İş akışı örneği: Gözden geçirme amacıyla bir gider raporu gönderme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekibiniz, Microsoft Office InfoPath 2007 ile tasarlanan form halindeki aylık gider raporlarını dolduruyor. Ekibiniz bu formları SharePoint sitenizdeki form kitaplığında dolduruyor ve depoluyor. Gider raporu belirli bir miktarı aştığında, raporu gözden geçirmesi için ilgili kişiye otomatik olarak bildirimde bulunmak istiyorsunuz. Bu işlemi tek adımlık iş akışıyla hızlı bir biçimde otomatikleştirebilirsiniz.

Office InfoPath 2007 programının en önemli özelliklerinden biri, gerçek formdaki alanları bir form kitaplığında sütunlar halinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bir form alanını form kitaplığında sütun olarak göstermeyi seçtiğinizde, sizden söz konusu alan istenir. Bir formu tek tek açmak zorunda kalmadan form içindeki önemli bilgilere bakmak istediğinizde alan yükseltme oldukça yararlı bir yöntemdir. Daha da önemlisi, formdaki verileri form kitaplığındaki sütunlarda bulunan verilerle düzenleyerek, Workflow Designer'daki verileri temel alan kuralları oluşturabilirsiniz. Form içindeki toplam giderleri bir sütuna taşıyarak, toplam giderler belirli bir miktarı aştığında gözden geçirme amacıyla gider raporu gönderen bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

İş akışları hakkında daha fazla bilgi için SharePoint iş akışı girişkonusuna bakın.

Önemli: İş akışı oluşturmak için, SharePoint sitenizin Windows SharePoint Services 3.0 veya Microsoft Office SharePoint Server 2007 kullanan bir sunucuda bulunması gerekir.

Bu makalede

Başlamadan önce

İş akışı tasarlama

Başlamadan önce

İş akışını tasarlamadan önce siteniz, listeniz veya kitaplığınız üzerinde gerekli değişiklikleri veya özelleştirmeleri yapmanız gerekir, örneğin:

 • Bir iş akışı daima tek bir SharePoint listesine veya kitaplığına eklenir. İş akışını oluşturmadan önce sitenizde en az bir liste veya kitaplık bulunmalıdır. Sitenizde liste yoksa, iş akışı oluştururken sizden bir liste oluşturmanız istenir.

 • İş akışınızda her türlü özel sütun ve ayarı kullanmak istiyorsanız, söz konusu sütunların ve ayarların Workflow Designer'da kullanımınıza sunulması için iş akışını oluşturmadan önce bu değişiklikleri yapmalısınız.

 • İş akışınızda İçerik Onayı gibi varsayılan olarak etkinleştirilmeyen herhangi bir liste veya kitaplık özelliğini kullanmak istiyorsanız, iş akışını tasarlamadan önce bu özellikleri etkinleştirmelisiniz.

Not: İş akışı özelliği, Microsoft Windows Workflow Foundation'ı temel alan bir Microsoft Windows bileşenidir. Workflow Foundation'ın aynı sürümü hem bilgisayarınıza hem de sunucuya yüklenmelidir. İş akışını ilk oluşturuşunuzda, sizden Workflow Foundation'ı yüklemeniz istenir.

Formu yayımlama ve form kitaplığı oluşturma

Bu örnekte, formlarınızı depolamak için bir form kitaplığına gereksiniminiz vardır ve formdaki belirli alanları form kitaplığında sütun olarak düzenlemeniz gerekir. Office InfoPath 2007 uygulaması, bir formu yayımlamayı, alanları düzenlemeyi ve form kitaplığı oluşturmayı kolaylaştırır. Tüm bunlar, Yayımlama Sihirbazı kullanılarak yapılabilir. (Dosya menüsünde Yayımla'yı tıklatın).

Aşağıdaki yordamda Office InfoPath 2007'de hazır Gider Raporu şablonunu kullanın ve ardından alanları düzenlemek ve SharePoint sitenizde form kitaplığı oluşturmak için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanın.

 1. Office InfoPath 2007 uygulamasını başlatın.

 2. Form Doldur iletişim kutusunda, örnek gider raporunu çift tıklatın.

  Gider raporu Tasarım modunda açılır. Formda, form kitaplığında sütun olarak düzenlemek istediğiniz alanlar bulunmaktadır: Ad, Kimlik Numarası ve Toplam giderler. Şablonu her zamanki gibi kullanacaksınız.

 3. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Dosya adı kutusuna bir ad yazın ve ardından Kaydet'i tıklatın.

 5. Dosya menüsünde, Yayımla'yı tıklatın.

  Yayımlama Sihirbazı açılır.

 6. Form şablonunu nerede yayımlamak istiyorsunuz? öğesinin altında önce InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna, sonra da İleri'yi tıklatın.

 7. SharePoint sitenizin adresini yazıp İleri'yi tıklatın.

 8. Ne yayımlamak istiyorsunuz? öğesinin altında Belge Kitaplığı'nı, ardından İleri'yi tıklatın.

  Formu bir içerik türü olarak kullanılır hale getirebileceğinizi unutmayın. Form şablonunun bir portal sitesindeki tüm alt sitelerce kullanılmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretlemek isteyebilirsiniz.

 9. Ne yapmak istiyorsunuz? öğesinin altında sırasıyla Yeni bir belge kitaplığı oluştur'u ve İleri'yi tıklatın.

 10. Gider raporları adını yazın, belge kitaplığı için bir açıklama yazın ve İleri' yi tıklatın.

 11. Sonraki sayfada Ekle'yi tıklatın.

 12. Bir Alan veya Grup Seç iletişim kutusundaki çalışan klasöründe sırasıyla ad'ı ve Tamam'ı tıklatın.

 13. Kimlik Numarası (çalışan klasöründe) ve toplam alanlarını (öğeler klasöründe) eklemek için önceki adımı iki kez yineleyin.

  Not: Bir Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, Site sütun grubu ve Sütun adı için varsayılan ayarları kullanın. Veya, form alanını varolan bir site sütunuyla eşleyebilir ya da sütuna söz konusu form alanının adından farklı bir ad verebilirsiniz.

 14. İleri'yi tıklatıp, bilginin doğruluğunu onaylayın ve ardından Yayımla'yı tıklatın.

  Artık iş akışı oluşturmak için ihtiyacınız olan sütunlarıyla birlikte Gider Raporları adında bir form kitaplığına sahipsiniz. Tarayıcıda form kitaplığının sütunları aşağıdaki şekilde gösterilenlere benzemelidir.

  Kitaplıkta sütunlar olarak düzenlenmiş form alanlarını gösteren formlar kitaplığı

Sayfanın Başı

İş akışı tasarlama

Doğru sütunları olan form kitaplığını kurduktan sonra, artık Workflow Designer'ı kullanmaya hazırsınız.

 1. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını başlatın.

 2. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 3. Site Aç iletişim kutusunda, iş akışını oluşturmak istediğiniz yer olan SharePoint sitesini seçin, ardından 'ı tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve ardından İş Akışı'nı tıklatın.

  Workflow Designer açılır.

 5. Bu iş akışı için bir ad verin kutusuna Gider raporu gözdenyazın.

  Site ziyaretçileri tarayıcıdaki İş Akışı Durumu ve İş akışları sayfalarını görüntülediklerinde bu adı görürler.

 6. Bu iş akışı hangi SharePoint listesine eklenmelidir? listesinde Gider Raporları'nı tıklatın.

 7. Gider Raporları içindeki öğelerin iş akışı başlatma seçeneklerini işaretleme'nin altında aşağıdakilerin tümünü yapın:

  • Bu iş akışının bir öğeden el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu temizleyin.

  • Bir öğe oluşturulduğunda bu iş akışını otomatik olarak başlat onay kutusunu işaretleyin.

  • Bir öğe değiştirildiğinde bu iş akışını otomatik olarak başlat onay kutusunu işaretleyin.

   Bu seçenekleri işaretleyerek, bir ekip üyesi yeni bir gider raporu doldurduğunda veya varolan raporda değişiklik yaptığında iş akışının çalıştırılmasını sağlarsınız.

   workflow designer'ın ilk sayfası

 8. İleri'yi tıklatın.

  Form içindeki toplam giderlerin 500 YTL'den fazla olduğunda, ilgili kişiye gider raporunu gözden geçirmesi için bildirimde bulunulmasıyla ilgili bir kural oluşturmak istiyorsunuz.

 9. Workflow Designer'da önce Koşullar'ı, ardından listeden Gelişmiş Koşul 'u tıklatın.

  İş akışındaDeğer değere eşitse koşulu görünür.

  Bu liste pek çok hazır koşul sunmaktadır, ancak siz yalnızca belirli bir değer, (bu durumda toplam değerler) belirli bir değerden (bu durumda, 500) büyük olduğunda iş akışının iletiyi gönderdiği bir koşul oluşturmak istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için gelişmiş bir koşul oluşturun.

 10. Değer değere eşitsekoşulunu, ilk değeri Köprü'yü tıklatın ve sonra görünen veri bağlama Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 11. İş Akışı Aramasını Tanımla iletişim kutusundaki Kaynak listesinde Geçerli Öğe'yi tıklatın. Alan listesinde Toplam'ı, ardından Tamam'ı tıklatın.

  Bu iletişim kutusunu kullandığınızda site içindeki herhangi bir alan veya listedeki bir değeri arayabilirsiniz ve böylece bu değeri iş akışı kuralında kullanabilirsiniz. Bu durumda, geçerli öğenin Toplam alanından bir sayı istersiniz.

 12. İş akışı kuralında eşittir'i, ardından listeden büyüktür'ü tıklatın.

 13. İkinci değer Köprü'yü tıklatın ve sonra 500yazın.

 14. Eylemler'in ardından E-posta Gönder'i tıklatın.

  Bu eylem listede görünmezse, sırasıyla Diğer Eylemler'i, istediğiniz eylemi ve Ekle düğmesini tıklatın.

 15. Bu iletiyi e-postayla gönder eyleminde bu ileti'yi tıklatın ve ardından alıcıyı, konuyu ve iletinin gövde metnini girerek formu tamamlayın.

  Alıcı için, gider raporunu gözden geçirmesi gereken kişiyi seçin.

 16. Tamam'ı tıklatın.

  Workflow Designer'ın koşul ve eylem gösteren 2. sayfası

  Gider Raporları kitaplığında bir gider raporu oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde ve bu rapora ait toplam giderler 500 YTL'den fazla olduğunda raporu gözden geçirmek üzere uygun kişiye bildirimde bulunulmasıyla ilgili bir kurala sahipsiniz.

 17. Workflow Designer'dan çıkmadan önce iş akışıyla ilgili hataları denetlemek için İş akışını denetle'yi tıklatın.

  Bir iş akışı hatası varsa, köprü renk değiştirir ve geçersiz parametreden önce ve sonra yıldız işareti görünür. Ayrıca, İş Akışı Adımları öğesinin altında hata içeren her adımın yanında bir hata simgesi görünür.

 18. İş akışını kaydetmek için Son'u tıklatın.

  İş akışını sınamak için Gider Raporları kitaplığına gözatın ve yeni bir öğe oluşturmak ve 500 YTL'den yüksek giderleri girdiğinizden emin olmak için Bu Formu Doldur'u tıklatın. Formu form kitaplığına kaydedip, belirlenen kişinin oluşturduğunuz iletiyi alıp almadığını denetleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×