İş Bağlantı Hizmeti Uygulamalarını Yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint Online'da, SharePoint sitesi dışında bulunan, SQL Azure veritabanları ya da Windows Communication Foundation (WCF) web hizmetleri gibi, İş Bağlantı Hizmetleri (İBH) veri kaynakları bağlantısı oluşturabilirsiniz. Bu bağlantılar oluşturulduktan sonra, SharePoint yönetim merkezi sitesinde İBH bilgilerini yönetebilir veya düzenleyebilirsiniz. Doğrudan SharePoint yönetim merkezi sitesinde oturum açabilir ya da Office 365 yönetim merkezinde oturum açıp daha sonra SharePoint yönetim merkezine gidebilirsiniz.

SharePoint Online, dış veri sistemlerinden İVB modeli gibi verilere erişmek ve bu verileri almak için İBH’yi Güvenli Depolama Hizmetleri ile birlikte kullanır. İBH hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365 için SharePoint Online planlama rehberi.

Bu makalede

İBH izinlerini yönetme

Nesne izinleri

Meta Veri Deposu İzinleri

İş Verileri Bağlantısı (İVB) Modelini içeri veya dışarı aktarma

İVB Modelini içeri aktarma

İVB Modelini dışarı aktarma

Dış içerik türlerine eylem ekleme

Dış verileri ve dış veri ayarlarını görüntüleme

Dış İçerik Türleri görünümü

Dış Sistemler görünümü

Özellik ayarlarını görüntüleme

Özellik ayarlarını yapılandırma

İVB Modeli görünümü

İBH izinlerini yönetme

Not: İBH ayarlama hakkında daha fazla bilgi için MSDN SharePoint Online Geliştirici Merkezibakın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı izinleri bağlantının sağladığı verilere erişimi denetler. İBH'nin iki tür izni vardır:

 • Nesne izinleri

 • Meta Veri Deposu izinleri

ivb modeli içeri aktar düğmesi ve izin ayarlarını gösteren iş bağlantısı ayarları'ndaki düzenle şeridinin ekran görüntüsü.

Nesne izinleri

Nesne izinleri yalnızca, belirli bir Dış Sistem, İVB Modeli ya da Dış İçerik Türü (ECT) için geçerlidir. Her bir ECT, güvenliği sağlanabilir bir nesnedir. Örneğin, WCFBookSales adlı bir ECT'niz varsa, nesne izinleri yalnızca WCFBookSales nesnesi için geçerlidir, tanımlanabilen herhangi diğer ECT'ler için geçerli değildir.

Bir nesnenin nesne izinlerini ayarlamak için, şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online yönetici hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. SharePoint yönetim merkezine gidin.

 3. İBH'yi seçin.

 4. İş verileri kataloğu bölümünde, İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 5. Yönetmek istediğiniz ECT'nin ya da dış sistemin adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

 6. Şeritte, Nesne İzinlerini Ayarla'ya tıklayın.
  SharePoint Online'daki İş Bağlantı Hizmetleri için Nesne İzinlerini Ayarla iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 7. Metin kutusuna bir kullanıcı hesabı ya da grup adı girin, sonra Ekle'yi seçin. İstediğiniz adı bulmak için Gözat'ı da seçebilirsiniz.

 8. ECT'ye veya dış sisteme erişim ayarlamak istediğiniz hesabın ya da grubun adını seçin. Tek seferde yalnızca bir hesap için izin ayarlayabilirsiniz. Birden fazla hesabınız ya da grubunuz varsa, her bir hesap için erişim düzeylerini, tek seferde birini seçerek ayrı ayrı ayarlamanız gerekir.
  Aşağıdaki tabloda, izinler ve bu izinlere ilişkin erişim düzeyleri açıklanır.

İzin

Notlar

Düzenleme

Kullanıcının ya da grubun Dış Sistemler ve İVB Modelleri oluşturmasına, İVB modellerini içeri aktarmasına ve İVB Modellerini dışarı aktarmasına olanak tanır. Bu ayar, yüksek derecede ayrıcalıklı kullanıcılar için saklanmalıdır.

Yürütme

Kullanıcı veya grubun ECT'ler üzerinde işlem yürütmesine (oluşturma, okuma, güncelleştirme, silme veya sorgulama) olanak tanır.

İstemcilerde seçilebilir

Kullanıcının ya da grubun ECT'ler için dış listeler oluşturmasına ve dış öğe seçicisindeki ECT'leri görüntülemesine olanak tanır.

İzinleri ayarlama

Kullanıcı, grup veya talebin Meta Veri Deposu üzerindeki izinleri ayarlamasına olanak tanır.

İzin yönetiminin gerçekleşebilmesi için, her İBH bağlantısı üzerinde en az bir kullanıcı veya grubun bu izne sahip olması gerekir. Bu izinle, kullanıcı Meta Veri Deposu'na Düzenleme izinleri verebilir. Bu ayar, yüksek derecede ayrıcalıklı kullanıcılar için saklanmalıdır.

Sayfanın Başı

Meta Veri Deposu İzinleri

Meta Veri Deposu izinleri, genel olarak İBH deposunun tamamı için geçerlidir. Yani, tüm İVB Modelleri, dış sistemler, ECT'ler, yöntemler ve dış veri sistemleri için tanımlanmış yöntem örnekleri için geçerlidir. Meta veri deposunda öğeleri kimlerin düzenleyebileceğini ve izinleri ayarlayabileceğini belirlemek için depo üzerinde izinler ayarlayabilirsiniz.

Meta Veri Deposu izinleri İVB Modelleri, ECT'ler ve dış sistemler gibi birçok nesne için geçerlidir. Meta Veri Deposu izinleri nesne izinlerinin yerini alabildiğinden, bunların dikkatle yönetilmesi gerekir. Sağduyulu bir şekilde uygulandığında, Meta Veri Deposu izinleri hızla ve tümüyle erişim sağlayabilir.

SPO'nun İBH'sindeki Meta Veri Deposu İzinlerini Ayarla iletişim kutusunun grafiği.

Meta Veri Deposu izinlerini ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online yönetici hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. SharePoint yönetim merkezine gidin.

 3. İBH'yi seçin.

 4. İş verileri kataloğu bölümünde, İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 5. Şeritte Meta Veri Deposu İzinlerini Ayarla'yı seçin.

 6. Metin kutusuna bir kullanıcı hesabı ya da grup adı girin, sonra Ekle'yi seçin. İstediğiniz hesabı bulmak için Gözat’ı da seçebilirsiniz.

 7. Hesap ya da grup ikinci metin kutusunda görünür. Birden fazla hesabınız ya da grubunuz varsa, erişim düzeylerini ayarlamak için tek seferde bir tanesini seçmeniz gerekir.

  İzin

  Notlar

  Düzenleme

  Kullanıcının ya da grubun Dış Sistemler ve İVB Modelleri oluşturmasına, İVB modellerini içeri aktarmasına ve İVB Modellerini dışarı aktarmasına olanak tanır. Bu ayar, yüksek derecede ayrıcalıklı kullanıcılar için saklanmalıdır.

  Yürütme

  Kullanıcı veya grubun ECT'ler üzerinde işlem yürütmesine (oluşturma, okuma, güncelleştirme, silme veya sorgulama) olanak tanır.

  İstemcilerde seçilebilir

  Kullanıcının ya da grubun ECT'ler için dış listeler oluşturmasına ve dış öğe seçicisindeki ECT'leri görüntülemesine olanak tanır.

  İzinleri Ayarlama

  Kullanıcı, grup veya talebin Meta Veri Deposu üzerindeki izinleri ayarlamasına olanak tanır.

  İzin yönetiminin gerçekleşebilmesi için, her İBH bağlantısı üzerinde en az bir kullanıcı veya grubun bu izne sahip olması gerekir.

  Bu izinle, kullanıcı Meta Veri Deposu'na Düzenleme izinleri verebilir. Bu ayar üst düzeyde ayrıcalıklı kullanıcılara ayrılmalıdır.

 8. İzinleri Meta Veri Deposu'ndaki tüm öğelere yaymak için İzinleri, İVB Meta Veri Deposundaki tüm İVB Modellerine, Dış Sistemlere ve Dış İçerik Türlerine yay seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde seçili İBH Uygulamanızın başka herhangi bir yerinde ayarlamış olabileceğiniz geçerli tüm izinleri (nesne izinleri de dahil olmak üzere) değiştirirsiniz.

Sayfanın Başı

İş Verileri Bağlantı (İVB) Modelini içeri veya dışarı aktarma

İVB Modeli görünümü, kullanıcının iş verileri bağlantısı için temel çerçeveyi içeri ve dışarı aktarmasına olanak tanır. Yeni bir ortamda bağlantıyı yeniden oluşturmanız gerekirse bu çok yararlı olabilir. İVB Modeli dosyası, bir dış sisteme ECT bağlantısı oluşturmak için içeri aktarılabilir.

İki tür model dosyasını içe veya dışarı aktarabilirsiniz:

Model    Seçili sistem için XML meta verilerini dışarı aktarır.

Kaynak    Seçili sistem için adları, özellikleri ve izinleri dışarı aktarır.

Not: XML kodu kullanarak bir İVB Modeli oluşturabilirsiniz. Bunu yaparsanız, SharePoint Online ile RevertToSelf ve PassThrough kimlik doğrulama modlarını kullanamayacağınızı bilmelisiniz. XML'de yazılmış bir İVB Modelini içeri aktarabilirsiniz, ancak kullanılabilir bir bağlantı elde edilmez.

Sayfanın Başı

İVB Modelini içeri aktarma

Bir İVB Modelini içeri aktardığınızda, belirtilen izinlerini de içeri aktarırsınız. Bir İVB Modelini içeri aktarmadan önce, İçeri aktarılan izinlerin var olan izinlerle nasıl etkileşim kurduğunuz anlamak iyi bir fikirdir.

Bir İVB Modeli için içeri aktarılan izinler, İVB hizmetinde var olan izinler deposuna eklenir. Erişim denetim listesinde zaten nesneye ilişkin bir girdi varsa, içeri aktarılan dosyadaki izin bilgileri var olan değerinin üzerine yazılır.

İVB Modelini içeri aktarmak için şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online yönetici hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. SharePoint yönetim merkezine gidin.

 3. İBH'yi seçin.

 4. İş bağlantı hizmetleri bölümünde, İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 5. Şeritte İçeri Aktar’ı seçin.

 6. İVB Modeli bölümünde, İVB Modeli Dosyasının adını girin. Model adı, ~ " # % & * : < > ? \ { | } ya da 0x7f gibi özel karakterler içermemelidir. Bir İVB Modelinin *.bdcm dosyasını bulmak için Gözat'ı da seçebilirsiniz.

  İBH Modeli görünümünün ekran görüntüsü.

 7. Dosya Türü bölümünde, içeri aktarmak istediğiniz dosya türü olarak Model'i veya Kaynak'ı seçin.

 8. Gelişmiş Ayarlar bölümünde, içeri aktarmak üzere aşağıdaki kaynaklardan bir ya da birkaçını seçin:

 9. Belirli bir yerel ayardaki ECT'ler için yerelleştirilmiş adları içeri aktarmak üzere Yerelleştirilmiş adlar. İçeri aktarılan yerelleştirilmiş adlar, İş Verileri Bağlantısı tarafından var olan yerelleştirilmiş adlarla birleştirilir.

 10. ECT'ler için özellikleri içeri aktarmak üzere Özellikler. İçeri aktarılan özellikler, İş Verileri Bağlantısı tarafından var olan özellik açıklamalarıyla birleştirilir.

 11. Modeldeki ECT'ler ve diğer güvenliği sağlanabilir nesneler için izinleri içeri aktarmak üzere İzinler.

 12. (İsteğe bağlı) Daha sonra kullanmak üzere bir dosyadaki kaynak ayarlarını kaydetmek için, Özel Ortam Ayarlarını Kullan metin kutusuna kaynak dosya için bir ad yazın.

 13. İçeri aktar’ı seçin.

Sayfanın Başı

İVB Modelini dışarı aktarma

Bağlantılar arasındaki farkları belirlemek için İVB Modelini dışarı aktarıp içeriğini okuyabilirsiniz. Sorun giderme işlemleri sırasında bu kullanışlı olabilir. Ayrıca, dışarı aktarılan bir İVB Modelini sınama veya yeniden kullanma amacıyla başka bir ortama da aktarabilirsiniz.

Bir İVB Modelini veya Kaynak dosyasını dışarı aktarmak için, şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online yönetici hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. SharePoint yönetim merkezine gidin.

 3. İBH'yi seçin.

 4. İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 5. Açılan listeyi ve Görünüm grubunda İVB Modeli'ni seçin.

 6. Dışarı aktarmak istediğiniz İVB Modelinin adını seçtikten sonra şeritte Dışarı Aktar'ı seçin.

 7. İş Verileri Bağlantısı Modelleri sayfasında, dışarı aktarılacak modeli veya kaynak dosyasını seçin.

 8. Dışarı Aktar sayfasının Dosya Türü bölümünde, dışarı aktarmak istediğiniz dosyanın türünü belirtmek için Model veya Kaynak’ı seçin.

 9. Gelişmiş Ayarlar bölümünde, veri dışarı aktarmayı daha fazla geliştirmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını seçin.

  • Belirli bir yerel ayardaki ECT'ler için yerelleştirilmiş adları dışarı aktarmak üzere Yerelleştirilmiş adlar'ı seçin.

  • ECT'ler için özellikleri dışarı aktarmak üzere Özellikler'i seçin.

  • ECT'ler için izinleri dışarı aktarmak üzere İzinler'i seçin.

  • Dış sisteme bağlanmak için kullanılan, uygulamaya özgü ara sunucuyu dışarı aktarmak için Ara Sunucular’ı seçin.

 10. Kaynak ayarlarının bir dosyasını daha sonra kullanmak üzere kaydettiyseniz, dışarı aktarılacak dosyanın adını Özel Ortam Ayarlarını Kullan alanına yazın.

 11. Bir *.bdcm dosyasını yerel sürücünüze kaydetmenize olanak sağlayan bir iletişim kutusu başlatmak için Dışarı Aktar'ı seçin. *.bdcm dosyasını bir metin düzenleyicide açabilirsiniz.

  Sayfanın Başı

Dış içerik türlerine eylem ekleme

Yöneticiler ECT'lere eylem ekleyerek bir tekdüzen kaynak konum belirleyicisini (URL) ECT ile ilişkilendirirler. Bu otomatik olarak belirtilen bir programı başlatır ya da belirtilen bir web sayfasını açar.

Eylemler, bir ECT'deki bir veya birden çok alana bağlı olan parametreler belirtebilir. Örneğin, bir ECT için Arama sayfası URL'sini belirten bir eylem oluşturabilirsiniz. Bu eylemin parametresi, dış veri kaynağındaki bir öğenin kimliği olabilir. Bu, bu öğe için aramayı otomatik hale getiren ECT'ye yönelik özel bir eylem belirtmenizi sağlar.

Not:  Bir ECT'ye yeni bir eylem eklediğinizde, bu eylem ilgili ECT'nin var olan dış listelerine eklenmez. Eylem yalnızca ECT'nin yeni dış listelerinde kullanılabilir.

Bir ECT'ye eylem eklemek için, şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online yönetici hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. SharePoint yönetim merkezine gidin.

 3. İBH'yi seçin.

 4. İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 5. Eylem eklemek istediğiniz ECT'nin adının üzerine gelin ve görünen oku seçin. Eylem Ekle sayfasını açmak için menüden Eylem Ekle’yi seçin.

 6. Ad alanında, eyleme anlamlı bir ad verin.

 7. URL alanına, eylemin açmasını istediğiniz URL'yi girin.

  Not:  Denetim altında, örnek bir URL bulabilirsiniz. Örnek, {0} veya {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1} ) gibi bir (veya birden fazla) parametre yer tutucusunun nasıl ekleneceğini gösterir.

 8. Bu sitedeki web bölümlerinin bu yeni eylemi kullanabilmesini istiyorsanız, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Komut

Eylem

Evet

Eylemi yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır (sayfa bağlamını korur).

Hayır

Eylemi aynı tarayıcı penceresinde başlatır.

 1. URL Parametreleri alanında, URL için gereken parametreleri belirtin. Arabirimde bunların 0'dan başlayarak numaralandırıldığına dikkat edin.

 2. Bir Simge kullanmak isteyip istemediğinize karar verin. Bu alan aynı zamanda Standart simgeleri kullanmanızı da sağlar.

 3. Eylemin varsayılan eylem olmasını istiyorsanız, Varsayılan Eylem onay kutusunu işaretleyin.

  Önemli:  Parametreler, ad ve Sosyal Güvenlik numarası gibi kimliğin belirlenmesini sağlayacak bilgiler içerebilir. Bir eylem tasarlarken kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri gösterecek alanları kullanmamaya dikkat edin.

Sayfanın Başı

Dış verileri ve dış veri ayarlarını görüntüleme

İBH bağlantılarının farklı görünümlerini seçmek için şeridin Görünüm bölümünü kullanın. Üç görünüm, İBH bağlantısı hakkındaki bilgileri farklı yollarla görüntüler ve farklı eylemlere erişmenizi sağlar. Bazı görevler yalnızca belirli görünümlerde kullanılabildiğinden, bu görünümler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, üç görünüm seçeneği, İVB Modelleri, Dış Sistemler ve Dış İçerik Türleridir.

İBH veri kataloğu görünümleri için görünüm seçeneklerinin ekran görüntüsü.

İBH'yi yönetmeye yardımcı olmak amacıyla bu görünümleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere göz atın.

Sayfanın Başı

Dış İçerik Türleri görünümü

Varsayılan olarak, İBH bağlantısı Dış İçerik Türleri görünümünü kullanır. Bu görünüm, Hizmet Uygulaması Bilgileri'ni gösterir ve aşağıdaki bilgileri listeler:

 • ECT adı

 • ECT görünen adı

 • ECT türü ad alanı

 • Ad alanı sürümü

 • Dış sistem adı

Standart İBH Dış İçerik Türü Görünümü'ndeki Şerit'in ekran görüntüsü.

İBH'deki çoğu işlem için, bu görünüm yeterlidir. Ancak, çok fazla ECT varsa, bu görünüme gitmek zor olabilir.

Sayfanın Başı

Dış Sistemler görünümü

Dış Sistemler görünümü, bir İBH bağlantısını özgün sistemine göre gösterir. İBH'yi oluşturduktan sonra İBH bağlantısı bilgilerini bilmek istiyorsanız bu görünüm yararlı olacaktır. Bu görünümde, adlandırılmış bir Dış Sistemin özellik ayarlarını görebilirsiniz. Buna ek olarak, bazı özellik ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

SPO'nun İBH'si için Dış Görünüm'deyken şeridin AQ ekran görüntüsü.

Özellik ayarlarını görüntüleme

Dış Sistemin adı bu sayfada seçilebilir bir bağlantı (gidilebilir bir URL) olarak görünür. URL’yi seçerek söz konusu depolama için özgün özellik ayarlarını gösteren bir pencere açabilirsiniz. Ayrıca, SQL Azure'a bağlıysanız bu görünümde veritabanı sunucu adını ve veritabanını görebilirsiniz.

İBH bağlantısının türüne göre, özellik ayarları şu öğelerin herhangi birleşimini içerebilir:

 • Erişim Sağlayıcı (WCF Hizmeti gibi)

 • Kimlik Doğrulama Modu (Kullanıcının Kimliği gibi)

 • Veritabanı Sunucusu

 • Kimliğe Bürünme Düzeyi (Yok, Anonim, Kimlik, Kimliğe Bürünme, Temsilci gibi)

 • İlk Veritabanı adı

 • Tümleşik Güvenlik (SSPI gibi)

 • Güvenli Depolama Uygulama

 • Güvenli Depolama Hedef Uygulama Kimliği (Güvenli Depolama'ya girilen kimlik gibi)

 • Hizmet Bitiş Noktası Adresi (BirWCFHizmeti.svc'ye işaret eden URL gibi)

 • Bağlantı Havuzu (Etkin/Etkin Değil)

 • İkincil Güvenli Depolama Hedef Uygulama Kimliği

 • Güvenli Depolama Uygulama

Özellik ayarlarını yapılandırma

Bir Dış Sistem Adının üzerine gelirseniz, Ayarlar komutunu içeren bir kısayol menüsü açabilirsiniz. Bu, Windows Communication Foundation (WCF)Web Hizmetleri'ni kullanan SharePoint Online bağlantıları için kullanışlıdır. Menüden Ayarlar seçeneğini belirleyerek, şu ayarlardan herhangi birini yapılandırabilirsiniz:

 • Meta Veri Değişimi URL'si

 • Meta Veri Değişimi Bulma Modu

 • Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) Kimlik Doğrulama Modu

 • WSDL Güvenli Depolama Hedef Uygulama Kimliği

 • Güvenli Depolama Uygulaması.

Sayfanın Başı

İVB Modeli görünümü

İVB Modeli görünümü, İVB Modellerini içeri veya dışarı aktarmanızı sağlayan şerit komutları sunar. Ayrıca, İVB Modeli görünümü, büyük bir ECT koleksiyonunda hareket etmeyi kolaylaştırır. İVB Modeli her bir bağlantıya yönelik tüm ECT'leri göstermek yerine her farklı bağlantı için köprüler gösterdiğinden, daha yönetilebilir bir liste oluşturabilir.

SPO'nun İBH'sindeki İVB Modelleri görünüm şeridinin grafiği.

Bir İVB Modelinin tüm ECT'lerini görmek istiyorsanız Modelin adını seçmeniz yeterlidir. Daha sonra, ECT'nin adını seçtiğinizde ECT için tanımlanmış alanları gösteren bir tablo açarsınız. Bu, aşağıdaki tabloya benzer.

Ad

Tür

Varsayılan Olarak Görüntüle

Sipariş No

System.String

Hayır

Çalışan Kimliği

System.String

Hayır

Nakliye

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Hayır

Bu görüntü, ECT yoluyla bağlantı kurulan veri kaynağının düzenini oldukça iyi yansıtabilir ve temel verilerin yapısıyla ilgili daha iyi bir fikir verir.

Aynı zamanda, sayfa sayfanın sonundaki bu ECT'ye yönelik tüm İlişkileri, Eylemleri ve Filtreleri görüntüler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×