İzlenen değişikliklerin ve açıklamaların belgeden kaldırma

Bu makalede

Değişikliklerim görünüyor

Değişiklikleri İzleme özelliği

Bir belgedeki izlenen değişiklikleri ve açıklamaları nasıl denetlerim?

İzlenen değişikliklerimi ve açıklamalarımı nasıl ortadan kaldırırım?

Söz konusu izlenen değişiklikler ve açıklamalar bu metne nereden geldi?

Gizli değişiklikleri ve açıklamaları bulma

Microsoft Office Word izlenen değişiklikleri ve açıklamaları neden varsayılan olarak görüntüler

İkisini de yapabilir miyim?

Değişikliklerim görünüyor

Çalışma arkadaşınızdan e-posta yoluyla bir belge aldınız. Üzerinde çalışmak istediğiniz bir belge için bu iyi bir başlangıç noktası olabilir, arkadaşınızın gönderdiği belgeyi yeni bir adla kaydedip kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlediniz. Arkadaşınızın özgün belge üzerinde açıklamalar yapmış olabileceği aklınızın ucundan geçmiyor, çünkü o açıklamalar sizin elinizdeki kopyada görünmüyor.

Artık belgeyi müşterilerinize göndermeye hazırsınız, ama onlara özgün belgenin, çalışma arkadaşınızın açıklamalarının ve güncelleştirmelerinizin tamamını değil de belgenin sizin elinizdeki halini göndermek istiyorsunuz.

Öte yandan, iş başvuru mektubunuzda yaptığınız değişiklikleri izlemek için Word'de Değişiklikleri İzleme özelliğini kullanmış da olabilirsiniz. Şimdi mektubu olası işvereninize göndermek istiyorsunuz. İşverenin o mektuba son şeklini verinceye dek geçirdiğiniz düşünce sürecini değil, metnin düzenlendikten sonraki halini görmesi gerekiyor.

Her iki durumda da, belgenizi gönderdiğiniz kişiler size belgenin üstü çizili alanlar, alt çizgiler ve sayfa kenarlarındaki balonlar yüzünden güçlükle okunabilir durumda olduğunu bildirdiklerinde şaşkına dönüyorsunuz. Şuraya bakın! Mektubunuzda üstü çizili biçimde görünen üç ayrı puntoyla yazılmış bir paragraf var  ve o an vurgulamak istediğiniz beceri altı çizili bir metin olarak görünüyor. Büyük ihtimalle o işe alınmayacaksınız.

Değişiklikleri izlenen belgeler

Siz gönderdiğinizde bu metin belgede yoktu. Word bu içeriği nerede buldu ve görüntüledi? Word'ün istediğiniz gibi çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Sayfanın Başı

Değişiklikleri İzleme özelliği

Farkında olmayabilirsiniz, ama Word'de Değişiklikleri veya Açıklamaları İzleme özelliğiyle çalışıyorsunuz. Genellikle, Word değişlikleri izlediğinde silinen öğeleri kenar boşluklarındaki balonların içinde, eklemeleri de altı çizili metin olarak görüntüler. Silinen öğeler  ve açıklamalar (veya "ek açıklamalar) da  satır içlerinde görüntülenebilir.

İzlenen değişiklikleri veya açıklamaları depolamanın çeşitli yolları vardır,  ancak Değişiklikleri İzleme özelliği etkinken yapılan tüm değişiklikler ve eklenen açıklamalar kabul edilinceye veya reddedilinceye (veya açıklamalar söz konusu olduğunda silininceye) dek belgenin bir parçası olarak kalırlar.

Not : İzlenen değişiklikleri depolamak belgede varolan izlenen değişiklikleri veya açıklamaları silmez. Bunun yerine, izlenen değişiklikleri depolamak üstü çizili kısımlar, alt çizgiler ve balonlarla uğraşmak zorunda kalmadan belgeyi görüntüleyebilmenizi sağlar.

Sayfanın Başı

Bir belgedeki izlenen değişiklikleri ve açıklamaları nasıl denetlerim?

Word 2010, herhangi bir belgedeki izlenen değişiklikleri, açıklamaları, gizli metin ve diğer kişisel bilgileri denetlemenize olanak tanıyan Belge Denetleyicisi adında bir özelliğe sahiptir. Belgeyi denetlemek için:

 1. Üzerindeki izlenen değişiklikleri ve açıklamaları incelemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. Dosya sekmesine tıklayın.

 3. Bilgi'ye, Sorunları Denetle'ye, sonra da Belgeyi İncele'ye tıklayın.

 4. Belge Denetleyicisi iletişim kutusunda Denetle'yi tıklatın.

 5. Denetim sonuçlarını gözden geçirin. Belge Denetleyicisi açıklamalar ve izlenen değişiklikler bulursa Açıklamalar, Düzeltmeler, Sürümler ve Ek Açıklamalar'ın yanındaki Tümünü Kaldır öğesini tıklatmanız istenir.

 6. Yeniden İncele veya Kapat öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

İzlenen değişikliklerimi ve açıklamalarımı nasıl ortadan kaldırırım?

İzlenen değişiklikleri ve açıklamaları ortadan kaldırmak için, değişiklikleri kabul etmeniz veya reddetmeniz ve açıklamaları silmeniz gerekir. Bunu şu şekilde yaparsınız:

 1. Gözden Geçir sekmesinin İzleme grubunda Biçimlendirmeyi Göster'in yanındaki oka tıklayın.
  Seçeneklerin Biçimlendirmeyi Göster listesi

 2. Aşağıdaki öğelerin her birinin yanında onay işaretinin belirdiğinden emin olun:

  • Açıklamalar

  • Mürekkep

  • Eklemeler ve Silmeler

  • Biçimlendirme

  • Gözden geçirenler (Gözden geçirenler öğesinin üzerine gidin ve Tüm Gözden Geçirenler öğesinin seçili olduğundan emin olun.)

Bir öğenin yanında onay işareti belirmiyorsa, seçmek için o öğeyi tıklatın.

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda Sonraki'ne veya Önceki'ne tıklayın.
  Değişiklikler grubu

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değişiklikler grubunda Kabul Et’e tıklayın.

  • Değişiklikler grubunda Reddet’e tıklayın.

  • Açıklamalar grubunda Sil'e tıklayın.

 3. Belgedeki bütün izlenen değişiklikler kabul edilinceye veya reddedilinceye ve bütün açıklamalar silininceye dek 3. ve 4. adımları yineleyin.

  Notlar : 

  • Bütün değişiklikleri kabul etmek istediğinizi biliyorsanız, önce Kabul et öğesini, sonra da Belgedeki Tüm Değişiklikleri Onayla öğesini tıklatın.

  • Bütün değişiklikleri reddetmek istediğinizi biliyorsanız, önce Reddet öğesini, sonra da Belgedeki Tüm Değişiklikleri Reddet öğesini tıklatın.

  • Bütün açıklamaları kaldırmak için bunları silmeniz gerekir. Açıklamalar grubunda, Sil öğesinin yanındaki oku tıklatın, sonra da Belgedeki Tüm Açıklamaları Sil öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Söz konusu izlenen değişiklikler ve açıklamalar bu metne nereden geldi?

Açıklamaları veya izlenen değişiklikleri kaldırdığınızı düşünmüş olabilir veya belgeyi başka birinden almış ve belgenin açıklamalar veya izlenen değişiklikler içerdiğini fark etmemiş olabilirsiniz. Siz bu öğelerin farkında değilken Word onları nasıl depoluyor?

Siz veya belgeyi gönderen kişi belgenin daha kolay okunmasını sağlamak için izlenen değişiklikleri veya açıklamaları gizlemiş olabilir. Ancak, izlenen değişiklikleri gizlemek onları ortadan kaldırmaz. Siz eylemde bulununcaya dek bu öğeler belgede kalır. Kullandığınız Word sürümüne ve kullandığınız ayarlara bağlı olarak, izlenen değişiklikler veya açıklamalar siz veya bir başkası belgeyi açtığında yeniden belirebilir.

Başkalarının izlenen değişiklikleri ve açıklamaları görmesini istemiyorsanız, belgeyi başkalarıyla paylaşmandan önce izlenen değişiklikleri kabul edin veya reddedin ve açıklamaları silin.

Sayfanın Başı

Gizli değişiklikleri ve açıklamaları bulma

İzlenen değişiklikleri ve açıklamaları gizlemenin, bu öğelerin artık belgede olmadığını düşünmenize yol açabilecek birkaç yolu vardır. Örneğin:

 • Gözden Geçirme kutusu için Görüntüleme   Gözden Geçir sekmesinde, İzleme grubunda, Gözden Geçirme için Görüntüle kutusu size hangi görüntüleme modunda olduğunuzu gösterir. Ayrıca belgenizi görüntülemek için ek seçenekler sağlar. Son veya Özgün öğesine tıklarsanız izlenen değişiklikler ve açıklamalar gizlenir. Bunları görüntülemek için Son Gösterme Biçimlendirmesiseçeneğini veya Özgün Gösterme Biçimlendirmesi seçeneğini belirleyin.
  İzleme grubunda Gözden Geçirme için Görüntüle kutusu

 • Biçimlendirmeyi Gösterme   Gözden Geçir sekmesinde, İzleme grubunda, açıklamaları ve izlenen değişiklikleri gizlemek için Biçimlendirmeyi Göster listesini kullanabilirsiniz. Biçimlendirmeyi Göster öğesinin altında onay işareti ile işaretli olan öğeler görüntülenir; onay işareti ile işaretli olmayan öğeler gizlenir. Eklemeler ve Silmeler gibi bir öğeyi görüntülemek için, Biçimlendirmeyi Göster menüsünde o öğeye tıklayın.
  Seçeneklerin Biçimlendirmeyi Göster listesi

Microsoft Office Word izlenen değişiklikleri ve açıklamaları neden varsayılan olarak görüntüler

İzlenen değişiklikler ve açıklamalar içeren belgeleri istemeden dağıtmanızı önlemek için, Word izlenen değişiklikleri ve açıklamaları varsayılan olarak görüntüler. Gözden Geçirme için Görüntüle kutusunda Son Gösterme Biçimlendirmesi varsayılan seçenektir.

Sayfanın Başı

İkisini de yapabilir miyim?

Bir belgede izlenen değişiklikleri veya açıklamaları korumak ve belgeyi izlenen değişiklikleri ve açıklamaları başkası görmeden paylaşmak istiyorsanız, en iyi çözüm belgenin ayrı kopyalarını depolamaktır.

Dağıtım için ortak bir kopya oluşturun ve özel kopyayı kendinize saklayın. Belgenin ortak sürümünde, bu makalede açıklandığı gibi izlenen değişiklikleri kabul edin veya reddedin ve tüm açıklamaları silin. Belgenin özel sürümünde, izlenen değişiklikleri ve açıklamaları yerinde bırakabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Açıklamayı ekleme veya silme

Açıklamaları veya izlenen değişiklikleri gösterme veya gizleme

İzlenen değişiklikleri gözden geçirme, kabul etme, reddetme ve gizleme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×