İstenen kayıtları görüntülemek için Access veritabanında filtre uygulama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Filtreleme, Access veritabanları görüntülenmesini istediğiniz yalnızca verileri görmek için kullanışlı bir yoldur. Form, rapor, sorgu veya veri sayfasında belirli kayıtları görüntülemek veya yalnızca belirli kayıtları raporu, tablo veya sorgudan yazdırmak için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre uygulayarak, arka plandaki nesneye tasarımını değiştirmeden görünümü'nde verileri sınırlandıran imkanınız olur.

Bu makalede

Filtreler nasıl yardımcı olur

Seçin ve bir filtre türü uygulama

Filtreyi kaldırma veya yeniden uygulama

Filtreyi temizleme

Filtreyi kaydetme

Filtreler nasıl yardımcı olur

Filtreyi uyguladıktan sonra aldığınız görünümü, yalnızca seçtiğiniz değerlere sahip kayıtları içerdiğinden, verilerin kalanını filtreyi temizlemek kadar gizli kalır.

Not: Veri sayfalarında sütunları ve formlarda ve raporlarda ifadeleri için ilişkili denetimleri filtreleme desteklemez.

Çeşitli filtreler vardır ve bunların bazılarını uygulamak ve kaldırmak kolay. Access her görünüme yerleşik olarak bulunan bazı genel filtreler içerir. Filtre komutları kullanılabilirliğini türü ve alan değerlerini bağlıdır.

Örneğin, Doğum günleri belirli bir ay boyunca düşen kişilerin kayıtları görüntülemek için Giriş sekmesinde Sırala & filtre grubunda Doğum tarihi sütunu tıklayın, Tarih filtreleritıklatın ve sevk tarihi dönem'i seçin.

Tarih alanında filtreleme

1. size sağlanan filtreler Seçili sütundaki veri türüne bağlıdır.

2. Dönem içindeki tüm tarihler filtre tarih değerleri gün ve yılı kısmını yoksayar.

Bu filtre uygulanmış görünümü'nde, yalnızca Doğum tarihi alanında Ay kısmını Nisan için ayarlanır kayıtları görürsünüz.

Nisan için filtrelenmiş doğum tarihi

1. geçerli görünümü doğum tarihi sütunu filtrelenir sütun üstbilgisini ve kayıt gezicisi çubuğunda filtre simgesini gösterir.

2. veri sayfası görünümünde, fareyi sütun başlığının üzerine getirdiğinizde, geçerli filtre ölçütün görürsünüz.

Not:  Zaten filtrelenmiş bir sütuna filtre uyguladığınızda, önceki filtre otomatik olarak kaldırılır. Bir defada yalnızca tek bir filtre aslında bir alan için olabilir; ancak her alan için farklı bir filtre görünümünde belirtebilirsiniz.

Örneğin, Doğum günleri Nisan içinde kalan İngiltere live kişilerinizin adlarını görmek için kişiler tablosunu Ülkebölge alanı ve ayrıca Doğum Tarihi alanına filtre uygulayabilirsiniz. Tek bir görünümde birden çok alana filtre uygularken filtreleri böyle ve işleci kullanılarak birleştirilir:

Ülkebölge İngiltere ve doğum tarihi ayın = Nisan =

Filtrelenmemiş görünüme dönmek için: filtreleri kaldırın. Böylece özgün, filtrelenmemiş görünüme geri dönebilirsiniz filtre geçici olarak kaldırma görünümünden kaldırır.

Filtre uygulanmış ve filtre uygulanmamış görünümleri arasında geçiş yapmak için: filtreyiGiriş sekmesinde Sırala & filtre grubunda öğesini tıklatın.

Filtre bir görünümden kalıcı olarak kaldırmak için: filtreyi temizleyin. Filtreleri temizlemek öğrenmek için bir filtreyi temizlemebölümüne bakın.

Nesneyi kapatana kadar bile, başka bir nesneyi görünümüne geçiş filtre ayarlarını da geçerliliğini korur. Veri Sayfası görünümünde bir form filtrelerseniz, Form görünümü veya Düzen görünümüne geçin ve formu kapatana kadar da geçerliliğini korur bile diğer bir deyişle, filtre ayarlarını yine etkin olacaktır. Filtre uygulanmış nesneyi kaydederseniz, sonraki nesneyi açmak kullanılabilir olacaktır. Filtreyi kaydetme hakkında bilgi edinmek için bu makaledeki Filtre Kaydet bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Seçin ve bir filtre türü uygulama

Bir veri türü için birkaç kullanıma hazır filtreler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu filtreler olarak menü komutları aşağıdaki görünümlerinde kullanılabilir: veri sayfası, Form, rapor ve Düzen. Bu filtreler yanı sıra, form veya veri sayfası (forma göre filtre olarak adlandırılır) form tamamlayarak filtre de uygulayabilirsiniz.

Daha fazla esneklik istiyorsanız ve rahat yazma ifadeleri varsa, filtre belge sekmesindeki seçenekleri kullanarak kendi filtreler oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki tür filtre seçin:

Genel filtreler: belirli değerleri veya bir değerler için filtre uygulamak için.

Seçime göre filtre: veri sayfası görünümünü filtreleme seçeneğini kullanarak bir satırda seçili bir değerle eşleşen bir değer içeren tüm satırları bir tabloda filtre uygulamak için.

Forma göre filtre: birkaç alanları form veya veri sayfası, filtre uygulamak veya belirli bir kayda bulmaya çalışıyorsanız.

Gelişmiş Filtre: Filtre türüne özel filtre ölçütlerini burada tanımlarsınız.

Not: Filtre komutları görünümlerden herhangi birinde görmüyorsanız, form veya Veritabanı Tasarımcısı filtreleme devre dışı olabilir. Tasarımcı hakkında daha fazla yardım için başvurun.

Genel filtreler

OLE nesnesi alanlarını ve hesaplanmış değerleri görüntüleme alanları hariç, tüm alan türleri genel filtreler sunar. Kullanılabilir filtreleri listesini seçili alanın veri türünü ve değerleri bağlıdır.

Filtre uygulamak istediğiniz alanı sağ tıklatın. Birden çok sütun veya denetimleri filtrelemek için size gerekir ya da seçin ve her sütuna filtre uygulamak veya ayrı ayrı denetlemek veya Gelişmiş Filtre seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bu makaleyi forma göre filtre ve Gelişmiş Filtreler bölümlere bakın.

Örneğin, doğum tarihi alanına ilişkin filtreleri görmek için üzerinde Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın filtresi

Genel Tarih filtreleri
Genel Tarih filtreleri örneği

1. belirli değerler için filtre uygulamak için onay kutusu listesi kullanın. Listede alanında şu anda görüntülenen tüm değerleri görüntülenir.

2. değer aralığı için filtre uygulamak için bu filtreler birini tıklatın ve gerekli değerleri belirtin. Örneğin, doğum günlerini kalan geçerli tarihi ve yıl sonu arasındaki görmek için arasınıtıklatın ve sonra uygun başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki iletişim kutusunda belirtin. Görmek için tarihi tıklatın, belirli bir tarihte kalan tüm Doğum günleri ve belirli bir tarihte giren tüm doğum günlerini görüntülenir.

Bir tarih alandaki değerlerin türü özgü filtreler listesine etkisi sahip dikkate almak önemlidir. Geçtiğimiz iki yılda bir tarihi alanına en son tarih değerini denk gelen bir uzun, daha ayrıntılı filtre listesini görürsünüz. Bir alanda tarihleri hiçbiri küçüktür iki yaşında ise, daha kısa filtre listesine bakın.

Uzun ve kısa genel tarih filtresi listeleri
Uzun ve kısa genel tarih filtresi listeleri

Not: Tür özgü filtreler bulunmamaktadır için Evet/Hayır, OLE nesnesi ve ek alanları. Değer listesi, zengin metin içeren alanlar veya Not alanları için kullanılamaz.

Genel filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: veri sayfası, Form, rapor veya Düzen.

 2. Görünüm değil zaten filtrelenir emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

  İpucu: Üzerinde belirli bir nesnenin tüm filtreleri kaldırmak için Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından Tüm filtreleri Temizle'yi.

 3. Sütun veya filtre uygulamak için ve üzerinde istediğiniz ilk alana karşılık gelen denetim herhangi bir yeri tıklatın Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın filtresi

Genel filtre uygulamak için: işaret metin (veya numarasını veya Tarih) filtrelerive sonra da istediğiniz filtreyi tıklatın. Aşağıdakiler gibi filtreler eşittir ve arasında Komut İstemi'ni size gerekli değerleri girin.

İpucu:  Aşağıdakiler gibi bazı karakterleri, *, %, ve?, bir filtre metin kutusunda belirtilen zaman özel anlamları vardır. Örneğin, * karakterlik, dolayısıyla temsil eden dizeyi bir * birile başlayan herhangi bir dize ve değil yalnızca sabit dizesini eşleştirir bir *. Özel bir karakter anlamını yoksaymak için bunu içine aldığınız böyle köşeli ayraçlar []: bir [*]. ANSI-89 standart kullanan veritabanları işle *,?, [,],!, - ve özel karakterler olarak #. ANSI-92 standart kullanan veritabanları işle %, _, [,], ^ ve - özel karakterler olarak. Access ile ya da standart kullanabilirsiniz, ancak iki standartları karışımınızı oluşturun (örneğin, ?bir *) belirli bir ifadede...

Alan değerlerine göre filtre uygulamak için: değil istediğiniz filtre öğesini tıklatıp ardından değerleri yanındaki onay kutularını temizleyin Tamam.

Bir veya birkaç uzun bir listede değer filtre uygulamak için önce temizleyin (Tümünü Seç) onay kutusunu işaretleyin ve sonra istediğiniz değerleri seçin.

Metin, sayı ve tarih alanları (boş değer veri bulunmadığında gösterir) boş değerler için filtre uygulamak için: listeden onay kutusunu temizleyin (Tümünü Seç) onay kutusunu sonra yanındaki onay kutusunu seçin (boş olanlar).

Seçime göre filtre uygulama

Satırda bir değerle eşleşen bir değer içeren tablodaki tüm satırları görmek için hızlı bir şekilde veri sayfası görünümünde belirli bir değer seçerek ve sonra Seçimi komutu tıklatılarak filtre uygulayabilirsiniz. Açılan listede kullanılabilir filtreleme seçenekleri görüntülenir. Bu seçenekler, seçilen değer veri türüne bağlı olarak değişir. Seçim Filtresi seçeneklere erişmek için başka bir yolu belirli bir hücreyi sağ tıklatmaktır.

Örneğin, varsa değeri 21/2/1967 Doğum Tarihi alanında şu anda seçili, Giriş sekmesinde, Sırala & filtre grubunda filtre tarafından seçimi komutlarını görüntülemek için seçim ' i tıklatın ve istediğiniz filtreleme seçeneği belirleyin..

Seçime dayalı filtre listesi

Komut listesini de değerinin ne kadar seçili olduğuna bağlıdır. Örneğin, yalnızca bazı karakterleri değer seçerseniz, komutları, seçtiğiniz alan hangi kısmını bağlı olarak farklı bir listesine bakın.

Kısmen seçili alana dayalı filtreler

1. filtre alanı değerin başına kullanarak...

2.... bir alan değerini ortasına...

3.... ya da bir alan değerini sonunda.

Not: Kısmi bir seçimi filtreleme birden çok değerli alanlar için kullanılamaz. Ekler için Seçimi komutu kullanılamaz.

Sıralama & filtre grubunda filtre, Giriş sekmesinde, kaldırmak için Filtreyitıklatın veya Gelişmiş ' i tıklatın ve Tüm filtreleri Temizle'yitıklatın.

Seçime dayalı filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: veri sayfası, Form, rapor veya Düzen.

 2. Görünüm değil zaten filtrelenir emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

 3. Filtre bir parçası olarak kullanmak ve sonra sütun (veri sayfası görünümünde) içini tıklatın veya (Form, rapor veya düzen görünümünde) denetlemek için istediğiniz değeri içeren kayda gider.

Filtre uygulamak için kısmi seçimi dayalı; hazırda istediğiniz karakterleri seçin Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Seçimive ardından uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

Forma göre filtre uygulama

Bir form veya veri sayfası birkaç alanları filtre uygulamak istediğinizde veya belirli bir kayda bulmaya çalışıyorsanız, bu filtre yararlıdır. Access boş form veya özgün form veya veri sayfası benzer ve sonra istediğiniz alanların çoğunu tamamlayın olanak tanır veri sayfası oluşturur. Bitirdiğinizde, Access belirtilen değerleri içeren kayıtları bulur.

Not: Not, köprü, Evet/Hayır forma göre filtre kullanarak birden çok değerli alanlar için ya da alanlar için alan değerleri belirtemezsiniz veya OLE nesnesi veri türü rağmen kayıt kümesindeki diğer alanları için değerler belirtebilirsiniz.

Burada ilgili kişinin başlık sahibive o kişinin İstanbul ya da Eugenebulunduğu tüm müşteri kayıtları bulmak istiyorsanız, örneğin, müşteriler veri sayfası veya formu açın ve Giriş sekmesinde Filtre & sıralama gruplandırma, Gelişmiş' i tıklatın ve sonra Forma Göre Filtre Uygula' ı tıklatın.

İlk değer kümesini girin sonra alt veri sayfası veya form kısmında veya sekmesini tıklatın ve sonra sonraki değer kümesini girin. Diğer alan değerlerini bağımsız olarak filtre olarak çalıştırmak için bir alan değerini istiyorsanız, bu değeri arayın ve her veya sekmelerinde girmeniz gerektiğini unutmayın. Her veya sekme alternatif bir filtre değerleri kümesini temsil eder.

Yalnızca giriş eşleşen kayıtları görmek için:    Üzerinde Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Filtreyi.

Form doldurmaya göre filtre uygulama

 1. Bir tablo veya sorguyu veri sayfası görünümünde veya formu Form görünümünde açın.

 2. Görünümüne değil filtre emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

 3. Üzerinde Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından forma göre filtre kısayol menüsünde.

 4. Veri sayfasında mi çalışıyor olmanıza bağlı olarak görüntüleyebilir veya Form görünümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  Veri Sayfası görünümü:İlk satıra filtreleme, görüntülenen oku tıklatın ve sonra bir değer seçmek istediğiniz sütunu tıklatın. Ek değerleri toplamak için tıklatmanız veya veri sayfasının alt kısmında sekme ve başka bir değer seçin.

  Form görünümü: denetimde görüntülenen oku tıklatın ve üzerinde filtre uygulanacak bir değer seçin. Ek değerler eklemek için tıklatın veya sekme formu alt kısmında ve başka bir değer seçin.

  İpuçları: Forma göre filtre kullanarak birden çok değerli alanlar için alan değerleri belirtemezsiniz, ancak kayıt kümesindeki olmayan-birden çok değerli bir alan için değerleri belirtebilirsiniz.

  • Bir alan için olası değerler listesi belirtmek için veya işlecini kullanın. Örneğin, "İstanbul" veya "Oregon" ya da değerini içeren kayıtlara filtre uygulamak için Şehir alanı belirtin.

  • Filtre uygulamak için bir onay kutusu veya düğmeyi, gibi denetim istediğiniz durumda olmasını sağlama bir denetimin durumuna dayalı. Böylece bir ölçüt olarak bunu kullanılmaz kayıtları filtreleme için denetimi belirsiz bir konuma dönmek için uygun olduğundan emin olun (soluk görünür).

  • Boş (eksik), null olmayan olan kayıtlara filtre uygulamak için boş (boş veya ""), veya boş olmayan değerlerin, türü Is Null, Is Null değil, "", veya değil "" alanında.

 5. İki alternatif yalnızca ABD, Ülkebölge değeri olan ve doğum günleri Nisan içinde kalan kişilerinizin adlarını görmek için ölçüt kümesi, örneğin, belirtmek isterseniz aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

  • Birden çok ölçüt kümesi herhangi birini karşılayan, ilk ölçüt kümesi girerek ölçütleri belirtin tüm kayıtları getirmek için tıklatın veya sekmesini ve sonra bir sonraki ölçüt kümesini girin. Diğer alan değerlerini bağımsız olarak filtre olarak çalıştırmak için bir alan değerini istiyorsanız, bu değeri girmeniz gerekir Ara sekmesi ve her veya sekmesi. Başka bir deyişle, Ara sekmesi ve her veya sekme alternatif bir filtre değerleri kümesini temsil eder.

  • Ayrıca, her zaman sizin için bir alan ölçüt eklemek unutmayın başka oluşturur veya sekmesi, Access veya sekmesi. Bu, birkaç "veya" ölçütlerini belirtmenizi sağlar. Filtreyi tüm belirtilen değerleri içeren herhangi bir kayıt döndürür aramak sekme veya tüm değerleri ilk belirtilen veya sekme veya tüm değerleri yaptığını belirtilen veya sekme ve benzeri.

Filtreyi kaldırma ve tüm kayıtları görüntülemek için tıklatın Filtreyi yeniden.

Forma göre filtre değiştirmek için Gelişmiş' i tıklatın ve ardından Forma göre filtre yeniden. Geçerli filtre ölçüt kümesi görüntülenir.

Gelişmiş filtre

Bazen, Gelişmiş filtre türü olan bir filtreyi uygulamak isteyebilirsiniz ve filtre ölçütün kendiniz yazmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin, son yedi gün içinde sırasında ya da son altı ayda ilgili tarihler içeren kayıtları bulmak için.

Gelişmiş Filtreler kullanarak ifadeleri yazmayı gerektirir. Excel formüllerinde ve sorgu tasarlarken belirttiğiniz ölçüte için ifadeleri benzer.

Bir doğum günü oluştu son yedi gün içinde sırasında bu kişilerden adlarını bulmak için Gelişmiş Filtre nerede kullanıyor olabileceğiniz, örnek verilmiştir. Gelişmiş filtre uyguladıktan sonra sonuçları ABD başlayan ülke/bölge olan profillere sınırlandırabilirsiniz.

Gelişmiş filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: veri sayfası, Form, rapor veya Düzen.

 2. Görünüm değil zaten filtrelenir emin olun. Kayıt gezicisi çubuğunda Filtre yok soluk göründüğünü doğrulayın (kullanılamaz). Kayıt gezicisi çubuğunda görünmüyorsa, Giriş sekmesinde Sırala & Filtre Uygula grubunda Gelişmiş ' i tıklatın ve ardından Tüm filtreleri Temizle'yi tıklatın ( Tüm filtreleri Temizle'yi soluk görünüyorsa, hiçbir filtre vardır aslında).

 3. Üzerinde Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Gelişmiş tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Gelişmiş Filtre/Sıralama .

 4. Kılavuza filtrelemek istediğiniz alanları ekleyin.

 5. Her alanın ölçüt satırında, bir ölçütü belirtin. Ölçüt olarak ayarla uygulanır ve ölçüt satırında ölçütlerle eşleşen kayıtlar görüntülenir. Tek bir alan için farklı ölçütler belirtmek için ilk ölçütün ölçüt satırına ve ikinci ölçütün veya satırında yazın ve Sessize.

  İpuçları: 

  • Alternatif ölçüt satırında ölçüt kümesi olarak veya resimler kümesinin tamamına uygulanır. Her iki ölçüt kümesi için uygulanmasını istediğiniz herhangi bir ölçüt ölçüt satırına hem veya satır yazılmalıdır. Filtrelenen satırları görmek için Filtreyi tıklatın.

  • Genel filtre veya ne aradığınız yakın bir sonuç üreten seçime göre filtre uygulamak için ölçütleri yazmak öğrenmek için iyi bir yolu olur. Filtre görünüme uygulandığında, ardından görüntülemek filtre nesne sekmesi

Filtre belge sekmesinde özel komutlar

İki özel komutlar sizin için kullanılabilir filtre belge sekmesi. Sekmesinde, tasarım kılavuzunun yukarısında, herhangi bir yeri sağ tıklattığınızda Query'den yük ve Sorgu olarak Kaydet komutlarını kısayol menüsünde kullanılabilir.

Özel filtre seçenekleri

Sorgudan yükle komutu seçili sorgu tasarımını kılavuza yükler. Bu sorgu ölçütü filtre ölçütlerini kullanmanıza olanak sağlar.

Sorgu olarak Kaydet komutu ise filtre ayarlarını yeni bir sorgu olarak kaydetmenize olanak sağlar.

Sayfanın Başı

Filtreyi kaldırma veya yeniden uygulama

Filtre uygulanmamış veri görünümüne geçmek için tam görünüme dönmek için kayıt gezicisi çubuğunda filtre uygulanmış tıklatarak filtreleri kaldırın.

Geçerli filtreleri kaldırdığınızda, filtreleri geçici olarak tüm alanların görünümünde çıkarılır. İlk Ülkebölge ve doğum tarihi alanlarına filtre uygulama ve ardından filtreleri kaldırın, örneğin, tüm kayıtları yeniden görürsünüz.

En son Filtreleri yeniden uygulamak için kayıt gezicisi çubuğunda Filtre uygulanmamış ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Filtreyi temizleme

Artık gereksinim duymadığınız bir filtreyi temizleyin. Filtreyi temizleme görünümünden siler ve, artık bu durum çubuğunda Filtre uygulanmamış ' ı tıklatarak yeniden uygulayabilirsiniz. Tek bir alanı tek bir filtreyi temizleme veya görünümdeki tüm alanlardaki tüm filtreleri temizleme.

 • Tek bir alanı tek bir filtreyi temizlemek için: filtrelenmiş sütunu veya denetimi sağ tıklatın ve sonra alan adı alanından filtreyi temizleyin.

 • Tüm alanlardaki tüm filtreleri temizlemek için: üzerinde Giriş sekmesinde, buna sıralama & filtre grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından kısayol menüsünde Tüm filtreleri temizleme .

Sayfanın Başı

Filtreyi kaydetme

Siz onu yeniden kullanacaksanız, filtre kaydetmek yararlı olabilir. Bir tablo, sorgu, form veya raporu kapattığınızda anda etkin durumda ise filtre ayarlarını nesneyi birlikte otomatik olarak kaydedilir ve bunlar yeniden uygulamak için kullanılabilir. Sonraki nesneyi açtığınızda, ancak, varsayılan olarak, filtre ayarlarını otomatik olarak sizin için uygulanmaz.

Sonraki tablo, sorgu, form veya raporu, nesnenin özellik sayfasından açtığınızda, geçerli filtreleri otomatik olarak uygulandığından emin olmak için nesnenin ayarlama FilterOnLoad özelliğine Evet. Nesneyi bir sonraki açışınızda FilterOnLoad özelliği uygulanır. Bu ayar değiştirdiğinizde, nesneyi kapatıp yeni ayarını uygulamak için yeniden açın.

Not: FilterOnLoad özelliği ayarı yalnızca uygulanmış nesneyi yüklendiğinde. Tasarım Görünümü'nde bir nesne için bu özelliği ayarlamak ve sonra başka bir görünüme geçiş ayarın uygulanması için neden olmaz. Değişiklikler için nesneyi kapatıp gerektiğini FilterOnLoad özelliği ayarın etkinleşmesi için...

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×