İsteğe bağlı bölüm ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath form şablonunuzda, yalnızca belirli kullanıcılarla ilgili bir bölümünüz varsa, onu isteğe bağlı bir bölüm yapmayı düşünün. İsteğe bağlı bölüm, kullanıcının formunda varsayılan olarak görünmez. Kullanıcılar isteğe bağlı bölümü yalnızca gereksinim duyduklarında ekler ve doldururlar.

Bu makalede

İsteğe bağlı bölüm ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

İsteğe bağlı bölüm ekleme

Kullanıcıların isteğe bağlı bölüm eklemek için tıklattığı ipucu metnini özelleştirme

Varsayılan olarak, isteğe bağlı bölümü formda gösterme

Düzen ipuçları

İsteğe bağlı bölüm ne zaman kullanılır

Kullanıcılara formun belirli bir bölümünü doldurma seçeneğini vermek istediğinizde isteğe bağlı bölüm kullanın. Örneğin, durum raporu form şablonuna isteğe bağlı "Notlar" bölümü ekleyebilirsiniz. Destekleyici not eklemek isteyen kullanıcılar bu isteğe bağlı bölümü ekler ve doldurur. Diğer herkes bu bölümü gizli bırakabilirler.

Notları toplamak için kullanılan isteğe bağlı bölüm

Form şablonunuza isteğe bağlı bölüm eklediğinizde, aslında boş bir kapsayıcı eklemiş olursunuz. Bölüm denetiminin yararlı olması için diğer denetimleri de onun içine eklemeniz gerekir. Önceki örnekte, form tasarımcısı Notlar başlığının yanı sıra, isteğe bağlı bölümün içine bir zengin metin kutusu eklemiştir.

İlgili denetimler

InfoPath, isteğe bağlı bölümlere benzeyen, ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi uyum sağlayacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Bölüm    Bölümler, ilgili denetimlerden oluşan grupları düzenlemek için kullanılır. Bölümler form şablonunda varsayılan olarak görüntülenir. İsteğe bağlı bölümde olduğu gibi, onları gizlemeyi seçemezsiniz.

Yinelenen bölüm    Kullanıcıların bir forma birden çok kez ekleyebildikleri bir bölüm (veritabanındaki bir kayıt gibi) oluşturmak için, yinelenen bölüm veya başka bir yinelenen denetim kullanın.

Seçim grubu    Yerine başka bölümün konabileceği bir bölüm eklemek için seçim grubu kullanın. Bir seçim grubu en az iki bölüm içerir. Varsayılan olarak bu bölümlerden biri formda görünür. Kullanıcı bunu başka bir bölümle değiştirmek isteyebilir. Seçim grupları da kullanıcı tarafından forma birden çok kez eklenebilir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

İsteğe bağlı bölümünüz için varsayılan ayarları etkin olarak bırakırsanız, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtıklarında bazı ipucu metinlerinin yanında küçük, turuncu bir ok simgesi görürler. Form şablonunuzu tasarlarken bu ipucu metnini özelleştirebilirsiniz.

İpucu metnini isteğe bağlı bölüm

Simgeyi veya ipucu metnini tıklattıklarında, InfoPath, ipucu metnini ve simgeyi isteğe bağlı bölümle değiştirir. Kullanıcı bundan sonra isteğe bağlı bölümün içindeki denetimlere veri girebilir.

Kullanıcılar, isteğe bağlı bölümü kaldırmak için, sol üst köşede turuncu bir kısayol menü düğmesi belirene kadar işaretçilerini bölümün üzerinde hareket ettirir. Kullanıcılar bölümle çalışmak için bir seçenek menüsü görmek üzere bu düğmeyi tıklatırlar. Form şablonunuzu tasarlarken bu menü komutlarını özelleştirebilirsiniz.

Kısayol menüsünde Notlar komutu kaldırma

Not : Kullanıcı doldurduktan sonra isteğe bağlı bölümü kaldırırsa, ilgili bölümün içindeki veriler gizlenmez, kaybolur.

Sayfanın Başı

İsteğe bağlı bölüm ekleme

İsteğe bağlı bölüm ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde,tasarım modu seçilen isteğe bağlı bölüm gösterilmektedir.

Tasarım modunda seçilen boş isteğe bağlı bölüm

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağını alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. İsteğe bağlı bölümler form şablonunun veri kaynağındaki her zaman gruplara bağlıdır. İsteğe bağlı bölümdeki her denetim bölüm grubunun parçası olan bir alana bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki Notlar isteğe bağlı bölümü, Veri Kaynağı görev bölmesindeki notlar grubuna bağlıdır.

Form şablonunda isteğe bağlı bölüm veri kaynağındaki Grup arasındaki ilişki

Yeni, boş bir form şablonuna isteğe bağlı bölüm ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, İsteğe Bağlı Bölüm'ü tıklatın.

 4. Bölüme denetim eklemek için, Denetimler görev bölmesinden istediğiniz denetimleri form şablonunuzdaki isteğe bağlı bölüme sürükleyin.

  Not : Veri kaynağında, denetime ait alan bölüme ait grubun bir parçası olmadığı sürece, zaten form şablonunda yer alan bir denetimi bölüme taşımamalısınız. Aksi takdirde, denetimin bağlantısı kopabilir.

 5. Denetime etiket eklemek için denetimin hemen üstüne metin girin.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna isteğe bağlı bölüm ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, isteğe bağlı bölüm grubu Veri kaynağı Görev Bölmesi'nden form şablonuna sürükleyerek veya ekleyerek bölüm denetimler görev bölmesini kullanarak aşağıdaki yordamda açıklandığı şekilde ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle'nin altında, İsteğe Bağlı Bölüm'ü tıklatın.

 4. İsteğe Bağlı Bölüm Bağlama iletişim kutusunda, isteğe bağlı bölüm verilerini depolamak istediğiniz grubu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Bölüme denetimler ekleyin ve sonra onları veri kaynağındaki uygun alanlara bağlayın.

Sayfanın Başı

Kullanıcıların isteğe bağlı bölüm eklemek için tıklattığı ipucu metnini özelleştirme

Form şablonunuza isteğe bağlı bölüm eklediğinizde, formda "Eklemek için burayı tıklatın" ipucu metni belirir. Bu metin, ekleyebilecekleri isteğe bağlı bir bölüm olduğunu kullanıcılara bildirir. Bu metni özelleştirmek için şunları yapın:

 1. İsteğe bağlı bölümü çift tıklatın.

 2. Veri sekmesini tıklatın.

 3. Ekle düğmesini ve ipucu metnini göster onay kutusunu seçin ve ardından, kutudaki varsayılan metni kendi metninizle değiştirin.

Sayfanın Başı

Varsayılan olarak, isteğe bağlı bölümü formda gösterme

Varsayılan olarak, kullanıcılar formu ilk açtıklarında isteğe bağlı bölümler gizlidir. İsterseniz, bunun yerine isteğe bağlı bölümü göstermeyi seçebilirsiniz. Bunu yaparsanız, isteğe bağlı bölüm formda zaten görülebileceğinden, InfoPath "Eklemek için burayı tıklatın" ipucu metnini gizler.

 1. İsteğe bağlı bölümü çift tıklatın.

 2. Veri sekmesini tıklatın.

 3. Varsayılan ayarlar'ın altında Bölümü varsayılan olarak forma ekle'yi tıklatın.

 4. Kullanıcıların bölümü silmesine izin ver onay kutusunu sişaretleyin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Form şablonunuzda isteğe bağlı bölüme denetim eklemeden önce, bu denetimleri nasıl düzenlemek istediğinizi düşünün. İstediğiniz isteğe bağlı bölüme sürükleyerek metin kutuları ve başka denetimler ekleyebilirsiniz. Öte yandan, bölümün düzeni üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsanız, isteğe bağlı bölümün içine düzen tablosu ekleyebilir ve sonra da etiketleri ve denetimleri tek tek hücrelere ekleyerek düzgün hizalanmalarını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, isteğe bağlı bölümde etiketleri ve denetimleri düzenlemek için dört satırlı, iki sütunlu bir düzen tablosu kullanmaktadır.

İsteğe bağlı bölümünde denetimlerini düzenlemek için kullanılan Düzen tablosu

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×