İfadelere giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Access uygulamasında matematik hesaplamaları yapma, metin birleştirme veya ayıklama ya da verileri doğrulama gibi çok çeşitli görevler için ifadeler kullanabilirsiniz. Bu makalede, ifadelerin  ne zaman kullanılması gerektiği, Microsoft Excel formülleriyle karşılaştırılmaları ve bileşen bölümlerinin neler olduğu gibi ifadelerle ilgili bilgiler verilmektedir.

Bu makalede

İfadelere genel bakış

İfadeler ne amaçla kullanılır?

Access ifadeleri ile Excel formüllerinin karşılaştırılması

İfadenin bileşenleri

İfade örnekleri

İfadelere genel bakış

Bir ifadeyi aşağıdaki tümünün veya bir birleşimidir: yerleşik veya kullanıcı tanımlı işlevler, tanımlayıcılar, işleçler ve sabitler içeren tek bir değer olarak değerlendirir.

ifadenin bileşenleri

Örneğin, aşağıdaki ifade, bu öğelerin dördünü de içerir:

=Sum([Satınalma Fiyatı])*0.08

Bu örnekte, Sum() yerleşik bir işlevdir, [Satınalma fiyatı] tanımlayıcı olduğundan, * bir matematik işleci olup ve 0,08 ABD bir sabittir. Bu ifade bir alt form veya rapor altbilgisine bir metin kutusuna öğelerin bir grup için satış vergisini hesaplamak için kullanılabilir.

İfadeler, bu örnekte gösterildiğinden çok daha karmaşık veya çok daha basit olabilir. Örneğin, bu Boole ifadesi yalnızca bir işleç ve bir sabitten oluşur:

>0

0'dan büyük olan ve bunu karşılaştırıldığında, bir sayı yanlış döndüren bir sayıya karşılaştırıldığında bu ifadesi True döndürür 0'dan küçük. Yalnızca pozitif değerler girildiğinden emin olmak için bu ifade denetimi veya tablo alan Geçerlilik kuralı özelliğindeki kullanabilirsiniz.

Access'te, ifadeleri birçok yerde hesaplamalar, karakterleri yönetmek veya verileri sınamak için kullanılır. Tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar tüm ifade kabul özelliklere sahiptir. Örneğin, bir denetim için ifadeleri Denetim Kaynağı ve Varsayılan değer özellikleri kullanabilirsiniz. Bir tablo alanı için Geçerlilik kuralı özelliğindeki ifadeler de kullanabilirsiniz. Ayrıca, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu bir modül veya olay yordamı için yazdığınızda, çoğunlukla bir tablo veya sorgu gibi bir Access nesnesindeki kullandığınız profillere benzer ifadeleri kullanın.

Not : Bir ifadenin bileşenleri hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamında bulunan ifadenin bileşenleri, bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

İfadeler ne amaçla kullanılır?

Access'te, ifadeleri kullanarak aşağıdakilerden istediğinizi yapabilirsiniz:

 • Verilerinizde doğrudan var olmayan değerleri hesaplayabilirsiniz. Tablolardaki ve sorgulardaki alanlarda bulunan değerlerin yanı sıra formlardaki ve raporlardaki denetimlerde bulunan değerleri de hesaplayabilirsiniz.

 • Bir form veya raporda, tablo alanı veya denetim için varsayılan değer ayarlayabilirsiniz. Bu varsayılan değerler tablo, form veya raporu her açtığınızda belirir.

 • Geçerlilik kuralı oluşturun. Doğrulama kuralları, kullanıcıların bir alan veya denetime girebileceği değerleri denetler.

 • Sorgu ölçütleri belirtin.

Access'te ifadeleri kullanmanın en sık kullanılan yollarından biri, verilerinizde doğrudan bulunmayan değerleri hesaplamaktır. Örneğin, bir tabloda veya sorguda satır öğesi toplamı hesaplayan bir sütun oluşturabilir ve sonra da bu değeri bir form veya raporda kullanabilirsiniz. Tabloda veya sorguda bu tür hesaplama sonucu elde edilen sütuna hesaplanan alan denir. Örneğin, bir sorguda bulunan aşağıdaki ifade, uygulanan indirime göre satır öğesi toplamlarını hesaplar:

GenişletilmişFiyat : CCur ([Sipariş Ayrıntıları]. [ Birim Fiyat] * [Miktar] *(1-[Discount])/100) * 100

Bu ifade, sonuçta elde edilen sütuna ya da hesaplanan alana GenişletilmişFiyatadını verir.

İki veya daha fazla tablo alanındaki veriler üzerinde hesaplama veya işlem yapmanız gerektiğinde, hesaplanan bir alan oluşturabilirsiniz. Örneğin, çoğu tablo ad ve soyadı bilgilerini ayrı alanlarda depolar. Bu ad ve soyadı bilgilerini birleştirmek ve bunları tek bir alanda görüntülemek isterseniz, tabloda veya sorguda hesaplanan alan oluşturabilirsiniz.

Adları ve soyadları bir araya getiren bir hesaplanan alan şöyle görünebilir: [FirstName] & "" & [LastName]. Bu durumda, ad alanı, bir boşluk karakteri (tırnak içinde bir boşluk) ve Soyadı alanındaki değer değeri (bir&) ve işaretleri birleştirin.

Bir denetim veya tablodaki bir alan için varsayılan değer sağlamak için Access'te ifadeler de kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tarih alanı için varsayılan değer geçerli tarih olarak ayarlamak için Date() o alan için Varsayılan değer özellik kutusuna yazın.

Ayrıca, geçerlilik kuralı ayarlamak için bir ifade kullanabilirsiniz. Örneğin, bir denetime geçerlilik kuralı kullanabilirsiniz veya tablo alanına girilen tarihi gerektiren için geçerli tarihi eşit veya daha büyük. Bu durumda, değer için GeçerlilikKuralı özellik kutusuna ayarladığınız > = Date().

Son olarak, bir sorguyla ilgili ölçütleri belirtmek için ifade kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir zaman diliminde sevk edilen siparişler için ürün satışlarını görmek istediğinizi varsayalım. Ölçütleri girerek bir tarih aralığı tanımladığınızda, Access yalnızca ölçütlere uygun satırları sonuç olarak getirir. Örneğin, ifadeniz aşağıdaki gibi olabilir:

#1/1/20 arasında 11 # İle #12/31/20 11 #

Sorguya ölçütler ekleyip sorguyu çalıştırdığınızda, yalnızca belirtilen tarihlerle eşleşen değerleri sonuç olarak verir.

Sayfanın Başı

Access ifadeleri ile Excel formüllerinin karşılaştırılması

İkisinin de sonucu ortaya çıkarmak için benzer öğeler kullanması bakımından, Access ifadeleri Excel formüllerini andırır. Hem Excel formülleri hem de Access ifadeleri aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içerir:

 • Tanımlayıcılar    Excel'de, tek tek hücrelere adlarını veya bir çalışma kitabında, A1, B3:C6veya Sayfa2 gibi hücre aralıkları tanımlayıcıları şunlardır! C32. Access'te, tanımlayıcıları tablo alanları adlarıdır (gibi [kişiler]! [ İlk adı]), form veya rapor denetimler (gibi Formlar! [ Görev listesini]! [Açıklama]), veya bu alanlar ve denetimler özelliklerini (gibi Formlar! [ Görev listesini]! [Açıklama].ColumnWidth).

 • İşleçler    Access ve Excel içinde işleçleri değerlerini karşılaştırmak için veya verileriniz üzerinde basit hesaplamalar yapmak için kullanılır. Örnekler + (artı) veya - (eksi).

 • İşlevler ve bağımsız değişkenler    Access ve Excel içinde işlevler ve bağımsız değişkenleri tek başına işleçler kullanarak yapamayacağınız görevleri yerine getirmek için kullanılır; Örneğin, siz bir alanda değerlerin ortalamasını bulmak veya bir hesaplamanın sonucu bir para birimi biçimine dönüştürün. Topla ve STDSAPMAişlevleri örnekleridir. Bağımsız değişkenler işlevlerine bilgiler sağlayan değerlerdir. Access'te ve Excel'de her ikisi de aralarından seçim yapabileceğiniz birçok fonksiyona vardır, ancak programlarda benzer işlevleri adlarını bazen farklıdır. Örneğin, Excel'de Ortalama işlevinin Access'te AVG işlevi karşılık gelir.

 • Sabitler    Access'te ve Excel'de, bir ifade kullanılarak hesaplanmamış sayılar veya metin dizesi gibi değişmeyen  değerlere sabit adı verilir.

Access ifadeleri Excel formüllerinde kullanılan benzer işleçler ve sabitler kullanır, ancak Access ifadelerinde kullanılan tanımlayıcılar ve işlevler farklıdır. Excel formülleri genellikle yalnızca çalışma sayfası hücrelerinde kullanılırken, Access ifadeleri aşağıdakileri de içeren çok sayıda görev için Access'te pek çok yerde kullanılır:

 • Formlarda ve raporlarda hesaplanan denetimler oluşturma

 • Tablolarda ve sorgularda hesaplanan alanlar oluşturma

 • Sorgulardan ölçüt olarak yararlanma

 • Alana veya formdaki bir denetime girilen verileri doğrulama

 • Raporlardaki verileri gruplandırma

Tarih/değerleri zaman matematiksel işleçler kullanarak veya sayısal hesaplamak için Access ifade veya bir Excel formülü kullanabilirsiniz. Örneğin, müşteri için indirimli hesaplamak için Excel formül =C2*(1-D2) veya Access ifade kullanabileceğiniz = [Birim Price]*(1-[Discount]).

Ayrıca bir Access ifade ya da Excel formül birleştirmek için bölme, veya kullanabilirsiniz aksi dize işleçler kullanarak dizeleri işlemek. Örneğin, ad ve Soyadı tek bir dizede birleştirmek için Excel formülü kullanabilirsiniz D3 = & "" & D4 veya Access ifade = [ad] & "" & [Soyadı].

Sayfanın Başı

İfadenin bileşenleri

İfadeler; tanımlayıcılar, işleçler, işlevler ve bağımsız değişkenler, sabitler ve değerlerden oluşabilir. Aşağıdaki bölümlerde bu bileşenler daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca bu bölümlerdeki örnekler, ifadelerin kullandıkları sözdizimleriyle ilgili kısa açıklamalar verir.

Tanımlayıcılar

Tanımlayıcı bir alanı, özellik veya denetim adıdır. Bir ifadede tanımlayıcı bir alanı, özellik veya denetim ilişkilendirilmiş olan değer başvurmak için kullanın. Örneğin, ifade göz önünde bulundurun = [GereklilikTarihi]-[sevk tarihi]. Bu ifade SevkTarihi alan veya Denetim GereklilikTarihi alan veya denetim değerinden değerden çıkarır. Bu ifade, hem GereklilikTarihi ve SevkiyatTarihi tanımlayıcılar olarak hizmet verme.

İşleçler

Access'in desteklediği gibi yaygın aritmetik işleçleri dahil olmak üzere işleçleri +-, * çeşitli (Çarp) ve / (bölün). Karşılaştırma işleçleri < gibi de kullanabilirsiniz (küçüktür) veya > (büyüktür) (birleştirme) metin, doğru veya yanlış değerleri belirlemek için değil ve ve gibi mantıksal işleçler ve diğer işleçleri erişim belirli bitiştirme için değerleri, metin işleçleri & ve + gibi karşılaştırmak için.

İşlevler ve bağımsız değişkenler

İşlevleri, ifadelerde kullanabileceğiniz yerleşik yordamlar verilmiştir. Çok çeşitli işlemleri için işlevleri kullanma değerleri hesaplamak gibi metin ve tarihler işleme ve verileri özetleme. Örneğin, bir sık kullanılan geçerli tarihi döndürür Tarih, işlevidir. Bir tablodaki alan için varsayılan değer ayarlayan bir ifadede gibi çeşitli yollarla Tarih işlevini kullanabilirsiniz. Birisi yeni bir kayıt ekler her Bu örnekte, değer alanı için varsayılan olarak geçerli tarih olarak ayarlanır.

Bazı işlevler bağımsız değişken gerektirir. Bir bağımsız değişken, işleve girdi sağlayan bir değerdir. Bir işlev bağımsız değişkeni birden fazla gerektiriyorsa, bağımsız değişkenleri virgülle ayırın. Örneğin, aşağıdaki örnek ifade içinde Tarih işlevini göz önünde bulundurun:

Format(Date(), = " AAAA g, yyyy")

Bu örnekte iki bağımsız değişkenleri kullanır. İlk bağımsız değişken geçerli tarihi döndürür Date() işlevidir. Format işlevi döndürülen tarih değerini biçimlendirebilirsiniz nasıl kullanacağını göstermek üzere bir metin dizesi hangi ilk bağımsız değişkeninde virgülle ayrılmış olduğunu, ikinci bağımsız değişken ("d mmmm yyyy"), belirtir. Not metin dizesini tırnak işaretleri içine alınmalıdır. Bu ifade, ayrıca başka bir işleve bağımsız değişken olarak bir işlev tarafından döndürülen değer sık kullanabileceğiniz gösterilmiştir. Bu durumda, Date() bağımsız değişken olarak davranır.

Ayrıca Bkz. bölümünde, işlevler ve ifade sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sabitler

Bir Access çalışırken değeri değişmez bir öğeyi sabittir. Doğruyanlışve Null sabitleri sık ifadelerde kullanılır. VBA yordamlarda kullanabileceğiniz VBA kodundaki kendi sabitleri de tanımlayabilirsiniz. VBA erişim kullandığı programlama dili olur.

Not : VBA sabitlerini ifadelerinizde kullandığınız özel işlevlerde kullanamazsınız. Örneğin, VBA'da haftanın günleri için sabitler vardır: vbSunday Pazar gününü, vbMonday Pazartesi gününü temsil eder ve bu şekilde gider. Bu sabitlerin her birine karşılık gelen bir sayısal değer vardır. Örneğin, vbSunday için sayısal değer 1 ve vbMonday için 2'dir. Bu sabitleri bir ifade içinden çağrılan özel işlevde kullanamazsınız. Bunun yerine sayısal değerleri kullanmanız gerekir.

Değerler

İfadelerinizde, 1254 sayısı veya "1 ile 10 arasında bir sayı girin," gibi hazır değerleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerekirse işaret ve ondalık ayırıcının yer aldığı bir sayı dizisi olabilen, sayısal değerleri de kullanabilirsiniz. İşaret olmazsa, Access değerin pozitif bir değer olduğunu varsayar. Değeri negatif yapmak için, eksi işaretini (-) ekleyin. Bilimsel gösterim de kullanabilirsiniz. Bunun için, "E" veya "e" harfini ve üssü işaretini ekleyin (örneğin, 1,0E-6).

Sabit olarak metin dizelerini kullandığınızda, Access'in bunları doğru olarak yorumladığından emin olmak için dizeyi tırnak işareti içine alın. Bazı durumlarda, Access tırnak işaretlerini sizin için koyar. Örneğin, bir geçerlilik kuralı veya sorgu ölçütleri için ifadeye metin eklediğinizde, Access metin dizelerinizi otomatik olarak tırnak içine alır.

Örneğin, Parismetnini yazarsanız, Access "Paris" ifade içinde görüntüler. İfade aslında tırnak içine alınmış bir dize oluşturmasını isterseniz, iç içe dizeyi tek tırnak (') veya üç çift kümesi içindeki almanız ("") tırnak işaretleri. Örneğin, aşağıdaki ifadeleri eşdeğerdir:

Formlar! [Kişiler]! [Şehir]. VarsayılanDeğer = '"Paris" '

Formlar! [Kişiler]! [Şehir]. VarsayılanDeğer = "" "Paris" ""

Tarih/saat değerleri kullanmak için, değerleri sayı işaretleri (#) içine alın. Örneğin, #3-7-11#, #7-Mar-11# ve #Mar-7-2011# geçerli tarih/saat değerleridir. Access # karakterleri arasına alınmış geçerli bir tarih/saat değeriyle karşılaştığında, bu değeri otomatik olarak Tarih/Saat veri türünde kabul eder.

Sayfanın Başı

İfade örnekleri

Aşağıdaki tabloda, bazı örnek Access ifadeleri ve bunların normalde nasıl kullanıldıkları listelenmiştir:

İfade

Amaç

=[GereklilikTarihi]-[SevkiyatTarihi]

Rapordaki iki metin kutusu denetiminde (GereklilikTarihi ve SevkiyatTarihi olarak adlandırılır) yer alan tarih değerleri arasındaki farkı hesaplar.

Tarih()

Tarih/Saat tablo alanının varsayılan değerini geçerli tarihe ayarlar.

GenişletilmişFiyat: CCur([Sipariş Ayrıntıları].Birim Fiyatı*[Miktar]*(1-[İndirim])/100)*100

GenişletilmişFiyat adında bir hesaplanan alan oluşturur.

#1/1/2011# İle #12/31/2011# Arasında

Sorguda Tarih/Saat alanı için ölçütleri belirtir.

=[Siparişler AltFormu].Form!SiparişAltToplamı

Siparişler formunda bulunan Siparişler alt formundaki SiparişAltToplamı denetiminin değerini getirir.

>0

Tablodaki  bir sayısal alan için geçerlilik kuralı ayarlar;kullanıcıların sıfırdan büyük değerler girmesi gerekir.

Bazı ifadeler eşittir (=) işleci ile başlayan ve başkalarının yapın. Bir denetimi bir form veya rapor için bir değer hesaplayan, ifade başlatmak için = işlecini kullanın. Sorguda veya bir alanı veya denetimin, VarsayılanDeğer veya geçerlilik kuralı özelliğindeki bir ifade yazdığınızda gibi diğer örneklerde, bir metin alanında Tablo ifadesi eklemekte olduğunuz sürece = işlecini kullanmayın. Sorguları için ifadeleri eklediğinizde gibi bazı durumlarda, = işlecini Access otomatik olarak kaldırılır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×