İfade oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Access veritabanlarında ifade oluşturma, nesne veya özellik ifade kullanmak istediğiniz yeri seçin ve sonra Ctrl + F2 – tuşuna Bu ifade Oluşturucusu'nu, zaman ve yerleşik Yardımı kaydettiğinizde sorun için kaydetmek için ifadeleri kısmen oluşturulmuş birçok aracıyla açar. İfadeleri verilerinizle – tüm tür şeyler yapmak için örneğin, sipariş sunulmasından sonra kaç gün geçmiş belirleme veya bir ad ve bir soyadı bir tam birleştirme kullanabilirsiniz. Excel kişi değilseniz, ifadeden formülleri erişim sürümü olarak düşünün.

Bazı ifadeler aynı şekilde Access web uygulamalarında ve Masaüstü veritabanlarında çalışmaz. Bu makaledeki her şeyi web uygulamaları ve veritabanları için dışındaki aksi belirtilmediği nereye uygulanır. Access web uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Access uygulaması oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

İfadeler hakkında– daha fazla bilgi için bunları nasıl kullanılacağı durumlar bunları – oluşturmak için okumaya devam edin.

Bu makalede

İfadelere genel bakış

İfade Oluşturucusu'nu kullanma

Formlarda ve raporlarda denetimler için değerleri hesaplama

Sorgu ölçütü olarak ifade kullanma

Sorguda hesaplanan alan oluşturma

Tabloda hesaplanan alan oluşturma

Bir tablo alanına veya kaydına geçerlilik kuralı ekleme

Denetime geçerlilik kuralı ekleme

Tablo alanı için varsayılan değerleri ayarlama

Denetimler için varsayılan değerler ayarlama

Hangi makro eylemlerinin çalıştırılacağını denetleme

Raporlardaki verileri gruplandırma ve sıralama

İfadelere genel bakış

Matematik derslerindeki denklemleri hatırlıyor musunuz? "Eğer x2+z = (2y-1)/7 ise, bu denklemde x nedir? gibi sorular olurdu. Denklemlerin, modern mühendisliğin temeli olduğunu da anımsıyor olabilirsiniz: Katı bir madde inşa etmek istiyorsanız, "Merdiven boşluğunu tutan cıvataların kalınlığının ne olması gerekir?" gibi belirli soruları yanıtlamak için denklemleri kullanırsınız. İfadeler de bunlarla ilgilidir, ancak x, y ve z yerine [Birim Fiyat], [İndirim] ve [Miktar] kullanıldığını düşünebilirsiniz. Ayrıca, ifadeler yalnızca matematik işlemlerini yapmakla sınırlı değildir; metin verileriyle de birçok işlem yapabilirsiniz.

İfadelerle yapabilecekleriniz

İfadelerle ilgili yapabileceğiniz birçok işlemden en genel birkaçıyla ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Yaş hesaplama

 • Adları ve soyadları bir araya getirme

 • Değiştirilen bir kaydı, değiştirildiği tarih ve saat ile işaretleme

 • Veri girişinin uyması gereken bir veri modeli belirtme

 • Bir metin satırının iki tarafından karakter kırpma

Teknik genel bakış

Not :  İfade oluşturabilmek için bu bölümün okunmasına gerek yoktur, ancak ifadelerin çalışma şeklini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, MSDN gibi daha teknik sitelerdeki konuyla ilgili bilgilere ulaşmanıza yardımcı olacak teknik terimler kullanılmaktadır.

Bir ifade, şunların bir bölümünün veya tümünün bir birleşimidir: yerleşik veya kullanıcı tanımlı işlevler, tanımlayıcılar, işleçler ve sabitler. İfade, tek bir değer olarak değerlendirilir.

Bir ifadenin bileşenleri.

Örneğin, aşağıdaki ifade, bu öğelerin dördünü de içerir:

=Sum([Satınalma Fiyatı])*0.08

Bu örnekte, Sum() yerleşik bir işlevdir, [Satınalma Fiyatı] bir tanımlayıcıdır, * bir matematiksel işleçtir ve 0.08 bir sabittir. Bu ifade, bir öğe grubu için satış vergisini hesaplamak üzere bir form altbilgisi veya rapor altbilgisi içinde bir metin kutusunda kullanılabilir.

İfadeler, bu örnektekinden çok daha karmaşık veya çok daha basit olabilir. Örneğin, bu Boole ifadesi (Doğru veya Yanlış olarak değerlendirilen bir ifade) yalnızca bir işleçten ve bir sabitten oluşur:

>0

Bu ifade, 0'dan büyük bir sayı ile karşılaştırıldığında Doğru değerini, sıfırdan küçük veya sıfıra eşit bir sayı ile karşılaştırıldığında ise Yanlış değerini getirir. Bu ifadeyi, bir denetim veya tablo alanının GeçerlilikKuralı özelliğinde kullanarak, ilgili alana yalnızca sıfırdan büyük değerlerin girilmesini sağlayabilirsiniz.

Access'te hesap yapmak, karakterleri değiştirmek veya verileri sınamak için birçok yerde ifadeler kullanılır. Tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar, ifade kabul edebilen özelliklere sahiptir. Örneğin, bir denetimin Denetim Kaynağı ve Varsayılan Değer özelliklerinde ifadeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir olay yordamı veya modül için Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu yazarken, çoğu zaman, tablo veya sorgu gibi bir Access nesnesinde kullandıklarınıza benzeyen ifadeler kullanırsınız.

Sayfanın Başı

İfade Oluşturucusu'nu kullanma

İfade Oluşturucusu size şu avantajları sağlar:

 • İşlevleri, işleçleri, sabitleri ve tanımlayıcıları (örneğin, alan, tablo, form ve sorgu adları) kolaylıkla arayıp ekleyerek zaman kazanabilir ve hataları azaltabilirsiniz.

 • İfade Oluşturucusu, ifadenin bağlamına göre kullanılabilen ifade bölümlerini sınırlandırır.

 • Sayfa numaraları, geçerli sayfa veya geçerli tarih ve saat gibi çeşitli hazır ifadeleri seçebilirsiniz.

 • İfade Oluşturucusu'nda IntelliSense özelliği kullanıldığından, bir ifadede gerekli olan tüm bağımsız değişkenleri hatırlamanız gerekmez.

 • İfade Oluşturucusu'nda yardım parmaklarınızın ucundadır. Yardım almak için Hızlı Bilgi aracında beliren bağlantıları tıklatmanız yeterlidir.

İfade Oluşturucusu'nu Başlat :

İfade Oluşturucusu'nu başlatmak için kısayol Ctrl + F2 tuşlarıdır. Bu kısayolu ilk kullandığınızda Oluşturucu Seç iletişim kutusu başlatılır. Devam etmek için iletişim kutusunda İfade Oluşturucusu'nu tıklatmanız yeterlidir.

İfade Oluşturucusu'nu kullanmahakkında daha ayrıntılı bilgi konusuna bakın.

Web veritabanında ifadeleri iç içe kullanma sınırı 65'tir

İfadeleri iç içe 65'den fazla düzeyleri Access web veritabanında böyle bir ifade kullanmanız gerektiğini derin tarayıcıda çalışmaz. Herhangi bir hata iletisi vermeyecektir – ifade hemen işe yaramaz.

Önemli : &, AND ve OR işleçlerinin kullanımı, sunucu üzerinde Access istemcisine yansımayan fazladan iç içe kullanım düzeyleri oluşturabilir. Örneğin, "a" & "b" & "c" ifadesi İfade Oluşturucusu'nda bir iç içe kullanım değilken, SharePoint'te concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ) halini alır. Bu dönüşüm de bir düzey iç içe kullanım oluşturur. Tek bir ifadede birbirini izleyen çok sayıda &, AND veya OR işleci kullanılması, sunucunun iç içe kullanım sınırını (65) aşmanıza neden olabilir ve bu noktada ifade tarayıcıda çalışmaz.

Sayfanın Başı

Formlarda ve raporlarda denetimlerin değerlerini hesaplama

İfadeyi bir denetimin veri kaynağı olarak kullandığınızda, hesaplanmış bir denetim oluşturursunuz. Örneğin, birden çok stok kaydı görüntüleyen bir raporunuz olduğunu ve rapor altbilgisinde, rapordaki tüm satır öğelerini toplayan bir toplam oluşturmak istediğinizi varsayalım.

Bir rapordaki toplam.

Toplamı hesaplamak için, rapor altbilgisine bir metin kutusu denetimi yerleştirin ve metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

= TOPLA ([ table_field ])

Bu durumda, table_field , alt toplam değerleri içeren alanın adıdır. Bu alanı bir tablo veya sorgu gelebilir. Topla işlevi table_fieldtüm değerler için toplam hesaplar.

Aşağıdaki yordam, bir metin kutusu denetimine nasıl ifade girileceğini açıklamaktadır.

Metin kutusu denetimine ifade girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın ve sonra, kısayol menüsünden Düzen Görünümü veya Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. İfadeyi girmek istediğiniz denetimi seçin.

 3. Özellik Sayfası henüz görüntülenmediyse F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 4. El ile bir ifade oluşturmak için, özellik sayfasının Veri sekmesinde, metin kutusunun DenetimKaynağı özelliğine tıklayın ve ardından = ekleyip ifadenizin geri kalanını yazın. Örneğin, yukarıda gösterilen alt toplamı hesaplamak için, =Sum([tablo_alanı]) yazın ve tablo_alanı yerine alanınızın adını yazdığınızdan emin olun.

 5. İfade Oluşturucusu'nu kullanarak bir ifade oluşturmak için Oluştur düğmesini Düğme resmi özellik kutusuna tıklayın.

  İfadenizi tamamladığınızda, özellik sayfası şuna benzer bir görünümde olur:

  Bir metin kutusunun Denetim Kaynağı özelliğindeki bir ifade.

Sayfanın Başı

Sorgu ölçütü olarak ifade kullanma

Sorgu sonuçları daraltmak için sorguda ölçüt kullanın. Ölçütü ifade girme ve ifade eşleşen satırları erişim verir. Kapsamlı bir örnek kümesi görmek için Sorgu ölçütü örneklerimakalesine bakın.

Örneğin, sevkiyat tarihi 2010 yılının ilk üç ayı içinde olan tüm siparişleri görmek istediğinizi varsayalım. Ölçütleri girmek için, sorgunuzdaki Tarih/saat sütununa ilişkin Ölçüt hücresine aşağıdaki ifadeyi yazarsınız. Bu örnekte, SevkTarihi olarak adlandırılan bir Tarih/Saat sütunu kullanılmaktadır. Tarih aralığı tanımlamak isterseniz, ölçütlerinizi şu şekilde girin:

Aralık #01.01.2013# Ve #31.03.2013#

SevkTarihi sütunu şuna benzer.

Sorgu kılavuzunun Ölçüt satırında bir ifade.

Siparişler tablosunun her bir kaydı için, SevkTarihi sütunundaki değer belirttiğiniz tarih aralığı içinde yer alırsa, kayıt sorgu çıkışına eklenir. İfadede, tarihleri sayı işaretleri (#) arasına almayı unutmayın. Access, sayı işaretleri arasında yazılan bir değere Tarih/Saat veri türü olarak davranır. Bu değerlere tarih/saat verisi olarak davranılması, bu değerler üzerinde bir tarihin diğerinden çıkarılması gibi hesaplamalar yapmanıza olanak sağlar.

Sorgu tasarımı kılavuzunda ölçüt girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Ölçütünüzü girmek istediğiniz sütunda Ölçüt hücresini tıklatın.

 3. İfadenizi el ile oluşturmak için, ölçüt ifadenizi yazın.

  Not : Ölçüt ifadesinin önüne = işleci koymayın.

 4. Şeritte İfade Oluşturucusu'nu kullanarak ifadenizi oluşturmak için Tasarım' ı tıklatın ve Sorgu ayarı grubunda Oluşturucu'yu düğme resmi ' i tıklatın.

  İfadeyi daha büyük bir alanda düzenlemek isterseniz, imleci Ölçüt hücresine yerleştirin ve ardından Yakınlaştır kutusunu görüntülemek için SHIFT+F2 tuşlarına basın:

  yakınlaştır iletişim kutusundaki bir ifade.

Sayfanın Başı

Sorguda hesaplanan alan oluşturma

Bir sorgu tasarlamakta olduğunuzu ve sorgudaki diğer alanları kullanarak bir hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek istediğinizi varsayalım. Hesaplanan alanı oluşturmak için, sorgunuzun Alan satırındaki boş bir hücreye bir ifade girersiniz. Örneğin, elinizde Miktar ve Birim Fiyat alanlarını içeren bir sorgu varsa, bu ikisini çarparak Genişletilmiş Fiyat hesaplanan alanını oluşturmak için sorgunun Alan satırına şu ifadeyi girebilirsiniz:

Genişletilmiş Fiyat: [Miktar] * [Birim Fiyat]

İfadenin önüne Genişletilmiş Fiyat: yazılması, yeni sütunu Genişletilmiş Fiyat olarak adlandırır. Bu ad çoğu kez diğer ad olarak adlandırılır. Bir diğer ad belirtmezseniz, Access Expr1 gibi bir diğer ad oluşturur.

Bir sorguda hesaplanmış bir alan oluşturmak için bir ifadeyi kullanma.

Sorguyu çalıştırdığınızda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Access her bir satırda hesaplamayı gerçekleştirir:

Veri Sayfası görünümünde gösterilen hesaplanmış bir alan.

Sorgu Tasarım görünümünde hesaplanmış bir alan oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Hesaplanan alanı oluşturmak istediğiniz sütunda Alan hücresini tıklatın.

 3. İfadenizi el ile oluşturmak için, ifadenizi yazın.

  Not : İfadenin önüne = işlecini yazmayın; onun yerine, ifadeyi tanımlayıcı bir etiket ve ardından iki nokta işaretiyle başlatın. Örneğin, Genişletilmiş Fiyat olarak adlandırılan hesaplanmış bir alan oluşturan bir ifadenin etiketini belirtmek için Genişletilmiş Fiyat: yazın. Ardından, iki noktadan sonra, ifadeniz için ölçütü girin.

 4. İfade Oluşturucusu'nu kullanarak ifadenizi oluşturmak için, şeritte Tasarım'ı tıklatın ve ardından Sorgu Ayarı grubunda Oluşturucu'yu tıklatın.

Sayfanın Başı

Tabloda hesaplanan alan oluşturma

Access'te, tablo içinde hesaplanan alan oluşturabilirsiniz. Böylece, hesaplamaları yapmak için ayrı bir sorgu ihtiyacı ortadan kalkar. Örneğin, bir siparişteki her bir öğe için miktar, fiyat ve vergi oranının listelendiği bir tablonuz varsa, toplam fiyatı gösteren hesaplanan alanı şu ifadeyle ekleyebilirsiniz:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Hesaplamada diğer tablolara ve sorgulara ait alanlar bulunamaz.

 • Hesaplama sonuçları salt okunurdur.

Hesaplanan alanı oluşturmak için:

 1. Gezinti Bölmesindeki tabloyu çift tıklatarak açın.

 2. Yatay olarak tablonun en sağındaki sütuna gidip Eklemek için Tıklatın sütun başlığını tıklatın.

 3. Görüntülenen listede, Hesaplanan Alan'ın üzerine gelip sonuç için istediğiniz veri türünü tıklatın.

  Access, İfade Oluşturucusu'nu görüntüler.

 4. Bu alan için istediğiniz hesaplamayı girin. Örneğin:

  [Miktar] * [Birim Fiyat]

  Not : Hesaplanan alanlarda, ifadeye eşittir işaretiyle (=) başlanmaz.

 5. Tamam 'ı tıklatın.

  Access hesaplanan alanı ekleyip alan üstbilgisini vurgular; böylece alan adını yazabilirsiniz.

 6. Hesaplanan alan için bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Tablo alanına veya kaydına geçerlilik kuralı ekleme

İfadeler, verilerin veritabanına girildiği sırada doğrulanıp hatalı verilerin dışarıda bırakılmasında çok işe yarar. Tablolarda iki tür GeçerlilikKuralı vardır: Alan geçerlilik kuralları (kullanıcıların tek bir alana geçersiz veri girmesini önler) ve kayıt geçerlilik kuralları (kullanıcıların geçerlilik kuralına uymayan kayıtlar oluşturmalarını önler). İki tür GeçerlilikKuralı için de ifadeleri kullanabilirsiniz.

Örneğin, Stok olarak adlandırılan ve Eldeki Birim Sayısı adlı bir alan içeren bir tablonuz olduğunu ve kullanıcıları sıfıra eşit veya sıfırdan büyük bir değer girmeye zorlayan bir kural ayarlamak istediğinizi varsayalım. Diğer bir deyişle, stok hiçbir zaman eksi bir sayı olamaz. Aşağıdaki ifadeyi Eldeki Birim Sayısı alanında bir kural olarak kullanarak bunu yapabilirsiniz:

>=0

GeçerlilikKuralı girme

Alan geçerlilik kuralını veya kayıt geçerlilik kuralını girmek için şu yordamı kullanın:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Alan GeçerlilikKuralı için değiştirmek istediğiniz alanı seçin.

 3. Şeritte, Alanlar'ı tıklatın ve ardından Alan Doğrulaması grubunda Doğrulama'yı ve sonra da Alan Doğrulama Kuralı'nı veya Kayıt Doğrulama Kuralı'nı tıklatın.

  Access, İfade Oluşturucusu'nu görüntüler.

 4. İstediğiniz ölçütü yazmaya başlayın. Örneğin, sıra eşit veya sıfırdan büyük tüm değerlerin gerektiği bir alan GeçerlilikKuralı için şunu yazın:

  > = 0

  Not : İfadenin başına eşittir işareti (=) koymayın.

GeçerlilikKuralı ifadeleri Boole türündedir; yani herhangi bir giriş değeri için Doğru veya Yanlış olarak çözümlenirler. Değer için geçerlilik kuralının Doğru olması gerekir, yoksa Access girişi kaydetmez ve hatayı belirten bir doğrulama iletisi görüntüler. Bu örnekte, Eldeki Birim Sayısı alanı için sıfırdan küçük bir değer girerseniz, doğrulama kuralı Yanlış olur ve Access değeri kabul etmez. Aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi bir doğrulama iletisi girmediyseniz, Access, girdiğiniz değerin alana ilişkin GeçerlilikKuralı tarafından engellendiğini göstermek için kendi iletisini görüntüler.

Doğrulama iletisi girme

Veritabanınızın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel doğrulama iletileri girebilirsinizi. Veriler geçerlilik kuralına uymadığında bunlar, Access'in görüntülediği genel iletilerin yerine geçer. Kullanıcıların doğru verileri girmesine yardımcı olacak belirli bilgileri (örneğin, "Eldeki Birim Sayısı değeri negatif sayı olamaz") sağlamak amacıyla özel doğrulama iletisi kullanabilirsiniz. Doğrulama iletisi oluşturmak için şu yordamı kullanın:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Alan doğrulama iletisi için geçerlilik kuralını eklediğiniz alanı seçin.

 3. Şeritte, Alanlar'ı tıklatın ve ardından Alan Doğrulaması grubunda Doğrulama'yı ve sonra da Alan Doğrulama İletisi'ni veya Kayıt Doğrulama İletisi'ni tıklatın.

 4. Doğrulama İletisini Girin iletişim kutusunda veriler geçerlilik kuralına uymadığında görüntülenmesini istediğiniz iletiyi yazıp Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Denetime geçerlilik kuralı ekleme

Not : Geçerlilik kurallarını denetimlerinde Access web uygulamalarında veya web veritabanlarında kullanılamaz. Geçerlilik kurallarını bunun yerine, önceki bölümde açıklandığı şekilde kayıt veya alan kullanın.

Tablo alanlarına ve kayıtlarına ek olarak, denetimlerin bir ifadeyi kabul edebilecek GeçerlilikKuralı özelliği de vardır. Örneğin, bir raporun tarih aralığını girmek için bir form kullandığınızı ve başlangıç tarihinin 01.01.2010'dan erken olmamasını istediğinizi varsayalım. Başlangıç tarihini girdiğiniz metin kutusu için GeçerlilikKuralı ve Geçerlilik Metni özelliklerini aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

Özellik

Ayar

GeçerlilikKuralı

>=#01.01.2013#

Geçerlilik Metni

01.01.2010'dan erken bir tarih giremezsiniz.

01.01.2010'dan erken bir tarih girmeye çalışırsanız, bir ileti görünür ve GeçerlilikMetni özelliğinde metin görüntülenir. GeçerlilikMetni özellik kutusuna hiç metin girilmezse Access genel iletileri görüntüler. Tamam'ı tıklattıktan sonra, Access metin kutusuna dönmenizi sağlar.

İpucu : Bir tablo alanı için GeçerlilikKuralı ayarlanması, bu kuralı veritabanında alanın değiştirildiği her yerde zorlar. Alternatif olarak, bir formdaki bir denetim için bir GeçerlilikKuralı ayarlanması, yalnızca bu form kullanılırken kuralı zorlar. Tablo alanları için ve formlardaki denetimler için ayrı olarak geçerlilik kuralları ayarlanması, farklı kullanıcılar için farklı geçerlilik oluşturmak istemeniz durumunda yararlı olabilir.

Denetim için GeçerlilikKuralı girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu veya raporu sağ tıklatın ve sonra, kısayol menüsünden Tasarım Görünümü veya Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Özellikler seçeneğini tıklatın.

  Access denetimin özellik sayfasını görüntüler.

 3. Tümü sekmesini tıklatın ve ardından GeçerlilikKuralı özellik kutusunu tıklatın.

 4. İfadeyi yazın veya Oluştur düğmesi Düğme resmi İfade Oluşturucusu'nu kullanarak bir ifade oluşturmak için özellik kutusuna tıklayın.

  Not : İfadenin önüne = işlecini koymayın.

 5. Bir kullanıcının geçerlilik kuralıyla eşleşmeyen veriler girmesi durumunda görünen metni özelleştirmek için, istediğiniz metni Geçerlilik Metni özelliğine yazın.

Sayfanın Başı

Tablo alanı için varsayılan değerleri ayarlama

Tablodaki bir alan için varsayılan değeri (Access'in, başka bir değer sağlanmadığı sürece yeni kayıtlar için kullandığı değer) belirtmek amacıyla da ifade kullanabilirsiniz. Örneğin, her yeni kayıt eklendiğinde SiparişTarihi adlı alana tarih ve saatin otomatik olarak eklenmesini istediğinizi varsayalım. Bunun için şu ifadeyi kullanabilirsiniz:

Now()

Tablodaki bir alan için varsayılan değer belirtme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı seçin.

 3. Şeritte Alanlar sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Varsayılan Değer'i tıklatın.

  Access, İfade Oluşturucusu iletişim kutusunu görüntüler.

 4. İfadede eşittir işareti (=) olduğundan emin olarak kutusunda ifadenizi yazın.

Not : Bir tablo alanına bir denetimi bağlarsanız ve hem denetim hem de tablo alanı varsayılan değerleri içeriyorsa, denetimin varsayılan değeri tablo alanına göre öncelikli olur.

Sayfanın Başı

Denetimler için varsayılan değerler ayarlama

Genel olarak ifade kullanılan diğer bir yer, bir denetimin Varsayılan Değer özelliğidir. Bir denetimin Varsayılan Değer özelliği, tablodaki bir alanın Varsayılan Değer özelliğine benzer. Örneğin, bir metin kutusunun varsayılan değeri olarak geçerli tarihi kullanmak için, şu ifadeden yararlanabilirsiniz:

Date()

Bu ifade, geçerli tarihi döndürmek için Tarih işlevini kullanır, ancak saati döndürmez. Metin kutusunu bir tablo alanına bağlarsanız ve alanın varsayılan bir değeri varsa, denetimin varsayılan değeri tablo alanına göre öncelikli olur. Tablodaki alan için Varsayılan Değer özelliğini ayarlamak her zaman daha anlamlıdır. Bu yolla, aynı tablo alanındaki farklı formlar için bazı denetimleri temel aldığınız durumda aynı varsayılan değer her denetime uygulanarak, her formda tutarlı veri girişi yapılmasına yardımcı olunur.

Denetim için varsayılan değer girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu veya raporu sağ tıklatın ve sonra, kısayol menüsünden Tasarım Görünümü veya Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz denetimi seçin.

 3. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 4. Özellik sayfasında Tümü sekmesini tıklatın ve ardından Varsayılan Değer özellik kutusunu tıklatın.

 5. İfadeyi yazın veya Oluştur düğmesi Düğme resmi İfade Oluşturucusu'nu kullanarak bir ifade oluşturmak için özellik kutusuna tıklayın.

Sayfanın Başı

Hangi makro eylemlerinin çalıştırılacağını denetleme

Bazı durumlarda, bir makroda bulunan bir eylemi veya eylem dizisini yalnızca belirli bir koşul geçerli olduğunda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir makro eyleminin yalnızca, bir metin kutusundaki değer 10'a eşit veya daha büyük olduğu zaman çalışmasını istediğinizi düşünelim. Bu kuralı ayarlamak için, koşulu makroda tanımlamak üzere makrodaki bir If öbeğinde bir ifade kullanırsınız.

Bu örnekte, metin kutusunun adının "Öğeler" olduğunu varsayalım. Koşulu ayarlayan ifadeniz [Öğeler]>=10 olur.

Bir makroda If öbeğinde kullanılan bir ifade.

Makrodaki bir If öbeğine ifade girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz makroyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz If öbeğini tıklatın veya Eylem Katalogu bölmesinden bir If öbeği ekleyin.

 3. If öbeğinin en üst satırını tıklatın.

 4. Koşul ifadenizi kutuya yazın veya Oluştur düğmesi düğme resmi İfade Oluşturucusu'nu başlatmak için ifade kutusunun yanındaki tıklatın.

Not : Yazdığınız ifade Boole türünde olmalı, yani Doğru veya Yanlış değerini vermelidir. If öbeğindeki makro eylemleri yalnızca koşul Doğru olduğunda çalışır.

Sayfanın Başı

Raporlardaki verileri gruplandırma ve sıralama

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini, bir rapordaki verilere ilişkin gruplandırma düzeylerini ve sıralama düzenlerini tanımlamak için kullanırsınız. En tipik olarak, bir listeden seçtiğini bir alan üzerinde gruplandırır veya sıralarsınız. Ancak hesaplanan bir değer üzerinde gruplandırmak veya sıralandırmak isterseniz, onun yerine bir ifade girebilirsiniz.

Gruplandırma, yinelenen değerler içeren sütunları birleştirme işlemidir. Örneğin, veritabanınızın farklı şehirlerdeki ofislere ilişkin satış bilgilerini içerdiğini ve veritabanınızdaki raporlardan birinin "Şehre Göre Satışlar" olarak adlandırıldığını varsayalım. Bu gruba ilişkin verileri sağlayan sorgu, verileri şehir değerlerinize göre gruplandırır. Bu tür gruplandırma, bilgilerinizin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

Diğer taraftan, sıralama, sorgu sonuçlarınızdaki satırlara (kayıtlar) bir sıralama düzeni uygulama sürecidir. Örneğin, kayıtları azalan veya artan sıraya göre birincil anahtar değerlerine (veya başka bir alandaki başka bir değer kümesine) göre sıralayabilirsiniz veya kayıtları alfabetik sıralama gibi belirtilen bir düzende bir veya birden çok karaktere göre sıralayabilirsiniz.

Rapora gruplama ve sıralama ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra, kısayol menüsünden Düzen Görünümü veya Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Şeritte Tasarım'ı tıklatın ve Gruplandırma ve Toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yı tıklatın.

  Grup, Sıralama ve Toplam bölmesi raporun altında görünür.

 3. Rapora bir gruplandırma düzeyi eklemek için, Grup ekle'yi tıklatın.

 4. Rapora bir sıralama düzeni eklemek için, Sıralama ekle'yi tıklatın.

  Yeni bir grup düzeyi veya sıralama düzeniyle, rapor için verileri sağlayan bir alan listesi bölmede görünür. Bu şekilde, genel bir yeni grup düzeyi (Kategori gruplandırması) ve sıralama düzeni (Üretici sıralaması) ile, gruplandırma ve sıralama için kullanılabilir alanları içeren bir liste gösterilir:

  Grup, Sıralama ve Toplam bölmesinde ifade seçeneğini seçme.

 5. İfade Oluşturucusu'nu başlatmak için, kullanılabilir alanlar listesinin altında ifade'yi tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz ifadeyi İfade Oluşturucusu'nun ifade kutusuna (üstteki kutu) girin. İfadeyi eşittir (=) işleciyle başlattığınızdan emin olun.

Varolan bir grup veya sıralamaya ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra, kısayol menüsünden Düzen Görünümü veya Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz grup düzeyini veya sıralama düzenini tıklatın.

 3. Grupla (gruplama düzeyleri için) veya Sıralama Ölçütü (sıralama düzenleri için) yanındaki aşağı oku tıklatın.

  Kullanılabilir alanları içeren bir liste görünür.

 4. İfade Oluşturucusu'nu başlatmak için, alanları içeren listenin alt tarafında ifade'yi tıklatın.

 5. İfadenizi İfade Oluşturucusu'nun ifade kutusuna (üstteki kutu) yazın. İfadenizi eşittir (=) işleciyle başlattığınızdan emin olun.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×