İmza satırı ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir imza satırını, boşlukların altını çizerek oluşturabilirsiniz. İmza oluşturmanın en iyi yöntemi, belgeyi basıp basmayacağınıza veya çevrimiçi olarak dağıtıp dağıtmayacağınıza bağlıdır.

Bir belgeye imza satırı ekleyebilir, el yazısı imzanızın grafiğini ekleyebilir veya imza bloğunu Otomatik Metin yapı taşı olarak kaydedebilirsiniz.

Dijital imza ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır Office dosyalarında dijital imzabakın.

Yazdırılan bir belgede boşlukların altını çizmek için SEKME tuşunu kullanabilir ve sekme karakterlerine alt çizgi biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz.

Alt çizgi sekme karakterleri biçimlendirme uygulama

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle'ye tıklayın.

  paragraf grubundaki göster/gizle komutu

  Boşlukları ve sekme duraklarını gösteren işaretler görüntülenir.

 2. SEKME tuşuna basın.

 3. Altını çizmek istediğiniz sekme karakterini seçin. Sekme karakteri küçük bir oka benzer .

  Sekme

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Basit alt çizgi biçimini uygulamak için CTRL+U tuşlarına basın.

  • Farklı bir alt çizgi biçimi uygulamak için Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunun Yazı tipi İletişim Kutusu Başlatıcısının ardından Yazı Tipi sekmesini tıklatın ve ardından Alt çizgi stililistesinden bir stil seçin.

Çevrimiçi bir belge veya formda alt çizgi oluşturmak için, alt kenarlığı açık olan tablo hücreleri ekleyin. Bu yöntemle biri satıra yazdığında satır yerinde kalır.

Tek başına bir çizgi oluşturabildiğiniz gibi İmza veya Tarih gibi giriş metni olan bir çizgi de oluşturabilirsiniz.

Bir satır oluşturun

 1. Boşluk alt çizgisi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın.

  Ekle sekmesindeki Tablo komutu

 3. 1x1 tablo eklemek için sol üst kutuyu tıklatın.

  Çizginin boyunu değiştirmek için işaretçiyi yeniden boyutlandırma işaretçisine dönüşene kadar Yeniden boyutlandırma işaretçisi (çift başlı ok) tablonun sonuna doğru taşıyın, sonra da oku, çizgiyi uzatmak veya kısaltmak için sağa ya da sola taşıyın.

 4. Tablonun üzerinde sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini ve Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 5. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

 6. Stil altında çizgi türünü, rengini ve istediğiniz genişliği tıklatın.

 7. Önizleme altındaki diyagramda, alt kenarlık eklemek için alt kenar boşluğu işaretçilerinin arasını tıklatın. Yalnızca alttaki çizginin görüntülendiğinden emin olun.

 8. Uygula öğesinin altında önce Tablo'yu, ardından Tamam'ı tıklatın.

Not : Tablonun yazdırılmayan açık gri kılavuz çizgileri olmadan görüntülenmesini tercih ediyorsanız, Düzen sekmesindeki Tablo grubunda Kılavuzları Göster seçeneğini tıklatın.

Tanıtım metni içeren bir satır oluşturun

 1. Boşluk alt çizgisi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın.

  Ekle sekmesindeki Tablo komutu

 3. 2x1 tablo eklemek için sol üst kutuyu tıklatın.

  Çizginin boyunu değiştirmek için işaretçiyi yeniden boyutlandırma işaretçisine dönüşene kadar Yeniden boyutlandırma işaretçisi (çift başlı ok) tablonun sonuna doğru taşıyın, sonra da oku, çizgiyi uzatmak veya kısaltmak için sağa ya da sola taşıyın.

 4. Tablonun üzerinde sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini ve Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 5. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

 6. Uygula'nın altında önce Tablo'yu, ardından Tamam'ı tıklatın.

 7. Alt çizgiyi eklemek istediğiniz hücreyi sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgeleme'yi, ardından Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 8. Stil altında çizgi türünü, rengini ve istediğiniz genişliği tıklatın.

 9. Önizleme altındaki diyagramda, alt kenarlık eklemek için alt kenar boşluğu işaretçilerinin arasını tıklatın. Yalnızca alttaki çizginin görüntülendiğinden emin olun.

 10. Uygula altında Hücre'yi tıklatın.

 11. Satırı görüntülemeyecek hücrenin içine istediğiniz metni yazın.

Not : Tablonun yazdırılmayan açık gri kılavuz çizgileri olmadan görüntülenmesini tercih ediyorsanız, Düzen sekmesindeki Tablo grubunda Kılavuzları Göster seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Önce imzanızın bir görüntüsünü oluşturmanız gerekir. Bir kağıt parçasına imzanızı atabilir, sayfayı tarayabilir ve sonra tarayıcınızın oluşturduğu görüntü dosyasını kırpabilirsiniz. Görüntüyü .bmp, .gif, .jpg veya .png gibi yaygın görüntü dosyası biçimlerinden birinde kaydedin.

Önemli : Tüketicilerin kullanabileceği tarayıcı, dijital kamera ve diğer aygıtların sayısı çok fazla olduğundan, bu aygıtların kullanımı hakkında yönergeler sunamıyoruz. Bu konuda bilgi için, üreticinin el kitabına veya Web sitesine bakın.

Resim dosyanızı olduktan sonra Ekle sekmesini tıklatarak resim ve ardından imzanızın resmini ekleme, bunu bir belgeye ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, resmin altında yazılmış adınızı gibi diğer bilgileri eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için görüntüyü imzanızın ve yazılı bilgileri içeren bir yeniden kullanılabilir Otomatik Metin girdisi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Hızlı bölümler kullanın ve Word'e otomatik metinbakın.

İmza bloğunu Otomatik Metin girişi olarak kaydederek, Otomatik Metin yapı taşı galerisinde hazır bulunmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Word'te, kaydetmek istediğiniz imza bloğunu yazın. Ya da imzanızın görüntüsünü ekleyin ve yer vermek istediğiniz diğer bilgileri girin.

 2. İmza bloğunu seçin.

 3. Ekle sekmesinin Metin grubunda Hızlı Parçalar'ı ve sonra da Seçimi Hızlı Parça Galerisine Kaydet'i tıklatın.

 4. Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunda, imza bloğunuz için bir ad girin.

 5. Galeri listesinde Otomatik Metin'i tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

İmza bloğunuzu eklemek için, sırasıyla Ekle sekmesini, Hızlı Parçalar'ı, Otomatik Metin'i tıklatın ve ardından imza bloğunuzu tıklatın.

Sayfanın Başı

ÜST KARAKTER+TİRE (-) tuş bileşimine basarak boşlukların altını çizebilirsiniz; ancak alt çizgileri hizalamak zordur  (örneğin, boşlukları doldurulan bir form oluşturduğunuzda). Ayrıca, altı çizgili karakterleri sınır çizgilerine dönüştürme için Otomatik Biçim seçeneği açıksa, bir satırda ÜST KARAKTER+TİRE (-) tuş bileşimine üç kez veya daha fazla basmak aslında isteyebileceğiniz bir şey olmayan paragraf genişliğinin artmasıyla sonuçlanır.

Basılı bir belge için boşlukların altını çizmenin iyi bir yolu SEKME tuşunu kullanmak ve sekme karakterlerinin altına alt çizgi biçimini uygulamaktır.

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle'ye tıklayın.

  Word Şerit görüntüsü

  Boşlukları ve sekme duraklarını gösteren işaretler görüntülenir.

 2. SEKME tuşuna basın.

 3. Altını çizmek istediğiniz sekme karakterini seçin. Sekme karakteri küçük bir oka benzer .

  Sekme

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Basit alt çizgi biçimini uygulamak için CTRL+U tuşlarına basın.

  • Farklı bir alt çizgi biçimi uygulamak için Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunun Yazı tipi İletişim Kutusu Başlatıcısının ardından Yazı Tipi sekmesini tıklatın ve ardından Alt çizgi stililistesinden bir stil seçin.

Sayfanın Başı

Çevrimiçi bir belge veya formda alt çizgi oluşturmak için, alt kenarlığı açık olan tablo hücreleri ekleyin. Bu yöntemle biri satıra yazdığında satır yerinde kalır.

Tek başına bir çizgi oluşturabildiğiniz gibi İmza veya Tarih gibi giriş metni olan bir çizgi de oluşturabilirsiniz.

Bir satır oluşturun

 1. Boşluk alt çizgisi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. 1x1 tablo eklemek için sol üst kutuyu tıklatın.

  Çizginin boyunu değiştirmek için işaretçiyi yeniden boyutlandırma işaretçisine dönüşene kadar Yeniden boyutlandırma işaretçisi (çift başlı ok) tablonun sonuna doğru taşıyın, sonra da oku, çizgiyi uzatmak veya kısaltmak için sağa ya da sola taşıyın.

 4. Tablonun üzerinde sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini ve Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 5. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

 6. Stil altında çizgi türünü, rengini ve istediğiniz genişliği tıklatın.

 7. Önizleme altındaki diyagramda, alt kenarlık eklemek için alt kenar boşluğu işaretçilerinin arasını tıklatın. Yalnızca alttaki çizginin görüntülendiğinden emin olun.

 8. Uygula öğesinin altında önce Tablo'yu, ardından Tamam'ı tıklatın.

Not : Tablonun yazdırılmayan açık gri kılavuz çizgileri olmadan görüntülenmesini tercih ediyorsanız, Düzen sekmesindeki Tablo grubunda Kılavuzları Göster seçeneğini tıklatın.

Tanıtım metni içeren bir satır oluşturun

 1. Boşluk alt çizgisi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. 2x1 tablo eklemek için sol üst kutuyu tıklatın.

  Çizginin boyunu değiştirmek için işaretçiyi yeniden boyutlandırma işaretçisine dönüşene kadar Yeniden boyutlandırma işaretçisi (çift başlı ok) tablonun sonuna doğru taşıyın, sonra da oku, çizgiyi uzatmak veya kısaltmak için sağa ya da sola taşıyın.

 4. Tablonun üzerinde sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini ve Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 5. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

 6. Uygula'nın altında önce Tablo'yu, ardından Tamam'ı tıklatın.

 7. Alt çizgiyi eklemek istediğiniz hücreyi sağ tıklatın, Kenarlıklar ve Gölgeleme'yi, ardından Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 8. Stil altında çizgi türünü, rengini ve istediğiniz genişliği tıklatın.

 9. Önizleme altındaki diyagramda, alt kenarlık eklemek için alt kenar boşluğu işaretçilerinin arasını tıklatın. Yalnızca alttaki çizginin görüntülendiğinden emin olun.

 10. Uygula altında Hücre'yi tıklatın.

 11. Satırı görüntülemeyecek hücrenin içine istediğiniz metni yazın.

Not : Tablonun yazdırılmayan açık gri kılavuz çizgileri olmadan görüntülenmesini tercih ediyorsanız, Düzen sekmesindeki Tablo grubunda Kılavuzları Göster seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×