Formüller ve işlevler

İki tarih arasında gün sayısı hesaplama

İki tarih arasındaki farkı hesaplama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İki tarih arasındaki farklı hesaplamak istediğinizde TARİHFARKI işlevini kullanın. İlk olarak bir hücreye başlangıç tarihini ve başka birine de bitiş tarihini yerleştirin. Ardından aşağıdakiler gibi bir formül yazın.

Uyarı: Ben f Başlangıç_tarihibitiş_tarihibüyük olduğunda, sonuç olacaktır #NUM!.

Gün cinsinden fark

=TARİHFARKI(D9,E9,"g"), 856 sonucunu döndürür

Bu örnekte, başlangıç tarihi D9 hücresinde ve bitiş tarihi E9 hücresindedir. Formül de F9 hücresindedir. “d”, iki tarih arasındaki tam günlerin sayısını döndürür.

Hafta cinsinden fark

=(TARİHFARKI(D13,E13,"g")/7) şu sonucu döndürür: 122,29

Bu örnekte, başlangıç tarihi D13 hücresinde ve bitiş tarihi E13 hücresindedir. Burada "d" gün sayısını döndürür. Ama sonundaki /7 ifadesine dikkat edin. Bu ifade gün sayısını 7’ye böler çünkü haftada 7 gün vardır. Bu sonucun sayı olarak biçimlendirilmesi gerektiğini de unutmayın. CTRL + 1 tuşlarına basın. Ardından Sayı > Ondalık basamaklar: 2.

Ay cinsinden fark

=TARİHFARKI(D5,E5,"a") şu sonucu döndürür: 28

Bu örnekte, başlangıç tarihi D5 hücresinde ve bitiş tarihi E5 hücresindedir. Formülde, "m" iki tarih arasındaki tam ayların sayısını döndürür.

Yıl cinsinden fark

=TARİHFARKI(D2,E2,"y") şu sonucu döndürür: 2

Bu örnekte, başlangıç tarihi D2 hücresinde ve bitiş tarihi E2 hücresindedir. “y”, iki tarih arasındaki tam yılların sayısını döndürür.

Birikmiş yıl, ay ve gün cinsinden yaşı hesaplama

Ayrıca birinin yaşını veya hizmet süresini de hesaplayabilirsiniz. “2 yıl, 4 ay, 5 gün” gibi bir sonuç elde edilebilir.

1. TARİHFARKI işlevini kullanarak toplam yıl sayısını bulun.

=TARİHFARKI(D17,E17,"y") şu sonucu döndürür: 2

Bu örnekte, başlangıç tarihi D17 hücresinde ve bitiş tarihi E17 hücresindedir. Formülde, “y” iki tarih arasındaki tam yılların sayısını döndürür.

2. Ay sayısını bulmak için TARİHFARKI işlevini “ym” ile yeniden kullanın.

=TARİHFARKI(D17,E17,"ya") şu sonucu döndürür: 4

Başka bir hücrede, TARİHFARKI formülünü “ym” parametresiyle kullanın. “ym”, son tam yıldan sonra kalan ay sayısını döndürür.

3. Günleri bulmak için farklı bir formül kullanın.

=TARİHFARKI(D17,E17,"ag") ve sonucu: 5

Şimdi kalan günlerin sayısını bulmamız gerekiyor. Yukarıda gösterildiği gibi, farklı türde bir formül yazarak bunu yapacağız. Bu formül bitmek üzere olan ayın ilk gününü (01.05.2016) E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden (06.05.2016) çıkartır. Şu şekilde çalışır: Önce TARİH işlevi tarihi oluşturur, 01.05.2016. E17 hücresindeki yılı ve E17 hücresindeki ayı kullanarak tarihi oluşturur. Sonra 1 o ayın ilk gününü temsil eder. TARİH işlevinin sonucu 01.05.2016’dır. Ardından, bu tarihi E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden, yani 06.05.2016’dan çıkartırız. 06.05.2016 eksi 01.05.2016, 5 gün yapar.

Uyarı: Tutarsız sonuçlar hesaplayabileceğinden, TARİH FARKI “md” bağımsız değişkeninin kullanılmasını önermeyiz.

4. İsteğe bağlı: Üç formülü tek formülde bir araya getirin.

=TARİHFARKI(D17,E17,"y")&" yıl, "&TARİHFARKI(D17,E17,"ya")&" ay, "&TARİHFARKI(D17,E17,"ag")&" gün" şu sonucu döndürür: 2 yıl, 4 ay, 5 gün

Üç hesaplamanın tümünü bu örnekte olduğu gibi bir hücreye yerleştirin. Ve işaretlerini, tırnakları ve metinleri kullanın. Bu yazması daha uzun süren bir formüldür ancak sonunda hepsi tek hücrede toplanmıştır. İpucu Formülünüze satır sonları eklemek için ALT+ENTER tuşlarına basın. Bu, formülün daha kolay okunmasını sağlar. Ayrıca, formülün tamamını göremiyorsanız CTRL+SHIFT+U tuşlarına basın.

Örneklerimizi indirin

Örnek çalışma kitabının tüm bu makaledeki örneklerde indirebilirsiniz. İzleyin veya kendi formüllerinizi oluşturun.

Tarih hesaplama örnekleri indirin

Diğer tarih ve saat hesaplamaları

Yukarıda gördüğünüz gibi, TARİHFARKI işlevi başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki farkı hesaplar. Bununla birlikte, belirli tarihleri yazmak yerine formülün içinde BUGÜN() işlevini de kullanabilirsiniz. BUGÜN() işlevini kullandığınızda, Excel tarih olarak bilgisayarınızın geçerli tarihini kullanır. Dosya sonraki günlerde açıldığında bu tarihin değişeceğini unutmayın.

=TARİHFARKI(BUGÜN(),D28,"y") şu sonucu döndürür: 984

Bu yazının 6 Ekim 2016 günü yazıldığını lütfen aklınızda bulundurun.

İki tarih arasındaki iş günlerini hesaplamak istediğinizde, TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevini kullanın. Bu hesaplamada hafta sonları ve tatillerin hariç tutulmasını da sağlayabilirsiniz.

Başlamadan önce: Tatil tarihlerinin hariç tutulmasını isteyip istemediğinize karar verin. Hariç tutacaksanız, ayrı bir alana veya sayfaya tatil tarihlerinin listesini yazın. Her tatil tarihini ayrı bir hücreye yerleştirin. Ardından söz konusu hücreleri seçin ve Formüller > Ad Tanımla’yı seçin. Aralığı Tatillerim olarak adlandırın ve Tamam’a tıklayın. Sonra aşağıdaki adımları kullanarak formülü oluşturun.

1. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini yazın.

D53 hücresindeki başlangıç tarihi 01.01.2016, E53 hücresindeki bitiş tarihi ise 31.12.2016’dır

Bu örnekte, başlangıç tarihi D53 hücresinde ve bitiş tarihi E53 hücresindedir.

2. Başka bir hücreye, şöyle bir formül yazın:

=TAMİŞGÜNÜ.ULUSL(D53,E53,1) ve sonucu: 261

Yukarıdaki örnektekine benzer bir formül yazın. Formüldeki 1, Cumartesi ve Pazar günlerini hafta sonu günleri olarak belirler ve toplamın dışında tutar.

Not: Excel 2007’de TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi yoktur. Bununla birlikte, TAMİŞGÜNÜ işlevi vardır. Yukarıdaki örnek, Excel 2007’de şöyle olabilir: =TAMİŞGÜNÜ(D53,E53). Burada 1 değerini belirtmezsiniz çünkü TAMİŞGÜNÜ, Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta sonu olduğunu varsayar.

3. Gerekirse, 1’i değiştirin.

Şunları gösteren IntelliSense listesi: 2 - Başlangıç günü Pazar olan hafta; 3 - Başlangıç günü Pazartesi olan hafta

Cumartesi ve Pazar hafta sonu günleriniz değilse, 1 yerine IntelliSense listesinden başka bir numara kullanın. Örneğin 2, hafta sonu günleri olarak Pazar e Pazartesi günlerini ayarlar.

Excel 2007 kullanıyorsanız, bu adımı atlayın. Excel 2007’nin TAMİŞGÜNÜ işlevi her zaman Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta sonu olduğunu varsayar.

4. Tatil aralığının adını yazın.

=TAMİŞGÜNÜ.ULUSL(D53,E53,1,Tatillerim) ve sonucu: 252

Yukarıdaki “Başlamadan önce” bölümünde bir tatil aralığı adı oluşturduysanız, aşağıda gösterildiği gibi bu adı sona ekleyin. Tatilleriniz yoksa, virgülü bırakıp Tatillerim’i kaldırabilirsiniz. Excel 2007 kullanıyorsanız, yukarıdaki örnek şöyle olabilir: =TAMİŞGÜNÜ(D53,E53,Tatillerim).

İpucu: Tatil aralık adına başvuruda bulunmak istemiyorsanız, ayrıca bir aralık bunun yerine, D35:E:39gibi yazabilirsiniz. Veya, formül içindeki her tatil yazabilirsiniz. Örnek Tatilinizin 1 Ocak olsaydı ve 2016'ın 2 için bunları şöyle yazarsınız: TAMİŞGÜNÜ =. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). Excel 2007'de, şöyle görünebilir: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Bir saatten diğerini çıkararak geçen süreyi hesaplayabilirsiniz. İlk olarak bir hücreye başlangıç saatini ve başka birine de bitiş saatini yerleştirin. Saat, dakika ve AM veya PM değerinden önceki bir boşlukla birlikte tam saati yazmaya dikkat edin. Şöyle yapacaksınız:

1. Başlangıç saatini ve bitiş saatini yazın.

Başlangıç tarihi/saati: 07:15, Bitiş tarihi/saati: 16:30

Bu örnekte, başlangıç saati D80 hücresinde ve bitiş saati E80 hücresindedir. Saati, dakikayı ve AM veya PM değerinden önceki bir boşluğu yazdığınızdan emin olun.

2. s:dk AM/PM biçimini ayarlayın.

Hücreleri biçimlendir iletişim kutusu, Özel komut, ÖÖ/ÖS türü

Her iki saati de seçin ve CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Henüz ayarlanmamışsa, Özel > s:dk AM/PM öğesini seçtiğinizden emin olun.

3. Bir saati diğerinden çıkarın.

=E80-D80 şu sonucu döndürür: 09:15

Başka bir hücrede, başlangıç saati hücresini bitiş saati hücresinden çıkarın.

4. s:dk biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Özel komut, s:dd türü

CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Sonuçlarda AM ve PM’nin hariç tutulması için Özel > s:dk öğesini seçin.

İki tarih ve saat arasındaki süreyi hesaplamak için, basitçe birini diğerinden çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte, Excel’in istediğiniz sonucu döndüreceğinden emin olmak için her hücreye biçimlendirme uygulamanız gerekir.

1. İki tam tarih ve saat yazın.

Başlangıç tarihi 01.01.2016 13:00; Bitiş tarihi 02.01.2016 14:00

Bir hücreye, tam başlangıç tarihini/saatini yazın. Diğer hücreye, tam bitiş tarihini/saatini yazın. Her hücrede gün, ay, yıl, saat, dakika ve AM veya PM’den önce bir boşluk bulunmalıdır.

2. 14/3/12 1:30 PM biçimine ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Tarih komutu, 14.03.2012 13:30 türü

Her iki hücreyi de seçin ve ardından CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Sonra Tarih > 14/3/12 1:30 PM’yi seçin. Bu ayarlayacağınız tarih değildir; yalnızca biçimi gösteren örnek bir değerdir. Excel 2016’dan önceki sürümlerde, bu biçim için 14/3/01 1:30 PM gibi farklı bir örnek tarih bulunabilir.

3. Bir değeri diğerinden çıkarın.

=E84-D84, 1,041666667 sonucunu döndürür

Başka bir hücrede, başlangıç tarihi/saati değerini bitiş tarihi/saati değerinden çıkarın. Sonuç büyük olasılıkla bir sayı ve ondalık değer olacaktır. Bunun bir sonraki adımda düzelteceksiniz.

4. [s]:dk biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Özel komut, [s]:dd türü

CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Özel’i seçin. Tür kutusuna [s]:dk yazın.

İlgili Konular

ETARİHLİ işlevi
TAMİŞGÜNÜ. Uluslararası işlevi
TAMİŞGÜNÜ
daha fazla tarih ve saat işlevleri
iki zaman arasındaki farkı hesaplama

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×