İçerikte gezinmek planlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu içerik ön yazılım sürüm için ön içeriğidir. Eksik olabilir ve değişebilir.

Bu makalenin başlıkları

İçeriği gezinme hakkında

İçerik kaynakları planlama

Planı SSP'ler için gezinme dikkat edilecek noktalar

Sunucu grupları için gezinme hususları planlama

Kuruluşunuz genelinde içeriği aramak için kurumsal arama işlevselliği Microsoft Office SharePoint Server 2007 içinde kullanmadan önce arama ve böylece içeriği ve özellikleri aramada kullanılabilir içeriği gezinme için plan eklemek için hangi içeriğin karar vermeniz gerekir sorguları.

arama sonuçlarında böylece ilgili içerik ve verileri görünür, site koleksiyonlarında veya ilgili dış siteler ya da iş verileri uygulamaları içerikte gezinmek için içerik kaynakları Microsoft Office SharePoint Server 2007 kullanır. Diğer arama özellikleri filtre uygulama veya Bu gezilen sonra içeriği değiştirin. İyi için içerik kaynakları planlama yapılandırma ve anahtar içerik ve verileri, içerik ve Office sunucunuza dış veri kümelerine göre kuruluşunuz genelinde içerik yönetmenize olanak tanıyan dağıtımınızı başlangıç sırasında arama özelliği oluşturmanıza yardımcı olur dağıtım veya içerik ve kuruluşunuz için dış veri. Gezinme zamanlamalarını, gezinme kurallarını, özellik yönetimi ve her içerik kaynağı yakınlık derecesine ayarlarını planlama.

İçeriği gezinme hakkında

Arama sorgularını ilgili arama sonuçları ve böylece gezinme bir dizin içeriği, veriler ve meta verileri bir işlemdir. İçerik kaynağı Office SharePoint Server 2007 göre arama sorgularını kullanılabilir duruma getirmek için içerikte gezinmek için kullanılan bir başlangıç noktasıdır. İçerik kaynaklarını oluşan bir veya daha fazla başlangıç adreslerini, hangi içeriği veya kuruluşunuzdaki aramalarındaki eklemek istediğiniz veri URL'lerini içeren şunlardır. İçeriği dahil veya içerik dizininde arama paylaşılan hizmetler sağlayıcısı (SSP) Yöneticisi tarafından seçili kurallar temelinde hariç. İçerik ve içerik kaynağındaki verileri gezinme sonra sorgu sunucuların arama yönetilen özellikler ve arama hizmeti özelliğini temelinde sorguları ve ilgili arama sonuçları sağlayın. Varsayılan olarak, tek bir içerik kaynağında gezilen tüm içeriği kullanıyor her Web uygulaması'nda.

SSP yöneticileri için arama anahtar kümelerine içerik için ek içerik kaynakları oluşturabilirsiniz. Bunlar, hangi içeriği ve verileri her başlangıç adresinden kuruluşunuz için uygun dayalı SSP tüm içerik kaynakları uygulamak ve her içerik kaynağı için ayarları yapılandırma Başlangıç adresleri için gezinme kurallarını seçebilirsiniz.

Microsoft SharePoint Portal Server önceki sürümlerle yöneticiler tarafından içerik kaynakları tüm içeriği, alttaki koleksiyonlarıdır dizinler, Gezilen içeriği yönetilen. Microsoft Office SharePoint Server 2007ile bu artık gerekli değildir. Tek bir içerik dizin her SSP için otomatik olarak her içerik kaynağı için seçtiğiniz ayarlara göre oluşturulur ve içerik dizinleri artık Yöneticiler için görüntülenir.

Sayfanın Başı

İçerik kaynakları planlama

Varsayılan içerik kaynağı SSP içeriği SSP'yi kullanan tüm Web uygulamalarını gezindiğinde Böylece tüm içeriğe SSP içerik kaynağı sonra ilk tam gezinme aramak kullanılabilir tüm Web uygulamalarında SSP Başlangıç adresleri içerik kaynağına otomatik olarak eklenir.

Bilgi mimarinizin de her site koleksiyonlarınızın her Web uygulamalarınızı oluşturmak için ek içerik kaynakları önermek. Yönetme ve gezinmeyi bağımsız olarak zamanlamak için SSP'yi tamamında içeriğin bir alt kümesini gezinme içerik kaynakları oluşturabilirsiniz. Bu tüm içerikte gezinmek gerek duymadan daha sık yüksek öncelikli veya hızlı bir şekilde değişen içerikte gezinmek yararlı olur.

İçerik Ekle için ek içerik kaynakları planlama isteyebilirsiniz örnekleri:

 • Kuruluşunuz içinde dosya paylaşımlarındaki içerik.

 • Exchange Server içeriği.

 • Lotus Notes üzerinde sunucuları içerik.

 • Site dizininde siteleri.

 • Diğer içerik kuruluşunuzdaki SharePoint sitelerinde bulunamadı.

 • Dış alanınızı SSP'ye veya kuruluşunuz için dış içerik.

 • İş kolu içinde depolanan iş verileri.

Her içerik kaynağı içerebilir veya daha fazla herhangi bir bileşimini bu içerik türleri için konumlar üzerine adresleri başlatın. İçerik kaynağı içeriği gruplandırma veya ek içerik kaynakları oluşturmak isteyip büyük ölçüde yönetim koşulları bağlıdır. Yöneticiler çoğunlukla belirli bir içerik kaynağının tam güncelleştirmesini gerektiren değişiklikler yapın. Kuralları, gezinme veya access hesabı veya yönetilen özellikler gezinmek için değişiklikler tam güncelleştirmesini gerektirir. Yönetimi kolaylaştırmak için içerik kaynakları bu içeriği aynı anda güncelleştirmek yöneticilerinin ve bunların diğer uygun olduğunu bir şekilde düzenlemenize yönetim görevlerini planlanan.

Dosya paylaşımları ve sunucularda server grubunuzda posta sunucuları gibi dışındaki içerik, SharePoint siteleri içermeyen Web sunucularında veya iş verileri uygulama sunucuları uygunluk durumuna göre düzenlenmiş. Aynı anda kullanılabilir içeriğin bulunduğu sunucuları varsa, büyük olasılıkla içerik kaynağındaki tüm içeriği tam güncelleştirmelerin daha sonra çalıştırmak için daha az gerek ile başarılı bir şekilde gezinme.

Bu noktalar verimli bir şekilde gerektiği kuruluşunuzdaki her site koleksiyonu içindeki tüm içerikte gezinmek için yapabilecekleriniz olabildiğince az içerik kaynakları kullanın. "Gezinme ve arama özellikleri sorgulama için planı" çalışma hakkında içerik kaynakları ilk dağıtımınızın kararlar kaydetmek için kullanın.

Dış içerik kaynakları planlama

Kuruluşunuzdaki kişiler için içerik kullanışlı iki tür dış içerik başvuruda bulunuyor olabilir:

 • Bu SSP'i kullanarak gezinmek için istediğiniz bir farklı kullanıyor bir Web uygulamasından içerik

 • Internet veya değil oluşturduğunuz veya kuruluşunuzda kişiler tarafından denetlenen extranet içerik.

Bir Web uygulaması'nda içerik içerik kaynağında dahil edilecek uygun değilse, diğer Web uygulamalarında içerik kaynağında adresleri başladığınızda genellikle, bu Web uygulaması büyük olasılıkla aynı SSP kullanıyor olmalıdır. Bazı durumlarda, kuruluşunuzdaki farklı paylaşılan hizmetleri kullanan bir Web uygulaması'ndan bir alt kümesini içerik eklemek isteyebilirsiniz. Yapabiliyorsanız, bu durum, bilgi mimarisi, SSP'ler ve site yapısı planlama tarafından dikkatle kaçının. Siz içerik bir farklı kullanıyor bir Web uygulaması gezinmesi gerekir, ilgili gezinme hesabını okuma izni içeriğe benzer zamanlarda kullanılabilir diğer içeriğe sahip bir içerik kaynağını başlangıç adresin gruplandırılacak deneyin emin olun ve veya olan kavramsal olarak ilgili.

Ortak bir senaryo içerik denetimi SharePoint sitelerinizdeki içerik ilişkili kuruluşunuzun dışındaki ilgilidir. Bu içerik Başlangıç adresleri varolan bir içerik kaynağına ekleyebilir veya dış içerik için yeni bir içerik kaynağı oluşturun. Dış siteler kullanılabilirliğini büyük ölçüde değişiklik için farklı bir dış içerik için ayrı içerik kaynaklarını eklemek yararlı olur. Sonra her kullanılabilirliği, her site için anlamlı bir gezinme zamanlamada dış içerik kümesiyle güncelleştirebilirsiniz.

Gezici etkisi kurallarını gezinme kaynaklar gezinilen sunucularında kullandığından dış içerik kaynakları gezinirken özellikle önemlidir. Çok fazla içerik dış sunucularında isteme veya isteklerini sık sık yapmadan çok fazla kaynak veya çok fazla bant genişliği sizin gezinmeyi kullanıyorsanız, gelecekteki erişimi sınırlamak bu sitelerinin yöneticileri neden olabilir. Gezinme ayarlarını SSP her içerik kaynağı ve gezinme kuralları için dış sunucuları üzerindeki etkisini sınırlandırmak için de tıklayabilirsiniz.

İş verileri için içerik kaynakları planlama

İş Verileri Kataloğu ve arama şemanızı tutarlı yönetilen özellikler eşlenmiş özelliklerini iş veri kaynaklarını verileri barındıran uygulamalar ilk gerektir içerik kayıtlı. İş verileri içerik kaynakları ayrı ayrı yönetmeniz gerekir böylece iş veri başlangıç adreslerini diğer içerik için başlangıç adresi ile birleştirilemez.

Genellikle, site koleksiyonlarınızı iş verilerinin tümleştirmeye planlama kişilerin aynı kişilerin planlama işleminin genel içerik, söz konusu olur. Böylece, diğer içeriğinizi verilerini tümleştirir ve etkili bir şekilde bu site koleksiyonlarınızı sunmak nasıl öneride bulunabilir ekiplerin planlama içeriğinizi iş uygulama yöneticileri ekleyin.

Gezinme ayarlarını planlama

Her içerik kaynağı için kapsamlı bir şekilde bu içerik kaynağını Başlangıç adresleri gezinme biçimini de seçebilirsiniz. Her içerik kaynağı özelliklerini kullanılabilir seçenekler şunlardır:

 • Her bir başlangıç adresi için ana bilgisayar adı altında her şeyi gezinme.

 • Yalnızca SharePoint sitesi her başlangıç adresinin gezinme.

Olarak diğer içerik kaynağı kararlar ile içerik kaynakları gezinme ayarları planlarken dikkat edilmesi en önemli bilgileri ve etkisi ilgisi performans faktörlerdir. En iyi sonuçları elde etmek için:

 • Bağlantılı sitelerdeki içeriği ilgili büyük olasılıkla değilse, yalnızca SharePoint sitesi gezinmek ve site içeriğini ilgilidir.

 • Başlangıç adresi bağlantıları için ilgili içerik işaret edecek şekilde eğilimi varsa her şey gezinme.

Gezinme zamanlamalarını planlama

Her içerik kaynağı bağımsız olarak bu içerik kaynağı için gezinme zamanlaması dayalı güncelleştirilebilir. Gezinme zamanlamalarını göre kullanılabilirliği, performans ve bant genişliği etmenlere hem arama hizmeti çalıştıran sunucular hem de Gezilen içeriği barındıran sunucuları planlanması gerekir.

En iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki önemli noktalara göre gezinme zamanlamalarını planlama:

 • Grup içinde benzer kullanılabilirliği ve içerik barındıran sunucular için kabul edilebilir genel kaynak kullanımı ile dayalı içerik kaynakları adresleri başlatın.

 • Her içerik kaynağı için artımlı gezinmeyi ne zaman içerik barındıran sunucular kullanılabilir ancak isteğe bağlı sunucunun kaynaklarını düşük zamanlarda zamanlayın.

 • Böylece, grubunuzdaki sunucular yüklendiğinde zaman içinde dağıtıldığı gezinme zamanlamalarını dönüşlü yap.

 • Tam gezinmeyi daha az zamanlayın.

 • Tam gezinme için planlanan zamanlamayı kısa süre önce oluşmasını tam gezinme gerektiren yönetim değişiklikleri zamanlayın.

Performans ve kapasite grubunuzdaki sunucular ve içerik barındıran sunucular temelinde ilk dağıtımı sonra zamanlamaları ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Planı SSP'ler için gezinme dikkat edilecek noktalar

İlk dağıtımınızın planlamak için içerik kaynaklarını tanımladıktan sonra SSP planlama göz önünde bulundurun. Tüm içerik kaynakları SSP'yi gezinme SSP'nin Paylaşılan Hizmetler Yönetimi sayfalarında gezinme için ayarları etkiler Çoğu kuruluşlarda, yalnızca bir SSP gezinmek ve kuruluştaki tüm içerik kaynakları bu ayarları uygulamak için tüm içeriğini sorgulamak için kullanılır.

Dağıtım sırasında SSP'ler yaratacak ve ardından her SSP için içerik kaynakları oluşturma Planlama sırasında bunu gerçekten içerik kaynakları ilk planlamaya yardımcı olabilir. Ek SSP'ler nerede gereken durumlarda az sayıda içerik kaynakları planlama gerek birden çok SSP'ler içerik kaynakları de planlama gezinme kurallarını ya da yeni dosya türleri sağlayacağı içeriği tanımlamak yardımcı olur. tanımlamaya yardımcı olabilir.

Gezilen içeriği etkileyen SSP ayarlar şunlardır:

 • Varsayılan içerik erişim hesabını kurma.

 • Belirli bir başlangıç adresleri için içerik kaynaklardan herhangi biri tarafından kullanılan gezinme kurallarını yapılandırma.

 • Dosya türleri ekleme.

Varsayılan içerik erişim hesabını planlama

Varsayılan içerik erişim hesabını içerik kaynakları gezinirken varsayılan olarak kullanılacak hesabı olur. Bu hesap yapılandırma sonrası kurulum sırasında SSP yönetici tarafından seçilir. Varsayılan erişim hesabını gezinileceğini tüm içeriğini okuma erişimi olmalıdır veya içeriği değil gezilen ve arama sorgularını sırasında kullanılamaz. Bir içerik kaynağında tek tek siteler için farklı erişim hesabını kullanmak için gezinme kurallarını kullanabilirsiniz. En iyi uygulama gezinilen içeriğinize en çok erişimi olan bir varsayılan içerik erişim hesabını seçin ve güvenlikle ilgili noktalar ayrı hesapları gerekirse, yalnızca diğer erişim hesapları kullanmaktır. Plan her içerik kaynağı için varsayılan içerik tarafından erişilemiyor adresleri hesabınıza erişmek ve bu access hesaplarında başlangıç adresi eklemek planlama başlangıç tanımlayın. Yöneticiler için ilgili başlangıç adresleri gezinme kurallarını ek erişim hesapları yapılandırabilirsiniz. access hesapları için planlama konuları hakkında daha fazla bilgi için gezinme kuralları hakkında aşağıdaki bölümüne bakın.

Gezinme kurallarını planlama

Gezinme kurallarını sınırlandırmak için kullanılan içerik kaynakları tarafından sunucu kaynağı ve ağ trafiğini kullanımını en aza indirmek için ve arama sonuçlarının şirketinizle artırmak için Gezilen içeriği. Gezinme kurallarını aynı anda tüm içerik kaynakları için geçerlidir. Belirli bir siteye veya konum gezinme, belirli bir sitenin nasıl gezinileceğini yapılandırmak için veya varsayılan içerik erişim hesabından farklı olması için gezinme hesabını değiştirmek için gelen hariç tutmak için gezinme kurallarını oluşturursunuz.

Her gezinme kuralı bir URL veya joker karakterler, bir ekleme veya dışlama kuralı ve gezinme hesabı tarafından gösterilen URL'leri kümesi içerir.

Dışlama kuralları gezinmeyi önlemek için kullanabileceğiniz ilgisiz içeriği. Genellikle, belirli site adresini içeriğini çoğunu ilgili, ancak bir belirli bir alt siteyi veya siteleri aralığını değil. Başlangıç adresleri ve dışlama gezinme kurallarını odaklanan bir bileşimini seçerek, SSP yöneticileri gezinilen içeriğin gezinme performans üzerindeki etkisini ve içerik veritabanlarını boyutunu en aza en üst düzeye. Dışlama kuralları Başlangıç adresleri için dış içerik planlarken kaynak kullanımı üzerindeki etkisini, kuruluşunuzdaki kişilerin denetimi altında olmadığı yararlıdır.

Eklenecek belirli bir URL veya aralığı URL'leri, içeriğin nasıl gezinileceğini değiştirmek için seçenekleriyle için içerik eklemek için kurallar yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. Eklenecek kuralları için üç seçenekten herhangi bir bileşimini kullanılabilir:

 • Bağlantılar ve içeriğini değil başlangıç adresi URL'sinde izleyin. Bağlantıları içeren sayfayı ilgisiz bilgileri içerdiğinde bağlantılarla ilgili içerik siteler için bu seçenek kullanışlıdır.

 • Karmaşık URL'leri gezinme. Bu seçenek, karmaşık karakterleri içeren URL'ler gezinir. Site bağlı olarak, bu URL'ler olabilir veya ilgili içerik içermiyor olabilir. Karmaşık URL'leri çoğunlukla ilgisiz sitelerine yönlendirebilirsiniz olduğundan, yalnızca nerede karmaşık URL'lerine karşı kullanılabilir içeriği ilgili olduğu bilinen sitelerde bu seçeneği etkinleştirmek için bir fikirdir.

 • SharePoint sitelerinde HTTP İçerik gezinme.

İster bir gezinme kuralı içerir veya içerik dışlar ne olursa olsun, yöneticiler kural için gezinme hesabını değiştirme seçeneğiniz vardır. Başka bir hesaba gezinme kuralda belirtilmediği sürece varsayılan içerik erişim hesabını kullanılır. Varsayılan içerik erişim hesabını tüm erişemediği adresleri başlatmak için gezinme kuralı farklı bir gezinme hesabını kullanmak için ana neden olur. Bu adresleri başlatmak için gezinme kuralı oluşturabilir ve erişimi olan bir hesap seçin.

Bir başlangıç dağıtım için odağı gezinme kurallarını kullanmak için en uygun kavramlar ve bilgi mimarisinde tanımlandığı gibi kuruluşunuz için en uygun iş süreçlerini göre nedir üzerinde Gezilen içeriği uygulamadır. Gezinme içeriği, kaynaklar ve bant genişliği tüketir olduğundan, daha küçük bir miktarda ilgisiz olabilecek içeriği uygun olduğunu bildiğiniz içerik miktarını eklemek daha iyi olur. Sonra Başlangıç dağıtım, sorgu ve gezinme günlüklerini gözden geçirin ve içerik kaynakları ayarlayın ve daha fazla içerik ekleme ve daha ilgili kuralları gezinme.

Dosya türü içermeleri planlama

İlgili dosya uzantısı dosya türü içermeleri listede yer alıyorsa içeriği yalnızca gezilen. Çeşitli dosya türlerini ilk yükleme sırasında otomatik olarak dahil edilir. İçerik kaynakları için ilk dağıtımınızda planladığınızda, herhangi bir ana içerik dahil edilmez dosya türleri kullanıyorsa denetlemek için bir fikirdir. Bu durumda, söz konusu içerik türlerine ekleyin. Belirli türde çoğunlukla ilgisiz içerik bulunuyorsa, bu uzantısını gezinmeyi dosya adlarında hariç o uzantısı için dosya türü içerme silmek karar verebilirsiniz.

Dosya türleri eklediğinizde, dosya türünü gezinmek için kullanılabilecek bir IFilter olduğundan emin olmalısınız. IFilters için üçüncü taraf satıcılardan birkaç dosya türlerinin bulunduğunu ve yeni dosya türleri için gerekli yazılım geliştiriciler IFilters oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sunucu grupları için gezinme hususları planlama

SSP düzeyinde yapılandırılan ayarları yanı sıra sunucu grubu yöneticileri etkiler göre kaynakları Gezilen içerik yönetilen birkaç ayar. Bu ayarları gezinme için planlarken göz önünde bulundurun.

Gezinme etkileyen grup düzeyinde ayarlar şunlardır:

 • Grup düzeyinde arama ayarlarını.

 • Gezici etkisi kurallarını.

 • Grup Hizmetleri.

 • Paylaşılan hizmetler için birden çok grup dağıtımı.

Grup düzeyinde arama ayarlarını planlama

Grup düzeyinde arama ayarlarını aşağıdaki ayarları şunlardır:

 • Kişi e-posta adresi

 • Proxy ayarlarını

 • Zaman aşımı ayarları

 • SSL ayarları

Gezinme içerik kaynakları tarafından oluşturulan etkileri hakkında Başvurulacak kişinin adresini kişi e-posta adresidir. Böylece bu Yöneticiler birinin kendi performans ve bant genişliği gezinme etkisi çok yüksek ya da başka sorunlar ortaya başvurabilirsiniz bu adresi günlüklerinde Başlangıç adresleri içeren sunucuların yöneticileri için görüntülenir. Kişi e-posta adresine bir kişi ya da iyi izlenen diğer ad gerekli uzmanlık ve kullanılabilirlik ile hızlı bir şekilde isteklerine yanıt olmalıdır. Olup Gezilen içeriği ne olursa olsun içeride kuruluşa veya değil, hızlı yanıt süresini önemlidir depolanır.

Proxy ayarlarını içeriği gezinirken kullanmak üzere proxy sunucu ekleyin. Proxy sunucu kullanmak için SharePoint dağıtım topolojisi ve kuruluşunuzdaki diğer sunuculara mimarisi bağlıdır. Zaman aşımı ayarlarını diğer hizmetlere bağlanırken arama sunucusu bekleyeceği süreyi sınırlamak için kullanılır. SSL ayarlar SSL sertifikası içerikte gezinmek için eşleşmelidir olup olmadığını belirler.

Gezici etkisi kurallarını planlama

Gezici etkisi kurallarını gezinilen sunuculardaki yük yönetmek için kullanın. Gezici etkisi kurallarını ne sıklıkta, belgeleri bir siteden gezinme sırasında talep veya bir kerede kaç, isteği belgelerin sınırlayın.

Kuruluşunuz içinde içerik için gezici etkisi kurallarını performans ve kapasite sunucularına dayalı ayarlamak için diğer sitelerinin yöneticileri koordinasyon sağlayabilirsiniz. Çok biraz gezinme yerine çok fazla gezinmek ve ilgili içerikte gezinmek için access kaybetme riskini önlemek için en iyi uygulamadır en dış siteler için bu Eşgüdümlü mümkün olmadığından.

İlk dağıtımı sırasında küçük hala gezinme sırasında mümkün olduğunca diğer sunuculardaki yeterli içerik yeterince sık gezinme faydalı yapmak için yaratabilir için gezici etkisi kurallarını ayarlayın.

İşlem sırasında gezici etkisi deneyimler ve gezinme günlüklerini verilerinden tabanlı kurallar ayarlayabilirsiniz.

Birden çok sunucu grubu dağıtımları için planlama

Büyük kuruluşların dağıtımlar güvenlik veya mimarisi önemli noktalara göre birden çok sunucu grubu ile çoğunlukla planlayın. Örneğin, bir kuruluşun bir grup içeriği üretmek için kullanın ve Internet'teki içerik yayımlamak için başka bir grup. Diğer örnekler coğrafi olarak dağıtılmış bir dağıtım grupları her ana temsilcisine için veya başka bir proje ayrı tutulması gerekir gizli veya hassas proje için ek bir grup ile incluede.

Birden fazla grup varsa, planlama gerekecektir grupları arasında nasıl paylaşılan hizmetler için yapılandırılır. Office SharePoint Server Paylaşılan Hizmetleri bölümünde, her grup için Yönetim Merkezi için Uygulama Yönetimi sayfasında, verme veya kümeler arasında paylaşılan hizmetleri yapılandırma seçeneği seçebilirsiniz. Üç seçenekten birini kullanmak için her grup yapılandırabilirsiniz:

 • Kümeler arasında paylaşılan hizmetleri katılma değil    Bu seçeneği kullanarak gruplarına değil paylaşılan hizmetlere katılmaz katılabilir ve SSP'yi aynı grubundaki paylaşılan hizmetlerini temel dayanır. Kuruluşunuz için tek sunucu grubuna kullanarak küçük bir dağıtım olan bir küçük veya Orta tipik yapılandırma budur.

 • Diğer gruplara paylaşılan hizmetler sağlama    Diğer gruplara hizmetleri sağlayan gruplarına büyük kuruluşlarda katılmaz paylaşılan hizmetleri yönetme ve genellikle gruplarına daha büyük bir kapasite daha küçük bölmeler veya kuruluşlar için sahip şekilde tasarlanmıştır.

 • Paylaşılan Hizmetler başka bir gruptan Tüket    Paylaşılan Hizmetleri kullanmak gruplarına seçtiği portal siteleri veya küçük ölçekli iş uygulamaları çalıştıran genellikle seçtiği gruplarına verilmiştir. Merkezi SSP olmadığında, bunların kullanılabilir hizmetleri yerel grupta kullanabilmesi için bu gruplarına kendi SSP'ler de sahip olabilir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×