İlişki oluşturma, düzenleme veya silme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İlişki Access içindeki iki farklı tablolardan veri birleştirme yardımcı olur. Her ilişki karşılık gelen verileri içeren iki tablodaki alanlar oluşur. Örneğin, Sipariş Ayrıntıları tablosunda ve Ürünler tablosundan Ürünkimliği alan olabilir. Her kayıt Sipariş Ayrıntıları tablosunda Ürün Kimliği'ni aynı olan ürünler tablosunu kaydında karşılık gelen bir Ürünkimliği bulunur.

Bir sorguda ilişkili tabloları kullandığınızda bu ilişki sonuç kümesinde birleştirilmek üzere her tablodan hangi kayıtların alacağına Access'in karar vermesine olanak tanır. İlişki ayrıca silinen veriler nedeniyle eşitlemenin bozulmasını önleyerek verilerin kaybolmasını önleyebilir.

Not: Bu makale, Access web uygulamaları için geçerli değildir.

Bu makalede

Genel bakış

İlişkiler penceresini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Alan Listesi bölmesini kullanarak alan ekleyerek tablo ilişkisi oluşturma

Bir ilişkiyi düzenleme

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Tablo ilişkisini silme

Bir Access 2010 web veritabanında ilişki oluşturma veya değiştirme

Genel Bakış

Normal bir Access veritabanında, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir tablo ilişkisi oluşturabilirsiniz:

 • İlişkiler penceresinde, ilişkilendirmek istediğiniz tabloları ekleyin ve ardından ilişkilendirmek üzere alanı bir tablodan diğerine sürükleyin.

 • Alan Listesi bölmesinden bir alanı tablo veri sayfasına sürükleyin.

Tablolar arasında bir ilişki oluşturduğunuzda ortak alanların aynı adı taşıması zorunlu olmasa da genellikle böyle olur. Ortak alanlar aynı veri türüne sahip olmalıdır. Bununla birlikte, birincil anahtar alanı bir Otomatik Sayı alanıysa her iki alanın AlanBoyutu özelliği aynı olduğu takdirde yabancı anahtar alanı da bir Sayı alanı olabilir. Örneğin her iki alanının AlanBoyutu özelliği Uzun Tamsayı olduğunda, bir Otomatik Sayı alanıyla bir Sayı alanını eşleştirebilirsiniz. Her iki ortak alan Sayı alanı olduğu takdirde bu alanların aynı AlanBoyutu özelliği ayarına sahip olmaları gerekir.

İlişkiler penceresini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

  Önemli: İlişkiler penceresi Access web uygulamasında kullanılamaz. Access web App'te bir ilişki oluşturmak için İlişki Oluşturadımlara bakın.

 2. Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız Tabloyu Göster iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenir. Görüntülenmezse Tasarım sekmesinde bulunan İlişkiler grubunda Tabloyu Göster seçeneğini tıklatın.

  Tabloyu Göster iletişim kutusu, veritabanındaki tüm tablo ve sorguları görüntüler. Yalnızca tabloları görmek için Tablolar'ı tıklatın. Yalnızca sorguları görmek için Sorgular'ı tıklatın. Her ikisini de görmek için Her İkisi'ni tıklatın.

 3. Bir veya daha fazla tablo veya sorguyu seçip Ekle'yi tıklatın. İlişkiler belge sekmesine tablo ve sorgu eklemeniz bittiğinde Kapat seçeneğini tıklatın.

 4. Bir tablodan bir alanı (genellikle birincil anahtarı) diğer tablodaki ortak alana (yabancı anahtar) sürükleyin. Birden fazla alanı sürüklemek için CTRL tuşunu basılı tutarak her alanı tıklatın ve sonra da sürükleyin.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görünür.
  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 5. Görünen alan adlarının ilişkinin ortak alanları olduğunu doğrulayın. Bir alan adı yanlışsa alan adını tıklatın ve listeden uygun alanı seçin.

  Bu ilişki için bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu işaretleyin. Bilgi tutarlılığı hakkında daha fazla bilgi için Bilgi Tutarlılığını Zorlama bölümüne bakın.

 6. Oluştur'u tıklatın.

  Access iki tablo arasında bir ilişki çizgisi çizer. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz çizgi her iki uçta daha kalın görünür. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz ayrıca aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ilişki çizgisinin bir tarafındaki kalın bölüm üzerinde 1 sayısı ve ilişki çizgisinin diğer tarafındaki kalın bölüm üzerinde sonsuzluk simgesi (?) görünür.

  Bir tablodaki alanı başka bir tablodaki eşleşen alana sürükleme

  Notlar: 

  • Bir-bir ilişkisi oluşturma    Ortak alanların (genellikle birincil anahtar ve yabancı anahtar alanları) her ikisinin de benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanların Dizin özelliğinin, Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanması gerekir. Her iki alanın da benzersiz dizini varsa, Access bir-bir ilişkisi oluşturur.

  • Bir-çok ilişkisi oluşturma    İlişkinin bir tarafındaki alanın (genellikle birincil anahtar) benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanmalıdır. Çok tarafında bulunan alanın benzersiz dizini olmamalıdır. Bir dizini olabilir, ancak yinelemelere izin vermesi gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Hayır veya Evet (Yineleme Var) olarak ayarlanmalıdır. Bir alanın benzersiz dizini olup diğerinin olmadığında, Access bir-çok ilişkisi oluşturur.

Sayfanın Başı

Alan Listesi bölmesini kullanarak alan ekleyerek tablo ilişkisi oluşturma

Veri Sayfası görünümünde açık olan varolan bir tabloya, bir alanı Alan Listesi bölmesinden sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Alan Listesi bölmesi ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanların yanı sıra, veritabanındaki diğer tablolarda bulunan kullanılabilir alanları gösterir.

Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyip Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda Alan Listesi bölmesindeki tabloyla, alanı sürüklediğiniz tablo arasında otomatik olarak yeni bir bir-çok ilişkisi oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu kılmaz. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Bir ilişkiyi düzenleme bölümüne bakın.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 • Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu çift tıklatın.

Alan Listesi bölmesini açma

 • ALT+F8 tuşlarına basın. Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

  Alan Listesi bölmesi

Alan Listesi bölmesi veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler halinde gruplandırılmış olarak gösterir. Access, Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken alanları Alan Listesi bölmesindeki iki kategoriden birinde görüntüler: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori halen çalışmakta olduğunuz tabloyla ilişkisi olan tüm tabloları listeler. İkinci kategori ise tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Alan Listesi bölmesinde, bir tablo adının yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için Alan Listesi bölmesinden istediğiniz alanı Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme ve ilişki oluşturma

 1. Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında ALT+F8 tuşlarına basın. Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 2. Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar'ın altında, bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için bu tablonun adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 3. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümünde açık olan tabloya sürükleyin.

 4. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı bu konuma bırakın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin.

  Alan, Veri Sayfası görünümündeki tabloda görüntülenir.

Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyip Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda Alan Listesi bölmesindeki tabloyla, alanı sürüklediğiniz tablo arasında otomatik olarak yeni bir bir-çok ilişkisi oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu kılmaz. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Bir ilişkiyi düzenleme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bir ilişkiyi düzenleme

Bir ilişkiyi, İlişkiler penceresinde seçip düzenleyerek değiştirebilirsiniz.

 1. İmleci dikkatle, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlayın ve çizgiyi tıklatarak seçin.

  İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini seçiliyken çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusunu açma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

  İlişkiler penceresi görünür.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'ı tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 4. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 5. Değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu tablo ilişkilerini düzenlemenize olanak sağlar. Özellikle, ilişkinin her iki tarafındaki tablo veya sorguları veya her iki taraftaki alanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca birleştirme türünü ayarlayabilir veya bilgi tutarlılığını zorunlu kılabilir ve bir basamaklama seçeneği belirleyebilirsiniz. Birleştirme türü ve nasıl ayarlanacağı konusunda daha fazla bilgi için Birleştirme türünü ayarlama bölümüne bakın. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma ve basamaklama seçeneği belirleme konusunda daha fazla bilgi için Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma bölümüne bakın.

Birleştirme türünü ayarlama

Bir tablo ilişkisi tanımladığınızda ilişkiyle ilgili bilgiler sorgu tasarımlarınıza iletilir. Örneğin iki tablo arasında bir ilişki tanımlar ve sonra bu iki tabloyu kullanan bir sorgu oluşturursanız, Access ilişkide belirtilen alanlara bağlı olarak varsayılan eşleşen alanları otomatik olarak seçer. Bu başlangıç varsayılan değerlerini sorgunuzda geçersiz kılabilirsiniz ancak ilişki tarafından sağlanan değerler genellikle doğru çıkar. Birden fazla tablodaki verileri eşleştirip bir araya getirmek, en basit olanlar dışında tüm veritabanlarında sık gerçekleştireceğiniz bir görev olduğundan, ilişkiler oluşturarak varsayılanlar ayarlamak zaman kazandırabilir ve yararlı olabilir.

Çok tablolu sorgular, ortak alanlardaki değerleri eşleştirerek birden fazla tablodaki bilgileri birleştirir. Eşleştirmeyi ve birleştirmeyi gerçekleştiren işleme birleştirme denir. Örneğin müşteri siparişlerini görüntülemek istediğinizi düşünelim. Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu Müşteri Kimliği alanından birleştiren bir sorgu oluşturursunuz. Sorgu sonucu, yalnızca ilgili bir eşleşme bulunan satırların müşteri bilgilerini ve sipariş bilgilerini içerir.

Her ilişki için belirtebileceğiniz değerlerden biri birleştirme türüdür. Birleştirme türü Access'e bir sorgunun sonucuna hangi kayıtların ekleneceğini bildirir. Örneğin yine Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu, Müşteri Kimliğini gösteren ortak alanlardan birleştiren bir sorgu düşünelim. Varsayılan sorgu türü (iç birleştirme denir) kullanıldığında sorgu yalnızca ortak alanların (birleştirilen alanlar da denir) eşit olduğu Müşteri satırlarını ve Sipariş satırlarını döndürür.

Bununla birlikte tüm Müşterileri  (henüz hiç sipariş vermeyenleri de) dahil etmek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için iç birleştirme olan birleştirme türünü, sol dış birleştirme olarak değiştirmeniz gerekir. Sol dış birleştirme, ilişkinin sol tarafında bulunan tablodaki satırların tümünü ve sağdaki tablodan da yalnızca eşleşenleri döndürür. Sağ dış birleştirme ise sağdaki satırların tümünü ve soldakinden de yalnızca eşleşenleri döndürür.

Not: Buna göre, "sol" ve "sağ" deyimleri, İlişkiler penceresinde değil, İlişkileri Düzenle iletişim kutusundaki tabloların konumunu gösterir.

Bu ilişkideki tabloları birleştirmeye yarayan bir sorgudan en çok hangi sonucu almak istediğinizi düşünerek birleştirme türünü buna göre ayarlamanız gerekir.

Birleştirme türünü ayarlama

 1. İlişkileri Düzenleiletişim kutusunda, Birleştirme Türü'nü tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Seçiminizi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Aşağıdaki tablo (Müşteriler ve Siparişler tablolarını kullanır) Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen seçenekleri, bunların kullandığı birleştirme türünü ve her tablo için tüm satırların mı yoksa eşleşen satırların mı döndürüleceğini gösterir.

Seçim

İlişkisel birleştirme

Sol tablo

Sağ tablo

1. Yalnızca, her iki tablodan birleştirilen alanların eşit olduğu satırları içerir.

İç birleştirme

Eşleşen satırlar

Eşleşen satırlar

2. 'Müşteriler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Siparişler' tablosundan yalnızca birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sol dış birleştirme

Tüm satırlar

Eşleşen satırlar

3. 'Siparişler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Müşteriler' tablosundan yalnızca birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sağ dış birleştirme

Eşleşen satırlar

Tüm satırlar

2 veya 3 numaralı seçeneği belirlediğinizde ilişki çizgisinde bir ok görünür. Bu ok ilişkinin yalnızca eşleşen satırları gösteren tarafını işaret eder.

Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda değişiklik yapma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

  Not: Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'ı tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği işaretlenmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bu tabloların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 4. İlişki satırını çift tıklatın. İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Birleştirme Türü'nü tıklatın.

 6. Birleştirme özellikleri iletişim kutusunda, bir seçeneği tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.
  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu

 7. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Bilgi tutarlılığının amacı artık kayıtları (var olmayan kayıtlara başvuruda bulunan kayıtları) önlemektir. Bilgi tutarlılığını bir tablo ilişkisi için etkinleştirerek zorunlu kılabilirsiniz. Bu işlemi bir kere yaptıktan sonra Access, bu tablo ilişkisi için bilgi tutarlılığını ihlal edecek tüm işlemleri reddeder. Buna göre Access, bir başvurunun hedefinde değişiklik yapacak güncelleştirmeleri ve bir başvurunun hedefini kaldıracak silme işlemlerini reddeder. Access'in bilgi tutarlılığını ve silmeleri, ilgili tüm satırlar uygun şekilde değişecek şekilde yaymasını sağlamak için Basamaklama seçeneklerini ayarlama bölümüne bakın.

Bilgi tutarlılığını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği işaretlenmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bu tabloların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 4. İlişki satırını çift tıklatın. İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Bilgi Tutarlılığına Zorla seçeneğini işaretleyin veya seçimini kaldırın.

 6. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmanız durumunda aşağıdaki kurallar geçerli olur:

 • İlişkili bir tablonun birincil anahtar alanına gireceğiniz bir değer, birincil tablonun birincil anahtar alanında yoksa bu değeri giremezsiniz — bunu yaparsanız başı boş kayıtlar oluşur.

 • İlişkili tabloda eşleşen kayıtlar varsa birincil tablodan kayıt silemezsiniz. Örneğin Siparişler tablosunda bir çalışan için atanmış siparişler varsa Çalışanlar tablosundan bu çalışanın kaydını silemezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerek bir birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle silmeyi seçebilirsiniz.

 • Birincil tablodaki birincil anahtar değerini değiştirmeniz artık kayıtların oluşmasına neden olacaksa değeri değiştiremezsiniz. Örneğin Sipariş Ayrıntıları tablosunda bir siparişe atanmış öğeler varsa Siparişler tablosunda bu siparişin numarasını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçerek birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.

  Notlar: Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmakta güçlük çekiyorsanız, bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için aşağıdaki koşulların gerektiğini unutmayın:

  • Birincil tablodaki ortak alan birincil anahtar olmalı ya da benzersiz bir dizine sahip olmalıdır.

  • Ortak alanlar aynı veri türüne sahip olmalıdır. Bunun tek istisnası, bir Otomatik Sayı alanının, AlanBoyutu özellik ayarı Uzun Tamsayı olan bir Sayı alanıyla ilişkilendirilebilmesidir.

  • Her iki tablo da aynı Access veritabanında var olmalıdır. Bağlantılı tablolarda bilgi tutarlılığı zorunlu kılınamaz. Ancak kaynak tablolar Access biçimindeyse, bunların bulunduğu veritabanını açıp bilgi tutarlılığını bu veritabanında etkinleştirebilirsiniz.

Basamaklama seçeneklerini ayarlama

Bir ilişkinin "bir" tarafındaki değeri değiştirmeniz için geçerli bir neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda Access'in etkilenen tüm satırları tek bir işlemle otomatik olarak güncelleştirmesine gereksinim duyarsınız. Böylece güncelleştirme bir bütün olarak gerçekleştirilir ve veritabanınız tutarsız bir durumda  (bazı satırların güncelleştirilip bazılarının güncelleştirilmediği bir durumda) kalmaz. Access, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini destekleyerek bu sorunu çözmesine yardımcı olur. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini kullandıktan sonra birincil bir anahtarı güncelleştirirseniz, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm alanları otomatik olarak güncelleştirir.

Bir satırı ve ilişkili tüm satırları   (örneğin bir Nakliyeci kaydını ve bu nakliyeci için tüm ilgili siparişleri) silmeniz de gerekebilir. Bunun için, Access İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerseniz, birincil anahtarın bulunduğu kaydı sildiğinizde Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm kayıtları otomatik olarak siler.

Art arda güncelleştirme ve/veya art arda silmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği işaretlenmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bu tabloların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 4. İlişki satırını çift tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin.

 6. İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir veya İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutularından birini veya her ikisini seçin.

 7. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Birincil anahtar OtomatikSayı alanıysa, OtomatikSayı alanındaki değeri değiştiremeyeceğiniz için, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçmenizin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini silme

Önemli: Bir ilişkiyi kaldırdığınızda, etkinse bu ilişkinin bilgi tutarlılığı desteğini de kaldırmış olursunuz. Bunun sonucunda, Access ilişkinin "çok" tarafında başı boş kayıtlar oluşmasını artık otomatik olarak engellemez.

Bir tablo ilişkisini kaldırmak için, İlişkiler penceresinde ilişki çizgisini silmeniz gerekir. İmleci ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlandırın ve çizgiyi tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür. İlişki çizgisi seçiliyken DELETE tuşuna basın.

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği işaretlenmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bu tabloların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

 3. Silmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 4. DELETE tuşuna basın.

 5. Access Seçili ilişkiyi veritabanınızdan sürekli olarak silmek istediğinizden emin misiniz? iletisini görüntüleyebilir. Bu onaylama iletisi görüntülenirse Evet'i tıklatın.

Not: Tablo ilişkisinde yer alan tablolardan herhangi biri kullanılıyorsa  (başka bir kişi veya işlem tarafından ya da form gibi açık bir veritabanı nesnesinde)  ilişkiyi silemezsiniz. İlişkiyi kaldırmaya çalışmadan önce bu tabloları kullanan açık nesne varsa kapatmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Bir Access 2010 web veritabanında ilişki oluşturma veya değiştirme

Bir Access 2010 web veritabanında ilişki oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanın. Bir web veritabanında ilişkiler penceresi kullanılamaz. Başka bir tabloyla ilgili alanda değerler için kaynak olarak bir tabloda yer alan kullanın. Access web App'te bir ilişki oluşturmak için İlişki Oluşturadımlara bakın.

Not: Arama Sihirbazı'nı kullanabilmeniz için, değerler için kaynak olarak kullandığınız alanın önceden var olması gerekir.

Arama Sihirbazı’nı kullanarak Access 2010 web veritabanında ilişki oluşturma

 1. Değerlerini başka bir tablodan alacak olan tabloyu açın.

 2. Son alanın sağında, Eklemek İçin Tıklatın'ı ve ardından Arama ve İlişki'yi tıklatın.

  Not: Eklemek için Tıklatın seçeneğini görmek için yatay olarak kaydırmanız gerekebilir.

 3. Arama Sihirbazı'nın ilk ekranında, Arama alanının değerleri başka bir tablodan almasını istiyorum seçeneğini belirleyin ve ardından İleri seçeneğini tıklatın.

 4. Kaynak değerlere sahip olan tabloyu seçin ve ardından İleri seçeneğini tıklatın.

 5. Kullanılabilir Alanlar kutusunda, kaynak değerlere sahip olan alanı çift tıklatın ve ardından İleri seçeneğini tıklatın..

 6. İsterseniz arama alanı için bir sıralama düzeni belirleyebilirsiniz. İleri seçeneğini tıklatın.

 7. Dilerseniz, değerlerin uzun olması durumunda kullanışlı olabileceği için arama alanının genişliğini de ayarlayabilirsiniz. İleri seçeneğini tıklatın.

 8. Yeni alan için bir ad girin. İki tablodaki değerlerin her zaman eşleştiğinden emin olmak için Veri Bütünlüğünü Etkinleştir onay kutusunu seçin ve ardından aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • Art Arda Silme – Bu seçenek bir tablodan kayıt sildiğinizde diğer tabloda buna karşılık gelen kayıtların da silineceği anlamına gelir.

  • Kısıtlı Silme – Bu seçenek bir tablodan kayıt silmek istediğinizde ancak başka bir tabloda buna karşılık gelen bir kayıt varsa silme işlemine izin verilmeyeceği anlamına gelir.

   Not:  Bir ilişki oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanırken sihirbaz içinde Birden Çok Değere İzin Ver seçeneğini belirlemeyin.

Bir Access 2010 web veritabanında ilişki değiştirme

 1. Başka bir tablodan değerlerini alan tabloyu açın.

 2. Başka bir tablodan değerlerini alan alanı seçin.

 3. Alanlar sekmesinin Özellikler grubunda Aramaları Değiştir'i tıklatın.

 4. İstediğiniz değişiklikleri yapmak için sihirbazdaki adımları uygulayın. Değiştirebileceğiniz seçenekler şunlardır:

  • Değerlerin kaynağı olan alan

  • Değerlerin sıralama düzeni

  • Alanın genişliği ve anahtar sütunun gizlenip gizlenmeyeceği

  • Arama alanının etiketi

  • Veri bütünlüğünün etkin olup olmadığı

  • Veri bütünlüğü etkinse, silme işlemlerinin art arda veya kısıtlı olma durumu

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×