İletişimi yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İletişim Yöneticisi'nde SharePoint Workspace'i yönetirsiniz. İletişim Yöneticisi'ni açmak için, Dosya sekmesinde Bilgi'yi Bağlantı Ayarları'nı ve ardından İletişim Yöneticisi'ni tıklatın.

İpucu: SharePoint Workspace görev çubuğu simgesini tıklatıp İletişim Yöneticisi'ni tıklatarak da İletişim Yöneticisi'ni açabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri iletişimi görüntüleme

Duraklatma iletişimi

Çevrimdışı çalışma

Görüntüleme veya ağ ayarlarını güncelleştirme

Veri iletişimini görüntüleme

İletişim Yöneticisi genel iletişim durumunun yanı sıra tek tek çalışma alanları ile ileti ve davetler gibi diğer etkinliklerin iletişim durumu hakkında rapor sağlar. Pencerenin en üstündeki veri sayaçları, geçerli olarak ilettiğiniz ve aldığınız veri miktarını izler. Bir durum iletisi (veri sayaçlarının solunda), iletişimin geçerli durumuyla ilgili bildirim gönderir. Aşağıdaki tabloda, görebileceğiniz durum iletileri açıklanmaktadır.

Etkinlik

Durum

Normal İletişim Kuruluyor

Çevrimiçi çalışıyorsunuz ve herhangi bir iletişim etkinliği duraklatılmadı.

Normal İletişim Kuruluyor (Bazı Etkinlikler Duraklatıldı)

Çevrimiçi çalışıyorsunuz ancak en az bir iletişim etkinliğini duraklattınız.

Çevrimdışı çalışıyor (en son bağlantı: gg.aa.yy, ss:dd)

Çevrimdışı çalışıyorsunuz. Zaman göstergesi, ne kadar süre bu durumda kaldığınızı size bildirir.

Çevrimdışı Çalışmaya Hazırlanıyor...

Çevrimiçi çalışma durumundan çevrimdışı çalışma durumuna geçiş yapıyorsunuz.

Çevrimiçi Çalışmaya Hazırlanıyor...

Çevrimdışı çalışma durumundan çevrimiçi çalışma durumuna geçiş yapıyorsunuz.

İletişim kurulamıyor (en son bağlantı: gg.aa.yy, ss:dd)

SharePoint Workspace yerel bir IP adresini algılayamıyor. Zaman göstergesi, ne kadar süre bu durumda kaldığınızı size bildirir.

İletişim kurulmuyor (en son bağlantı: gg.aa.yy, ss:dd)

Tüm iletişim kurma girişimleri başarısız olmuştur. Zaman göstergesi, ne kadar süre bu durumda kaldığınızı size bildirir.

Çalışma alanı veya etkinlik tarafından gerçekleştirilen iletişimi görüntüleme

Etkinlik tablosunda İletişim Yöneticisi, çalışma alanlarınız, iletileriniz, davetleriniz ve bu bilgisayarda bulunabilecek diğer hesaplarınızla ilgili durum bilgileri sağlar.

Aşağıdaki tabloda, etkinlikler ve görebileceğiniz durum iletileri listelenmektedir.

Etkinlik

Durum

Workspa ce ad eşitleme

Boşta: SharePoint Workspace, çalışma alanı için veri göndermeyi/almayı bekliyor. Duraklatıldı: Çalışma alanı geçerli olarak duraklatıldı.

İletmek için <Veri> kaldı, almak için <Veri> kaldı: geçerli olarak iletilen veya alınan veri miktarı.

Değişiklikler birleştiriliyor: SharePoint Workspace, verileri çalışma alanına topluyor.

Duraklatıldı: İletmek için <Veri> kaldı, almak için <Veri> kaldı: gönderilecek veya alınacak veriler kalmış şekilde çalışma alanını duraklattınız.

Çalışma alanı adı gönderme

İletmek için <Veri> kaldı: SharePoint Workspace, çalışma alanını gönderiyor ve iletilecek veriler kaldı.

Duraklatıldı: İletmek için <Veri> kaldı: Çalışma alanını iletim sırasında duraklattınız ve gönderilecek veriler var.

Çalışma alanı adı alma

Almak için <Veri> kaldı: SharePoint Workspace, çalışma alanını yüklüyor ve veri almaya devam ediyor.

Duraklatıldı: Almak için <Veri> kaldı: Çalışma alanını iletim sırasında duraklattınız ve gönderilecek veriler var.

İletiler ve davetler

Boşta: SharePoint Workspace, ileti veya davet göndermeyi/almayı bekliyor.

İletmek için <Veri> kaldı, almak için <Veri> kaldı: SharePoint Workspace'in geçerli olarak gönderdiği veya aldığı ileti ya da davet verisi miktarı.

Duraklatıldı: İleti gönderip alma özelliği geçerli olarak duraklatıldı.

Duraklatıldı: İletmek için <Veri> kaldı, almak için <Veri> kaldı: Gönderilecek veya alınacak veriler kalmış şekilde ileti gönderip alma özelliğini duraklattınız.

Çeşitli iletişimler

İletmek için <Veri> kaldı, almak için <Veri> kaldı: Çalışma alanları ve ileti gönderip alma etkinlikleri dışında gönderilen veya alınan veri miktarı.

Sayfanın Başı

İletişimi duraklatma

Seçili bir çalışma alanının veya ileti ve davetlerin iletişimlerini duraklatabilirsiniz. Büyük miktarda veri göndermeyi veya almayı ertelemek istiyorsanız bu iletişimleri duraklatmak isteyebilirsiniz.

Çalışma alanı veya etkinliğin iletişimini duraklatmak için söz konusu öğenin işaretini kaldırın. Çalışma alanı veya etkinliğin durum iletisi "Duraklatıldı" olarak değiştirilir. İletişimi devam ettirmek için çalışma alanını veya etkinliği işaretleyin.

Ayrıca tüm çalışma alanlarının ve ileti etkinliğinin iletişimini tek seferde duraklatmak için Tümünü Duraklat'ı da tıklatabilirsiniz. Bu özellik, çok sayıda çalışma alanınız varsa ve içinden biri (veya birkaçı) dışında tümünün iletişimini duraklatmak istiyorsanız kullanışlıdır. Bu durumda, Tümünü Duraklat'ı seçip daha sonra iletişimlerini devam ettirmek için belirli çalışma alanlarını işaretleyebilirsiniz.

Bir çalışma alanı veya iletişimi etkinlik bekleyin, SharePoint Workspace istemcileri statik IP adresini modu iletişim kurma olup olmadığını hala gelen verileri alırsınız ve:

 • Duraklattığınız çalışma alanının başka bir üyesi, önceki SharePoint Workspace sürümünü çalıştırıyorsa.

 • Önceki SharePoint Workspace sürümünü çalıştıran bir kişi size ileti veya davet gönderirse.

Not: SharePoint Workspace istemcileri, bir geçiş sunucusu üzerinden iletişim kuruyorsa ve siz bir çalışma alanı veya iletişim etkinliğini duraklatırsanız, gelen verileri alamazsınız.

Sayfanın Başı

Çevrimdışı çalışma

Çevrimdışı çalışma, tüm SharePoint Workspace veri iletişimlerini askıya alır ve diğer SharePoint Workspace kullanıcılarına durumunuzu "çevrimdışı" olarak görüntüler.

Çevrimdışı çalışma, herhangi bir güncelleştirme göndermeden veya almadan yerel olarak çalışmak istediğinizde ve diğerlerinin geçici olarak sizi uygun değil olarak görüntülemesini istediğinizde en çok kullanışlıdır.

Çevrimdışı çalışmaya başlamak için Çevrimdışı Çalış iletişimi Yöneticisi'ni tıklatın. SharePoint Workspace simgesini şuna için Windows bildirim alanında değişiklikleri: Groove çevrimdışı simgesi

Çevrimiçi çalışmaya devam etmek için, İletişim Yöneticisi'nde Çevrimiçi Çalış'ı tıklatın.

İpucu: SharePoint Workspace görev çubuğu simgesini tıklatıp ardından Çevrimdışı Çalış'ı tıklatarak da çevrimdışı/çevrimiçi çalışma arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ağ ayarlarını görüntüleme veya güncelleştirme

İletişim Yöneticisi'nden hesabınızdaki kimliklerin ağ ayarlarını ve tanılama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ara sıra teknik destek amacıyla bu bilgileri görmeniz gerekebilir. Ağ adresinizi otomatik (bilgisayarınız için otomatik olarak atanmış bir aygıt URL'si) ve statik (belirttiğiniz bir aygıt URL'si) ayar arasında değiştirebilirsiniz.

Ayarlarınızı görüntüleme

Diğer SharePoint Workspace kullanıcılarıyla iletişim kurmak üzere kimliğiniz tarafından kullanılan ağ ayarlarını görüntülemek ve kopyalamak için:

 1. İletişim Yöneticisi'ni açın.

 2. Ağ Ayarları'nı tıklatın.

  Gelişmiş Ağ Ayarları iletişim kutusu, seçili kimliğin ağ ayarlarını görüntüler. Başka bir kimliğin ağ ayarlarını görüntülemek için, açılır menüden kimliği seçin.

 3. Ağ ayarları listesinin tamamını başka bir uygulamaya yapıştırmak üzere kopyalamak için Panoya Kopyala'yı tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Ağ adresinizi değiştirme

Gelişmiş Ağ Ayarları iletişim kutusu, bilgisayarınızın ağ adresini de değiştirmenize olanak sağlar.

 1. <Bilgisayar Adı> (Bu Bilgisayar) için Ağ Adresi ayarını ve Değiştir'i tıklatın.

 2. Otomatik (varsayılan) veya Statik öğesini tıklatın. Statik seçeneğini belirlerseniz, verilen alana yeni adresi girin.

  Not: Statik seçeneğini belirlerseniz, tüm aygıtlarınızın statik bir IP adresi kullanması gerekir.

 3. Tamam'ı tıklatın.

  SharePoint Workspace, statik adresi doğrular ve adresin geçersiz olması durumunda sizi uyarır. Adres geçerliyse, Gelişmiş Ağ Ayarları iletişim kutusundaki aygıtların listesi, değişikliğinizi yansıtmak için yenilenir.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Otomatik IP adresine geçiş yapmaya karar verirseniz, SharePoint Workspace statik IP adresini kaldırır, bilgisayar için durum aygıtlarını geri yükler ve önceki geçiş sunucusu bilgilerini geri yükler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×