İfade Oluşturucusu'nu Kullanma

İfade Oluşturucusu'nu Kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İfadeler Access'te birçok farklı bağlamda kullanılır ve bunlar Excel'deki formüllere benzer. İfade Oluşturucusu, veritabanınızdaki alanların ve denetimlerin adlarına, ayrıca ifadeleri yazarken kullanabileceğiniz yerleşik işlevlerin birçoğuna kolay erişim sağlar. Kendi gereksinimlerinize veya tercihlerinize bağlı olarak, bu özelliklerden istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz.

Bu makalede

İfade Oluşturucusu neden kullanılır?

İfadeleri girmenize yardımcı olacak araçlar

İfade Oluşturucusu'na genel bakış

İfade Oluşturucusu neden kullanılır?

İfadeler işlevleri, işleçleri, sabitleri ve tanımlayıcıları (örneğin, adları alanları, tablolar, formlar ve sorgular) oluşur. İfade Oluşturucusu'nu kolayca aramak ve bu bileşenleri ekleme ve böylelikle daha hızlı ve daha hassas ifadeleri girin olanak sağlar. Ayrıca, İfade Oluşturucusu'nu hangi bileşenleri ifade yazmakta olduğunuz bağlam için en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olur.

İfade Oluşturucusu'nu kullanarak yeni ifade oluşturabilir veya sayfa numaralarını, geçerli tarihi ve geçerli tarihle saati görüntülemeye yönelik ifadeler gibi önceden oluşturulmuş ifadeler arasından seçim yapabilirsiniz.

Denetimin Denetim Kaynağı özelliği veya tablo alanının Geçerlilik Kuralı özelliği gibi, ifadeleri el ile yazabileceğiniz çoğu yerden İfade Oluşturucusu'nu başlatabilirsiniz. Kural olarak, bir özellik kutusunda Oluştur düğmesini Düğme görüntüsü veya bir menüde ifade sözcüğünü görüyorsanız, buna tıklayarak İfade Oluşturucusu'nu başlatabilirsiniz.

İfadeleri girmenize yardımcı olacak araçlar

Access'te ifadeleri daha hızlı ve daha doğru girmenize yardımcı olan araçlar vardır. Bu araçlar yalnızca İfade Oluşturucusu'nda değil, özellik sayfasında ve ifadeleri girebileceğiniz diğer yerlerin çoğunda da kullanılabilir.

IntelliSense ve Hızlı İpuçları

Bir tanımlayıcı veya işlev adını yazmaya başladığınız anda, IntelliSense olası değerleri içeren bir açılır liste görüntüler. Yazmaya devam edebilir veya ifadeye eklemek için listeden doğru değere çift tıklayabilirsiniz. Alternatif olarak, yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz değeri seçebilir ve ardından SEKME veya ENTER tuşuna basarak bunu ifadenize ekleyebilirsiniz. Örneğin, “Biçim” sözcüğünü yazmaya başlarsanız IntelliSense listesinde “Biçim” ile başlayan tüm işlevler görüntülenir.

İpucu:  IntelliSense açılan listesini gizlemek için ESC tuşuna basın. Listenin yeniden gösterilmesi CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

IntelliSense listesi görüntülenirken, seçili durumdaki öğenin sağ tarafında kısa bir açıklama veya Hızlı İpucu gösterilir. Listedeki ilk öğe varsayılan olarak seçilidir, ancak listeden herhangi bir öğeyi seçerek Hızlı İpucu'nu görüntüleyebilirsiniz. Hızlı İpucu, bir işlevin amacını ya da öğenin ne tür bir denetim veya özellik olduğunu saptamanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki çizimde, IntelliSense listesi ve Hızlı İpucu gösterilir.

intellisense açılan listesi ve bir hızlı ipucu.

1. IntelliSense, siz ifadeyi yazarken olası işlevleri ve diğer tanımlayıcıları görüntüler.

2. Hızlı İpuçları, seçili öğenin kısa bir açıklamasını görüntüler.

Hızlı Bilgi ve Yardım

İfadene bir işlev yazarken, Hızlı Bilgi özelliği işlevin söz dizimini görüntüler. Bu şekilde, işlev için tam olarak hangi bağımsız değişkenlerin gerekli olduğunu bilmenizi sağlar. İsteğe bağlı bağımsız değişkenler köşeli ayraç ([]) içine alınır. Hızlı Bilgi görüntülenirken, işlev adına tıklayarak Yardım konusu açabilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir işlevin Hızlı Bilgi gösterimi.

1. Hızlı Bilgi, işlevin söz dizimini görüntüler. İşlev hakkındaki Yardım konusunu açmak için işlev adına tıklayın.

2. İsteğe bağlı bağımsız değişkenler köşeli ayraç içine alınır. O anda yazmakta olduğunuz bağımsız değişken kalın yazılmış olarak görüntülenir.

Önemli:  İsteğe bağlı bağımsız değişkenleri gösteren köşeli ayraçları, gerçek ifadede tanımlayıcıları çevreleyen köşeli ayraçlarla karıştırmayın.

İfade Oluşturucusu'na genel bakış

Birçok durumda, önceki bölümde listelenen araçlar ifadeyi girmenize yardımcı olmak için yeterlidir. Bununla birlikte, bu bölümde açıklandığı gibi İfade Oluşturucusu tarafından sağlanan diğer araçlardan da yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki çizimde, İfade Oluşturucusu'nun başlıca bölümleri tanıtılır:

İfade Oluşturucusu iletişim kutusu

1. Yönergeler ve Yardım bağlantısı    İfadeyi girdiğiniz bağlam hakkında bilgi alın.

2. İfade kutusu    İfadenizi buraya yazın veya aşağıdaki öğe listelerinde öğelere çift tıklayarak ifade öğelerini ekleyin.

Not:  Öğe listelerini görmüyorsanız (3, 4 ve 5. öğeler), İfade kutusunun sağ tarafındaki Daha Çok >> düğmesine tıklayın.

3. İfade Öğeleri listesi    Bir öğe türüne tıklayarak, İfade Kategorileri listesinde bunun kategorilerini görüntüleyin.

4. İfade Kategorileri listesi    Bir kategoriye tıklayarak, İfade Değerleri listesinde bunun değerlerini görüntüleyin. İfade Değerleri listesinde değer yoksa, kategori öğesini İfade kutusuna eklemek için öğeye çift tıklayın.

5. İfade Değerleri listesi    Değeri çift tıklayarak İfade kutusuna ekleyin.

6. Seçili ifade değeri hakkında yardım ve bilgi    Bu bağlantı kullanılabiliyorsa, seçili ifade değeri hakkındaki Yardım makalesini görmek için bu bağlantıya tıklayın.

İfade kutusu

İfade Oluşturucusu'nun üst bölümünde, ifadenizi oluşturduğunuz bir kutu bulunur. IntelliSense'i ve önceki bölümde açıklanan diğer araçları kullanarak, kutuya ifadenizi kendiniz yazabilirsiniz. Öte yandan isterseniz, öğeleri seçip eklemek için kutunun altındaki üç öğe listesini de kullanabilirsiniz.

Not:  İfade Oluşturucusu'nun alt bölümünde üç listeyi görmüyorsanız, İfade Oluşturucusu iletişim kutusunun sağ tarafında Daha Çok >> düğmesine tıklayın.

İfade öğeleri, kategorileri ve değerleri

İfade oluşturucusunun alt bölümü genişletildiğinde, ifadeniz için öğeleri seçebileceğiniz üç liste içerir.

 • İfade Öğeleri listesinde, ifade oluştururken kullanabileceğiniz veritabanı nesneleri, işlevler, sabitler, işleçler ve sık kullanılan ifadeler gibi en üst düzey öğeler görüntülenir. Bu listenin içeriği, çalışmakta olduğunuz bağlama göre değişir. Örneğin, formun Denetim Kaynağı özelliğinde bir ifade yazdığınız sırada listede yer alan öğeler, tablonun Geçerlilik Kuralı özelliğinde ifade yazarken listelenen öğelerden farklıdır.

 • İfade Kategorileri listesinde, İfade Öğeleri listesinde yaptığınız seçime özgü öğeler veya öğe kategorileri yer alır. Örneğin, İfade Öğeleri listesinde Yerleşik İşlevler'e tıklarsanız, İfade Kategorileri listesinde işlev kategorileri görüntülenir.

 • İfade Değerleri listesinde, soldaki ve ortadaki listelerde seçtiğiniz öğeler ve kategorilere ilişkin değerler (varsa) görüntülenir. Örneğin, soldaki listede Yerleşik İşlevler'e ve ortadaki liste de bir işlev kategorisine tıklarsanız, İfade Değerleri listesinde seçilen kategorinin tüm yerleşik işlevleri görüntülenir.

Öğe listelerini kullanarak ifadeye öğe ekleme

 1. İfade Öğeleri listesinde bir öğeye tıklayın. Örneğin yerleşik bir işlev eklemek için, İşlevler'i genişletin ve Yerleşik İşlevler'e tıklayın.

  Ortadaki ve sağdaki listeler, uygun değerleri görüntüleyecek şekilde değişir.

 2. Uygunsa, ortadaki listede bir kategoriye tıklayın. Örneğin Program Akışı'na tıklayın.

  Sağdaki liste uygun değerleri görüntüleyecek şekilde değişir.

 3. Sağdaki listede bir öğeye çift tıklayın. Örneğin, IIf öğesine çift tıklayın.

  Access öğeyi ifade kutusuna ekler. Bu örnekte, Access IIf (<<ifade>>, <<doğrubölüm>>, <<yanlışbölüm>>) ekler.

 4. Tüm yer tutucu metinleri geçerli bağımsız değişken değerleriyle değiştirin. Yer tutucu metin köşeli ayraçlarla (<> <>) gösterilir. Bu örnekte, yer tutucular şunlardır: <<ifade>>, <<doğrubölüm>> ve <<yanlışbölüm>>.

  • İfade kutusunda yer tutucuya tıklayın ve ardından bağımsız değişkeni kendiniz yazın veya öğe listesinden bir öğe seçin.

   İpucu:  İşlevin geçerli bağımsız değişkenleri hakkında daha fazla bilgi içeren bir Yardım konusu görüntülemek için, İfade Değerleri listesinde işlevi seçin ve ardından İfade Oluşturucusu'nun en altındaki bağlantıya tıklayın.

 5. İfade başka öğeler içeriyorsa, bunlar <<İfade>> yer tutucusuyla birbirinden ayrılmış olabilir. Tüm ifadenin geçerli olabilmesi için, önce bu yer tutucuyu bir işleçle değiştirmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×