İzin düzeyleri ve SharePoint 2007'de izinleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Windows SharePoint Services 3.0 varsayılan izin düzeyleri

Liste, site izinleri ve kişisel izinler

Bağımlılıklar ve açıklamalar

Windows SharePoint Services'a genellikle yerleşik olarak bulunan siteleri ek varsayılan SharePoint grupları olmakla birlikte, Windows SharePoint Services 3.0 varsayılan olarak beş izin düzeyleri içerir. Bu izin düzeyleri kendisiyle ilişkilendirilmiş özel izinler vardır. Site sahibi, hangi izinleri bu izin düzeyleri (dışında sınırlı erişim ve tam denetim izin düzeylerini) ile ilişkili veya farklı bir izin kümesi birleştirmek için yeni izin düzeyleri ekleme seçebilirsiniz.

Not : Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasından önce izin düzeyleri site grupları, SharePoint grupları da siteler arası grup olarak biliniyordu.

Site sahibi, izinleri izin düzeyleri ile ilişkilendirmeniz ve izin düzeyleri kullanıcıları ve SharePoint grupları da ilişkilendirmek. Kullanıcıları ve SharePoint grupları siteler, listeler, liste öğelerini, kitaplıklar, listeler ve kitaplıklar ve belgeleri klasörleri gibi güvenliği sağlanabilir nesneler ile ilişkilendirilir. Siteleri ve site içeriğine erişimi denetleme hakkındafarklı güvenliği sağlanabilir nesnelerin izinlerini atama hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Aşağıdaki tablolarda kullanıcılara ve SharePoint gruplarına atayabileceğiniz izin düzeyleriyle izin düzeylerine atayabileceğimiz izinlerin listesini ve açıklamasını bulabilirsiniz. Listede her izin için, varsayılan olarak o izinle ilişkilendirilen izin düzeyi yer alır. Listede ayrıca her izin için varsa ona bağımlı izinler ve iznin kendisi dahil varsayılan izin düzeyleri gösterilmiştir.

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında varsayılan izin düzeyleri

İzin Düzeyi

Açıklama

Tam Denetim

Bu izin düzeyini tüm izinleri içerir. Site adı SharePoint sahipler grubunun için varsayılan olarak atanır. Bu izin düzeyini özelleştirilmiş veya silinemez.

Tasarım

Web sitesinde liste ve belge kitaplığı oluşturabilir, sayfaları düzenleyebilir ve tema, kenarlık ve stil sayfası uygulayabilir. Varsayılan olarak herhangi bir SharePoint grubuna atanmamıştır.

Katkıda Bulunma

Ekleme, düzenleme ve varolan listelerde ve belge kitaplıkları öğeleri silme. Site adı üyeleri SharePoint grubuna varsayılan olarak atanır.

Okuma

Web sitesine salt okunur erişim. Kullanıcıları ve SharePoint grupları bu izin düzeyine sahip öğeleri ve sayfaları, açık öğelerini ve belgeleri görüntüleyebilirsiniz. Site adı ziyaretçiler SharePoint grubuna varsayılan olarak atanır.

Sınırlı Erişim

Sınırlı Erişim izin düzeyi, kullanıcılara sitenin tamamına erişim hakkı vermeden belirli bir liste, belge kitaplığı, öğe veya belgeye erişim hakkı vermek için ayrıntılı izinlerle birleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, örneğin bir liste veya kitaplığa erişmek için kullanıcının üst Web sitesini açma ve Web sitesinin teması ve gezinti çubukları gibi paylaşılan verileri okuma izni olmalıdır. Sınırlı Erişim izin düzeyi özelleştirilemez veya silinemez.

Not : Bu izin düzeyini kullanıcılara veya SharePoint gruplarına atayamazsınız. Bunun yerine, kullanıcılara veya SharePoint gruplarına sitenizde bir nesneye erişim hakkı verirseniz, bu hak da bu grupların izinleri olmayan daha üst düzey bir nesneye erişimleri olmasını gerektirirse, Windows SharePoint Services 3.0 uygulaması kullanıcılara ve SharePoint gruplarına bu izin düzeyini otomatik olarak atar. Örneğin, kullanıcılara listede bir öğeye erişim hakkı verirseniz ve kullanıcıların listenin kendisine erişimleri yoksa, Windows SharePoint Services 3.0 uygulaması onlara otomatik olarak listede, gerekirse sitede de Sınırlı Erişim hakkı verir.

Sayfanın Başı

Liste ve site izinleri ve kişisel izinler

Windows SharePoint Services 3.0 uygulaması 33 izin içerir, bu izinler de beş varsayılan izin düzeyinde kullanılır. Belirli bir izin düzeyinde (Sınırlı Erişim ve Tam Denetim izin düzeyleri hariç) hangi izinlerin bulunduğunu değiştirebilir veya belirttiğiniz belirli bir izin kümesini içerecek yeni bir izin düzeyi oluşturabilirsiniz.

İzinler, uygulanabildikleri nesnelere bağlı olarak liste izinleri, site izinleri ve kişisel izinler olarak sınıflandırılır. Örneğin, site izinleri belirli bir siteye, liste izinleri yalnızca liste ve kitaplıklara, kişisel izinler de kişisel görünümler, özel Web Bölümleri gibi şeylere uygulanır. Aşağıdaki tablolarda izinler ve bu izinlerin varsayılan olarak atandığı izin düzeyleri gösterilir.

Liste İzinleri

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Katkıda Bulunma

Okuma

Sınırlı Erişim

Listeleri Yönetme

X

X

Kullanıma Almayı Geçersiz Kılma

X

X

Öğe Ekleme

X

X

X

Öğeleri Düzenleme

X

X

X

Öğeleri Silme

X

X

X

Öğeleri Görüntüleme

X

X

X

X

Öğeleri Onaylama

X

X

Öğeleri Açma

X

X

X

X

Sürümleri Görüntüleme

X

X

X

X

Sürümleri Silme

X

X

X

Uyarı Oluşturma

X

X

X

X

Uygulama Sayfalarını Görüntüleme

X

X

X

X

X

Site İzinleri

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Katkıda Bulunma

Okuma

Sınırlı Erişim

İzinleri Yönetme

X

Kullanım Verilerini Görüntüleme

X

Alt Site Oluşturma

X

Web Sitesi Yönetme

X

Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

X

X

Tema ve Kenarlık Uygulama

X

X

Stil Sayfası Uygulama

X

X

Grup Oluşturma

X

Dizinlere Göz atma

X

X

X

Kendi Kendine Site Oluşturma özelliğini Kullanma

X

X

X

X

Sayfaları Görüntüleme

X

X

X

X

İzinleri Numaralandırma

X

Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma

X

X

X

X

X

Uyarıları Yönetme

X

Uzak Arabirimleri Kullanma

X

X

X

X

X

İstemci Tümleştirme Özelliklerini Kullanma

X

X

X

X

X

Açma

X

X

X

X

X

Kişisel Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

X

X

X

Kişisel İzinler

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Katkıda Bulunma

Okuma

Sınırlı Erişim

Kişisel Görünümleri Yönetme

X

X

X

Özel Web Bölümü Ekleme/Kaldırma

X

X

X

Kişisel Web Bölümlerini güncelleştirme

X

X

X

Sayfanın Başı

Bağımlılıklar ve açıklamalar

Pek çok izin diğer izinlere bağımlıdır. Başka bir izne bağımlı olan bir izin seçtiğinizde, o iznin bağımlı olduğu izin de otomatik olarak seçilir. Aynı şekilde, başka izinlerin bağımlı olduğu bir izni temizlemek bağımlı izinlerin de temizlenmesine yol açar. Aşağıdaki tablolarda her iznin ne için kullanıldığı açıklanır ve varsa bağımlı izinlerin listesi verilir.

Liste izinleri

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

Listeleri Yönetme

Liste oluşturma ve silme, bir listede sütun ekleme veya kaldırma ve bir listenin ortak görünümlerini ekleme veya kaldırma.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma, Kişisel Görünümleri Yönetme

Kullanıma Almayı Geçersiz Kılma

Başka bir kullanıcıya verilen bir belgeyi geçersiz kılma veya iade etme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğe Ekleme

Listelere öğe ekleme, belge kitaplıklarına belge ekleme ve Web tartışması açıklamaları ekleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Düzenleme

Listelerde öğeleri düzenleme, belge kitaplıklarında belgeleri düzenleme, belgelerde Web tartışması açıklamalarını düzenleme ve belge kitaplıklarında Web Bölümü Sayfalarını özelleştirme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Silme

Listeden öğeleri, belge kitaplığından belgeleri ve belgelerden Web tartışması açıklamalarını silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Görüntüleme

Listelerde öğeleri, belge kitaplıklarında belgeleri ve Web tartışması açıklamalarını görüntüleme.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Onaylama

Liste öğesi veya belgenin ikincil sürümünü onaylama.

Öğeleri Düzenleme, Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Açma

Sunucu tarafı dosya işleyicilerle belgelerin kaynağını görüntüleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sürümleri Görüntüleme

Liste öğesi veya belgenin eski sürümlerini görüntüleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sürümleri Silme

Liste öğesi veya belgenin eski sürümlerini silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sürümleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uyarı Oluşturma

E-posta uyarıları oluşturma.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uygulama Sayfalarını Görüntüleme

Liste veya belge kitaplığında belge ve görünümleri görüntüleme.

Açma

Site İzinleri

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

İzinleri Yönetme

Web sitesinde izin düzeyleri oluşturma ve değiştirme ve kullanıcı ve gruplara izin atama.

Öğeleri Onaylama, İzinleri Numaralandırma, Açma

Kullanım Verilerini Görüntüleme

Web sitesi kullanımıyla ilgili rapor görüntüleme.

Öğeleri Onaylama, Açma

Alt Site Oluşturma

Takım siteleri, Toplantı Çalışma Alanı siteleri ve Belge Çalışma Alanı siteleri gibi alt siteler oluşturma.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Web Sitesini Yönetme

İçeriği yönetmenin yanı sıra Web sitesinin bütün yönetim görevlerini gerçekleştirme.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

HTML sayfaları veya Web Bölümü sayfaları ekleme, değiştirme veya silme ve Windows SharePoint Services uyumlu bir düzenleyici yardımıyla Web sitesini düzenleme.

Öğeleri Görüntüleme, Dizinlere Göz Atma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Tema ve Kenarlık Uygulama

Web sitesinin tamamına tema veya kenarlık uygulama.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Stil Sayfası Uygulama

Web sitesine stil sayfası (.css dosyası) uygulama.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Grup Oluşturma

Site topluluğu içinde herhangi bir yerde kullanılabilecek bir kullanıcı grubu oluşturma.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Dizinlere Göz atma

SharePoint Designer veya Web-based Distributed Authoring and Versioning (Web DAV) gibi bir arabirim kullanarak Web sitesinde dosya ve klasörleri numaralandırma.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Kendi Kendine Site Oluşturma özelliğini Kullanma

Kendi Kendine Site Oluşturma'yı kullanarak Web sitesi oluşturma

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sayfaları Görüntüleme

Web sitesinde sayfaları görüntüleme.

Açma

İzinleri Numaralandırma

Web sitesi, liste, klasör, belge veya liste öğesindeki izinleri numaralandırma.

Öğeleri Görüntüleme, Öğeleri Açma, Sürümleri Görüntüleme, Dizinlere Göz Atma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma

Web sitesinin kullanıcıları hakkında bilgi görüntüleme.

Açma

Uyarıları Yönetme

Web sitesinin bütün kullanıcıları için uyarıları yönetme

Öğeleri Görüntüleme, Uyarı Oluşturma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uzak Arabirimleri Kullanma

Web sitesine erişmek için Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV veya SharePoint Designer arabirimlerini kullanma.

Açma

Açma

O kapsayıcının içindeki öğelere erişmek için bir Web sitesini, listeyi veya klasörü açma.

Bağımlı izin yok

Kişisel Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

Bir kullanıcının kendi kullanıcı bilgilerini değiştirmesine, örneğin resim eklemesine izin verme.

Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma, Açma

Kişisel izinler

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

Kişisel Görünümleri Yönetme

Listelerin kişisel görünümlerini oluşturma, değiştirme ve silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Özel Web Bölümü Ekleme/Kaldırma

Web Bölümü Sayfasında özel Web Bölümleri ekleme veya kaldırma.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma, Kişisel Web Bölümlerini Güncelleştirme

Kişisel Web Bölümlerini güncelleştirme

Kişiselleştirilmiş bilgileri görüntülemek için Web Bölümlerini günceleştirme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×