İlişki oluşturma, düzenleme veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir tabloyu veritabanınızda için her konu oluşturduktan sonra bu bilgileri geri birlikte yeniden gerektiğinde getirmek hangi yollarla ile Office Access 2007 sağlamanız gerekir. İlişkili tablolarda sık kullanılan alanlar getirerek ve tablo, tablolar arasındaki ilişkileri tanımlayarak bunu. Ardından, sorguları, formları ve aynı anda birkaç tablodan alınan bilgileri görüntüleyen raporlar oluşturabilirsiniz.

Bu makalede oluşturma, düzenleme ve bir tablo ilişkisini silmek için adım adım yordamlar verilmektedir. Sahipsiz kayıtlarının oluşturulması engellemek için bilgi tutarlılığına öğreneceksiniz, her bir ilişkiler kenarından hangi kayıtların belirlemek için birleştirme türünü ayarlama dahil bir sorgu sonucu ve nasıl başvuruları tutmak için basamaklama seçeneklerini ayarlama eşitlenmiş.

Tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için Tablo ilişkileri Kılavuzumakalesine bakın.

Bu makalede

Tablo ilişkisi oluşturma

İlişkiler belge sekmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Alan listesi bölmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Tablo ilişkisi düzenleme

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Tablo ilişkisini silme

Tablo ilişkisi oluşturma

İlişkiler penceresinde veya Alan listesi bölmesinden bir alanı veri sayfasına sürükleyerek, tablo ilişkisi oluşturabilirsiniz. Tablolar arasında ilişki oluşturduğunuzda, genellikle yapmaları olay olmakla genel alanların aynı ada sahip olmak gerekli değildir. Daha çok genel alanların aynı veri türünde olması gerekir. Birincil anahtar alanını otomatik sayı alanı ise, her iki alanın AlanBoyutu özelliği aynı ise ancak, yabancı anahtar alanını de sayı alanı olabilir. Örneğin, her iki alanın AlanBoyutu özelliği uzun tamsayı değilse otomatik sayı alanı ve bir sayı alanı eşleştirebilirsiniz. Her iki yaygın alanları sayı alanları olduğunda, bunlar aynı AlanBoyutu özelliği ayarına sahip olmanız gerekir.

Sayfanın Başı

İlişkiler belge sekmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenir. Görüntülenmezse, Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tabloyu Göster'i tıklatın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  Tabloyu Göster iletişim kutusu veritabanındaki tüm tablo ve sorguları görüntüler. Yalnızca tabloları görmek için, Tablolar'ı tıklatın. Yalnızca sorguları görmek için, Sorgular'ı tıklatın. Her ikisini de görmek için, Her İkisi'ni tıklatın.

 5. Bir veya daha fazla tablo veya sorguyu seçip Ekle'yi tıklatın. İlişkiler belge sekmesine tablo ve sorgu eklemeniz bittiğinde, Kapat'ı tıklatın.

 6. Bir tablodan bir alanı (genellikle birincil anahtarı) diğer tablodaki ortak alana (yabancı anahtar) sürükleyin. Birden fazla alanı sürüklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her alanı tıklatın ve sonra da sürükleyin.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 7. Görünen alan adlarının, ilişkinin ortak alanları olduğunu doğrulayın. Yanlış alan adı varsa, alan adını tıklatıp listeden uygun alanı seçin.

  Bu ilişki için bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin. Bilgi tutarlılığını hakkında daha fazla bilgi için Tutarlılığına Zorla bölümüne bakın

  Ayrıca, Tablo ilişkileri Kılavuzumakalesine bakın.

 8. Oluştur'u tıklatın.

  Access iki tablo arasında ilişki çizgisi çizer. Çizgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, her sonunda daha kalın görünür. Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, 1 sayısını kalın bölümü üzerinde görünür yalnızca ek olarak, yeniden ilişki çizgisini ve sonsuz simgesi () bir tarafındaki kalın bölümü üzerinde görünür üzerinde çizgi, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi diğer tarafında.

Bir tablodaki alanı başka bir tablodaki eşleşen alana sürükleme

Notlar: 

 • Bir-bir ilişkisi oluşturma    Ortak alanların (genellikle birincil anahtar ve yabancı anahtar alanları) her ikisinin de benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanların Dizin özelliğinin, Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanması gerekir. Her iki alanın da benzersiz dizini varsa, Access bir-bir ilişkisi oluşturur.

 • Bir-çok ilişkisi oluşturma    İlişkinin bir tarafındaki alanın (genellikle birincil anahtar) benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanmalıdır. Çok tarafında bulunan alanın benzersiz dizini olmamalıdır. Bir dizini olabilir, ancak yinelemelere izin vermesi gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Hayır veya Evet (Yineleme Var) olarak ayarlanmalıdır. Bir alanın benzersiz dizini olup diğerinin olmadığında, Access bir-çok ilişkisi oluşturur.

Sayfanın Başı

Alan Listesi bölmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Office Access 2007içinde veri sayfası görünümünde açık olan Alan listesi bölmesinden sürükleyerek varolan bir tablonun bir alan ekleyebilirsiniz. Alan listesi bölmesini de veritabanındaki diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar ve ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanlar gösterir. Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyin ve sonra Arama Sihirbazı'nı tamamlamak açtığınızda, yeni bir-çok ilişkisi Alan listesi Bölmesi'nde tablo ve alan sürüklenen tablo arasında otomatik olarak oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu değil. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemelisiniz. Daha fazla bilgi için bir tablo ilişkisi düzenleme bölümüne bakın.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde alanı eklemek ve ilişki oluşturmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Veri sayfası görünümü ' nü tıklatın.

Alan Listesi bölmesini açma

 • Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

  Alan Listesi bölmesi

Alan Listesi bölmesi veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler halinde gruplandırılmış olarak gösterir. Access, Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken alanları Alan Listesi bölmesindeki iki kategoriden birinde görüntüler: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori halen çalışmakta olduğunuz tabloyla ilişkisi olan tüm tabloları listeler. İkinci kategori ise tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Alan Listesi bölmesinde, bir tablo adının yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için Alan Listesi bölmesinden istediğiniz alanı Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme ve ilişki oluşturma

 1. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 2. Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar'ın altında, bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için bu tablonun adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 3. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümünde açık olan tabloya sürükleyin.

 4. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı bu konuma bırakın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin.

  Alan, Veri Sayfası görünümündeki tabloda görüntülenir.

Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyin ve sonra Arama Sihirbazı'nı tamamlamak açtığınızda, yeni bir-çok ilişkisi tablosu Alan listesi ve alan sürüklenen tablosu arasında otomatik olarak oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu değil. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemelisiniz. Daha fazla bilgi için bir tablo ilişkisi düzenleme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisi düzenleme

Tablo ilişkisi ilişkileri belge sekmesini seçerek ve sonra düzenleme değiştirin.

 1. İmleci dikkatle, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlayın ve çizgiyi tıklatarak seçin.

  İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini seçiliyken çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusunu açma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın.

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişkilerini tanımladınız değil ve ilk kez ise Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür ilişkiler belge sekmesini, açmakta olduğunuz. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat' ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler'e tıklayın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 7. Değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu tablo ilişkisi değiştirmenize izin verir. Özellikle, tabloları veya sorguları ilişkinin her iki tarafına veya her iki tarafındaki alanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, birleştirme türünü ayarlama ya da bilgi tutarlılığına ve art arda seçeneğini seçin. Birleştirme türünü ve bunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için birleştirme türünü ayarlamabölümüne bakın. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma ve art arda seçeneği seçme hakkında daha fazla bilgi için bilgi tutarlılığını zorlabölümüne bakın.

Birleştirme türünü ayarlama

Bir tablo ilişkisi tanımladığınızda ilişkiyle ilgili bilgiler sorgu tasarımlarınıza iletilir. Örneğin iki tablo arasında bir ilişki tanımlar ve sonra bu iki tabloyu kullanan bir sorgu oluşturursanız, Access ilişkide belirtilen alanlara bağlı olarak varsayılan eşleşen alanları otomatik olarak seçer. Bu başlangıç varsayılan değerlerini sorgunuzda geçersiz kılabilirsiniz ancak ilişki tarafından sağlanan değerler genellikle doğru çıkar. Birden fazla tablodaki verileri eşleştirip bir araya getirmek, en basit olanlar dışında tüm veritabanlarında sık gerçekleştireceğiniz bir görev olduğundan, ilişkiler oluşturarak varsayılanlar ayarlamak zaman kazandırabilir ve yararlı olabilir.

Çok tablolu sorgular, ortak alanlardaki değerleri eşleştirerek birden fazla tablodaki bilgileri birleştirir. Eşleştirmeyi ve birleştirmeyi gerçekleştiren işleme birleştirme denir. Örneğin müşteri siparişlerini görüntülemek istediğinizi düşünelim. Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu Müşteri Kimliği alanından birleştiren bir sorgu oluşturursunuz. Sorgu sonucu, yalnızca ilgili bir eşleşme bulunan satırların müşteri bilgilerini ve sipariş bilgilerini içerir.

Her ilişki için belirtebileceğiniz değerlerden biri birleştirme türüdür. Birleştirme türü Access'e bir sorgunun sonucuna hangi kayıtların ekleneceğini bildirir. Örneğin yine Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu, Müşteri Kimliğini gösteren ortak alanlardan birleştiren bir sorgu düşünelim. Varsayılan sorgu türü (iç birleştirme denir) kullanıldığında sorgu yalnızca ortak alanların (birleştirilen alanlar da denir) eşit olduğu Müşteri satırlarını ve Sipariş satırlarını döndürür.

Bununla birlikte tüm Müşterileri  (henüz hiç sipariş vermeyenleri de) dahil etmek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için iç birleştirme olan birleştirme türünü, sol dış birleştirme olarak değiştirmeniz gerekir. Sol dış birleştirme, ilişkinin sol tarafında bulunan tablodaki satırların tümünü ve sağdaki tablodan da yalnızca eşleşenleri döndürür. Sağ dış birleştirme ise sağdaki satırların tümünü ve soldakinden de yalnızca eşleşenleri döndürür.

Not: Bu durumda "sol" ve "sağ" tabloların konumlarını İlişkileri Düzenle iletişim kutusunda, ilişkiler belge sekmesine bakın.

Bu ilişkideki tabloları birleştirmeye yarayan bir sorgudan en çok hangi sonucu almak istediğinizi düşünerek birleştirme türünü buna göre ayarlamanız gerekir.

Birleştirme türünü ayarlama

 1. İlişkileri Düzenleiletişim kutusunda, Birleştirme Türü'nü tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Seçiminizi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Aşağıdaki tablo (Müşteriler ve Siparişler tablolarını kullanır) Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen seçenekleri, bunların kullandığı birleştirme türünü ve her tablo için tüm satırların mı yoksa eşleşen satırların mı döndürüleceğini gösterir.

Seçim

Sağ birleştirme

Sol Tablo

Sağ tablo

1. Yalnızca, her iki tablodan birleştirilen alanların eşit olduğu satırları içerir.

İç birleştirme

Eşleşen satırlar

Eşleşen satırlar

2. 'Müşteriler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Siparişler' tablosundan yalnızca birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sol dış birleştirme

Tüm satırlar

Eşleşen satırlar

3. 'Siparişler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Müşteriler' tablosundan yalnızca birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sağ dış birleştirme

Eşleşen satırlar

Tüm satırlar

2 veya 3 numaralı seçeneği belirlediğinizde ilişki çizgisinde bir ok görünür. Bu ok ilişkinin yalnızca eşleşen satırları gösteren tarafını işaret eder.

Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda değişiklik yapma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişkilerini tanımladınız değil ve ilk kez ise Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür ilişkiler belge sekmesini, açmakta olduğunuz. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat' ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler'e tıklayın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gizli Nesneleri Göster Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda seçili sürece (tablolar için Gizli onay kutusunu tablo özellikleri iletişim kutusunda seçili) gizli tablolar ve ilişkilerinin gösterilmez olduğunu unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Birleştirme türü'ı tıklatın

 8. Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda, bir seçeneği tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu

 9. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Tutarlılığının amacı, sahipsiz kayıtları önlemek ve böylece artık bulunmayan diğer kayıtlara başvuruda kayıtlarınız yoksa eşitlenmiş başvuruları tutmak için tıklatmaktır. Sizin için bir tablo ilişkisi etkinleştirerek bilgi tutarlılığına. Zorlanan sonra Access bu tablo ilişkisi için bilgi tutarlılığını ihlal herhangi bir işlem reddeder. Bu başvuru ve hedef başvurunun kaldırma silmeleri hedefini değiştirme her iki güncelleştirme Access reddeder anlamına gelir. Böylece tüm ilişkili satırları buna göre değişir başvurusal güncelleştirmeleri ve silmeleri yaymak erişmesini, basamaklama seçeneklerini ayarlama bölümüne bakın.

Bilgi tutarlılığını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişkilerini tanımladınız değil ve ilk kez ise Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür ilişkiler belge sekmesini, açmakta olduğunuz. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat' ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmadenetleyin.

 8. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Bilgi tutarlılığını zorunlu kıldıktan sonra, aşağıdaki kurallar geçerli olur:

 • İlişkili bir tablonun birincil anahtar alanına gireceğiniz bir değer, birincil tablonun birincil anahtar alanında yoksa bu değeri giremezsiniz — bunu yaparsanız başı boş kayıtlar oluşur.

 • İlişkili tabloda eşleşen kayıtlar varsa birincil tablodan kayıt silemezsiniz. Örneğin Siparişler tablosunda bir çalışan için atanmış siparişler varsa Çalışanlar tablosundan bu çalışanın kaydını silemezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerek bir birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle silmeyi seçebilirsiniz.

 • Birincil tablodaki birincil anahtar değerini değiştirmeniz artık kayıtların oluşmasına neden olacaksa değeri değiştiremezsiniz. Örneğin Sipariş Ayrıntıları tablosunda bir siparişe atanmış öğeler varsa Siparişler tablosunda bu siparişin numarasını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçerek birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.

  Notlar: Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmakta güçlük çekiyorsanız, bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için aşağıdaki koşulların gerektiğini unutmayın:

  • Birincil tablodaki ortak alan birincil anahtar olmalı ya da benzersiz bir dizine sahip olmalıdır.

  • Ortak alanlar aynı veri türüne sahip olmalıdır. Bunun tek istisnası, bir Otomatik Sayı alanının, AlanBoyutu özellik ayarı Uzun Tamsayı olan bir Sayı alanıyla ilişkilendirilebilmesidir.

  • Her iki tablo da aynı Access veritabanında var olmalıdır. Bağlantılı tablolarda bilgi tutarlılığı zorunlu kılınamaz. Ancak kaynak tablolar Access biçimindeyse, bunların bulunduğu veritabanını açıp bilgi tutarlılığını bu veritabanında etkinleştirebilirsiniz.

Basamaklama seçeneklerini ayarlama

Bir ilişkinin "bir" tarafındaki değeri değiştirmeniz için geçerli bir neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda Access'in etkilenen tüm satırları tek bir işlemle otomatik olarak güncelleştirmesine gereksinim duyarsınız. Böylece güncelleştirme bir bütün olarak gerçekleştirilir ve veritabanınız tutarsız bir durumda  (bazı satırların güncelleştirilip bazılarının güncelleştirilmediği bir durumda) kalmaz. Access, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini destekleyerek bu sorunu çözmesine yardımcı olur. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini kullandıktan sonra birincil bir anahtarı güncelleştirirseniz, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm alanları otomatik olarak güncelleştirir.

Bir satırı ve ilişkili tüm satırları   (örneğin bir Nakliyeci kaydını ve bu nakliyeci için tüm ilgili siparişleri) silmeniz de gerekebilir. Bunun için, Access İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerseniz, birincil anahtarın bulunduğu kaydı sildiğinizde Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm kayıtları otomatik olarak siler.

Art arda güncelleştirme ve/veya art arda silmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişkilerini tanımladınız değil ve ilk kez ise Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür ilişkiler belge sekmesini, açmakta olduğunuz. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat' ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler'e tıklayın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gizli Nesneleri Göster Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda seçili sürece (tablolar için Gizli onay kutusunu tablo özellikleri iletişim kutusunda seçili) gizli tablolar ve ilişkilerinin gösterilmez olduğunu unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin.

 8. İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir veya İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutularından birini veya her ikisini seçin.

 9. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Birincil anahtar OtomatikSayı alanıysa, OtomatikSayı alanındaki değeri değiştiremeyeceğiniz için, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçmenizin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini silme

Tablo ilişkisi kaldırmak için ilişki çizgisini işaret eden ilişki çizgisini ilişkiler belge sekmesini dikkatle konum içinde imleci silin ve sonra çizgiyi tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür. İlişki çizgisini seçiliyken, DELETE tuşuna basın. Etkin olduğunda ilişki kaldırdığınızda, sonra da o ilişkiyi bilgi tutarlılığını desteği kaldırmanız olduğunu unutmayın. Sonuç olarak, Access bir ilişkinin "çok" tarafındaki sahipsiz kayıtlarının oluşturulması artık otomatik olarak engellenir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişkilerini tanımladınız değil ve ilk kez ise Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür ilişkiler belge sekmesini, açmakta olduğunuz. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat' ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin İlişkiler grubunda Tüm İlişkiler'e tıklayın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gizli Nesneleri Göster Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda seçili sürece (tablolar için Gizli onay kutusunu tablo özellikleri iletişim kutusunda seçili) gizli tablolar ve ilişkilerinin gösterilmez olduğunu unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 5. Silmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Sağ tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

 7. Access Seçili ilişkiyi veritabanınızdan sürekli olarak silmek istediğinizden emin misiniz? iletisini görüntüleyebilir. Bu onaylama iletisi görüntülenirse Evet'i tıklatın.

Not: Tablo ilişkisinde yer alan tablolardan herhangi biri kullanılıyorsa  (başka bir kişi veya işlem tarafından ya da form gibi açık bir veritabanı nesnesinde)  ilişkiyi silemezsiniz. İlişkiyi kaldırmaya çalışmadan önce bu tabloları kullanan açık nesne varsa kapatmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×