İlişkisel Sorgu Tasarımcısı (Power Pivot)

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Excel 2013'te Power Pivot’la SQL Server ilişkisel verilerini içeri aktarırken ilişkisel sorgu tasarımcısını kullanarak etkileşimli olarak sorgu oluşturabilirsiniz. İlişkisel sorgu tasarımcısı, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Veritabanı ve Microsoft SQL Server Paralel Veri Ambarı'ndan ilişkisel verileri almak üzere verileri belirten bir sorgu oluşturmanıza yardımcı olur. Meta verileri araştırmak, sorguyu etkileşimli olarak oluşturmak ve sorgunuzun sonuçlarını görüntülemek için grafik sorgu tasarımcısını kullanın.  Alternatif olarak Grafik sorgu tasarımcısı tarafından oluşturulmuş sorguyu görüntülemek veya bir sorguyu değiştirmek için metin tabanlı sorgu tasarımcısını kullanın. Bir dosya veya rapordan var olan bir sorguyu da içeri aktarabilirsiniz.

 1. Power Pivot penceresini açın.

 2. Dış Veri Al > Veritabanından > SQL Server’dan öğelerini belirleyin.

 3. Tablo İçeri Aktarma Sihirbazı’nda sunucu adını, kimlik bilgilerini ve veritabanını belirtin. İleri’yi tıklatın.

 4. İçeri aktarılacak verileri belirten bir sorgu yaz öğesini tıklatın. İler'yi tıklatın.

 5. İlişkisel sorgu tasarımcısını açmak için Tasarım’ı tıklatın.

İsterseniz, metin tabanlı düzenleyiciyi kullanarak sorguyu SQL dilinde yazabilirsiniz. Metin tabanlı sorgu tasarımcısına geçmek için, araç çubuğunda Metin Olarak Düzenle'yi tıklatın. Metin tabanlı sorgu tasarımcısında bir sorguyu düzenledikten sonra, grafik sorgu tasarımcısını artık kullanamazsınız.

Not: Oracle, OLE DB, ODBC ve Teradata veri kaynağı türlerinden bir sorgu belirtmek için, metin tabanlı sorgu tasarımcısını kullanmalısınız.

Bu yazıda

Grafik Sorgu Tasarımcısı

Grafik sorgu tasarımcısında, veritabanı tablolarını ve görünümlerini keşfedebilir, bir veri kümesi için verilerin alınacağı veritabanı tablolarını ve sütunlarını belirten SQL SELECT deyimini etkileşimli olarak oluşturabilirsiniz. Veri kümesine eklenecek alanları seçersiniz ve isteğe bağlı olarak veri kümesindeki verileri sınırlayacak filtreleri belirtirsiniz. Filtrelerin parametre olarak kullanılmasını belirtebilirsiniz ve çalışma zamanında filtrenin değerini sağlayabilirsiniz. Birden çok tablo seçerseniz, sorgu tasarımcısı iki tablo kümesi arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Grafik sorgu tasarımcısı üç alana ayrılır. Sorgunun tablolar/görünümler veya saklı yordamlar/tablo değerli işlevler kullanmasına bağlı olarak, sorgu tasarımcısının düzeni değişir.

Not: 

SQL Server Paralel Veri Ambarı saklı yordamları veya tablo değerli işlevleri desteklemez.

Aşağıdaki şekilde, grafik sorgu tasarımcısı tablolarla veya görünümlerle kullanılırken gösterilmektedir.

İlişkisel Sorgu tasarımcısı

Aşağıdaki şekilde, grafik sorgu tasarımcısı saklı yordamlarla veya tablo değerli işlevlerle kullanılırken gösterilmektedir.

rs_relational_graphical_SP

Aşağıdaki tabloda, bölmelerin işlevleri açıklanmıştır.

Bölmesi

İşlev

Veritabanı görünümü

Tabloların, görünümlerin, saklı yordamların ve veritabanı şeması tarafından düzenlenen tablo değerli işlevlerin hiyerarşik görünümlerini görüntüler.

Seçilen alanlar

Veritabanı görünümü bölmesindeki seçili öğelerden veritabanı alanı adlarının listesini görüntüler. Bu alanlar veri kümesinin alan koleksiyonu haline gelir.

İşlev parametreleri

Veritabanı görünümü bölmesinde saklı yordamlar veya tablo değerli işlevler için giriş parametreleri listesini görüntüler.

İlişkiler

Veritabanı görünümü bölmesinde, tablo ve görünümler için seçili alanlardan kaynaklanan ilişkilerin listesini veya el ile oluşturulan ilişkileri görüntüler.

Uygulanan filtreler

Veritabanı görünümünde tablolar ve görünümlerin alan listesini ve filtreleme ölçütlerini görüntüler.

Sorgu sonuçları

Otomatik olarak oluşturulmuş sorgunun sonuç kümesi için örnek verileri görüntüler.

Veritabanı Görünümü Bölmesi

Veritabanı Görünümü bölmesi, veri kaynağı bağlantısı ve kimlik bilgileri tarafından tanımlanan görüntüleme izninizin olduğu veritabanı nesnelerinin meta verilerini görüntüler. Hiyerarşik görünüm veritabanı şeması tarafından düzenlenen veritabanı nesnelerini görüntüler. Tabloları, görünümleri, saklı yordamları ve tablo değerli işlevleri görüntülemek için her şemanın düğümünü genişletin. Sütunları görüntülemek için tablo veya görünümü genişletin.

Seçili Alanlar Bölmesi

Seçili Alanlar bölmesi, sorguya eklenecek veri kümesi alanlarını ve gruplarla toplamaları görüntüler.

Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

 • Seçili alanları   Tablolar veya görünümleri veya saklı yordamları veya tablo değerli işlevler için giriş parametreleri için seçtiğiniz veritabanı alanlarını görüntüler. Bu bölmesinde görüntülenen alanları dataset alan koleksiyonunu hale gelir.

 • Veri kümesinin alan koleksiyonunu görüntülemek için Rapor Verileri bölmesini kullanın.

 • Gruplandır ve Topla Gruplandırma kullanımını arasında geçiş yapar ve sorguda toplar. Gruplandırma ve toplamları ekledikten sonra gruplandırma ve toplama özelliğini kapatmak, kaldırılır. Metin (yok), hiçbir gruplandırma ve toplamları kullanılan gösterir. Gruplandırma ve toplama özelliğini yeniden açarsanız, önceki gruplandırma ve toplamları geri yüklenir.

 • Alanı silme Seçili alanı siler.

Gruplandır ve Topla

Büyük bir tablosu olan veritabanlarının sorgulanması, kullanışlı olamayacak kadar çok sayıda veri satırı döndürebilir ve çok büyük miktardaki verilerin aktarıldığı ağın performansını etkiler. Veri satırlarının sayısını sınırlandırmak için, sorguda veritabanı sunucusundaki verileri özetleyen SQL toplamaları bulunabilir.

Toplamalar verilerin özetlenmesini sağlar ve özet verileri sağlayan toplamayı desteklemek için veriler gruplandırılır. Sorguda toplama kullandığınızda, sorgu tarafından döndürülen diğer alanlar otomatik olarak gruplandırılır ve sorgu SQL GROUP BY yan tümcesini içerir. Gruplandır ve Topla listesinde yalnızca Gruplandırma ölçütü seçeneğini kullanarak verileri toplama eklemeden özetleyebilirsiniz. Birçok toplama, DISTINCT anahtar sözcüğünü kullanan bir sürüm içerir. DISTINCT anahtar sözcüğünün eklenmesi yinelenen değerleri ortadan kaldırır.

Microsoft SQL Server Transact-SQL'i kullanır ve Microsoft SQL Server Paralel Veri Ambarı da SQL'i kullanır. SQL dilinin her iki diyalekti de sorgu tasarımcısının sağladığı yan tümce, anahtar sözcük ve toplamaları destekler.

Aşağıdaki tabloda toplamaların listesi ve kısa açıklamaları verilmiştir.

Toplama

Açıklama

Avg

Gruptaki değerlerin ortalamasını döndürür. SQL AVG toplamasını uygular.

Count

Gruptaki öğelerin sayısını döndürür. SQL COUNT toplamasını uygular.

Count Big

Gruptaki öğelerin sayısını döndürür. Bu, SQL COUNT_BIG toplamasıdır. COUNT ile COUNT_BIG arasındaki fark, COUNT_BIG'in her zaman bigint veri türünde bir değer döndürmesidir.

Min

Grup içindeki en küçük değeri döndürür. SQL MIN toplamasını uygular.

Max

Grup içindeki en büyük değeri döndürür. SQL MAX toplamasını uygular.

StDev

Gruptaki tüm değerlerin istatistiksel standart sapmasını döndürür. SQL STDEV toplamasını uygular.

StDevP

Grupla belirtilen ifadenin tüm değerlerinin popülasyonu için istatistiksel standart sapmayı döndürür. SQL STDEVP toplamasını uygular.

Sum

Gruptaki tüm değerlerin toplamını döndürür. SQL SUM toplamasını uygular.

Var

Gruptaki tüm değerlerin istatistiksel varyansını döndürür. SQL VAR toplamasını uygular.

VarP

Gruptaki tüm değerlerin popülasyonu için istatistiksel varyansı döndürür. SQL VARP toplamasını uygular.

Avg Distinct

Benzersiz değerlerin ortalamasını döndürür. AVG toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

Count Distinct

Benzersiz değerlerin sayısını döndürür. COUNT toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

Count Big Distinct

Gruptaki benzersiz öğelerin sayısını döndürür. COUNT_BIG toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

StDev Distinct

Benzersiz istatistiksel standart sapmaları döndürür. STDEV toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

StDevP Distinct

Benzersiz istatistiksel standart sapmaları döndürür. STDEVP toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

Sum Distinct

Benzersiz değerlerin toplamını döndürür. SUM toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

Var Distinct

Benzersiz istatistiksel varyansları döndürür. VAR toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

VarP Distinct

Benzersiz istatistiksel varyansları döndürür. VARP toplaması ile DISTINCT anahtar sözcüğünün bir bileşimini uygular.

İşlev Parametreleri Bölmesi

İşlev Parametreleri bölmesi, saklı bir yordamın veya tablo değerli işlevin parametrelerini görüntüler. Aşağıdaki sütunlar görüntülenir:

 • Parametre adı Saklı yordam veya tablo değerli işlev tarafından tanımlanan parametrenin adını görüntüler.

 • Değer   Sorgu tasarım zamanında sorgu sonuçları Bölmesi'nde görüntülenecek verileri almak için çalıştırıldığında parametre için kullanılacak bir değer. Bu değer çalışma zamanında kullanılmaz.

İlişkiler Bölmesi

İlişkiler bölmesi, birleşim ilişkilerini görüntüler. İlişkiler, veritabanı meta verilerinden alınan yabancı anahtar ilişkilerinden otomatik olarak algılanabilir veya bunları el ile oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

 • Otomatik algılama. Tablolar arasında ilişkiler otomatik olarak oluşturduğu auto-detect özellik arasında geçiş yapar. Açık otomatik algılama varsa, Sorgu Tasarımcısı ilişkiler; tablolardaki yabancı anahtarlar oluşturur Aksi takdirde, ilişkiler el ile oluşturmanız gerekir. Veritabanı görünümü Bölmesi'nde tablo seçtiğinizde, otomatik algılama otomatik olarak ilişkiler oluşturmak çalışır. Otomatik üzerinde etkinleştirirseniz algılama birleştirmeler el ile oluşturduktan sonra bu birleştirmeler atılır.

  Önemli: Bunu SQL Server Paralel Veri Ambarı ile kullanırken, birleşimleri oluşturmak için gereken meta veriler sağlanmaz ve ilişkiler otomatik olarak algılanamaz. Sorgunuz SQL Server Paralel Veri Ambarı verileri döndürüyorsa, tüm tablo birleşimleri el ile oluşturulmalıdır.

 • İlişki ekleme. İlişki ilişki listesine ekler.

  Otomatik algıla özelliği açıksa, sorguda sütunları kullanılan tablolar İlişki listesine otomatik olarak eklenir. Otomatik algıla özelliği iki tablonun ilişkili olduğunu belirlerse, tablolardan biri Sol Tablo sütununa, diğeri ise Sağ Tablo sütununa eklenir ve aralarında bir iç birleşim oluşturulur. Her ilişki sorguda bir JOIN yan tümcesi oluşturur. Tablolar ilişkili değilse, bunların tümü Sol Tablo sütununda listelenir ve Birleştirme Türü sütununda tabloların diğer tablolarla ilişkili olmadığı belirtilir. Otomatik algıla özelliği açıkken, otomatik algıla özelliğinin ilişkisiz olduğunu belirlediği tablolar arasında el ile ilişki ekleyemezsiniz.

  Otomatik algıla özelliği kapatılırsa, tablolar arasındaki ilişkileri ekleyebilir ve değiştirebilirsiniz. İki tabloyu birleştirirken kullanılacak alanları belirtmek için Alanları Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkilerin İlişki listesinde gösterilme sırası, sorguda birleştirmelerin gerçekleştirileceği sıradır. İlişkileri listede yukarı ve aşağı taşıyarak bunların sırasını değiştirebilirsiniz.

  Sorguda birden çok ilişki kullanıldığında, ilki dışında her ilişkideki tablolardan birine izleyen ilişkilerde başvuruda bulunulmalıdır.

  İlişkideki tablolardan ikisine de önceki bir ilişkide başvuruda bulunuluyorsa, ilişki ayrı bir birleşim yan tümcesi oluşturmaz; bunun yerine önceki ilişki için oluşturulan birleşim yan tümcesine bir birleşim koşulu eklenir. Birleştirme türü, aynı tablolara başvuran önceki ilişkiden çıkarılır.

 • Alanları düzenleyebilirsiniz. Kapısı eklemek ve tablolar arasında ilişkiler değiştirmek İlişkili alanları Düzenle iletişim kutusu açılır. Katılmak için sağ ve sol tablolarda alanları seçtiğiniz. Sol Tablo ve bir ilişkide birden çok birleşim koşulu belirtmek için sağ tablo birden çok alanları katılabilirsiniz. Sol ve sağ tabloları birleştirmenin iki alan aynı ada sahip gerek yoktur. Veri türü birleştirilen alanların uyumlu veri türleri olması gerekir.

 • İlişkiyi sil. Seçili ilişkiyi siler.

 • Yukarı Taşı ve aşağı taşıma. İlişkiler ilişki listede aşağı veya yukarı taşır. İlişkiler sorguda yerleştirilir sıralı sorgu sonuçlarını etkileyebilir. İlişkiler sorguya ilişki listede gösterildikleri sırayla eklenir.

Aşağıdaki sütunlar görüntülenir:

 • Sol Tablo   Birleşim ilişkisinin bir parçası olan ilk tablonun adını görüntüler.

 • Birleştirme türü   Kullanılan SQL JOIN deyimi türü'nde otomatik olarak üretilmiş sorguyu görüntüler. Yabancı anahtar kısıtlaması algılanırsa, varsayılan olarak, INNER JOIN kullanılır. Diğer birleştirmeler türleri LEFT JOIN veya RIGHT JOIN olabilir. Bu birleşim türlerinden hiçbiri geçerli değilse Birleştirme türü sütununda Unrelatedgörüntülenir. Hiçbir çapraz birleşimi birleşimler için ilişkili olmayan tabloları oluşturulur; Bunun yerine, sol ve sağ tablolarda sütunları birleştirerek ilişkiler el ile oluşturmalısınız.

 • Sağ tablo Birleşim ilişkisindeki ikinci tablonun adını görüntüler.

 • Alanları katılma İlişki birleştirilen alan çiftleri virgüllerle (,) ayrılır birden çok birleşim koşulu varsa, birleştirilen alan çiftlerini listeler.

Uygulanan Filtreler Bölmesi

Uygulanan Filtreler bölmesi, çalışma zamanında alınan verilerin satır sayısını sınırlandırmak için kullanılan ölçütleri görüntüler. Bu bölmede belirtilen ölçütler bir SQL WHERE yan tümcesi oluşturmak için kullanılır. Parametre seçeneğini belirlediğinizde, otomatik olarak bir parametre oluşturulur.

Aşağıdaki sütunlar görüntülenir:

 • Alan adı Ölçütün uygulanacağı alanın adını görüntüler.

 • İşleç   Filtre ifadesinde kullanılacak işlemi görüntüler.

 • Değer   Filtre ifadesinde kullanılacak değeri görüntüler.

 • Parametre   Sorguya sorgu parametresi ekleme seçeneğini görüntüler.

Sorgu Sonuçları Bölmesi

Sorgu sonuçları bölmesi, diğer bölmelerin seçimleri tarafından belirtilen otomatik olarak oluşturulan sorguya ait sonuçları görüntüler. Sonuç kümesindeki sütunlar, Seçili Alanlar bölmesinde belirttiğiniz alanlardır ve satır verileri Uygulanan Filtreler bölmesinde belirtmiş olduğunuz filtrelerle sınırlanır.

Bu veriler sorguyu çalıştırdığınız anda veri kaynağından gelen değerleri temsil eder.

Sonuç kümesindeki sıralama düzeni, veri kaynağından alınan verilerin sırasına göre belirlenir. Sıralama düzeni, doğrudan sorgu metni değiştirilerek değiştirilebilir.

Grafik Sorgu Tasarımcısı Araç Çubuğu

Grafik sorgu tasarımcısı araç çubuğu, sorgu belirtmek veya sorgu sonuçlarını görüntülemede size yardımcı olacak aşağıdaki düğmeleri sağlar.

Düğme

Açıklama

Metin Olarak Düzenle

Otomatik olarak üretilmiş sorguyu görüntülemek veya sorguyu değiştirmek için metin tabanlı sorgu tasarımcısına geçin.

İçeri Aktar

Bir dosyadan veya rapordan var olan bir sorguyu içeri aktarın. .sql ve .rdl dosya türleri desteklenir.

Sorgu Çalıştır

Sorguyu çalıştırın. Sorgu sonuçları bölmesi, sonuç kümesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Otomatik Olarak Oluşturulmuş Sorguları Anlama

Veritabanı Görünümü bölmesindeki tablolar ile sütunlar veya saklı yordamlar veya görünümleri seçtiğinizde, sorgu tasarımcısı veritabanı şemasından temel birincil anahtar ve yabancı anahtar ilişkilerini alır. Bu ilişkileri çözümlerken, sorgu tasarımcısı iki tablo arasındaki ilişkileri algılar ve sorguya birleşimler ekler. Bundan sonra gruplar ve toplamalar ekleyerek, ilişkileri ekleyerek veya değiştirerek ve filtreler ekleyerek sorguda değişiklik yapabilirsiniz. Verilerin alınacağı sütunları, tablolar arasındaki birleşimleri ve gruplarla toplamaları gösteren sorgu metnini görüntülemek için Metin Olarak Düzenle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Metin Tabanlı Sorgu Tasarımcısı

Metin tabanlı sorgu tasarımcısı, veri kaynağı tarafından desteklenen sorgu dilini kullanarak bir sorgu belirtmek, sorguyu çalıştırmak ve tasarım zamanında sonuçları görüntülemek için bir yol sağlar. Birden çok SQL deyimi, özel veri işleme uzantılarına ait sorgu veya komut sözdizimi ve ifade olarak belirtilen sorgular belirtebilirsiniz.

Metin tabanlı sorgu tasarımcısı sorguyu önceden işlemediğinden, her tür sorgu sözdizimini barındırabilir. Birçok veri kaynağı türü için, varsayılan sorgu tasarımcısı aracıdır.

Metin tabanlı sorgu tasarımcısı bir araç çubuğu ve aşağıdaki iki bölmeyi görüntüler:

 • Sorgu   Sorgu metin, tablo adı veya sorgu türüne bağlı olarak saklı yordamın adını gösterir. Tüm sorgu türleri tüm veri kaynağı türlerinde kullanılabilir. Örneğin, tablo adı yalnızca veri kaynağı türü için OLE DB desteklenir.

 • Sonuç   Sorgu tasarım zamanında çalıştırıldığında alınan sonuçları gösterir.

Metin Tabanlı Sorgu Tasarımcısı Araç Çubuğu

Metin tabanlı sorgu tasarımcısı, tüm komut türleri için tek bir araç çubuğu sağlar. Aşağıdaki tabloda düğmeler ve her birinin işlevi listelenmiştir.

Düğme

Açıklama

Metin Olarak Düzenle

Metin tabanlı sorgu tasarımcısı ile grafik sorgu tasarımcısı arasında geçiş yap: Tüm veri kaynağı türleri grafik sorgu tasarımcılarını desteklemez.

İçeri Aktar

Bir dosyadan veya rapordan var olan bir sorguyu içeri aktarın. Yalnızca sql ve rdl dosya türleri desteklenir.

İlişkisel Sorgu tasarımcısı simgesi

Sorguyu çalıştır ve sonuç kümesini Sonuç bölmesinde görüntüle.

Komut Türü

Metin, StoredProcedure veya TableDirect seçeneklerinden birini seçin. Saklı yordamın parametreleri varsa, araç çubuğunda Çalıştır'ı tıklattığınızda Sorgu Parametreleri Tanımla iletişim kutusu görüntülenir ve değerleri gerektiği şekilde doldurabilirsiniz.

Not: Bir saklı yordam birden fazla sonuç kümesi verirse, veri kümesini doldurmak için yalnızca ilk sonuç kümesi kullanılır.

Not: TableDirect, yalnızca OLE DB veri kaynağı türü için kullanılabilir.

Komut türü metin

Bir SQL Server veri kümesi oluşturduğunuzda, ilişkisel sorgu tasarımcısı varsayılan olarak açılır. Metin tabanlı sorgu tasarımcısına geçmek için, araç çubuğunda Metin Olarak Düzenle değiştirme düğmesini tıklatın. Metin tabanlı sorgu tasarımcısı iki bölme görüntüler: Sorgu bölmesi ve Sonuç bölmesi. Aşağıdaki şekilde bölmelerin her biri gösterilmiştir.

İlişkisel Sorgu tasarımcısı

Aşağıdaki tabloda, bölmelerin işlevleri açıklanmıştır.

Bölmesi

İşlev

Sorgu

SQL sorgu metnini görüntüler. Bir SQL sorgusu yazmak veya düzenlemek için bu bölmeyi kullanın.

Sonuç

Sorgunun sonuçlarını görüntüler. Sorguyu çalıştırmak için, herhangi bir bölmeyi sağ tıklatın ve Çalıştır'ı tıklatın veya araç çubuğunda Çalıştır düğmesini tıklatın.

Örnek

Aşağıdaki sorgu, ContactType adlı bir tablodan ad listesini verir.

SELECT ad ContactType

Araç çubuğunda Çalıştır'ı tıklattığınızda, Sorgu bölmesindeki komut çalışır ve sonuçlar bir ad listesi şeklinde Sonuç bölmesinde görüntülenir.

Komut türü StoredProcedure

Komut türü StoredProcedure'ı seçtiğinizde, metin tabanlı sorgu tasarımcısı iki bölme görüntüler: Sorgu bölmesi ve Sonuç bölmesi. Sorgu bölmesine saklı yordam adını girin ve araç çubuğunda Çalıştır'ı tıklatın. Saklı yordamlar parametreler kullanıyorsa, Sorgu Parametrelerini Tanımla iletişim kutusu açılır. Saklı yordam için parametre değerlerini girin.

Aşağıdaki şekilde, bir saklı yordamı çalıştırdığınızda Sorgu ve Sonuçlar bölmelerini gösterilmektedir. Bu durumda, giriş parametreleri sabitlerdir.

İlişkisel Sorgu tasarımcısı

Aşağıdaki tabloda, bölmelerin işlevleri açıklanmıştır.

Bölmesi

İşlev

Sorgu

Saklı yordamın adını ve var olan giriş parametrelerini görüntüler.

Sonuç

Sorgunun sonuçlarını görüntüler. Sorguyu çalıştırmak için, herhangi bir bölmeyi sağ tıklatın ve Çalıştır'ı tıklatın veya araç çubuğunda Çalıştır düğmesini tıklatın.

Örnek

Aşağıdaki sorgu, uspGetWhereUsedProductID adlı bir saklı yordamı çağırır. Saklı yordam giriş parametreleri içerdiğinde, sorguyu çalıştırırken parametre değerlerini sağlamanız gerekir.

uspGetWhereUsedProductID

Çalıştır (!) düğmesini tıklatın. Aşağıdaki tabloda, kendileri için uspGetWhereUsedProductIDSorgu Parametrelerini Tanımla iletişim kutusunda değerler sağlamanız gereken parametreleri için bir örnek yer almaktadır.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Komut Türü TableDirect

Komut türü TableDirect'i seçtiğinizde, metin tabanlı sorgu tasarımcısı iki bölme görüntüler: Sorgu bölmesi ve Sonuç bölmesi. Bir tablo girip Çalıştır düğmesini tıklattığınızda söz konusu tablonun tüm sütunları döndürülür.

Örnek

Bir veri kaynağı türü OLE DB için, aşağıdaki veri kümesi sorgusu, ContactType tablosundaki tüm kişi türleri için bir sonuç kümesi verir.

ContactType

ContactType tablo adını girdiğinizde, bu seçin SQL deyimini oluşturmaya denktir * gelen ContactType.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×