İstenen kayıtları görüntülemek için Access veritabanında filtre uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Filtreleme, görüntülenmesini istediğiniz yalnızca verileri görmek için kullanışlı bir yoldur. Form, rapor, sorgu veya veri sayfasında belirli kayıtları görüntülemek veya yalnızca belirli kayıtları raporu, tablo veya sorgudan yazdırmak için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre uygulayarak, arka plandaki nesneye tasarımını değiştirmeden görünümü'nde verileri sınırlandıran imkanınız olur. Bu makalede erişimi ve uygulama, Kaydet veya bir Access 2010 istemci veritabanında filtreleri kaldırmak nasıl filtreler türleri açıklanır. Bu makalede, Access 2010 web veritabanında bulunan filtreleme kayıtlara uygulanmaz.

Bu makalede

Filtreler nasıl yardımcı olur

Seçin ve bir filtre türü uygulama

Bir filtreyi yeniden uygulama veya kaldırma

Filtreyi temizleme

Filtreyi kaydetme

Filtrelerin kullanışlı olma nedeni

Filtre uyguladıktan sonra elde ettiğinizi görünümde yalnızca seçtiğiniz değerlere sahip kayıtlar yer aldığından, filtre temizlenene dek, verilerin geri kalanı gizli kalır.

Not: Veri sayfalarındaki sütunlarla, formlardaki ve raporlardaki ifadelere bağlı denetimler filtreleri desteklemez.

Çeşitli türlerde filtreler vardır ve bunlardan bazılarını uygulamak ve kaldırmak kolaydır. Access 2010'da, her görünümde yerleşik olarak bulunan bazı genel filtreler vardır. Filtre komutlarının kullanılabilirliği, alanın türüne ve değerlerine bağlıdır.

Örneğin, doğum günleri belirli bir ayda olan kişilere ait kayıtları görmek için, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda yer alan Doğum Tarihi sütununu ve Tarih Filtreleri'ni tıklatıp gerekli tarih dönemini seçin.

Tarih alanında filtreleme

1. size sağlanan filtreler Seçili sütundaki veri türüne bağlıdır.

2. Dönem içindeki tüm tarihler filtre tarih değerleri gün ve yılı kısmını yoksayar.

Filtre uygulanmış bu görünümde yalnızca, Doğum Tarihi alanının ay kısmı Nisan olarak ayarlanmış kayıtları görürsünüz.

Nisan için filtrelenmiş Doğum Tarihi

1. geçerli görünümü doğum tarihi sütunu filtrelenir sütun üstbilgisini ve kayıt gezicisi çubuğunda filtre simgesini gösterir.

2. veri sayfası görünümünde, fareyi sütun başlığının üzerine getirdiğinizde, geçerli filtre ölçütün görürsünüz.

Not: Zaten filtrelenmiş bir sütuna filtre uyguladığınızda, önceki filtre otomatik olarak kaldırılır. Bir defada yalnızca tek bir filtre aslında bir alan için olabilir; ancak her alan için farklı bir filtre görünümünde belirtebilirsiniz.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta yaşayan ve doğum günü Nisan ayında olan kişilerin adlarını görmek için, Kişiler tablosunda Ülke Bölge alanına ve Doğum Tarihi alanına filtre uygulayabilirsiniz. Tek bir görünümde birden fazla alana filtre uyguladığınızda, filtreler buradaki gibi VE işleci kullanılarak birleştirilir:

Ülke Bölge = Birleşik Krallık VE Doğum Tarihi ayı = Nisan

Filtrelenmemiş görünüme dönmek için: filtreleri kaldırın. Böylece özgün, filtrelenmemiş görünüme geri dönebilirsiniz filtre geçici olarak kaldırma görünümünden kaldırır.

Filtre uygulanmış ve filtre uygulanmamış görünümleri arasında geçiş yapmak için: Giriş sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula grubunda filtreyitıklatın.

Filtre bir görünümden kalıcı olarak kaldırmak için: filtreyi temizleyin. Filtreleri temizlemek öğrenmek için bir filtreyi temizlemebölümüne bakın.

Nesneyi kapatana kadar bile, başka bir nesneyi görünümüne geçiş filtre ayarlarını da geçerliliğini korur. Veri Sayfası görünümünde bir form filtrelerseniz, Form görünümü veya Düzen görünümüne geçin ve formu kapatana kadar da geçerliliğini korur bile diğer bir deyişle, filtre ayarlarını yine etkin olacaktır. Filtre uygulanmış nesneyi kaydederseniz, sonraki nesneyi açmak kullanılabilir olacaktır. Filtreyi kaydetme hakkında bilgi edinmek için bu makaledeki Filtre Kaydet bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Filtre türü seçme ve uygulama

Bir veri türü için, çeşitli kullanıma hazır filtreler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu filtreler şu görünümlerde menü komutu olarak bulunur: Veri Sayfası, Form, Rapor ve Düzen. Bu filtrelere ek olarak, bir form veya veri sayfasına, form doldurarak da filtre uygulayabilirsiniz (Forma Göre Filtre Uygula olarak adlandırılır).

Daha çok esneklik isterseniz ve ifadeleri yazmakta güçlük çekmiyorsanız, Filtre belge sekmesindeki seçenekleri kullanarak kendi filtrelerinizi oluşturabilirsiniz.

Şu türlerdeki filtreler arasından seçim yapın:

Genel filtreler: belirli değerleri veya bir değerler için filtre uygulamak için.

Seçime göre filtre: veri sayfası görünümünü filtreleme seçeneğini kullanarak bir satırda seçili bir değerle eşleşen bir değer içeren tüm satırları bir tabloda filtre uygulamak için.

Forma göre filtre: birkaç alanları form veya veri sayfası, filtre uygulamak veya belirli bir kayda bulmaya çalışıyorsanız.

Gelişmiş Filtre: Filtre türüne özel filtre ölçütlerini burada tanımlarsınız.

Not: Filtre komutları görünümlerden herhangi birinde görmüyorsanız, form veya Veritabanı Tasarımcısı filtreleme devre dışı olabilir. Tasarımcı hakkında daha fazla yardım için başvurun.

Genel filtreler

OLE Nesnesi alanları ve hesaplanan değerleri görüntüleyen alanlar dışında, tüm alan türlerinde genel filtre seçenekleri sunulur. Kullanılabilir filtrelerin listesi, seçilen alanın veri türüne ve değerlerine göre değişir.

Filtre uygulamak istediğiniz alanı sağ tıklatın. Birden çok sütun veya denetimleri filtrelemek için size gerekir ya da seçin ve her sütuna filtre uygulamak veya ayrı ayrı denetlemek veya Gelişmiş Filtre seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bu makaleyi forma göre filtre ve Gelişmiş Filtreler bölümlere bakın.

Örneğin, doğum tarihi alanına ilişkin filtreleri görmek için üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın filtresi

Genel tarih filtreleri
Genel Tarih filtreleri örneği

1. Belirli değerler için filtre uygulamak isterseniz, onay kutusu listesini kullanın. Listede, alanda görüntülenmekte olan tüm değerler gösterilir.

2. değer aralığı için filtre uygulamak için bu filtreler birini tıklatın ve gerekli değerleri belirtin. Örneğin, doğum günlerini kalan geçerli tarihi ve yıl sonu arasındaki görmek için arasınıtıklatın ve sonra uygun başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki iletişim kutusunda belirtin. Görmek için tarihi tıklatın, belirli bir tarihte kalan tüm Doğum günleri ve belirli bir tarihte giren tüm doğum günlerini görüntülenir.

Bir tarih alanındaki değerlerin, türe özgü filtreler listesi üzerinde etkili olduğunu unutmamak gerekir. Bir tarih alanındaki en yeni tarih değeri önceki iki yıla denk geliyorsa, daha uzun, daha ayrıntılı bir filtre listesi görürsünüz. Bir alandaki tarihlerin hiçbiri iki yıldan eski değilse, daha kısa bir filtre listesi görürsünüz.

Uzun ve kısa genel tarih filtresi listeleri
Uzun ve kısa genel tarih filtresi listeleri

Not: Türe özgü filtreler Evet/Hayır, OLE nesnesi ve ek alanları için kullanılamaz. Değer listesi, not alanları veya zengin metin içeren alanlar için kullanılamaz.

Genel filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: Veri Sayfası, Form, Rapor veya Düzen.

 2. Görünüm değil zaten filtrelenir emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

  İpucu: Üzerinde belirli bir nesnenin tüm filtreleri kaldırmak için Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından Tüm filtreleri Temizle'yi.

 3. Sütun veya filtre uygulamak için ve üzerinde istediğiniz ilk alana karşılık gelen denetim herhangi bir yeri tıklatın Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın filtresi

Genel filtre uygulamak için: işaret metin (veya numarasını veya Tarih) filtrelerive sonra da istediğiniz filtreyi tıklatın. Aşağıdakiler gibi filtreler eşittir ve arasında Komut İstemi'ni size gerekli değerleri girin.

İpucu: Aşağıdakiler gibi bazı karakterleri, *, % ve ?, bir filtre metin kutusunda belirtilen zaman özel anlamları vardır. Örneğin, * karakterlik, dolayısıyla temsil eden dizeyi bir * birile başlayan herhangi bir dize ve değil yalnızca sabit dizesini eşleştirir bir *. Özel bir karakter anlamını yoksaymak için bunu içine aldığınız böyle köşeli ayraçlar []: bir [*]. ANSI-89 standart kullanan veritabanları işle *, ?, [,],!, - ve özel karakterler olarak #. ANSI-92 standart kullanan veritabanları işle %, _, [,], ^ ve - özel karakterler olarak. Access ile ya da standart kullanabilirsiniz, ancak iki standartları karışımınızı oluşturun (örneğin, ?bir *) belirli bir ifadede...

Alan değerlerine göre filtre uygulamak için: değil istediğiniz filtre öğesini tıklatıp ardından değerleri yanındaki onay kutularını temizleyin Tamam.

Bir veya birkaç uzun bir listede değer filtre uygulamak için önce temizleyin (Tümünü Seç) onay kutusunu işaretleyin ve sonra istediğiniz değerleri seçin.

Metin, sayı ve tarih alanları (boş değer veri bulunmadığında gösterir) boş değerler için filtre uygulamak için: listeden onay kutusunu temizleyin (Tümünü Seç) onay kutusunu sonra yanındaki onay kutusunu seçin (boş olanlar).

Seçime Göre Filtre Uygula

Bir satırdaki değerle eşleşen değerin bulunduğu tablodaki tüm satırları görmek için, belirli bir değeri seçip Seçim komutunu tıklatarak veri sayfası görünümüne hızla filtre uygulayabilirsiniz. Açılan listede kullanılabilir filtre seçenekleri görüntülenir. Bu seçenekler, seçili değerin veri türüne göre değişiklik gösterir. Seçim filtresi seçeneklerine erişmenin bir başka yolu da belirli bir hücreyi sağ tıklatmaktır.

Örneğin, Doğum Tarihi alanında 21.02.1967 seçiliyse, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatarak filtreyi seçim komutlarına göre görüntüleyin ve sonra da filtre seçeneklerini belirleyin.

Seçime dayalı filtre listesi

Komut listesi ayrıca, değerin ne ölçüde seçildiğine de bağlıdır. Örneğin, bir değerdeki karakterlerin yalnızca bazılarını seçerseniz, alanın hangi kısmını seçtiğinize bağlı olarak farklı bir komut listesi görürsünüz.

Kısmen seçili alana dayalı filtreler

1. Bir alan değerinin başlangıcını...

2. ...bir alan değerinin ortasını...

3. ...veya bir alan değerinin sonunu kullanan filtre.

Not: Kısmi bir seçimi filtreleme birden çok değerli alanlar için kullanılamaz. Ekler için Seçimi komutu kullanılamaz.

Filtreyi kaldırmak için Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtreyi Değiştir'i veya Gelişmiş'i ve Tüm Filtreleri Temizle'yi tıklatın.

Seçime göre filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: Veri Sayfası, Form, Rapor veya Düzen.

 2. Görünüm değil zaten filtrelenir emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

 3. Filtrenin parçası olarak kullanmak istediğiniz değeri içeren kayda gidin ve sütunun (Veri Sayfası görünümünde) veya denetimin (Form, Rapor veya Düzen görünümünde) içini tıklatın.

Filtre uygulamak için kısmi seçimi dayalı; hazırda istediğiniz karakterleri seçin Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Seçimive ardından uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

Forma göre filtre

Bu filtre, bir form veya veri sayfasında birkaç alana göre filtre uygulamak istediğinizde veya belirli bir kaydı bulmaya çalışırken yararlı olur. Access özgün forma veya veri sayfasına benzeyen boş bir form veya veri sayfası oluşturur ve alanlardan istediğiniz kadarını doldurmanıza olanak sağlar. İşiniz bittiğinde, Access belirtilen değerleri içeren kayıtları bulur.

Not: Kayıt kümesindeki diğer alanlar için değer belirtebilmenize karşın, forma göre filtre kullanan çok değerli alanlar için veya Not, Köprü, Evet/Hayır ya da OLE Nesnesi veri türündeki alanlar için alan değerleri belirtemezsiniz.

Burada ilgili kişinin başlık sahibive o kişinin İstanbul ya da Eugenebulunduğu tüm müşteri kayıtları bulmak istiyorsanız, örneğin, müşteriler veri sayfası veya formu açın ve Giriş sekmesinde Sırala ve Filtre Uygula gruplandırma, Gelişmiş' i tıklatın ve sonra Forma Göre Filtre Uygula' ı tıklatın.

İlk değer kümesini girin, sonra veri sayfasının ya da formun en altında Veya sekmesini tıklatın ve ardından sonraki değer kümesini girin. Bir alan değerinin diğer alan değerlerinden bağımsız bir filtre olarak çalışmasını istiyorsanız, o değeri Arasekmesine ve Veya sekmelerinin her birine girmeniz gerekir. Her Veya sekmesi başka bir filtre değerleri kümesini temsil eder.

Yalnızca giriş eşleşen kayıtları görmek için:    Üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Filtreyi.

Form doldurarak filtre uygulama

 1. Veri Sayfası görünümünde bir tablo veya sorgu ya da Form görünümünde bir form açın.

 2. Görünümüne değil filtre emin olun. Kayıt Seçici Çubuğu'nda ya da doğrulayın Filtre uygulanmamış veya soluk Hayır filtre simgesi.

 3. Üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından forma göre filtre kısayol menüsünde.

 4. Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde çalıştığınıza bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  Veri sayfası görünümü: İlk satıra filtreleme, görüntülenen oku tıklatın ve sonra bir değer seçmek istediğiniz sütunu tıklatın. Ek değerleri toplamak için tıklatmanız veya veri sayfasının alt kısmında sekme ve başka bir değer seçin.

  Form görünümü: denetimde görüntülenen oku tıklatın ve üzerinde filtre uygulanacak bir değer seçin. Ek değerler eklemek için tıklatın veya sekme formu alt kısmında ve başka bir değer seçin.

  İpuçları: Forma göre filtre kullanarak birden çok değerli alanlar için alan değerleri belirtemezsiniz, ancak kayıt kümesindeki olmayan-birden çok değerli bir alan için değerleri belirtebilirsiniz.

  • Bir alan için olası değerler listesi belirtmek için veya işlecini kullanın. Örneğin, "İstanbul" veya "Oregon" ya da değerini içeren kayıtlara filtre uygulamak için Şehir alanı belirtin.

  • Onay kutusu veya düğme gibi bir denetimin durumuna göre filtre uygulamak için, denetimi tıklatarak istediğiniz duruma getirin. Denetimi nötr duruma getirerek, kayıtlara filtre uygulanırken ölçüt olarak kullanılmamasını sağlamak için, kullanılamaz durumda olduğundan (soluk görüntülendiğinden) emin olun.

  • Boş (eksik), null olmayan olan kayıtlara filtre uygulamak için boş (boş veya ""), veya boş olmayan değerlerin, türü Is Null, Is Null değil, "", veya değil "" alanında.

 5. İki alternatif ölçüt kümesi belirtmek isterseniz; örneğin, yalnızca Ülke/Bölge değeri ABD olan ve doğum günü Nisan ayında olan kişilerin adlarını görmek için şunları yapın.

  • Birden çok ölçüt kümesi herhangi birini karşılayan, ilk ölçüt kümesi girerek ölçütleri belirtin tüm kayıtları getirmek için tıklatın veya sekmesini ve sonra bir sonraki ölçüt kümesini girin. Diğer alan değerlerini bağımsız olarak filtre olarak çalıştırmak için bir alan değerini istiyorsanız, bu değeri girmeniz gerekir Ara sekmesi ve her veya sekmesi. Başka bir deyişle, Ara sekmesi ve her veya sekme alternatif bir filtre değerleri kümesini temsil eder.

  • Ayrıca, her zaman sizin için bir alan ölçüt eklemek unutmayın başka oluşturur veya sekmesi, Access veya sekmesi. Bu, birkaç "veya" ölçütlerini belirtmenizi sağlar. Filtreyi tüm belirtilen değerleri içeren herhangi bir kayıt döndürür aramak sekme veya tüm değerleri ilk belirtilen veya sekme veya tüm değerleri yaptığını belirtilen veya sekme ve benzeri.

Filtreyi kaldırma ve tüm kayıtları görüntülemek için tıklatın Filtreyi yeniden.

Forma göre filtre değiştirmek için Gelişmiş' i tıklatın ve ardından Forma göre filtre yeniden. Geçerli filtre ölçüt kümesi görüntülenir.

Gelişmiş filtre

Bazen, gelişmiş filtre türü olan bir filtreyi uygulamak isteyebilir ve filtre ölçütünü kendiniz yazmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin, geçen yedi gün veya altı ay boyunca olan tarihlerin bulunduğu kayıtları bulmak için.

Gelişmiş filtrelerin kullanılması için ifade yazılması gerekir. İfadeler, Excel'de yazdığınız formüllere ve sorgu tasarımı sırasında belirttiğiniz ölçütlere benzer.

Gelişmiş filtrelerin kullanılabildiği yerlerin bir örneği de doğum günleri son yedi gün içinde olan kişilerin adlarının bulunmasıdır. Gelişmiş filtreyi uyguladıktan sonra ülkesi/bölgesi ABD olan kişilerle sonuçları daha fazla sınırlandırabilirsiniz.

Gelişmiş filtre uygulama

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: Veri Sayfası, Form, Rapor veya Düzen.

 2. Görünüme zaten filtre uygulanmış olmamasına dikkat edin. Kayıt gezinti çubuğunda, Filtre Yok öğesinin soluk göründüğünü (kullanılamadığını) doğrulayın. Kayıt gezinti çubuğu görünmüyorsa, Data sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Gelişmiş öğesini tıklatın, sonra Tüm Filtreleri Temizle öğesini tıklatın. (Tüm Filtreleri Temizle öğesi soluk görünüyorsa, etkin filtre yoktur.)

 3. Üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Gelişmiş tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Gelişmiş Filtre/Sıralama .

 4. Filtre uygulamak istediğiniz alanları kılavuza ekleyin.

 5. Her alanın Ölçüt satırında, bir ölçüt belirtin. Ölçüt bir bütün olarak uygulanır ve yalnızca, Ölçüt satırındaki ölçütün tümüne uyan kayıtlar görüntülenir. Tek bir alan için alternatif ölçüt belirtmek için, ilk ölçütü Ölçüt satırına ve ikinci satırı Veya satırına yazın ve bu şekilde devam edin.

  İpuçları: 

  • Veya satırındaki ölçüt kümesinin tamamı Ölçüt satırındaki ölçüt kümesinin alternatifi olarak uygulanır. Her iki ölçüt kümesi için de uygulanmasını istediğiniz her tür ölçüt, hem Ölçüt satırına hem de Veya satırına girilmelidir. Filtre uygulanan satırları görmek için Filtreyi Değiştir öğesini tıklatın.

  • Genel filtre veya ne aradığınız yakın bir sonuç üreten seçime göre filtre uygulamak için ölçütleri yazmak öğrenmek için iyi bir yolu olur. Filtre görünüme uygulandığında, ardından görüntülemek filtre nesne sekmesi

Filtre belge sekmesinde özel komutlar

İki özel komutlar sizin için kullanılabilir filtre belge sekmesi. Sekmesinde, tasarım kılavuzunun yukarısında, herhangi bir yeri sağ tıklattığınızda Query'den yük ve Sorgu olarak Kaydet komutlarını kısayol menüsünde kullanılabilir.

Özel filtre seçenekleri

Sorgudan Yükle komutu seçilen bir sorgunun tasarımını kılavuza ekler. Bu da sorgu ölçütünü filtre ölçütü olarak kullanmanıza olanak sağlar.

Sorgu Olarak Kaydet komutu ise filtre ayarlarını yeni bir sorgu olarak kaydetmenize olanak sağlar.

Sayfanın Başı

Bir filtreyi kaldırma veya yeniden uygulama

Verinin filtre uygulanmamış görünümüne geçmek için, tam görünüme dönmek amacıyla kayıt gezinti çubuğunda Filtre Uygulanmış öğesini tıklatarak filtreleri kaldırın.

Geçerli filtreleri kaldırdığınızda, filtreler görünümdeki tüm alanlardan geçici olarak kaldırılır. Örneğin, önce Ülke Bölge ve Doğum Tarihi alanlarına filtre uygular ve sonra da filtreleri kaldırırsanız, tüm kayıtları yeniden görürsünüz.

En son geçerli kılınan filtreleri yeniden uygulamak için kayıt gezinti çubuğunda Filtre Uygulanmamış öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Filtre temizleme

Bir filtreye gereksiniminiz kalmadığında filtreyi temizleyin. Filtre temizlendiğinde görünümden kaldırılır ve artık durum çubuğundaki Filtre uygulanmamış öğesini tıklatarak filtreyi yeniden uygulayamazsınız. Görünümdeki tek bir alandan tek bir filtreyi veya tüm alanlardan tüm filtreleri temizleyebilirsiniz.

 • Tek bir alanı tek bir filtreyi temizlemek için: filtrelenmiş sütunu veya denetimi sağ tıklatın ve sonra alan adı alanından filtreyi temizleyin.

 • Tüm alanlardaki tüm filtreleri temizlemek için: üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından kısayol menüsünde Tüm filtreleri temizleme .

Sayfanın Başı

Filtre kaydetme

Daha sonra da kullanacaksanız filtreyi kaydetmek yararlı olabilir. Bir tablo, sorgu, form veya raporu kapattığınız sırada etkin olan filtre ayarları nesneyle birlikte otomatik olarak kaydedilir ve yeniden uygulayabilmeniz için hazır bulunur. Bununla birlikte, varsayılan olarak, nesneyi bir sonraki açışınızda filtre ayarları sizin yerinize otomatik olarak uygulanmaz.

Sonraki tablo, sorgu, form veya raporu, nesnenin özellik sayfasından açtığınızda, geçerli filtreleri otomatik olarak uygulandığından emin olmak için nesnenin ayarlama FilterOnLoad özelliğine Evet. Nesneyi bir sonraki açışınızda FilterOnLoad özelliği uygulanır. Bu ayar değiştirdiğinizde, nesneyi kapatıp yeni ayarını uygulamak için yeniden açın.

Not: FilterOnLoad özelliği ayarı yalnızca uygulanmış nesneyi yüklendiğinde. Tasarım Görünümü'nde bir nesne için bu özelliği ayarlamak ve sonra başka bir görünüme geçiş ayarın uygulanması için neden olmaz. Değişiklikler için nesneyi kapatıp gerektiğini FilterOnLoad özelliği ayarın etkinleşmesi için...

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×