İlişki oluşturma, düzenleme veya silme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veritabanınızdaki her konu için bir tablo oluşturduktan sonra, Office Access 2007 uygulamasına, gerektiğinde bu bilgileri yeniden bir araya getirme olanağı sağlamanız gerekir. Bunu, ilişkili olan tablolara ortak alanlar yerleştirerek ve tablolarınız arasında ilişkiler tanımlayarak yapabilirsiniz. Böylece, aynı anda birden fazla tablodan bilgi görüntüleyen sorgular, formlar ve raporlar oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, tablo ilişkisi oluşturmaya, düzenlemeye ve silmeye yönelik adım adım yönergeler sunulmuştur. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılarak artık kayıtlar oluşmasını önlemeyi, birleştirme türünü ayarlayarak bir ilişkinin taraflarından hangi kayıtların bir sorgu sonucuna ekleneceğini belirlemeyi ve basamaklama seçeneklerini ayarlayarak başvuruları eşit durumda tutma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tablo ilişkileri kılavuzu.

Bu makalede

Tablo ilişkisi oluşturma

İlişkiler belge sekmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Alan Listesi bölmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Tablo ilişkisini düzenleme

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Tablo ilişkisini silme

Tablo ilişkisi oluşturma

İlişkiler penceresinde veya Alan Listesi bölmesinden bir çalışma sayfasına alan sürükleyerek, tablo ilişkisi oluşturabilirsiniz. Tablolar arasında ilişki oluşturduğunuzda ortak alanların aynı adı taşıması zorunlu değildir, ancak genellikle böyle olur. Bunun yerine, bu ortak alanların aynı veri türüne sahip olması tercih edilir. Bununla birlikte, birincil anahtar alanı bir Otomatik Sayı alanıysa, her iki alanın Alan Boyutu özelliği aynı olduğu takdirde yabancı anahtar alanı, Sayı alanı olabilir. Örneğin, her iki alanın Alan Boyutu özelliği Uzun Tamsayı olduğunda, Otomatik Sayı alanıyla Sayı alanını eşleştirebilirsiniz. Her iki ortak alan da Sayı alanıysa, bu alanların aynı Alan Boyutu özelliği ayarına sahip olması gerekir.

Sayfanın Başı

İlişkiler belge sekmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  access şeridi resmi

 4. Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenir. Görüntülenmezse, Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tabloyu Göster'i tıklatın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  Tabloyu Göster iletişim kutusu veritabanındaki tüm tablo ve sorguları görüntüler. Yalnızca tabloları görmek için, Tablolar'ı tıklatın. Yalnızca sorguları görmek için, Sorgular'ı tıklatın. Her ikisini de görmek için, Her İkisi'ni tıklatın.

 5. Bir veya daha fazla tablo veya sorguyu seçip Ekle'yi tıklatın. İlişkiler belge sekmesine tablo ve sorgu eklemeniz bittiğinde, Kapat'ı tıklatın.

 6. Bir tablodan bir alanı (genellikle birincil anahtarı) diğer tablodaki ortak alana (yabancı anahtar) sürükleyin. Birden fazla alanı sürüklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her alanı tıklatın ve sonra da sürükleyin.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  ilişkileri düzenle iletişim kutusu

 7. Görünen alan adlarının, ilişkinin ortak alanları olduğunu doğrulayın. Yanlış alan adı varsa, alan adını tıklatıp listeden uygun alanı seçin.

  Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için, Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin. Bilgi tutarlılığı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bilgi Tutarlılığını Zorlama bölümüne bakın.

  Ayrıca bkz. Tablo ilişkileri kılavuzu makalesi.

 8. Oluştur'u tıklatın.

  Access iki tablo arasında bir ilişki çizgisi çizer. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, çizgi her iki uçta daha kalın görünür. Ayrıca, yalnızca Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ilişki çizgisinin bir tarafındaki kalın bölüm üzerinde 1 sayısı ve ilişki çizgisinin diğer tarafındaki kalın bölüm üzerinde sonsuzluk simgesi () görünür.

Bir tablodaki alanı başka bir tablodaki eşleşen alana sürükleme

Notlar : 

 • Bire bir ilişki oluşturmak için    Ortak alanların ikisinin de (genel olarak birincil anahtar ve yabancı anahtar alanları) benzersiz bir dizine sahip olması gerekir. Bu, söz konusu alanlar için Dizin özelliğinin Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Her iki alanın da benzersiz bir dizini varsa, Access bire bir ilişki oluşturur.

 • Bire çok ilişki oluşturma    İlişkinin bir tarafındaki alanın (genellikle birincil anahtar), benzersiz bir dizine sahip olması gerekir. Dolayısıyla, bu alanın Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanması gerekir. Çok tarafında bulunan alanın benzersiz dizini olmamalıdır. Bu alanın dizini olabilir, ancak dizinin yinelemelere izin vermesi gerekir. Dolayısıyla bu alanın Dizin özelliği Hayır veya Evet (Yineleme Var) olarak ayarlanmalıdır. Bir alanın benzersiz dizini olup diğerinin olmadığında Access, bire çok ilişki oluşturur.

Sayfanın Başı

Alan Listesi bölmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Office Access 2007’te, Veri Sayfası görünümünde açık olan mevcut bir tabloyu Alan Listesi bölmesinden sürükleyerek bu tabloya alan ekleyebilirsiniz. Alan Listesi bölmesi, ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanların yanı sıra veritabanındaki diğer tablolarda bulunan kullanılabilir alanları da gösterir. Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyip Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda, Alan Listesi bölmesindeki tablo ile alanı sürüklediğiniz tablo arasında otomatik olarak yeni bir bire çok ilişki oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu kılmaz. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Tablo ilişkisini değiştirme.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, alanı eklemek ve ilişkiyi oluşturmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın, sonra kısayol menüsünden Veri Sayfası Görünümü'ne tıklayın.

Alan Listesi bölmesini açma

 • Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  access şeridi resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

  Alan Listesi bölmesi

Alan Listesi bölmesi veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler halinde gruplandırılmış olarak gösterir. Access, Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken alanları Alan Listesi bölmesindeki iki kategoriden birinde görüntüler: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori halen çalışmakta olduğunuz tabloyla ilişkisi olan tüm tabloları listeler. İkinci kategori ise tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Alan Listesi bölmesinde, bir tablo adının yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için Alan Listesi bölmesinden istediğiniz alanı Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme ve ilişki oluşturma

 1. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  access şeridi resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 2. Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar'ın altında, bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için bu tablonun adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 3. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümünde açık olan tabloya sürükleyin.

 4. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı bu konuma bırakın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin.

  Alan, Veri Sayfası görünümündeki tabloda görüntülenir.

Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyip Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda, Alan Listesi bölmesindeki tabloyla, alanı sürüklediğiniz tablo arasında otomatik olarak yeni bir bir-çok ilişkisi oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu kılmaz. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için, ilişkiyi düzenlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, Tablo ilişkisini düzenleme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini düzenleme

Bir tablo ilişkisini, İlişkiler belge sekmesinde seçip düzenleyerek değiştirebilirsiniz.

 1. İmleci dikkatle, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlayın ve çizgiyi tıklatarak seçin.

  İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini seçiliyken çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusunu açma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler belge sekmesini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'a tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  İlişki içeren bütün tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği işaretlenmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bu tabloların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  ilişkileri düzenle iletişim kutusu

 7. Değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu tablo ilişkilerini düzenlemenize olanak sağlar. Özellikle, ilişkinin her iki tarafındaki tablo veya sorguları veya her iki taraftaki alanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, birleştirme türünü ayarlayabilir veya bilgi tutarlılığını zorunlu kılabilir ve bir basamaklama seçeneği belirleyebilirsiniz. Birleştirme türü ve nasıl ayarlanacağı konusunda daha fazla bilgi için, Birleştirme türünü ayarlama bölümüne bakın. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma ve basamaklama seçeneği belirleme konusunda daha fazla bilgi için, Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma bölümüne bakın.

Birleştirme türünü ayarlama

Bir tablo ilişkisi tanımladığınızda, ilişkiyle ilgili bilgiler sorgu tasarımlarınıza iletilir. Örneğin, iki tablo arasında bir ilişki tanımlar ve sonra bu iki tabloyu kullanan bir sorgu oluşturursanız, Access, ilişkide belirtilen alanlara bağlı olarak varsayılan eşleşen alanları otomatik olarak seçer. Bu başlangıç varsayılan değerlerini sorgunuzda geçersiz kılabilirsiniz, ancak ilişki tarafından sağlanan değerler genellikle doğru çıkar. Birden fazla tablodaki verileri eşleştirip bir araya getirmek, en basit olanlar dışında tüm veritabanlarında sık gerçekleştireceğiniz bir görev olduğundan, ilişkiler oluşturarak varsayılanlar ayarlamak zaman kazandırabilir ve yararlı olabilir.

Çok tablolu sorgular, ortak alanlardaki değerleri eşleştirerek birden fazla tablodaki bilgileri birleştirir. Eşleştirmeyi ve birleştirmeyi gerçekleştiren işleme birleştirme denir. Örneğin, müşteri siparişlerini görüntülemek istediğinizi düşünelim. Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu Müşteri Kimliği alanından birleştiren bir sorgu oluşturursunuz. Sorgu sonucu, yalnızca ilgili bir eşleşme bulunan satırların müşteri bilgilerini ve sipariş bilgilerini içerir.

Her ilişki için belirtebileceğiniz değerlerden biri birleştirme türüdür. Birleştirme türü Access'e, bir sorgunun sonucuna hangi kayıtların ekleneceğini bildirir. Örneğin, yine Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu, Müşteri Kimliğini gösteren ortak alanlardan birleştiren sorgu düşünelim. Varsayılan sorgu türü (iç birleştirme denir) kullanıldığında, sorgu yalnızca, ortak alanların (birleştirilen alanlar da denir) eşit olduğu Müşteri satırlarını ve Sipariş satırlarını döndürür.

Henüz sipariş vermemiş olanlar dahil tüm müşterileri dahil etmek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için, iç birleştirme olan birleştirme türünü, sol dış birleştirme olarak değiştirmeniz gerekir. Sol dış birleştirme, ilişkinin sol tarafında bulunan tablodaki satırların tümünü ve sağdaki tablodan da yalnızca eşleşenleri döndürür. Sağ dış birleştirme ise sağdaki satırların tümünü ve soldakinden de yalnızca eşleşenleri döndürür.

Not : Bu durumda "sol" ve "sağ" ifadeleri, tabloların İlişkiler belge sekmesindeki konumlarını değil İlişkileri Düzenle iletişim kutusundaki konumlarını ifade eder.

Bu ilişkideki tabloları birleştirmeye yarayan bir sorgudan en çok hangi sonucu almak istediğinizi düşünerek birleştirme türünü buna göre ayarlamanız gerekir.

Birleştirme türünü ayarlama

 1. İlişkileri Düzenleiletişim kutusunda, Birleştirme Türü'nü tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Seçiminizi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Aşağıdaki tablo (Müşteriler ve Siparişler tablolarını kullanır) Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen seçenekleri, bunların kullandığı birleştirme türünü ve her tablo için tüm satırların mı, yoksa eşleşen satırların mı döndürüleceğini gösterir.

Seçim

Sağ birleştirme

Sol tablo

Sağ tablo

1. Yalnızca, her iki tablodan birleştirilen alanların eşit olduğu satırları içerir.

İç birleştirme

Eşleşen satırlar

Eşleşen satırlar

2. 'Müşteriler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Siparişler' tablosundan yalnızca, birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sol dış birleştirme

Tüm satırlar

Eşleşen satırlar

3. 'Siparişler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Müşteriler' tablosundan yalnızca, birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sağ dış birleştirme

Eşleşen satırlar

Tüm satırlar

2 veya 3 numaralı seçeneği belirlediğinizde, ilişki çizgisinde bir ok görünür. Bu ok ilişkinin yalnızca eşleşen satırları gösteren tarafını işaret eder.

Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda değişiklik yapma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  access şeridi resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler belge sekmesini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'a tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Birleştirme Türü'nü tıklatın.

 8. Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda, bir seçeneği tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu

 9. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Bilgi tutarlılığının amacı, artık kayıtları önlemek ve artık mevcut olmayan kayıtlara başvuran kayıtlarınız olmaması için başvuruları eşitlenmiş durumda tutmaktır. Bilgi tutarlılığını bir tablo ilişkisi için etkinleştirerek zorunlu kılabilirsiniz. Zorunlu kılındıktan sonra Access, bu tablo ilişkisi için bilgi tutarlılığını ihlal edecek tüm işlemleri reddeder. Bu, Access’in bir başvurunun hedefinde değişiklik yapacak güncelleştirmeleri ve bir başvurunun hedefini kaldıracak tüm silme işlemlerini reddedeceği anlamına gelir. Access'in tüm ilgili satırların uygun şekilde değiştirilmesini sağlamak üzere başvuru güncelleştirmeleri ve silmeler üretmesini sağlamak için, bkz. Basamaklama seçeneklerini ayarlama:

Bilgi tutarlılığını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  access şeridi resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler belge sekmesini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'a tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Bilgi Tutarlılığını Zorunlu Kıl seçeneğini işaretleyin.

 8. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Bilgi tutarlılığını zorunlu kıldıktan sonra, aşağıdaki kurallar geçerli olur:

 • İlişkili bir tablonun birincil anahtar alanına gireceğiniz değer birincil tablonun birincil anahtar alanında yoksa, bu değeri giremezsiniz.  Bunu yaparsanız artık kayıtlar oluşur.

 • İlişkili tabloda eşleşen kayıtlar varsa birincil tablodan kayıt silemezsiniz. Örneğin Siparişler tablosunda bir çalışan için atanmış siparişler varsa Çalışanlar tablosundan bu çalışanın kaydını silemezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerek bir birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle silmeyi seçebilirsiniz.

 • Birincil tablodaki birincil anahtar değerini değiştirmeniz artık kayıtların oluşmasına neden olacaksa değeri değiştiremezsiniz. Örneğin Sipariş Ayrıntıları tablosunda bir siparişe atanmış öğeler varsa Siparişler tablosunda bu siparişin numarasını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçerek birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.

  Notlar : Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmakta güçlük çekiyorsanız, bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için aşağıdaki koşulların gerektiğini unutmayın:

  • Birincil tablodaki ortak alan birincil anahtar olmalı ya da benzersiz bir dizine sahip olmalıdır.

  • Ortak alanlar aynı veri türüne sahip olmalıdır. Bunun tek istisnası, bir Otomatik Sayı alanının, AlanBoyutu özellik ayarı Uzun Tamsayı olan bir Sayı alanıyla ilişkilendirilebilmesidir.

  • Her iki tablo da aynı Access veritabanında var olmalıdır. Bağlantılı tablolarda bilgi tutarlılığı zorunlu kılınamaz. Ancak, kaynak tablolar Access biçimindeyse, bunların bulunduğu veritabanını açıp, bilgi tutarlılığını bu veritabanında etkinleştirebilirsiniz.

Basamaklama seçeneklerini ayarlama

Bir ilişkinin "bir" tarafındaki değeri değiştirmeniz için geçerli bir neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda Access'in etkilenen tüm satırları tek bir işlemle otomatik olarak güncelleştirmesine gereksinim duyarsınız. Böylece güncelleştirme bir bütün olarak gerçekleştirilir ve veritabanınız tutarsız bir durumda  (bazı satırların güncelleştirilip bazılarının güncelleştirilmediği bir durumda) kalmaz. Access, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini destekleyerek bu sorunu çözmesine yardımcı olur. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini kullandıktan sonra birincil bir anahtarı güncelleştirirseniz, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm alanları otomatik olarak güncelleştirir.

Bir satırı ve ilişkili tüm satırları   (örneğin bir Nakliyeci kaydını ve bu nakliyeci için tüm ilgili siparişleri) silmeniz de gerekebilir. Bunun için, Access İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerseniz, birincil anahtarın bulunduğu kaydı sildiğinizde Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm kayıtları otomatik olarak siler.

Art arda güncelleştirme ve/veya art arda silmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  access şeridi resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler belge sekmesini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'a tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 5. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin.

 8. İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir veya İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutularından birini veya her ikisini seçin.

 9. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not : Birincil anahtar OtomatikSayı alanıysa, OtomatikSayı alanındaki değeri değiştiremeyeceğiniz için, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçmenizin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini silme

Bir tablo ilişkisini kaldırmak için, İlişkiler belge sekmesinde ilişki çizgisini silmeniz gerekir. İmleci dikkatli bir şekilde, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlandırın ve sonra çizgiye tıklayın. İlişki çizgisi, seçildiğinde daha kalın görünür. İlişki çizgisi seçiliyken DELETE tuşuna basın. Bir ilişkiyi kaldırdığınızda, bu ilişkinin bilgi tutarlılığı desteğini de (etkin olması durumunda) kaldırmış olacağınızı unutmayın. Bunun sonucunda Access, ilişkinin "çok" tarafında artık kayıtlar oluşmasını otomatik olarak engellemeyi durdurur.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  access şeridi resmi

  İlişkiler belge sekmesi görüntülenir.

  Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler belge sekmesini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse Kapat'a tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 5. Silmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 6. DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Sağ tıklayın ve sonra SİL'e tıklayın.

 7. Access, Seçili ilişkiyi veritabanınızdan sürekli olarak silmek istediğinizden emin misiniz? iletisini görüntüleyebilir. Bu onaylama iletisi görüntülenirse Evet'i tıklatın.

Not : Tablo ilişkisinde yer alan tablolardan herhangi biri kullanılıyorsa  (başka bir kişi veya işlem tarafından ya da form gibi açık bir veritabanı nesnesinde)  ilişkiyi silemezsiniz. İlişkiyi kaldırmaya çalışmadan önce bu tabloları kullanan açık nesne varsa kapatmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×