından sol bölmede Metin Kutusu'nu tıklatın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Metin yerleşimi'nin altında, Metin yönü listesinden istediğiniz seçeneği belirtin.

  Notlar: 

  • Şekli Biçimlendir iletişim kutusunun Metin Kutusu bölmesindeki seçenekler hakkında ek bilgi için, iletişim kutusunun üst kısmındaki Yardım'a Yardım düğmesi resmi tıklayın.

Sayfanın Başı

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni yatay konumlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni dikey konumlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni kaydırma

Metinle şeklin veya metin kutusunun kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

Metnin sığması için şekli yeniden boyutlandırma

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni yatay konumlandırma

Şekillerde yatay metin

Tek bir paragraf veya satırın yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz paragrafı veya metin satırını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Şekil veya metin kutusu içindeki tüm metnin yatay hizalamasını değiştirmek için:

 1. Şekli veya metin kutusunu seçmek için kenarlığını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde (Outlook’ta İleti sekmesinde), istediğiniz yatay hizalama seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesindeki Paragraf grubu

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni dikey konumlandırma

metnin dikey hizalamasını gösteren şekiller

Word ve Outlook

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Şekil için, kısayol menüsünde Otomatik Şekil Biçimlendir'e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  Metin kutusu için, kısayol menüsünde Metin Kutusu Biçimlendir'e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Dikey hizalama'nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın.

PowerPoint

 1. Şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

  şekil biçimlendir iletişim kutusu

 3. Dikey hizalama'nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metni kaydırma

Metni kaydırırsanız, şeklin veya metin kutusunun sağ kenarlığına ulaştığınızda metin otomatik olarak yeni bir satıra geçer.

Word ve Outlook

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. Seçenekler'in altında Otomatik şekilde metni kaydır onay kutusunu seçin.

PowerPoint

 1. Kaydırmak istediğiniz metni içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. Şekilde metni kaydır onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Metinle şeklin veya metin kutusunun kenarı arasındaki kenar boşluklarını değiştirme

İç kenar boşluğu, metinle şeklin veya metin kutusunun dış kenarlığı arasındaki değiştirilebilir uzaklıktır.

Word ve Outlook

 1. Ayarlamak istediğiniz kenar boşluğunu içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. İç kenar boşluğu kısmındaki Sol, Sağ, Üst ve Alt kutularına, şeklin kenarlıkları ve metin arasındaki mesafeyi belirten yeni kenar boşluğu miktarlarını girin.

PowerPoint

 1. Ayarlamak istediğiniz kenar boşluğunu içeren şeklin veya metin kutusunun kenarlığını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. İç kenar boşluğu kısmındaki Sol, Sağ, Üst ve Alt kutularına, şeklin kenarlıkları ve metin arasındaki mesafeyi belirten yeni kenar boşluğu miktarlarını girin.

Sayfanın Başı

Metnin sığması için şekli yeniden boyutlandırma

Metnin sığabilmesi için şeklin veya metin kutusunun boyutunu dikey yönde otomatik olarak artırabilirsiniz.

Word ve Outlook

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil için, Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

   Not: Şekil metin içermediği sürece şekilde Metin Kutusu sekmesi kullanılamaz.

  • Metin kutusu için, Metin Kutusunu Biçimlendir'i ve sonra da Metin Kutusu sekmesini tıklatın.

 3. Seçenekler'in altında Metni sığdırmak için Otomatik Şekil'i yeniden boyutlandır onay kutusunu seçin.

  İpucu: Taşan metni daralt seçeneğini tıklatarak, metnin boyutunu şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

PowerPoint

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şeklin veya metin kutusunun kenarlığına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Şekil Biçimlendir’e ve ardından Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 3. Otomatik sığdır bölümünden Şekli metin sığacak şekilde boyutlandır’ı seçin.

  İpucu: Taşan metni daralt seçeneğine tıklayarak metnin boyutunu, şeklin veya metin kutusunun içine sığacak şekilde küçültebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü belirtme

Şeklin veya metin kutusunun içindeki metnin yönünü yatay (soldan sağa) ve dikey (yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya) olarak değiştirebilirsiniz.

Word ve Outlook

 1. Seçmek için şekle veya metin kutusuna çift tıklayın ve Biçim sekmesini açın.

 2. Biçim sekmesindeki Metin grubunda Metin Yönü’ne Metin Yönlendirmesi tıklayın. Üç seçenek arasında geçiş yapmak için Metin Yönü’ne birden çok kez tıklayabilirsiniz.

PowerPoint

 1. Seçmek için şekle veya metin kutusuna çift tıklayın ve Biçim sekmesini açın.

 2. Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda Metin Yönü Metin Yönlendirmesi ’ne tıklayın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×