İş Bilgileri, Tasarım Denetleyicisi ve Ticari Basım Ayarları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınınız için İş bilgileri, Tasarım Denetleyicisive Ticari yazıcı ayarları hakkında bilgi Backstage görünümüMicrosoft Publisher 2010 birini içerir. Oluşturma, görüntüleme ve yayınınız için iş bilgileri düzenleyin. Olası sorunları ve yayınınızı yönelik düzeltmeler görmek için Tasarım Denetleyicisi çalıştırabilirsiniz. Görüntüleme ve renk modeli, yazı tipi katıştırma ve değiştirme ayarlama ve yayınınızı ticari yazıcı için ayırdığınız için kayıt ayarları renk. Yayınınız için renk modeli bilgilerini ve geçerli iş bilgileri Backstage görünümübilgi sekmesinde görüntülenir.

Bu makalede

İş bilgileri

Bir iş bilgileri kümesi oluşturma

Düzenleme veya bir iş bilgileri kümesini silme

Tasarım Denetleyicisi

Ticari Basım ayarları

Renk modelleri

Herhangi bir renk (RGB)

Tek renk

Nokta renkleri

İşleme renkleri

İşlem ve nokta renkleri

Bir renk modeli seçme

Katıştırılmış yazı tiplerini yönetme

Tüm TrueType yazı tiplerini katıştırma

Kayıt ayarları

İş Bilgileri

İş bilgileri kümeleri bir birey veya bir kuruluş hakkında özelleştirilmiş, kartvizit veya el ilanı gibi yayınlarda uygun yerleri hızla doldurmak için kullanabileceğiniz bilgi gruplarıdır.

Kişi adı, iş pozisyonu veya unvanı, kuruluş adı, adres, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, etiket satırı veya slogan, logo gibi bileşenleri iş bilgileri kümesini oluşturur.

Bir yayını oluşturduğunuzda, kullandığınız iş bilgileri kümesini en son yeni yayın doldurmak için kullanılır. Yayınınız için geçerli iş bilgileri Backstage görünümübilgi sekmesinde görüntülenir.

Publisher 2010'da BackStage Görünümü'nde İş Bilgileri

İş bilgileri kümesi oluşturma

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi'yi tıklatın ve İş Bilgilerini Düzenle'yi seçin.

  Not : Bir iş bilgileri kümesini henüz yoksa, doğrudan 4 gider.

 3. İş bilgileri iletişim kutusunda, Yeni'yitıklatın.
  Publisher 2010'da iş bilgileri kümesini düzenleme

 4. Yeni iş bilgileri kümesi oluştur iletişim kutusunda, istediğiniz iş bilgileri kümesi ad metin kutusuna bir ad girin ve Kaydet'itıklatın bilgileri girin.
  publisher 2010'da yeni iş bilgileri kümesi oluşturma

 5. Yayınınızdaki ayarlama yeni bilgileri hemen kullanmak istiyorsanız, Kaydet düğmesini tıklattıktan sonra sağ, gelen İş bilgileri iletişim kutusunda Güncelleştir yayını ' nı tıklatın.

İş bilgileri kümesini düzenleme veya silme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi'yi ve ardından İş Bilgilerini Düzenle'yi seçin.

 3. İş Bilgileri iletişim kutusunda, düzenlemek veya silmek istediğiniz bilgi kümesini seçin.

 4. Bilgi kümesini düzenlemek için, Düzenle'yi tıklatın ve ardından Kişisel Bilgi Kümesini Düzenle alanında değiştirmek istediğiniz alanları düzenleyip Kaydet'i tıklatın.

 5. Bilgi kümesini silmek için Sil'i ve ardından Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tasarım Denetleyicisi

Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde, tasarımla ilgili olarak yayınınızda algılanan tüm sorunlar (örneğin, kısmen sayfadan kaymış tasarım öğeleri, bir hikayetaşma metin veya orantısız biçimde ölçeklendirilmiş bir resim) liste halinde verilir. Bazı durumlarda sorunu ortadan kaldıracak otomatik bir düzeltme seçeneği belirleyebilirsiniz, bazen de sorunu el ile düzeltmeniz gerekir.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi'yi ve ardından Tasarım Denetleyicisini Çalıştır'ı seçin.

Tasarım Denetleyicisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: Tasarım Denetleyicisi.

Ticari Basım Ayarları

Ofset baskıda profesyonel basın işleci ayarlama ve yazdırma işi çalıştırma gerektirir. Genellikle, yayın için gereken her mürekkep işleci için daha fazla kurulum gerektirir ve maliyeti artırır. Size gerekmeyen mürekkepler sayısı, seçtiğiniz renk modeli bağlıdır. Yayınınız için geçerli renk modeli bilgiler Backstage görünümübilgi sekmesinde görüntülenir

publisher 2010'da ticari basım ayarları

Renk modelleri

Yayınınız için renkli baskı ayarlarken, aşağıdaki renk modellerinden birini seçebilirsiniz. Tercih edilen renk modelini bulmak için basımevine başvurun.:

 • Herhangi bir renk (RGB)

 • Tek renk

 • Nokta renkleri

 • İşleme renkleri (CMYK)

 • İşleme renkleri artı nokta renkleri

Herhangi bir renk (RGB)

Dijital renkli yazıcı (masaüstü yazıcısı gibi) kullanarak yazdırırsanız RGB (Kırmızı, yeşil, mavi) renk modelini kullanırsınız. Bu, birkaç kopya yazdırırken en düşük maliyetli renkli yazdırma modelidir. RGB renkler, her renk modeli için en yüksek değişkenlik derecesine sahiptir, ancak bu, yazdırma işleri arasında renklerin eşleştirilmesini güçleştirir.

Tek renk

Bir tek renk kullanarak yazdırıyorsanız, yayınınızın tüm içeriği tek bir mürekkebin tonlarında yazdırılır. Bu, tek bir mürekkep gerektirdiğinden, ofset baskıda en ucuz renk modelidir.

Nokta renkleri

Nokta rengi kullanarak yazdırırsanız, yayınınızın tek bir mürekkep renk tonu yazdırılır — genellikle siyah — ve renk tonu bir ek rengi, genellikle bir Vurgu kullanılan nokta rengi. Publisher Pantonekullanmanın seçeneği sunar® nokta rengi işler için renkleri.

Bu renk modeli en az iki mürekkep gerektirir ve eklediğiniz her mürekkeple ofset makinesinde yazdırma maliyetini artırabilir.

Not : Bazı durumlarda nokta renkleri, işleme renklerinin kullanılmasından daha pahalı olabilir. Bu durum en çok kısa süreli işlerde görülür.

İşleme renkleri

Bu renk modelini kullanırsanız, yayınınız genelde CMYK (Camgöbeği, Pembe, Sarı ve Siyah) olarak kısaltılan camgöbeği, pembe, sarı ve siyah işlem rengi mürekkeplerinin değişik yüzdelerde birleştirilmesiyle tam renkte yazdırılır. Bu dört mürekkebi karıştırarak hemen hemen tüm renkleri elde edebildiğiniz halde, bazı renkleri elde edemezsiniz. Örneğin, CMYK renk modeli bazı metalik renkleri veya doygunluğu yüksek renkleri üretemez.

İşleme rengiyle yazdırma, baskıda her zaman dört CMYK mürekkebinin ayarlanmasını gerektirir. Aynı zamanda baskı makinesi operatörü açısından bir mürekkeple diğerlerinin baskısını hizalama (kayıt işlemi) becerisini gerektirir. Bu gereksinimler nedeniyle, işleme rengiyle yazdırma, nokta rengiyle yazdırmadan daha pahalıdır.

İşleme renkleri artı nokta renkleri

Bu renk modeli, işleme rengiyle yazdırma (dört mürekkep) ve bir ya da birden çok nokta rengi mürekkeplerini bir araya getirdiğinden, en pahalısıdır. Bu renk modelini yalnızca, hem tam renkli baskı hem de CMYK kullanılarak üretilemeyen doygunluğu yüksek veya metalik renkler istiyorsanız kullanmalısınız.

Renk modeli seçme

Publisher'da renk modeli seçtiğinizde, Renk Seçici yalnızca seçtiğiniz renk modelinde kullanılabilen renkleri görüntüler. Örneğin, renk modelinizi Tek Renk olarak ayarlarsanız, yalnızca tek bir mürekkep rengiyle elde edebileceğiniz çizgi, dolgu ve metin renklerini seçebilirsiniz. Renk modelini Nokta Renkleri olarak ayarlarsanız, yalnızca nokta rengi mürekkeplerinizi kullanarak elde edebileceğiniz çizgi, dolgu ve metin renklerini seçebilirsiniz.

Yayınınızda kullanılacak renk modelini seçmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi'yiseçin, Ticari baskı ayarlarıseçin, tıklatıp ardından Renk modeli seçin.

 3. Renk modeli iletişim kutusunda, tüm renkleri tanımlaaltında kullanmak istediğiniz renk modeli tıklatın.
  Publisher 2010'da baskı renk modeli seçme

 4. Nokta Renkleri veya İşleme ve nokta renkleri seçeneğini belirlerseniz, ek nokta rengi mürekkebinizi seçmek için Yeni Mürekkep düğmesini tıklatabilirsiniz.

 5. Tamam’a tıklayın.

Eklenmiş yazı tiplerini yönetme

Yayınınızda yazı tiplerini ekleme, yayını ticari basıma götürmek üzere başka bir bilgisayara aktarmış da olsanız, bir yazı tipinin her zaman kullanılabilmesini sağlamanın en iyi yollarından biridir.

Yalnızca TrueType yazı tipleri, ekleyebilirsiniz ve sonra da yalnızca kendi lisans katıştırma sağlar. Tüm Publisher'ın içerdiği TrueType yazı tiplerini katıştırma izin verin.

Katıştırılmış yazı tipleri yayınınızın boyutunu artırdığından, katıştırdığınız yazı tiplerinin sayısını sınırlamak isteyebilirsiniz. Tüm yazı tiplerini (sistem yazı tipleri dahil veya hariç), yalnızca belirli bazı yazı tiplerini veya belirli yazı tiplerinin alt kümelerini katıştırmayı seçebilirsiniz.

Not : Yayınınızı ticari basıma götürmek üzere hazırlarken Paketle ve Gönder Sihirbazı'nı kullanırsanız, Publisher varsayılan olarak TrueType yazı tiplerini katıştırır. Siz sihirbazı çalıştırmadan önce Yazı tipleri iletişim kutusunda bunu seçmeniz gerekmez.

Tüm TrueType yazı tiplerini katıştırma

Yazı tiplerini yayınınıza katıştırırken, genel sistem yazı tipleri büyük olasılıkla diğer bilgisayarların çoğunda yüklü olduğundan, bunları katıştırılmış yazı tiplerine dahil etmeniz gerekmez. Sistem yazı tiplerini katıştırıp katıştırmamayı seçebilirsiniz. (Örneğin, yayınınızla çalışan birinin onlara erişimi olmadığını bildiğinizde, katıştırmayı seçebilirsiniz.)

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi'yiseçin, Ticari baskı ayarları, seçin ve sonra 'Katıştırılmış yazı tiplerini yönetme.

 3. Yazı Tipleri iletişim kutusunda Yayını kaydederken TrueType yazı tiplerini katıştır onay kutusunu seçin.

 4. Sistem yazı tiplerini katıştırma için ortak sistem yazı tiplerini katıştırma onay kutusunu temizleyin.
  publisher 2010'da katıştırılmış yazı tiplerini yönetme

  Not : Publisher gömülü olması yazı tiplerini kullanılan bildirir, Tamam' ı tıklatın. Hizmet değil katıştırılmış yazı tiplerini için access bulunduğundan emin olmak için basımevine danışın. Basımevinde bu yazı tipleri için erişim yoksa, yayınınızda SUBSTITUTE yazı tiplerinin görüşmeniz gerekecektir.

Kayıt Ayarları

Kayıt, çakışan renkleri tek bir görüntü olarak yazdırma işlemidir. Bu işlem, renkler arasında boşluklar oluşturabilir. Yetersiz renk kaydı nedeniyle yazdırma sırasında oluşan boşlukları önlemek için, bitişik renkleri çakıştırarak boşlukları kaldıran Renk Şişirme özelliği kullanılabilir. Kayıt ayarlarının kullanılması ile ilgili olarak basımevinizle görüşün.

Yakalama hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hakkında yakalama yazdırmak içinbakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×