İşleçler tablosu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İşleç, ifadenin içinde gerçekleştirilecek hesaplama türünü belirten bir işaret veya simgedir. Matematiksel ve mantıksal işleçlerle karşılaştırma ve başvuru işleçleri vardır. Access, +, -, çarpma (*) ve bölme (/) gibi matematiksel işleçler, değerleri karşılaştırmaya yönelik karşılaştırma işleçleri, metinleri birleştirmeye yönelik metin işleçleri ve doğru veya yanlış değerleri belirlemeye yönelik mantıksal işleçler gibi çok çeşitli işleçleri destekler. Bu makalede, bu işleçlerin kullanımıyla ilgili ayrıntılar sağlanır.

Not : İfadenizi gerektirir hangi bağımsız değişkenleri görebilmek için Access 2010'da başlayarak, IntelliSense, İfade Oluşturucusu'nu bulunur.

Bu makalede

Aritmetik işleçler

Karşılaştırma işleçleri

Mantıksal işleçler

Birleştirme işleçleri

Özel işleçleri

Aritmetik işleçleri

İki veya daha çok sayıdan bir değeri hesaplamak veya bir sayının pozitif olan değerini negatife (veya tersine) dönüştürmek için aritmetik işleçleri kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

+

İki sayıyı toplar.

[Alttoplam]+[SatışVergisi]

-

İki sayı arasındaki farkı bulur veya bir sayının negatif değerini gösterir.

[Fiyat]-[İndirim]

*

İki sayıyı çarpar.

[Miktar]*[Fiyat]

/

İlk sayıyı ikinci sayıya böler.

[Toplam]/[ÖğeSayısı]

\

İki sayıyı tamsayıya yuvarlama ve birinci sayıyı ikinci sayıya bölme ve ardından sonucu tamsayıda kesme.

[Kayıtlı]\[Odalar]

Mod

İlk sayıyı ikinci sayıya böler ve yalnızca kalan değeri döndürür.

[Kayıtlı] Mod [Odalar]

^

Sayıyı üssün gücüne yükseltir.

Sayı ^ Üs

Sayfanın Başı

Karşılaştırma işleçleri

Karşılaştırma işleçleri değerleri karşılaştırın ve doğru yanlış ya da boş bir sonuç dönmek için kullanın.

İşleç

Amaç

Örnek

<

İlk değer ikinci değerden küçükse Doğru döndürür.

Değer1 < değer2

<=

İlk değer ikinci değerden küçük veya ona eşitse Doğru döndürür.

Değer1 < değer2 =

>

İlk değer ikinci değerden büyükse Doğru döndürür.

Değer1 > değer2

>=

İlk değer ikinci değerden büyük veya ona eşitse Doğru döndürür.

Değer1 > = değer2

=

İlk değer ikinci değere eşitse Doğru döndürür.

Değer1 değer2 =

<>

İlk değer ikinci değere eşit değilse Doğru döndürür.

Değer1 <> değer2

Not : Her durumda, ilk değer veya ikinci değer null olduğunda, sonuç da null olur. Null bilinmeyen bir değeri temsil ettiğinden, bir null değerle yapılan karşılaştırmaların sonucu da bilinmeyen bir değerdir.

Sayfanın Başı

Mantıksal işleçler

Mantıksal işleçleri, iki Boole değerini karşılaştırmak ve bir sonuç (Doğru, Yanlış veya Null) döndürülmesini sağlamak için kullanırsınız. Mantıksal işleçler, Boole işleçleri olarak da adlandırılır.

İşleç

Amaç

Örnek

And

İfade1 ve İfade2 doğru olduğunda, Doğru döndürür.

İfade1 And İfade2

Or

Expr1 veya Expr2 doğru olduğunda True döndürür.

İfade1 Or İfade2

Eqv

Hem İfade1 hem de İfade2 doğru olduğunda veya hem İfade1 hem de İfade2 yanlış olduğunda Doğru döndürür.

İfade1 Eqv İfade2

Not

İfade doğru olmadığında Doğru döndürür.

Not İfade

Xor

İfade1 ve İfade2'den yalnızca biri doğru olduğunda Doğru döndürür.

İfade1 Xor İfade2

Sayfanın Başı

Birleştirme işleçleri

Birleştirme işleçlerini iki metin değerini tek bir metin değeri olarak birleştirmek için kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

&

iki dizeyi tek dize biçiminde birleştirir.

dize1 & dize2

+

İki dizeyi birleştirerek tek bir dize oluşturur ve null değerleri yayar (bir değer Null olduğunda, ifadenin tamamı Null olarak değerlendirilir).

dize1 + dize2

Sayfanın Başı

Özel işleçler

Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi Doğru veya Yanlış sonucunu döndürmek için özel işleçler kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

Is Null veya Is Not Null

Değerin Boş veya Boş Olmadığını belirtir.

Alan1 Is Not Null

Like "örnek"

Dize değerlerini, ? ve * joker işleçlerini kullanarak eşleştirir.

Alan1 Like "yön*"

Between değ1 And değ2

Aralıkta sayısal bir değer veya tarih değeri bulunup bulunmadığını saptar.

Alan1 Between 1 And 10
- VEYA -
Alan1 Between #01-07-07# And #31-12-07#

In(değer1,değer2...)

Değer kümesi içinde bir değerin bulunup bulunmadığını saptar.

Alan1 In ("kırmızı","yeşil","mavi")
- VEYA -
Alan1 In (1,5,7,9)

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×