İş Bağlantı Hizmetleri ve Güvenli Depolama ile SQL Azure tablosundan bir Dış Liste oluşturma

İş Bağlantı Hizmetleri ve Güvenli Depolama ile SQL Azure tablosundan bir Dış Liste oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir SharePoint Online Yöneticisi olarak, Microsoft SQL Azure veritabanından verilere erişmek için SharePoint Online'daki hizmetleri kullanabilirsiniz. SQL Azure bulut tabanlı ilişkisel bir veritabanı teknolojisi olduğundan, bağlantı bulutta tamamen çalışır. Bu makalede, kod yazmak zorunda kalmadan SQL Azure veritabanından verilere erişmek için SharePoint teknolojilerinin nasıl kullanılacağı açıklanır.

SQL Azure veritabanından verileri kullanmak için, İş Bağlantı Hizmetleri'ni (İBH) ve Güvenli Depolama kullanarak bir Dış Liste oluşturmanız gerekir. İBH, SharePoint çözümlerini dış verilere bağlar, Güvenli Depolama da veriler için kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Dış Liste kullanarak, SharePoint Online'da SQL Azure'dan bir tablonun içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcılar, tümü SharePoint Online'da olmak üzere verileri okuyabilir, düzenleyebilir ve güncelleştirebilirler.

İBH dış verileri kullanmak için nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için dış verilere girişkonusuna bakın.

SQL Azure veritabanları SQL Server teknolojisi kullanarak oluşturulan bulut tabanlı ilişkisel veritabanları verilmiştir. Microsoft Azure SQL veritabanı kullanarak ile Microsoft Azure platformu yönetim portalını Başlarken bu veritabanları ile çalışmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek için bkz

Bu makalede

İşlemdeki adımlara genel bakış

İBH ve güvenli depolama birlikte nasıl çalışır

Adım 1: İBH Meta Veri Deposu'nda izinleri ayarlama

Adım 2: Güvenli Depolama kimlik bilgileri eşlemesi oluşturma

Güvenli Depolama Hedef uygulaması oluşturma

Hedef Uygulama'ya yönelik kimlik bilgilerini depolama

Adım 3: dış içerik türü oluşturma

Adım 4: dış liste oluşturma

SharePoint Online kullanarak bir dış liste oluşturma

SharePoint Designer 2010 kullanarak bir dış liste oluşturma

Adım 5: ECT yönetme izinlerini verme

İşlemdeki adımlara genel bakış

SQL Azure'dan verilere erişmenizi sağlayan bir Dış Liste oluşturmak için, ayrı bir dizi adımı tamamlamanız gerekir.

Aşağıdaki tabloda, adımlar ve bu adımlar için gereken yazılım listelenmektedir.

Yapılması gerekenler:

Yapılacak yer:

Adım 1: İBH Meta Veri Deposu'nda izinleri ayarlama

SharePoint yönetim merkezi (SharePoint Online'da)

Adım 2: Güvenli Depolama Eşlemesi oluşturma

SharePoint yönetim merkezi (SharePoint Online'da)

Adım 3: Dış İçerik Türü (ECT) oluşturma

SharePoint Designer 2010 VEYA Visual Studio

Adım 4: Dış Liste oluşturma

SharePoint yönetim merkezi (SharePoint Online)

Adım 5: ECT'nizi yönetme izinlerini verme

SharePoint yönetim merkezi (SharePoint Online)

Sayfanın Başı

İBH ve Güvenli Depolama birlikte nasıl çalışır

İş Bağlantı Hizmetleri (İBH), dış veri deposundaki verilere bağlanır. Bir Dış Listedeki verileri görüntüleyebilir ve verileri başka bir yerde koruyabilirsiniz. İBH, SharePoint çözümlerini iki tür kaynağa bağlamanızı sağlar:

 • SQL Azure veritabanı

 • Bazı diğer veri deposu türleri için uç nokta olarak gibi hareket eden WCF web hizmeti

SharePoint Online'da, İBH, Güvenli Depolama'yı kullanarak dış veri kaynağına erişmenizi sağlar. Güvenli Depolama, kimlik bilgilerinin şifrelenmiş kopyalarını saklar. Bir SharePoint Online yöneticisinin hedef veritabanına erişebilen tek bir SQL Azure hesabı kullanan bir SharePoint grubuyla ilişki kurmasını sağlar. Bir SharePoint kullanıcısı Dış Listedeki verilere göz atarken, Güvenli Depolama, SQL'den verileri istemek için ilişkili SQL Azure hesabını kullanır.

Bunu yapabilmek için, SharePoint Online yöneticisi SharePoint Designer veya Visual Studio'da bir Dış İçerik Türü (ECT) tanımlar. Daha sonra, uygun izinleri olan birisi, ECT'ye başvuruda bulunarak bir SharePoint Online sitesinde Dış Liste oluşturur. Uygun izinleri olan kullanıcılar listeyi görüntüleyebilir veya güncelleştirebilir.

Not: SharePoint Online. dış listelerin çevrimdışı kullanımını desteklemez

Bu çizimde, farklı öğeler arasındaki bağlantıların nasıl gerçekleştiği gösterilmektedir:

Bir kullanıcı, SharePoint Online ve SQL Azure’daki bir dış veri kaynağı arasındaki bağlantıyı gösteren diyagram

Aşağıdaki listede, bağlantı sürecindeki adımlar açıklanmaktadır. Bu listedeki her adım, önceki diyagramdaki bir numaraya karşılık gelir.

 1. Kullanıcı SharePoint Online'da oturum açar ve Dış Liste'yi açar. SharePoint Online'da İş Verileri Bağlantı (BDC) hizmeti, listeyi içeren BDC meta veri deposunda o liste için Dış İçerik Türü'nü sorgular. Sorgu, şu bilgileri almak ister: dış sisteme nasıl erişilir, hangi işlemler desteklenir ve hangi kimlik bilgileri kullanılır.

 2. BDC hizmeti çalışma zamanı isteği (HTTP üzerinden SOAP) SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF) hizmetinin uç noktasına gönderir.

 3. SQL Azure hizmeti verileri bir SOAP zarfı içinde iade eder.

 4. SharePoint Online sitesi dış listeyi kullanıcının tarayıcısında görüntüler. Bundan sonra kullanıcı veri kaynağı üzerinde izinlerine sahip olduğu tüm yapılandırılmış işlemleri gerçekleştirebilir.

Sayfanın Başı

Adım 1: İBH Meta Veri Deposu'nda izinleri ayarlama

Bu adımı uygulamak için bir SharePoint 2013'te İş Bağlantı Hizmetleri şirket içi çözümü için İBH meta veri deposu izinlerini ayarlayordamı izleyin.

O yordamdaki adımları tamamladığınızda, bu sayfaya dönün ve Adım 2: Güvenli Depolama kimlik bilgileri eşlemesi oluşturma

Adım 2: Güvenli Depolama kimlik bilgileri eşlemesi oluşturma

Genellikle, Güvenli Depolama'da bir kimlik bilgileri eşlemesi oluşturduğunuzda, birden çok SharePoint kullanıcısını tek bir SQL Azure hesabı ile eşlersiniz. Bir SharePoint grubu kullanabilir ya da tüm kullanıcı adlarını listeleyebilirsiniz. SQL Azure hesabının hedef veritabanı tablosuna erişmek için uygun izinleri vardır. SQL Azure'da hedeflediğiniz veritabanı Güvenli Depolama Hedef Uygulaması ya da Hedef Uygulama olarak bilinir.

İpucu: SQL Azure kimlik hazır olduğundan emin olun. SharePoint kullanıcılarını ve SQL Azure hesabı arasındaki eşleme oluşturduğunuzda, bu kimlik bilgilerini kullanacaksınız.

Güvenli Depolama Hedef Uygulaması oluşturma

Güvenli Depolama Hedef Uygulaması oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. SharePoint Online'daki SharePoint yönetim merkezinin URL'sine gidin.

 2. Güvenli depolamayı tıklatın.

 3. Şeritte, Hedef Uygulama'nın ayarlarını belirtebileceğiniz sayfayı açmak için Yeni'yi tıklatın.

 4. Hedef Uygulama Ayarları bölümünde, şunları yapın:

  • Hedef Uygulama Kimliği altında, benzersiz bir kimlik için bir değer belirtin. Bu kimlik Dış İçerik türünü kullanıcıyı doğrulamak için gereken kimlik bilgileriyle eşler. Hedef Uygulama Kimliği’ni, Hedef Uygulama’yı oluşturduktan sonra değiştiremezsiniz.

  • Görünen Ad altında, Hedef Uygulama'ya başvuruda bulunmak için kullanıcı dostu bir ad belirtin.

  • Kişi E-postası altında, Hedef Uygulama (dış veri sistemi) hakkında soruları olduğunda kişilerin kullanmalarını istediğiniz e-posta adresini belirtin.

  • Hedef uygulama türüaltında değer Kısıtlanmış Grupiçin ayarlandığını doğrulayın. Güvenli Depolama bağlanan bir SharePoint kullanıcı grubunun davranabilir tek, dış veri hesap kendi adına eşleme içeren grubu kısıtlı anlamına gelir. Ayrıca, bir grup kısıtlı uygulama belirtilen dış veri sistemi için kısıtlanmış türüdür.

 5. Kimlik Bilgisi Alanları bölümünde, dış veri sisteminde kullanıcı adı ve parola olarak kullanmak istediğiniz alan adlarını girin. Varsayılan olarak, Güvenli Depolama Windows Kullanıcı Adı ve Windows Parolası'nı kullanır. Bu değerleri kabul etmenizi öneririz. Uygulama oluşturmayı tamamladıktan sonra bu Alan Türleri'ni düzenleyemezsiniz.

  Güvenli Depolama Hedef Uygulaması özellikleri sayfasının Kimlik Bilgisi Alanları bölümünün ekran görüntüsü. Bu alanlar, hedef için oturum açma kimlik bilgilerinizi belirtmenizi sağlar

 6. Hedef Uygulama Yöneticileri bölümünde, Hedef Uygulama Yöneticileri alanına bu Hedef Uygulamayı düzenleyebilen kullanıcılar grubunun veya listesinin adını girin. Grubun adını Microsoft Çevrimiçi Dizin Sunucusu'nda da arayabilirsiniz. Genellikle, bu bölüm SharePoint Online yöneticisinin ya da genel bir yöneticinin adını içerir.

 7. Üyeler bölümündeki Üyeler alanında, Hedef Uygulama'yı kullanacak grubun adını girin. Genellikle, bu bir Microsoft Çevrimiçi Dizin Sunucusu (MSODS) grubudur.

  Genel bir yöneticiyseniz, Office 365 yönetim merkezindeki MSODS'de grup oluşturabilirsiniz.

 8. Hedef Uygulama'yı oluşturup Güvenli Depolama hizmeti sayfasına dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Hedef Uygulama'ya yönelik kimlik bilgilerini depolama

Hedef Uygulama'yı oluşturduktan sonra, Güvenli Depolama'nın dış verilere erişmek için kullandığı kimlik bilgilerini girmek için hazır olursunuz. Kimlik bilgilerini ayarlamak için, şu adımları takip edin:

 1. SharePoint yönetim merkezinde, güvenli depolama'yı tıklatın.

 2. Yeni Hedef Uygulama'nın yanındaki oku tıklatıp Kimlik Bilgilerini Ayarla'yı seçin.

 3. Güvenli Depolama Hedef Uygulaması (Grup) için Kimlik Bilgilerini Ayarla iletişim kutusuna, hesabın kullanıcı adını ve parolasını girin. Hesabın hedef veritabanına erişimi olması gerekir. Aşağıdaki çizimde, kullanıcı adı Windows Kullanıcı Adı ve parola da Windows Parolası olarak adlandırılır.

  Önemli: Bu bilgilerin güvenli bir kaydını tutun. Bu kimlik bilgilerini ayarladığınızda, yönetici bu bilgileri alamaz.

  Güvenli Depolama Hedef Uygulaması oluştururken kullandığınız Kimlik Bilgisi Alanları iletişim kutusunu gösteren ekran görüntüsü. Varsayılan değerleri, Windows Kullanıcı Adı'nı ve Windows Parolası'nı gösterir.

Sayfanın Başı

Adım 3: Dış İçerik Türü oluşturma

Microsoft Visual Studio kullanarak veya Microsoft SharePoint Designer 2010 kullanarak bir dış içerik türü (ECT) oluşturabilirsiniz. Bu yordam, SharePoint Designer 2010'da bir ECT oluşturmak açıklanır. Microsoft SharePoint Designer 2010 Microsoft Download Center gelen ücretsiz indirme olarak kullanılabilir.

Bu görevi gerçekleştirmek için bir SharePoint Online yöneticisi ya da Genel yönetici olmanız gerekir.

Bir ECT oluşturmak için, şu adımları izleyin:

 1. Microsoft SharePoint Designer'ı başlatın.

 2. Kök koleksiyonu SharePoint Online ekip sitesinde açmak için Site Aç düğmesini tıklatın. Bu örnek bir URL kök koleksiyonunun URL'si benzer: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online geçerli kimlik bilgilerini sor görüntüleyebilir.

  Notlar: 

  • SharePoint yeni bir kullanıcı eklemenizi isterse kullanıcı hesabının gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun. Kullanıcı hesabı, SharePoint Online sitesinde İBH değişiklikleri yapabilmeli ve bu değişiklikleri test edebilmelidir. Genelde, SharePoint Online yöneticisi veya Genel yönetici bu adımları gerçekleştirmelidir.

  • Farklı bir kullanıcıyla değiştirmek istiyorsanız, Yeni kullanıcı ekle'yi tıklatın, Kişisel ve Kuruluş öğesini tıklatın, ardından sitede SharePoint Online yöneticisi veya Genel yönetici olarak oturum açın ve ardından Oturum Aç'ı tıklatın.

 3. Site açıldıktan sonra, uygulama penceresinin sol tarafındaki Site Nesneleri ağacında Dış İçerik Türleri'ni tıklatın.

 4. Dış İçerik Türleri sekmesini seçin ve oluşturma işlemini başlatmak için şeritte Dış İçerik Türü'nü tıklatın.

 5. Sayfanın Dış İçerik Türü Bilgileri bölümünde Ad ve Görünen Ad değerlerini değiştirin. Ad'ın açıklayıcı olduğundan emin olun. Görünen Ad, ECT için kolay bir addır.

 6. İşlem Tasarımcısı sayfasını açmak için dış veri kaynaklarını keşfetmek ve işlemleri tanımlamak için burayı tıklatın köprüsünü seçin. İBH bağlantısı kurmak için kullanılan Dış veri kaynaklarını keşfetmek ve işlemleri tanımlamak için burayı tıklatın bağlantısının ve Dış İçerik Türü Bilgileri panelinin ekran görüntüsü.

 7. Bağlantı Ekle'yi tıklatarak Dış Veri Kaynağı Tür Seçimi iletişim kutusunu açın.

 8. SQL Azure veritabanına erişmek için SQL Server'ı seçin.

  Veri kaynağı türü seçebildiğiniz Bağlantı Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü. Bu durumda tür, SQL Azure'a bağlanmak için kullanılabilen SQL Server'dır.

  Not: .SharePoint Online ile .NET Türü gibi şirket içi veri kaynaklarını kullanamazsınız. SharePoint Online ile, şirket içi olan bir SQL Server veri kaynağını da kullanamazsınız.

 9. SQL Server'ı seçtiğinizde, aşağıdakileri belirtin:

  • Veritabanı sunucusu adı

  • Veritabanı adı

  • Ad

   Önemli: 

   • Veritabanına erişmek için kullandığınız URL'yi tam sunucu adı yer alır. Örneğin, veritabanı https://aaapbj1mtc.database.windows.net aracılığıyla erişiyorsanız, tam sunucu adı aaapbj1mtc.database.windows.netolur.

   • Microsoft Azure için Yönetim Portalı gibi daha yüksek bir düzeyde oturum açarsanız, Tam Sunucu Adı'nı keşfedebilirsiniz. Portal sayfasında, Abonelikler altında, aboneliğinizin adını tıklatın. Daha sonra, Tam Sunucu Adı altında, aboneliğinizi ve sunucu adını genişletin. Veritabanlarının adları her bir sunucu adının altında görünür.

   SQL Azure veritabanı sunucunuzun adını doldurabildiğiniz ve Güvenli Depolama Uygulaması Kimliği'nizi girmek için Bürünülen Özel Kimlik ile bağlan seçeneğini kullanabileceğiniz SQL Server Bağlantısı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

   SQL Server Bağlantısı iletişim kutusunda, Bürünülen Özel Kimlik ile bağlan öğesini seçin. Daha sonra, Güvenli Depolama Uygulaması Kimliği metin kutusuna, hedef veritabanının kimlik bilgilerini depolayan Güvenli Depolama Uygulaması Kimliği'ni yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 10. Dış veri kaynağına erişmek için kimlik bilgileri isteği görürseniz, dış veri sistemine erişmek için doğru Kullanıcı adı ve Parola bilgilerini girin. Daha sonra, bağlanmak için Tamam'ı tıklatın.

  Veri Kaynağı Gezgini sekmesinde, SQL Azure veritabanında bulunan tabloların bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu tabloya yönelik olası işlemlerin bir listesini görmek üzere tablonun kısayol menüsünü açın.

  Tablo için Yeni Öğe Okuma İşlemi ve Yeni Güncelleştirme İşlemi gibi belirli seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bunun yerine, Tüm İşlemleri Oluştur'u da seçebilirsiniz.

  SharePoint Designer'daki Tailspintoys veritabanını gösteren ekran görüntüsü. Tablo adını sağ tıklatırsanız, oluşturulacak işlemleri seçebileceğiniz bir menü görünür.

 11. Bir sihirbaz açmak için Tüm İşlemleri Oluştur'u ve İleri'yi tıklatın.

  Sihirbazın İşlem Özellikleri sayfasında, Hatalar ve Uyarılar bölmesinde, tüm sorunlar hakkında bilgi okuyun. Gördüğünüz raporlanan sorunları çözümlemek önemlidir. Örneğin, bir dış öğe seçici denetiminde göstermek üzere bir alan seçmeniz gerekebilir. Bir müşteri tablosu için müşteri adını seçebilirsiniz.

  Oluşturma, Öğe Okuma, Güncelleştirme, Silme ve Liste Okuma hakları için gereken tüm özellikleri oluşturmayı seçtiğinizi açıklayan Tüm İşlemler iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Önemli:  Hedef tabloda 'Müşteri Kimliği' gibi benzersiz, gerekli alanlar varsa, sihirbaz bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. Belirtilen alan birincil anahtar gibi tabloda gerekli ve benzersizse, bu geçerlidir.

  SharePoint Designer'daki Tüm İşlemler iletişim kutusunun ekran görüntüsü 2. Bu sayfa, listedeki önemli özellikler için ayarları açıklayana uyarıları gösterir.

  Not: Dış içerik türlerinin filtreleri tanımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: nasıl yapılır: Dış Öğe Seçici denetimleri için filtreleri tanımlama .

 12. Yapılandırdığınız işlem özelliklerini kabul etmek için Son'u seçin. SharePoint Designer işlemleri bir ECT İşlemleri listesi olarak görüntülenir.

Bu adım tamamlandığında, dış kaynaktaki veriyi kullanmak üzere bir Dış Liste oluşturmaya hazır olursunuz.

Adım 4: Dış Liste oluşturma

SharePoint Designer'ı kullanarak veya SharePoint Online ekip sitesinde uygulama olarak bir Dış Liste ekleyerek bir Dış Liste oluşturabilirsiniz. Bu yordam, SharePoint Online'daki bir ekip sitesinden nasıl Dış Liste oluşturulacağını açıklar.

SharePoint Online kullanarak bir Dış Liste oluşturma

 1. SharePoint Online ekip sitesinin giriş sayfasına gidin.

 2. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın > Uygulama Ekle.

 3. Uygulamalarınız sayfasında, arama iletişim kutusuna Dış Liste yazın ve arayın.

 4. Dış Liste Ekleme iletişim kutusunu açmak için Dış Liste kutucuğunu çift tıklatın.

 5. Ad kutusuna, liste için bir ad girin.

 6. Dış İçerik Türü kutusuna, kullanmak istediğiniz adı girin. Örneğin, SharePoint Designer'da oluşturduğunuz ECT adını kullanabilirsiniz. Bunun yerine, bir ECT'nin adını aramak için veritabanı simgesini tıklatabilirsiniz.

 7. Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

SharePoint Designer 2010 kullanarak bir Dış Liste oluşturma

 1. SharePoint Designer 2010'da, şeritteki Liste ve Form Oluştur'u tıklatın.

  SharePoint Designer, “Liste ve form oluşturmak için dış içerik türünün kaydedilmesi gerektiğini” açıklayan bir ileti görüntüleyebilir. ECT'yi kaydetmek için Evet'i tıklatın.

  İçinde Liste Oluştur ve veritabanı adı müşteriler için formlar iletişim kutusunda, Liste adı metin kutusuna dış liste için anlamlı bir ad yazın. Örneğin, "Müşteri" veritabanı tablosu için bir ECT oluşturduysanız, liste adı içinde "Tailspintoys müşteriler" kullanabilirsiniz.

 2. İşlemler listesinden Öğe Okuma İşlemi seçin.

 3. Sistem Örneği metin kutusuna SQL Azure veritabanının adını girin.

  Tüm dört alan doldurulmuş biçimde, Dış Liste oluşturmak için seçim yapılmış Liste ve Form Oluştur iletişim kutusu.

 4. Tamam'ı ve SharePoint Online sitesinde Dış Liste oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Adım 5: ECT yönetme izinlerini verme

Dış Listeyi oluşturmayı bitirmek için, listeyi kullanacak kişilere izinler vermeniz gerekir. İzinleri vermek için, şu adımları izleyin:

 1. SharePoint yönetim merkezine gidin ve ibh seçeneğini tıklatın.

 2. İVB Modellerini ve Dış İçerik Türlerini Yönet'i seçin.

 3. Henüz oluşturduğunuz ECT'nin adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve Nesne İzinlerini Ayarla'yı tıklatın.

  Önemli:  ECT'yi yönetme izinlerini bir SharePoint Online yöneticisine ya da Genel yöneticiye Nesne İzinlerini Ayarla komutuyla elle atamalısınız. Bu izinleri açıkça atamazsanız, yöneticilerin ECT'yi yönetme izni olmaz.

  İBH altındaki SharePoint Online Yönetim Merkezi'nin ekran görüntüsü. Şeritte Nesne İzinlerini Ayarla düğmesini gösterir.

 4. Nesne izinlerini ayarla iletişim kutusunda, SharePoint Online yöneticisinin gereksinim duyduğu tüm izinlerin ((Düzenleme, Yürütme, İstemcilerde Seçilebilir ve İzinleri Ayarla) onay kutularını işaretleyin.

  Not:  En az bir kullanıcının veya bir grubun İzinleri Ayarla'ma haklarının olduğundan emin olun. Birisine bu hakkı atamazsanız, yönetilemeyen bir İBH bağlantısı oluşturabilirsiniz.

  SharePoint Online'daki Nesne İzinlerini Ayarla iletişim kutusunun ekran görüntüsü. Belirtilen bir Dış İçerik Türünün izinlerini ayarlamak için bu iletişim kutusunu kullanın.

 5. İzinleri bu dış içerik türünün tüm yöntemlerine yay onay kutusunu seçin. Bunu yapmak, var olan tüm izinlerin üzerine yazar.

  Not:  Dış Listeleri kullanabilen bir grup eklemek istiyorsanız, gruba Yürütme hakları da vermeniz gerekir. Bu, gruptaki kullanıcıların dış kaynakta bir sorgu çalıştırmalarını ve sonuçları SharePoint'te görüntülemelerini sağlar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×