İmza Toplama iş akışı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İmza Toplama iş akışı, bir liste veya kitaplığa kaydedilen Microsoft Office belgesini, dijital imzalarını toplamak üzere bir grup kişiye yönlendirir. İmza Toplama iş akışı yalnızca bir veya daha çok Microsoft Office İmza Satırı içeren Microsoft Office Word 2007 veya Microsoft Office Excel 2007 belgeleri ile çalışır. Varsayılan olarak, İmzaları Topla iş akışı, Belge içerik türü ile ilişkilidir ve bu nedenle Microsoft Office İmza Satırları içeren belge veya çalışma kitaplarının belge kitaplıklarında otomatik olarak kullanılabilir.

Bu makalede

İmzaları Topla iş akışı nasıl çalışır?

Eklemek veya değiştirmek için bir kitaplık veya içerik türü İmzaları Topla iş akışı

Belge veya çalışma kitabı üzerinde İmzaları Topla iş akışı başlatma

İmzaları Topla iş akışı görevini tamamlama

İmza Toplama iş akışı nasıl çalışır?

İmza Topla iş akışı, imza toplamak üzere bir grup kişiye belge göndermeyi içeren iş süreçlerini destekler. İmza Topla iş akışı, imza sürecinde bulunan çalışanlarla ilgili tüm görevleri yöneterek ve izleyerek ve tamamlanınca imza sürecinin bir kaydını sunarak dijital imza sürecini daha verimli şekilde gerçekleştirir.

İmza Toplama iş akışı, kullanıcıların bu iş akışını, imzalama görevinin gerçekleştirileceği 2007 Microsoft Office sistemi istemci programından başlatması gereken Microsoft Office SharePoint Server 2007 uygulamasındaki diğer önceden tanımlanmış iş akışlarından farklıdır. Ayrıca, katılımcılar, İmza Toplama iş akışı için imzalama görevlerini istemci programdan tamamlayabilir.

İmzaları Topla iş akışı kullanmak için ilk olarak kullanmak istediğiniz belirli İmzaları Topla iş akışı kullanılabilir olduğu bir SharePoint kitaplığına belge veya çalışma kitabını kaydetmeniz gerekir. İmzaları Topla iş akışı başlatmak için bir veya daha fazla imza toplamak istediğiniz Office Word 2007 belge veya Office Excel 2007 çalışma kitabını açın. Belgenin veya çalışma kitabı zaten size gereken Microsoft Office imza satırları içermiyorsa, bunları ekleme veya İmzaları Topla iş akışı kullanmak için kullanılamaz. İstemci programı içindeki akışından başlatmak için Microsoft Office düğmesi, iş akışları' nı ve ardından kullanmak istediğiniz imzaları Topla iş akışını seçin. Belgeyi imzalamak için gereken kişilerin adlarını belirttiğiniz bir iş akışı başlatma formunu doldurun. Form otomatik olarak bir belge veya çalışma kitabı içinde belirtilen bir Önerilen imzalayan adlarını görüntüler. Aynı anda imzalar görünme sırasını veya tüm imzalayan için imza görevleri atamak seçebilirsiniz.

İş akışı başlatılınca, sunucu tüm katılımcılara imza görevleri atar. E-posta uyarıları sunucu için etkinleştirilmişse, sunucu tüm katılımcılara imza görevleri ile ilgili e-posta uyarıları da gönderir. Katılımcılar, imzalanacak belgeyi veya çalışma kitabını açmak ve imza görevlerini tamamlamak için e-posta görevi uyarısındaki Bu görevi düzenle düğmesini tıklatabilir.

İmza Toplama iş akışı devam ederken, iş akışı sahibi veya iş akışı katılımcıları, hangi katılımcıların kendi iş akışı görevlerini tamamladığını görmek için İş Akışı Durumu sayfasını görüntüleyebilir. İş akışı katılımcıları kendi iş akışı görevlerini tamamladığında, iş akışı sonlanır ve iş akışı sahibi, İmza Toplama iş akışının tamamlandığına dair bir e-posta iletisi alır. Bu e-posta iletisi, özgün olarak önerilen imzalayanlar olarak belirtilen kişilerin adlarının yanı sıra belgeyi imzalayan tüm kişilerin adlarını belirtir.

Sayfanın Başı

Kitaplık veya içerik türü için İmza Toplama iş akışı ekleme veya bunu değiştirme

Bir İmza Toplama iş akışını kullanabilmek için, belirli bir konumdaki belge veya öğeler için kullanılmasını sağlamak üzere kitaplık veya içerik türüne eklemeniz gerekir. İmza Toplama iş akışı, birincil olarak kitaplıklarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve yalnızca Office Word 2007 veya Office Excel 2007 uygulamalarında açılan belgelerde başlatılabilir. Bir iş akışını kitaplık veya içerik türüne eklemek için Listeleri Yönet izninizin olması gerekir. Çoğu durumda, belirli listeleri veya kitaplıkları yöneten site yöneticileri veya kişiler bu görevi gerçekleştirir.

Site içindeki iş akışlarının kullanabilirliği nereye eklendiğine bağlı olarak değişir.

 • İş akışını doğrudan bir kitaplığa eklerseniz, yalnızca bu kitaplıktaki belgeler için kullanılabilir.

 • İş akışını bir liste içerik türüne eklerseniz (belirli bir kitaplığa eklenen site içerik türünün bir durumu), belirli kitaplıkta bulunan onunla ilişkilendirilmiş bu içerik türünün öğeleri için kullanılabilir.

 • İş akışını bir site içerik türüne eklerseniz, bu iş akışı, bu site içerik türünün bir durumunun eklendiği her liste ve kitaplıktaki bu içerik türünün öğeleri için kullanılabilir. İş akışının, belirli içerik türünün öğeleri için bir site koleksiyonundaki kitaplıklarda geniş bir şekilde kullanılmasını isterseniz, bu sonuca ulaşmanın en etkili yolu bu iş akışını doğrudan site içerik türüne eklemektir.

Kitaplık veya içerik türü için İmza Toplama iş akışı ekleme veya bunu değiştirme

Kitaplık veya içerik türüne bir İmza Toplama iş akışı eklemek isterseniz veya liste, kitaplık veya içerik türü ile daha önce ilişkilendirilmiş bir İmza Toplama iş akışını değiştirmek isterseniz, aynı adımları izleyin.

 1. İş akışı eklemek istediğiniz kitaplık veya içerik türü için İş Akışı Ekleme veya İş Akışını Değiştirme sayfasına gitmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kitaplık için:

   1. İş akışı eklemek veya iş akışını değiştirmek istediğiniz kitaplığı açın.

    1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

     Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

   2. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Liste içerik türü için:

   1. İş akışı eklemek veya iş akışını değiştirmek istediğiniz liste içerik türü durumunu içeren kitaplığı açın.

    1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

     Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

   2. İçerik Türleri altında, içerik türünün adını tıklatın.

    Not: Kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmazsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

   3. Ayarlar altında, İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Site içerik türü için:

   1. Site koleksiyonunda, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü için giriş sayfasında Site Ayarlarıüzerine gelin ve Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

   2. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

   3. Bir iş akışı eklemek veya iş akışını değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını ve sonra İş akışı ayarları'nı tıklatın.

    Bu kitaplığa veya içerik türüne önceden iş akışları eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasına götürür ve İş Akışı Ekle sayfasına gitmek için İş akışı ekle'yi tıklatmanız gerekir. Bu kitaplığa veya içerik türüne iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekle sayfasına götürür.

 2. İş Akışı Ayarlarını Değiştirme sayfasında, İş akışı ekle'yi veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir iş akışı ekliyorsanız, İş Akışı Ekleme sayfasında, İş Akışı bölümünde İmza Toplama iş akışı şablonunu tıklatın.

  • Bir iş akışının ayarlarını değiştiriyorsanız, İş Akışını Değiştir sayfasında, aşağıdaki adımlara uygun olarak değiştirmek istediğiniz ayarları değiştirin.

 4. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

  1. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görevler listesi belirtin.

   • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

   • Bu iş akışının görevlerinde genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz önemli veya gizli veriler varsa, yeni bir görev listesi oluşturmalısınız.

   • Kuruluşunuzda birçok iş akışı olacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse, yeni görev listesi oluşturmalısınız. Bu durumda, her iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 5. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir geçmiş listesi oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzda çok sayıda iş akışı bulunacaksa, her bir iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 6. Başlatma Seçenekleri bölümünde, bir iş akışının nasıl, ne zaman veya kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Notlar: 

  • Belirli seçenekler seçmiş olduğunuz iş akışı şablonu tarafından desteklenmiyorsa kullanılamaz.

  • Öğeni önemli sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğinin kullanılabilmesi için kitaplık için önemli ve önemsiz sürüm oluşturma desteğinin etkinleştirilmesi ve seçtiğiniz iş akışı şablonunun içerik onaylama amacıyla kullanılabilmesi gerekir.

 7. Bu iş akışını bir site içerik türüne ekliyorsanız, bu iş akışını, Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

  Not: Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümü, yalnızca site içerik türleri için İş Akışı Ekleme sayfasında görüntülenir.

 8. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Belge veya çalışma kitabı üzerinde İmza Toplama iş akışı başlatma

İmza Toplama iş akışı başlatabilmeniz için, imzalar toplamak istediğiniz belge veya çalışma kitabını, İmza Toplama iş akışının kullanılabildiği bir SharePoint kitaplığına kaydetmeniz gerekir. Bir iş akışı başlatmak için en az Öğeleri Düzenle izninizin olması gerekir. Bazı iş akışları, bir belge veya öğe üzerinde bir iş akışı başlatmak için Listeleri Yönet izninizin olmasını gerektirebilir.

Not: Bir iş akışını başlattığınızda, iş akışı katılımcılarının kendi iş akışı görevleri ile ilgili e-posta bildirimleri ve anımsatıcılar almasını sağlamak isterseniz, e-posta bildirimlerinin siteniz için etkinleştirildiğini doğrulamak üzere sunucu yöneticinize başvurun.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Belge veya bir İmzaları Topla iş akışı başlatmak, görüntülenen oku tıklatın ve Program adı içinde Düzenle' yi istediğiniz çalışma kitabını üzerine gelin.

 3. Belge veya çalışma kitabı, toplamak istediğiniz dijital imzaları yakalamak için imza satırları içermiyorsa, bunları şimdi ekleyin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Açık Office Word 2007 veya Office Excel 2007 belgesinde, imleci belgenizde imza satırı eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Ekle sekmesinde, Metin grubunda, İmza Satırı'nın yanındaki oku ve sonra Microsoft Office İmza Satırı'nı tıklatın.

  3. İmza Ayarı iletişim kutusuna, bu imza satırına imzalayacak kişi hakkındaki bilgileri yazın. Bu bilgiler, doğrudan belgedeki imza satırının altında görüntülenir. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

   • İmzalayanın adını Önerilen imzalayan kutusuna yazın.

   • İmzalayanın unvanını (varsa) Önerilen imzalayanın unvanı kutusuna yazın.

   • İmzalayıcının e-posta adresini (varsa) Önerilen imzalayıcının e-posta adresi kutusuna yazın.

  4. İmzalayana yönergeler sunmak isterseniz, bu yönergeleri İmzalayan için yönergeler kutusuna yazın. Bu yönergeler, imzalayanın belgeyi imzalamak için kullandığı İmza iletişim kutusunda görüntülenir.

  5. İmzalayıcının, imzanın yanı sıra açıklamalar eklemesine olanak sağlamak istiyorsanız, İmzalayıcının İmza iletişim kutusuna açıklama eklemesine izin ver onay kutusunu seçin.

  6. İmzanın eklendiği tarihi imza satırında göstermek isterseniz, İmza satırında imza tarihini göster onay kutusunu işaretleyin.

  7. Tamam'a tıklayın.

  8. Ek imza satırları eklemek için, 1'den 7'ye kadar olan adımları yineleyin.

 4. Yeni imza satırları eklerseniz, Microsoft Office Düğmesi'ne ve sonra Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

 5. Belgeyi kullanıma alınmışsa, iş akışını başlatmadan önce belgeyi de teslim gerekir. Belgede denetlemek için Microsoft Office düğmesi, sunucugelin ve sonra İade Et'Etıklayın.

 6. İş akışı başlatmak için Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra iş akışları' nı tıklatın.

 7. İş Akışı iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz İmza Toplama iş akışını bulun ve sonra Başlat'ı tıklatın.

 8. İş akışı adı iletişim kutusunda, uygun imzalayan satırlarında belgeyi imzalamak istediğiniz kişilerin adlarını yazın veya İmzalayan dizin hizmetinden kişileri seçmek için tıklatın.

 9. İmza satırları belgede göründüğü sırada imza görevleri atamak istiyorsanız, Yukarıdaki sırayı yerine tümünü bir kerede imzalar iste onay kutusunu seçin.

  Not: Bu seçenek yalnızca belge birden çok Microsoft Office İmza Satırı içerirse kullanılabilir.

 10. İş akışı başlatıldığında diğer kişilerin uyarılar (görev atamaları değil) almasını isterseniz, adlarını Bilgi satırına yazın veya dizin hizmetinden kişi veya gruplar seçmek için Bilgi'yi tıklatın.

 11. Başlat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İmza Toplama iş akışı görevini tamamlama

İmza Toplama iş akışı görevini, belgeye imza ekleyerek tamamlamak için, görevinizi Office Word 2007 veya Office Excel 2007 uygulamasının içinde tamamlamanız gerekir. Ancak, görevinizi başka bir kişiye havale etmek veya imzanızın artık gerekmediğini belirtmek için bir İmza Toplama iş akışı görevini sunucu üzerinde düzenleyebilirsiniz.

İmza Toplama iş akışı görevini tamamlamak için belge imzalama

 1. E-posta görev iletinizde, Bu Görevi Düzenle düğmesini ve sonra Belgeyi Aç'ı tıklatın.

 2. Etkin belgenizin üst kısmında görünen İleti Çubuğu'nda İmza'yı tıklatın.

  Notlar: 

  • Bu belgenin kaydedildiği kitaplık, belgelerin düzenlenmeden önce kullanıma alınmasını gerektirirse, İmza'yı tıklatmadan önce İleti Çubuğu'ndaki Kullanıma Al'ı tıklatmanız gerekebilir.

  • İmzanız, belgede birden çok konumda istenirse, İleti Çubuğu'ndaki İş Akışı Görevlerini Göster'i tıklatın. İş Akışı Görevleri iletişim kutusunda, bir görev seçin ve 'ı tıklatarak belirli bir konumda imzalayın. Listelenen her imza görevi için yineleyin.

 3. Belgeye imzanızı eklemek için, İmza iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • İmzanızın basılı sürümünü eklemek için, X öğesinin yanındaki kutuya adınızı yazın.

  • Yazılı imzanızın bir görüntüsünü seçmek için, Görüntü Seç'i tıklatın. İmza Görüntüsü Seç iletişim kutusunda, imzanızın görüntü dosyasının konumunu bulun, istediğiniz dosyayı bulun ve sonra Seç'i tıklatın.

  • Elle yazılmış bir imza eklemek için (yalnızca Tablet PC kullanıcıları için), mürekkepleme özelliğini kullanarak X öğesinin yanındaki kutuya imzanızı atın.

 4. İmza iletişim kutusunda, İmzala'yı seçin.

Sayfanın Başı

Sunucu üzerinde İmza Toplama iş akışı görevini düzenleme

 1. Sitenin Görevler listesine gidin ve sonra Görünüm menüsündeki Görevlerim'i seçerek iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

  Not: İş akışı, varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı göreviniz Görevler listesinde görüntülenmeyebilir. İş akışı görevinizin konumunu belirlemek için, iş akışı öğesinin kaydedildiği kitaplığa gidin. İstediğiniz öğenin üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve sonra İş Akışları'nı tıklatın. Çalışan İş Akışları altında, katıldığınız iş akışının adını tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Görevler altında, iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

 2. Tamamlamak istediğiniz görev adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve sonra Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İmza görevinizi başka bir kişiye atamak için, bu kişinin adını Yetki Ver satırına yazın veya dizin servisinden bir kişi seçmek için Yetki Ver'i tıklatın.

  • İmza satırı zaten imzalanmış veya imzanız artık olduğundan, güncelleştirme görevialtında Bu imza satırı zaten imzalanmış, veya imza artık gerekli onay kutusunu seçin gerekli olduğunu göstermek için.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×