İş akışı durumuna yanıt vermek için form tasarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir iş akışının geçerli durum karşılık gelen belirli verileri görüntülemek için Microsoft Office InfoPath formları tasarlayabilirsiniz. Bir eylem iş akışı durumu kendi formlarında başlatmak kuralları kullanmanın bir form şablonu tasarlayarak bunu yapabilirsiniz. Bu formları doldurmak için kişileri kullanma işlemleri kolaylaştırabilirsiniz.

Bu makalede, otomatik olarak ilişkili onay iş akışı durumunu bağlı olarak form şablonu farklı görünümlerini görüntülemek için bir gider raporu form şablonu tasarlama açıklanır. Örneğin, iş akışını başlatmadan önce form giderleri kullanıcıların girebileceği yinelenen tablo içeren bir giderleri görünümü görüntüler. İş akışı durumu Sürüyorolduğunda, her kategorideki Toplam giderleri gösteren bir gider Özet görünümü formu görüntüler. İş akışı durumu Tamamlandıolduğunda, forma süreleri tahmini geri ödeme ayrıntıları içerir tamamlandı görünümü görüntüler.

Formların iş akışı durumlarına yanıt vermesini sağlamak için, formların bulunduğu Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesindeki veya Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki görevleri ve InfoPath'teki görevleri uygulamanız gerekir. SharePoint sitesinde bir iş akışı ve site içerik türü oluşturmalı ve InfoPath'te bir form şablonuna veri bağlantısı ekleyip, bir kural oluşturarak form şablonunu yayımlamalısınız.

Not : Bu makalede, form şablonunun site içerik türü olarak yayımlandığı bir örnek senaryo kullanılmaktadır. Form şablonunu ayrıca paylaşılan bir ağ konumunda yayımlayabilir ya da SharePoint sitesinde bir form şablonu yayımladığınızda yeni bir belge kitaplığı oluşturabilirsiniz. Ayrıca Bkz. bölümünde, form şablonlarını yayımlama hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Makale başlıkları

InfoPath formları ile iş akışlarını kullanmaya giriş

Uyumluluk konuları

Başlamadan önce

1. Adım: Kitaplığa Onay iş akışı ekleme

2. Adım: Form şablonuna veri bağlantısı ekleme

3. Adım: Belirli bir görünümü görüntülemek için form şablonuna kural ekleme

4. Adım: Site içerik türü olarak bir form şablonu yayımlama

5. Adım: Belge kitaplığına içerik türü ekleme

İş akışlarının InfoPath formlarıyla birlikte kullanımına giriş

İş akışları, bir Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesinde ya da Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki belge ve öğelere belirli iş süreçleri uygulayarak kullanıcıların belgelerde işbirliği yapmasına ve proje görevlerini yönetmesine yardımcı olur. İş akışları kuruluşların tutarlı iş süreçlerine bağlı kalmasına yardımcı olur ve belirli iş süreçlerinde bulunan görev ve adımları yöneterek kuruluş verimliliğini ve üretkenliğini de artırır. Bu da, bu görevleri uygulayan kişilerin iş akışını yönetmek yerine işi gerçekleştirmeye odaklanmasını sağlar.

Bir iş akışının geçerli durum karşılık gelen belirli verileri görüntülemek InfoPath formu etkinleştirebilirsiniz. Bir eylem iş akışı durumu temelinde formunda başlatmak kuralları kullanmanın bir form şablonu tasarlayarak bunu yapabilirsiniz. Bu formları doldurmak için kişileri kullanma işlemleri kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin, salt okunur bir görünüm için bir iş akışı durumu Tamamlandı olduğunda ve bu nedenle, veri formundaki değiştirilmemesi gereken görüntülemek form etkinleştirebilirsiniz.

InfoPath form şablonlarında kullanılabilir hale gelmeleri için, iş akışlarının bir SharePoint listesine, kitaplığa veya içerik türüne eklenmeleri gerekir. Bir sitenin kullanılabilir iş akışları, sitenin türüne ve Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kullanılarak özel iş akışları oluşturulup oluşturulmadığına bağlı olarak da değişiklik gösterir.

Bu makalede, iş akışlarının InfoPath form şablonlarıyla nasıl kullanılabileceğini göstermek için Onay iş akışı kullanılmaktadır. Onay iş akışı, kitaplığa kaydedilmiş bir InfoPath formunu onay için kişi grubuna yönlendirir. Onay iş akışı varsayılan olarak Belge içerik türüyle ilişkilendirilmiş olup, belge veya form kitaplıklarında otomatik olarak kullanılabilir durumdadır.

Her iş akışı DISTINCT durumlar Sürüyorgibi tanımlayıcı adlarıyla tanımlanır. Adları durumlar için iş akışı türüne göre değişir. Örneğin, onay iş akışı — Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran sunucular üzerinde kullanılabilen — Sürüyor, iptal edildive Tamamlandıiçin durum içerir. Üç durumlu iş akışı durumlar — Windows SharePoint Services 3.0 ' te kullanılabilen — standart durumlar Sürüyor durum daha önce belirtildiği gibi diğer iş akışlarını kullanma; oysa ki bir kitaplık veya liste, iş akışı ekler kişi tarafından tanımlanabilir. Açıklayıcı bir ad kullanıcıya görünür olsa da, iş akışı durumlar programatik olarak sayısal değerler gösterilir. Belirli bir iş akışı durumuna yanıt vermek için bir form şablonu tasarlama için kullanmak istediğiniz iş akışı durumu için sayısal değer bilmeniz gerekir. InfoPath değiştirme görünümleri gibi bir eylem başlatmak için iş akışı sayısal değerini kullanıyor olmasıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, InfoPath form şablonunun iş akışının geçerli durumuna karşılık gelen belirli verileri görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bu makalede bir gider raporu form şablonunun iş akışındaki durumuna göre belirli bir görünümü otomatik şekilde görüntülemesini nasıl sağlanacağı açıklansa da, iş akışını ek eylemler ekleyerek de özelleştirebilirsiniz. Örneğin, formların belirli bir görünümü görüntülemesini sağlamak yerine, yönergeleri gösteren bir iletişim kutusu iletisi görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Ve Onay iş akışını kullanmak yerine Üç Durumlu iş akışını kullanabilirsiniz.

Not : Bu makalede açıklananlar dışında eylemleri etkinleştirirseniz, form şablonunuzun kullandığınız iş akışıyla doğru şekilde çalıştığından emin olmak için ek adımlar uygulamanız gerekebilir.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

tarayıcıyla uyumlu form şablonu oluşturmayı planlarsanız, Microsoft Office belgelerinde form doldururken (InfoPath formları dahil) görünür olan belge eylem çubuğunun, kullanıcıların Web tarayıcısında doldurduğu tarayıcı uyumlu form şablonlarında görünmeyeceğini unutmayın. Ancak yine de, tarayıcı tabanlı formları iş akışlarında kullanabilirsiniz. İş akışı katılımcıları, bu tür formların iş akışı durumunu değiştirmek için belge kitaplığı ayarlarını kullanabilir. SharePoint sitelerini kullanarak iş akışı ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgiyi Ayrıca Bkz. bölümünde bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Bu makaledeki görevleri uygulamadan önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

 • Onay iş akışlarının yüklendiğini ve kullanmak istediğiniz SharePoint sitesi için etkinleştirildiğini onaylamak için grup yöneticinizle görüşün.

 • SharePoint sitesi için en azından Tasarım izin düzeyi sahip olduğunuzdan emin olun. Form şablonu yayımlamak ve iş akışı oluşturmak için bu izin düzeyi gereklidir.

 • İki veya daha fazla görünümlü bir form oluşturun ve her bir görünümü tek tek iş akışı durumları için uygun veri türünü görüntüleyecek şekilde özelleştirin. Örneğin iş akışı tamamlandığında görüntülenmesini istediğiniz görünüm için, o görünümdeki denetimleri salt okunur olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Bir belge veya form kitaplığı oluşturun ve kitaplığın birden çok içerik türüne izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun.

Sayfanın Başı

1. Adım: Kitaplığa Onay iş akışı ekleme

Bu senaryo Onay iş akışına odaklanır, ancak isterseniz başka bir iş akışı türü kullanabilirsiniz. Başka bir iş akışı türü kullanırsanız, ilgili iş akışının seçenekleri bu makalede açıklanandan farklı olabilir.

 1. İş akışı eklemek istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde, açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları tıklatın.

  Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 3. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

 4. İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. İş Akışı Ekleme sayfasındaki İş akışı bölümünde Onay'ı tıklatın.

 6. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

  1. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görevler listesi belirtin.

   Notlar : 

   • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir görev listesi oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışlarını kolay bir şekilde bulup görüntüleyebilirler.

   • Bu iş akışının görevleri, genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz önemli ve gizli bilgileri ortaya çıkaracaksa, yeni bir görevler listesi oluşturmalısınız.

   • Kuruluşunuzda çok sayıda iş akışı bulunacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse, yeni bir görevler listesi oluşturmalısınız. Bu durumda, her ir iş akışı için görevler listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 7. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzda çok sayıda iş akışı olacaksa, her iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturabilirsiniz.

 8. İş akışının el ile başlatılmasına izin vermek için, Başlatma Seçenekleri bölümünde Bu iş akışının Öğe Düzenleme İzinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu seçin.

 9. İş akışının başlaması için ek izinleri gerekli kılmak isterseniz, İş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.

 10. İş akışının başlamasını istediğiniz zaman da dahil olmak üzere, istediğiniz diğer seçenekleri de belirtin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 11. İş Akışını Özelleştirme sayfasında, görevlerin yönlendirilme şekli, varsayılan iş akışı başlangıç değerleri ve iş akışının tamamlanma şekli de dahil olmak üzere istediğiniz seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Aşağıdaki bölümlerde yer alan seçenekleri belirleyin. Her bölümdeki seçenekleri belirtmeniz gerekmez:

  İş Akışı Görevleri

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Tüm katılımcılara bir defada görev atama (paralel iş akışı)

  Tüm katılımcılara eş zamanlı olarak (paralel) seçeneğini belirleyin.

  Bir katılımcı görev almadan önce bir önceki katılımcının görevini bitirmesini gerektirecek şekilde, bir defada tek katılımcıya görev atama (seri iş akışı)

  Bir kerede tek bir katılımcıya (seri) seçeneğini belirleyin.

  İş akışı katılımcılarının görevlerini başka kişilere yeniden atamasına izin verme

  Görevi başka bir kişiye yeniden ata onay kutusunu seçin.

  İş akışı katılımcılarının belge veya öğede değişiklik talep etmesine izin verme. Değişikliğin, görev tamamlanmadan önce onaylanması gerekir.

  Görevi tamamlamadan önce değişiklik iste onay kutusunu seçin.

  Varsayılan İş Akışı Başlangıç Değerleri

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  İlgili iş akışının tüm örnekleri için varsayılan bir katılımcı listesi belirtme

  İş akışı başladığında eklenmesini istediğiniz katılımcıların adını yazın veya Onaylayıcılar'ı tıklatın ve ardından dizin hizmetinden kişi ve grupları seçin.

  Notlar : 

  • Adları noktalı virgülle ayırın.

  • Bu iş akışını seri iş akışı olarak ayarladıysanız, iş akışı katılımcılarının adlarını görevlerin atanmasını istediğiniz sırada ekleyin.

  Her grup üyesi için ayrı görevler atamak yerine gruplara tek bir görev atama

  Girilen her gruba tek bir görev ata (Grupları genişletme) onay kutusunu seçin.

  İş akışını başlatan kişilerin katılımcıları değiştirmesine veya katılımcı eklemesine izin verme

  Bu iş akışı başlatıldığında katılımcı listesinde değişiklik yapılmasına izin ver onay kutusunu seçin.

  Her görevle görüntülenen varsayılan bir ileti belirtme

  Metin kutusuna bir ileti veya yönergeler yazın.

  Paralel iş akışları için bitiş tarihi belirtme

  Görevlerin son tarihi (paralel) altına bir tarih girin.

  Seri iş akışı katılımcılarının iş akışı görevlerini tamamlaması gereken süreyi belirtme

  Görevlerini bitirebilmeleri için herkese şu kadar zaman ver (seri) altına bir sayı yazın ve süre artış değeri olarak Gün veya Hafta seçeneğini belirleyin.

  İş akışı başlatıldığında uyarı (görev ataması değil) alması gereken kişilerin listesini belirtme

  Diğerlerine Bildir altına, bildirim gönderilmesini istediğiniz kişilerin adlarını yazın veya Bilgi'yi tıklatıp dizin hizmetinden kişi ve grupları seçin.

  Not : Adları noktalı virgülle ayırın.

  İş Akışını Tamamlama

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Belirli katılımcı sayısı kendi görevini tamamladığında paralel iş akışının tamamlandığını belirt

  Şu sayıda görev bittiğinde onay kutusunu seçin ve bir sayı yazın.

  Belge veya öğe reddedildiğinde bir iş akışının tamamlandığını belirtme

  Belge reddedildiğinde onay kutusunu işaretleyin.

  Belge veya öğe değiştirildiğinde iş akışının tamamlandığını belirt

  Belge değiştirildiğinde onay kutusunu işaretleyin.

  Tamamlanma Sonrası İş Akışı Etkinlikleri

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  İş akışı tamamlandıktan sonra belge veya öğenin onay durumunu güncelleştirme

  Onay durumunu güncelleştirin (içerik onayını denetlemek için bu iş akışını kullanın) onay kutusunu seçin.

  Notlar : 

  • Bir kitaplığın içerik onayını yönetmek için Onay iş akışını kullanıyorsanız ve İş Akışı Ekleme sayfasında Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat onay kutusunu seçtiyseniz, varsayılan olarak bu onay kutusu seçilir.

  • Bu iş akışının bir kitaplığın varsayılan içerik onayı iş akışı olmasını istememeniz nedeniyle İş Akışı Ekleme sayfasında Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat onay kutusunu seçmediyseniz, bu iş akışını belirli kullanıcıların el ile başlatabileceği ikincil içerik onayı iş akışı yapmak için bu onay kutusunu seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

2. Adım: Form şablonuna veri bağlantısı ekleme

Aşağıdaki yordamda, 1. Adım'da eklediğiniz iş akışının iş akışı durumunu sorgulayan ikincil bir veri bağlantısının nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. Bu ikincil veri bağlantısı, iş akışının durumuna göre formdaki görünüm değiştirme kurallarını etkinleştiren veriler sağlar.

 1. InfoPath'te, Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında SharePoint kitaplığı veya listesi'ni ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasına SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

 6. Liste veya kitaplık seç listesinde, 1. Adım'da Onay iş akışını eklediğiniz belge kitaplığının adını ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında yer alan Alanları seç listesinde, iş akışı adıyla eşleşen alan adının yanındaki onay kutusunu seçin.

  Alanın adı ile iş akışının adı tamamen aynı olmayabilir. Alan adı, alt çizgi veya harf dışında özel bir karakterle başlıyorsa, iş akışının adı listede özelleştirilir.

 8. Yalnızca etkin form için veri ekle onay kutusunu seçin ve İleri'yi tıklatın.

 9. Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu temizleyin ve İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında, Bu veri bağlantısı için ad girin kutusuna söz konusu ikincil veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın. Bu ad, Veri kaynağı görev bölmesindeki Veri kaynağı listesinde görüntülenen addır.

 11. Bir kullanıcı tarafından form her açıldığında sorguyu otomatik olarak çalıştırmak için Form açıldığında verileri otomatik olarak al onay kutusunu seçin.

 12. Sihirbazın son sayfasında Son'u tıklatın.

 13. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

3. Adım: Belirli bir görünümü görüntülemek için form şablonuna kural ekleme

Bir form şablonu tasarladığınızda, otomatik olarak iletişim kutusunu görüntülemek, alan değerini ayarlayın, sorgu veya veri bağlantısı form verilerini gönderme, görünümler, geçiş veya açmak veya belirli olay ve koşullar yanıt formda kapatmak için kuralları kullanabilirsiniz. Olaylar belirli alan veya grup değişiklik veri kaynağı, bir düğmeyi tıklatarak, ekleme noktasını yinelenen bölüm veya yinelenen tabloveya satıra açma veya gönderim bir formun içinde ekleyebilirsiniz. Koşul hesaplamalar, XPath ifadeleri ve kullanıcı rolleri içerebilir. Değer bir alanın boş, belirli bir aralıkta, başka bir alanın değeri eşittir veya başlar veya belirli karakterler içeriyor olup olmadığını koşulları de içerebilir.

Bu durumda, iş akışı durumuna göre görünümleri değiştirmek için bir kural oluşturacaksınız.

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Aç ve Kaydet'i tıklatın.

 3. Davranış aç öğesinin altında, Kurallar'ı tıklatın.

 4. Form Açma Kuralları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 5. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

  Örneğin, Görünümleri Değiştir yazın.

 6. Kuralın çalıştırılacağı bir koşul belirtmek için Koşul Ayarla'yı tıklatın.

 7. Bu koşul doğru olduğunda kuralı uygula altındaki birinci kutuda Alan veya grup seç'i tıklatın.

 8. Veri Kaynağı listesinde, 2. Adım'da eklediğiniz ikincil veri kaynağının adını ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

 9. İş akışı durumuna karşılık gelen alanın adını tıklatın.

  İstediğiniz alanı görünceye kadar penceredeki klasörleri genişletmeniz gerekebilir.

 10. Koşul iletişim kutusundaki ikinci listede eşittir öğesini tıklatın.

 11. Üçüncü listede Bir sayı yaz'ı tıklatın ve ardından iş akışı durumuna karşılık gelen değeri yazın.

  Örneğin, iş akışının tamamlandığı zamanı görüntüleyen bir görünüm için 5 yazın.

  Onay iş akışında iş akışı durumlarına ilişkin sayısal değerler

  Durum

  Sayısal değer

  Devam Ediyor

  2

  Tamamlandı

  5

  İptal Edildi

  15

  Onaylandı

  16

  Reddedildi

  17

  Notlar : 

  • Diğer iş akışlarındaki durumlara ilişkin sayısal değerler farklı olabilir.

  • InfoPath'te iş akışı durumunun değeri salt okunurdur. Bu, kullanıcının formdaki bir denetime değer girerek iş akışının durumunu el ile değiştirebileceği özellikte bir form şablonu tasarlayamayacağınız anlamına gelir.

 12. Tamam'ı tıklatın.

 13. Kural iletişim kutusunda Eylem ekle'yi tıklatın.

 14. Eylem altında Görünümleri değiştir'i tıklatın.

 15. Görünüm altında, iş akışı durumu bu koşulun durumuyla eşleştiğinde görüntülenmesini istediğiniz görünümün adını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Örneğin, 11. Adım'da 2 yazdıysanız, iş akışı durumu Devam Ediyor ile eşit olduğunda görüntülenmesini istediğiniz görünümün adını tıklatın.

 16. Kural iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

 17. İş akışındaki her aşamada uygun görünümlere geçmek üzere ek kurallar oluşturmak için 4 ile 16 arasındaki adımları tekrarlayın.

Sayfanın Başı

4. Adım: Site içerik türü olarak bir form şablonu yayımlama

Bir form şablonu yayımladığınızda, bunu belge kitaplığında yayımlayabilir veya bir site koleksiyonu genelinde birden çok belge kitaplığında kullanılabilen bir site içerik türü olarak yayımlayabilirsiniz. Önceden bir belge kitaplığı oluşturup buna iş akışı atamış olduğunuzdan, form şablonunu içerik türü olarak yayımlamanız gerekir. Daha sonra form şablonunun site içerik türünü oluşturduğunuz kitaplık ile ilişkilendirebilirsiniz.

Site içerik türü olarak form şablonu yayımlamanın yanı sıra, form şablonunu ayrıca paylaşılan bir ağ konumunda yayımlayabilir ya da SharePoint sitesinde bir form şablonu yayımladığınızda yeni bir belge kitaplığı oluşturabilirsiniz. Ayrıca Bkz. bölümünde, form şablonlarını yayımlama hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

 1. Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, form şablonunu kaydetmek istediğiniz konuma göz atın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 3. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesini açmak için, Araçlar menüsünde Tasarım Denetleyicisi seçeneğini tıklatın.

 4. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde listelenen hatalar varsa, bu hataları giderin ve halen hata olup olmadığını belirlemek için Yenile'yi tıklatın.

 5. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 6. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Kullanıcıların bu formu Web tarayıcısı kullanarak doldurmalarına izin vermek için, sihirbazın bir sonraki sayfasında Bu form şablonunu tarayıcı kullanılarak doldurulacak şekilde etkinleştir onay kutusunu seçin.

 9. Sırayla, Site İçerik Türü (gelişmiş) seçeneğini ve İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Yeni içerik türü oluştur'u tıklatın.

 11. İçerik türünü şuna dayandır listesinde Form'u ve ardından İleri'yi tıklatın.

 12. Sihirbazın sonraki sayfasına yeni içerik türü için bir ad ve açıklama yazıp İleri'yi tıklatın.

 13. Sihirbazın bir sonraki sayfasında yer alan Form şablonunun depolanacağı yolu ve dosya adını belirleyin kutusuna SharePoint sitesinin konumunu yazın ve ardından Gözat'ı tıklatın.

 14. Gözat iletişim kutusunda, sunucuda form şablonunu site içerik türü olarak yayımlamak istediğiniz konuma gidin ve Dosya adı kutusuna form şablonunun adını yazıp Kaydet'i tıklatın.

 15. İleri'yi tıklatın.

 16. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 17. İleri'yi tıklatın.

 18. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

 19. Kapat'ı tıklatın ve form şablonunuzun SharePoint sitesinde bir içerik türü olduğunu doğrulayın.

  Nasıl?

  1. SharePoint sitesini bir Web tarayıcısında açın.

  2. Siteni sağ üst köşesinde yer alan Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları seçeneğini tıklatın.

  3. Site Ayarları'nda, Galeriler'in altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

   Şablonunuz, Site İçerik Türü Galerisi'nde InfoPath İçerik Türleri'nin altında listeleniyor olmalıdır.

Sayfanın Başı

5. Adım: Belge kitaplığına içerik türü ekleme

İçerik türleri kuruluşların, düzenlemek, yönetme ve içeriğin bir site koleksiyonu genelinde daha verimli bir şekilde işlem yapın. Belirli belge türleri için içerik türlerini tanımlayarak, bir kuruluştaki her içerik bu gruplara daha verimli bir şekilde yönetildiğini emin olabilirsiniz. Liste veya kitaplığa içerik türlerine ekleyerek, birden çok öğe türleri veya belge türleri öğelerini içermek üzere, bir liste veya kitaplık ayarlayabilirsiniz.

Not : Bir liste veya kitaplığa içerik türleri eklemek için, ilgili liste veya kitaplıkta en azından Tasarım izin düzeyiniz olması gereklidir.

Başlamadan önce, kitaplığın birden çok içerik türüne izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun.

Birden çok içerik türüne izin verme

 1. Ayarlar menüsünde Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. Genel Ayarlar altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri bölümünde, birden çok içerik türüne izin vermek için Evet'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Not : Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi tıklatın ve sonra da listenizin ya da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında Varolan site içerik türlerinden ekle seçeneğini tıklatın.

 4. İçerik Türlerini Seç bölümündeki Site içerik türlerini seç listesinde, arasından seçim yapmak istediğiniz site içerik türleri grubunu seçin.

 5. Kullanılabilir Site İçerik Türleri listesinde istediğiniz içerik türünü tıklatın ve ardından seçili içerik türünü Eklenecek içerik türleri listesine taşımak için Ekle'yi tıklatın.

 6. Başka içerik türleri eklemek için 4 ve 5. adımları tekrarlayıp Tamam'ı tıklatın.

Artık, bir kullanıcı bu kitaplıkta yeni bir form oluşturduğunda, formun görünümü iş akışının durumuna göre görüntülenecektir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×