İşlevler (kategoriye göre düzenlenmiş)

İşlevler (kategoriye göre düzenlenmiş)

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Access ifadelerde kullanılan ortak işlevleri hakkında bilgi sağlayan makalelerin bağlantıları içerir. Bunlar grupla ilk düzenlenir ve düzenlenen alfabetik olarak , bu makalenin sonundaki şunlardır.

İpucu: İfadenizi gerektirir hangi bağımsız değişkenleri görebilmek için Access 2010 ile başlayarak, IntelliSense, İfade Oluşturucusu'nu bulunur.

ActiveX

CreateObject işlevi
GetObject işlevi

Sayfanın Başı

Uygulama

Command işlevi
Shell işlevi

Sayfanın Başı

Diziler

Array işlevi
FILTER işlevi
Join işlevi
LBound işlevi
Bölünmüş işlevi
UBound işlevi

Sayfanın Başı

Yer tutucuyu ekleme

ASC işlevi
Chr işlevi
gün işlevi
EuroConvert işlevi
FormatCurrency işlevi
FormatDateTime işlevi
FormatNumber İşlev
FormatPercent işlevi
Guıdfromstring işlevi
işlevi onaltılı
Nz işlevi
Oct işlevi
Str İşlev
Stringfromguıd işlevi
tür dönüştürme işlevleri
Val işlevi

Sayfanın Başı

Database

DDE işlevi
DDEInitiate işlevi
DDERequest işlevi
DDESend işlevi
Eval işlevi
Partition işlevi

Sayfanın Başı

Tarih/Saat

Tarih işlevi
DateAdd işlevi
DateDiff işlevi
DatePart işlevi
DateSerial işlevi
TARİHSAYISI işlevi
Hour işlevi
Minute işlevi
Month işlevi
MonthName işlevi
Now işlevi
ikinci işlevi
zaman işlevi
Timer işlevi
TimeSerial işlevi
ZAMANSAYISI işlevi
HAFTANINGÜNÜ işlevinin
WeekdayName işlevi
Year işlevi

Sayfanın Başı

Etki alanı toplama

DAvg işlevi
DCount işlevi
DFirst, DLast işlevleri
DLookup işlevi
DMin, DMax işlevleri
DStDev, DStDevP işlevleri
VSEÇTOPLA İşlev
VSEÇVAR, VSEÇVARS işlevleri

Sayfanın Başı

Hata işleme

CVErr işlevi
hata işlevi

Sayfanın Başı

Dosya giriş/çıkış

EOF işlevi
FreeFile işlevi
işlevi giriş
Loc işlevi
LOF işlevi
Seek işlevi

Sayfanın Başı

Dosya Yönetimi

CurDir işlevi
Dir işlevi
FileAttr işlevi
FileDateTime işlevi
FileLen işlevi
GetAttr işlevi

Sayfanın Başı

Finansal

Çiftazalanbakiye işlevi
gd işlevi
FAİZTUTARI işlevinin
İç_verim_oranı işlevi
D_iç_verim_oranı işlevi
Dönem_sayısı işlevi
NBD işlevinin
devresel_ödeme işlevi
Ana_para_ödemesi işlevinin
BD işlevi
Faiz_oranı işlevi
da işlevi
YAT işlevi

Sayfanın Başı

İnceleme

Environ işlevi
GetAllSettings işlevi
GetSetting işlevi
IsArray işlevi
IsDate işlevi
IsEmpty işlevi
EHATALIYSA İşlev
Ismissing işlevi
IsNull işlevi
IsNumeric işlevi
IsObject işlevi
TypeName işlevi
VarType işlevi

Sayfanın Başı

Matematik

Abs işlevi
Atn işlevi
Cos işlevinin
Exp işlevi
Int, Fix işlevleri
Log işlevi
Rnd işlevi
YUVARLA İşlev
Sgn işlevi
Sin işlevinin
Sqr işlevi
Tan işlevi

Sayfanın Başı

İletiler

InputBox işlevi
MsgBox işlevi

Sayfanın Başı

Çeşitli

CallByName işlevi
Imestatus işlevi
Macıd işlevi
MacScript işlevi
QBColor işlevi
RGB işlevi
Spc işlevi
Tab işlevi

Sayfanın Başı

Program akışı

ELEMAN işlevi
DoEvents işlevi
IIf işlevi
SWITCH işlevi

Sayfanın Başı

Metin

Format işlevi
InStr işlevi
InStrRev işlevi
LCase işlevi
işlevi sola
Len işlevi
LTrim, RTrim ve Trim işlevleri
PARÇAAL işlevi
Değiştir işlevi
RIGHT işlevi
Space işlevi
StrComp işlevi
StrConv işlevi
String işlevi
StrReverse işlevi
UCase işlevi

Sayfanın Başı

İşlevleri (alfabetik)

Abs işlevi
dizi işlevi
Asc işlevinin
Atn işlevi
CallByName işlevi
ELEMAN işlevi
Chr işlevi
Command işlevi
Cos işlevinin
CreateObject işlevi
CurDir işlevi
CVErr işlevi
Tarih işlevini
DateAdd İşlev
DateDiff işlevi
DatePart işlevi
DateSerial işlevi
TARİHSAYISI işlevi
DAvg işlevi
günü İşlev
DCount işlevi
Çiftazalanbakiye işlevinin
DDE işlevi
DDEInitiate işlevi
DDERequest işlevi
DDESend İşlev
DFirst, DLast işlevleri
Dir işlevi
DLookup işlevi
DMin, DMax işlevleri
DoEvents işlevi
DStDev, DStDevP işlevleri
VSEÇTOPLA işlevi
VSEÇVAR, VSEÇVARS işlevleri
Environ işlevi
EOF işlevi
hata işlevini
EuroConvert işlevi
Eval işlevi
Exp işlevi
FileAttr işlevi
FileDateTime işlevi
FileLen işlevi
FILTER işlevi
Format işlevi
FormatCurrency işlevi
FormatDateTime işlevi
FormatNumber işlevi
FormatPercent işlevi
FreeFile işlevi
gd işlevi
GetAllSettings işlevi
GetAttr işlevi
GetObject işlevi
GetSetting işlevi
Guıdfromstring işlevi
işlevi onaltılı
Hour işlevi
IIf işlevi
Imestatus işlevi
Giriş işlevi
InputBox işlevi
InStr işlevi
InStrRev işlevi
Int, Fix işlevleri
FAİZTUTARI işlevi
İç_verim_oranı işlevi
IsArray işlevi
IsDate işlevi
IsEmpty işlevi
ISERROR işlevi
Ismissing işlevi
IsNull işlevi
IsNumeric işlevi
IsObject işlevi
Join işlevi
LBound işlevi
LCase işlevi
işlevi sola
Len işlevi
Loc işlevi
LOF işlevi
Log işlevi
LTrim, RTrim ve Trim işlevleri
Macıd işlevi
MacScript işlevi
PARÇAAL işlevi
dakika işlevi
D_iç_verim_oranı işlevi
Month işlevi
MonthName işlevi
MsgBox işlevi
Now işlevi
dönem_sayısı İşlev
NBD işlevinin
Nz işlevi
Oct işlevi
Partition işlevi
Devresel_ödeme işlevi
Ana_para_ödemesi işlevi
BD işlevi
QBColor işlevi
Faiz_oranı işlevi
Değiştir işlevi
RGB işlevi
Right işlevi
Rnd işlevi
YUVARLA işlevi
ikinci işlevi
Seek işlevi
Sgn işlevi
Shell işlevi
Sin işlevinin
da işlevi
Space işlevi
Spc işlevi
Bölünmüş işlevi
Sqr İşlev
Str işlevi
StrComp işlevi
StrConv işlevi
String işlevi
Stringfromguıd işlevi
StrReverse işlevi
SWITCH işlevi
YAT işlevinin
Tab işlevi
Tan işlevi
saat İşlev
Timer işlevi
TimeSerial işlevi
ZAMANSAYISI işlevi
tür dönüştürme işlevleri
TypeName işlevi
UBound işlevi
UCase işlevi
Val işlevinin
VarType işlevi
HAFTANINGÜNÜ işlevinin
WeekdayName işlevi
Year işlevi

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×