İçerik türlerine ve içerik türü yayımlamaya giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik türleri, sitelerinizde içeriği tutarlı bir şekilde düzenlemenizi, yönetmenizi ve işlemenizi sağlar. Belirli türlerdeki belgeler veya bilgi ürünleri için içerik türlerini tanımlayarak, her içerik grubunun tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilirsiniz. Bu makalede içerik türleriyle ilgili temel kavramlar açıklanmış ve site koleksiyonlarında içerik türlerini paylaşmak için içerik türü yayımlamanın nasıl kullanılabileceği anlatılmıştır.

Bu makalede

İçerik türü nedir?

İçerik türü devralmanın çalışma biçimi

Site içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

Site içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

İçerik türü yayımlama

İlgili görevler

İçerik türü nedir?

Tipik bir kuruluş iş yaparken bir çok farklı türde içerik oluşturur:örneğin: yasal sözleşmeler, pazarlama teklifleri, ürün tasarımı belirtimleri, üretim süreci belgeleri vb. Bu farklı belge türleri küçük bir ortak özellik kümesini paylaşabilse de, her içerik türü benzersiz özniteliklere sahiptir ve her biri farklı yollarla oluşturulabilir, kullanılabilir, paylaşılabilir ve saklanabilir. Bir kuruluş bu farklı içerik türleriyle ilgili farklı meta veri türleri bulundurmak isteyebilir ya da bunlara farklı türlerde saklama veya gizlilik ilkeleri uygulamak isteyebilir.

Kuruluşlar, bu farklı belge kümelerinin her birini bir içerik türü olarak tanımlayabilir. İçerik türü belirli bir içerik çeşidinin paylaşılan özniteliklerini ve davranışlarını açıklayan bir grup yeniden kullanılabilir ayardır. İçerik türleri belgeler, liste öğeleri, medya dosyaları ve klasörler dahil olmak üzere, herhangi bir içerik türü için tanımlanabilir.

Her içerik türü için aşağıdaki öznitelikleri belirtebilirsiniz:

  • Bu türden öğelere atamak istediğiniz sütunlar (meta veriler).

  • Bu içerik türüyle kullanılacak özel Yeni, Düzen ve Görüntü formları.

  • Bu içerik türündeki öğeler için kullanılabilen iş akışları.

  • Söz konusu içerik türünün öğeleriyle ilişkilendirilen özel çözümler veya özellikler.

  • Bu içerik türündeki öğelerle ilişkilendirilmiş bilgi yönetimi ilkeleri.

  • Bu içerik türündeki öğeler için uyumlu Microsoft Office programlarında görüntülenen Belge Bilgileri Bölmesi.

  • Bu türdeki yeni öğeler (yalnızca belge içerik türleri) için kullanılacak belge şablonu.

  • Bu içerik türündeki öğeler için kullanılabilir belge dönüştürmeleri (yalnızca belge içerik türleri).

İçerik türleri, kuruluşlara sitelerde, listelerde ve kitaplıklarda içeriği tutarlı bir şekilde yönetmeleri ve düzenlemeleri için bir yol sunarlar, ayrıca tek bir liste veya kitaplığın birden çok öğe türü veya belge türü içermesini sağlarlar.

Bir kitaplık birden fazla içerik türünü destekleyecek şekilde ayarlanmışsa, Yeni Belge menüsü kullanıcılara kullanılabilir içerik türlerinin listesini sunar ve kullanıcılar oluşturmak istedikleri belge türüne karşılık gelen türü seçebilirler.

Bir Liste veya Kitaplığın Yeni menüsündeki içerik türleri görüntüsü.

Sayfanın Başı

İçerik türü devralmanın çalışma biçimi

İçerik türleri, bir içerik türünün kendi özelliklerini bir başka içerik türünden devralmasına izin veren bir hiyerarşi içinde düzenlenmiştir.Bu, ekiplerin belirli sitelere veya listelere ait söz konusu öznitelikleri özelleştirmelerine izin verirken, belge kategorilerinin de kuruluşun özniteliklerini paylaşmasına izin verir.

İki temel içerik türü vardır: site içerik türleri ve liste içerik türleri.

Site içerik türleri    Site içerik türleri site düzeyinde tanımlanan içerik türlerinin adı verilir ve site için Site içerik türü galerisindeki yönetilir. Site içerik türleri tüm alt siteyi bunlar tanımlanmış kullanmak için kullanılabilir. Örneğin, bir site içerik türü için bir site koleksiyonundaki en üst düzey sitede Site içerik türü galerisindeki tanımlanırsa, kullanımda listeler ve kitaplıklar bu site koleksiyonundaki tüm sitelerde için kullanılabilir. İçerik türü yayımlama yapılandırmış olmalıdır ve bu site koleksiyonu için içerik türü yayımlama hub ise, bu site içerik türlerini abone site koleksiyonları ve Web uygulamaları için yayımlanabilir. Site içerik türlerini listeler veya kitaplıklar için ayrı ayrı eklenen ve bu liste veya kitaplıklarda kullanmak için özelleştirilebilir.

Liste içerik türleri    Liste veya kitaplık için bir site içerik türüne eklediğinizde, liste içerik türü adı verilir. Liste içerik türleri içinden oluşturuldukları site içerik türleri, alt şunlardır.

Sayfanın Başı

Site içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

Bir sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde yeni bir özel site içeriği tanımlarken, başlangıç noktanız olarak Site İçerik Türü Galerisi'nde var olan bir üst site içerik türü seçersiniz. Kendi özel site içerik türlerinizi oluşturmak için kullanabileceğiniz çok sayıda varsayılan site içerik türüne erişiminiz vardır. Oluşturduğunuz yeni site içerik türü üst içerik türünün belge şablonu, salt okunur ayarı ve sütunları gibi tüm özniteliklerini devralır. Yeni içerik türünüzü oluşturduktan sonra, özniteliklerin herhangi birinde değişiklik yapabilirsiniz.

Bir içerik türünde değişiklik yaptığınız her defasında, özniteliklerini güncelleştirmekte olduğunuz site içerik türünden devralan alt site veya liste içerik türlerini de güncelleştirmek isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Yalnızca alt site veya liste içerik türlerinin üst içerik türüyle paylaştıkları öznitelikleri güncelleştirebilirsiniz. Bir alt site içerik türü, üst site içerik türünün sahip olmadığı diğer özniteliklerle özelleştirildiğinde (örneğin, ekstra sütunlar), özelleştirmeler alt site içerik türünün güncelleştirilmesi sırasında geçersiz kılınmaz. Bir site içerik türü üzerinde yaptığınız değişiklikler, devralındığı üst site içerik türünü etkilemez.

Aşağıdaki şekilde içerik türü devralmanın nasıl işlediği gösterilmiştir. Bu en üst düzey sitenin Site İçerik Türü Galerisi üç site içerik türü içermektedir: Belge, Tasarım Belirtimi ve Kısa Not. Tasarım Belirtimi ve Kısa Not içerik türleri Belge içerik türünün alt öğesidir ve ikisi de Yazar sütununu paylaşır, çünkü bunu Belge içerik türünden devralmaktadırlar. Bu site koleksiyonundaki bir alt sitede, Tasarım Belirtimi içerik türü ek bir sütun içeren Ürün X Belirtimi adlı yeni bir alt site içerik türü oluşturmak için kullanılmıştır. Ürün X Belirtimi site içerik türünün ve Kısa Not site içerik türünün örnekleri, liste içerik türü işlevi gördükleri bir kitaplığa eklenmiştir. Kitaplıkta iki içerik türü için de geçerli olan sütunlar görüntülenmektedir ve buna iki içerik türünün paylaştığı Yazar sütunu dahildir.

İçeri türü devralma diyagramı

1. italik metin gösterilen sütunlarla site içerik türü.

2. liste içerik türü

3. her ikisi için uygundur görüntüler sütunları hangi her iki içerik türü kitaplığa eklenmiş olan ve bunlara ilgili belirli sütunlarını meta verileri her içerik türündeki öğeler sahip.

Sayfanın Başı

Liste içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

Birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmış bir listeniz veya kitaplığınız varsa, siteniz için kullanılabilen site içerik türleri grubundaki bir listeye veya kitaplığa içerik türü ekleyebilirsiniz.

Bir kitaplık veya listeye içerik türü eklediğinizde, bu liste veya kitaplığın ilgili türden öğeleri içermesine olanak tanımış olursunuz. Bu liste veya kitaplıktaki Yeni Öğe ya da Yeni Belge komutu, kullanıcıların söz konusu türden yeni öğeler oluşturmasına izin verir. İçerik türlerinin liste veya kitaplıklar için sağladığı avantajlardan biri, tek bir liste ya da kitaplığın her biri benzersiz olan meta veriler, ilkeler veya davranışlara sahip birden fazla öğe türü veya belge türü içermesine olanak tanımasıdır.

Bir listeye veya kitaplığa, söz konusu konumda kullanılabilir olması için bir site içerik türü eklediğinizde, bu içerik türü liste içerik türü olarak bilinir ve oluşturulduğu site içerik türünün bir alt öğesidir. Bu liste içerik türü kendisine ait belge şablonu, salt okunur ayarlar, iş akışları ve sütunlar gibi üst site içerik türünün tüm özniteliklerini devralır.

Bir liste içerik türünü, eklediğiniz belirli bir liste veya kitaplık için özelleştirebilirsiniz. Bu özelleştirmeler üst site içerik türünü etkilemez. Bir liste içerik türüne ait üst site içerik türü güncelleştirilirse, liste içerik türünüz bu değişiklikleri devralır (site içerik türünü güncelleyen kişi güncelleştirmelerin tüm alt site içerik türlerine uygulanmasını seçtiğinde). Liste içerik türünüzün üst site içerik türüyle paylaştığı özniteliklerden herhangi birini özelleştirdiyseniz, üst site içerik türünde yapılan güncelleştirmeler devralan tüm içerik türlerine yansıtıldığında özelleştirmelerinizin üzerine yazılır. Liste içerik türünüzü üst içerik türünde bulunmayan öznitelikler ekleyerek özelleştirirseniz (örneğin, ekstra sütunlar ekleyerek), üst site içerik türünde yapılan güncelleştirmeler devralan tüm içerik türlerine yansıtıldığında bu özelleştirmelerin üzerine yazılmaz.

Sayfanın Başı

İçerik türü yayımlama

Kuruluşlar bir Yönetilen Meta Veri hizmeti kullanarak içerik türü yayımlamayı ayarlamak suretiyle SharePoint dağıtımlarındaki site koleksiyonları arasında içerik türlerini paylaşabilir. İçerik türleri merkezi olarak oluşturulabildiği ve güncelleştirilebildiği ve güncelleştirmeler abone olan birden fazla site koleksiyonuna veya Web uygulamasına yayımlanabildiği için içerik türü yayımlama kuruluşların tüm sitelerinde içeriği ve meta verileri tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İçerik türü yayımlamayı ayarlamak için, grup yöneticisinin bir Yönetilen Meta Veri hizmeti oluşturması ve bunu belirli bir site koleksiyonunu içerik türü yayımlama için hub olarak gösterecek şekilde yapılandırması gerekir. Yönetilen Meta Veri hizmeti oluşturulduktan ve yapılandırıldıktan sonra grup yöneticisi hizmeti yayımlar. Grup yöneticisi bu yayımlanan URL'yi kullanarak diğer Web uygulamalarını bu Yönetilen Meta Veri hizmeti uygulamasına bağlar ve bunun içerik türlerine abone yapar.

Kuruluşunuz birden fazla site koleksiyonundan içerik türlerini paylaşmak için birden fazla Yönetilen Meta Veri hizmeti oluşturabilir. Ayrı ayrı Web uygulamaları da birden fazla Yönetilen Meta Veri hizmetine bağlanabilir ve birden fazla Hub sitedeki içerik türlerine abone olabilir.

Yönetilen Meta Veri hizmeti bir yönetici tarafından yapılandırılmalıdır.

Yönetilen Meta Veri hizmeti için bir yönetici tarafından içerik türü yayımlama yapılandırılmışsa, bir hub site koleksiyonundaki Site İçerik Türü Galerisi'nden içerik türlerini abone olan diğer site koleksiyonlarına yayımlayabilirsiniz. Bir içerik türü yayımlandıktan sonra, abone olan sitelerde salt okunur duruma gelir (ancak kullanıcılar salt okunur durumunu değiştirebilir ve güncelleştirme yapabilir). Abone olan sitelerin site sahipleri içerik türünü listelere veya kitaplara ekleyerek olduğu gibi kullanabilir ya da bunu temel alan yeni site veya liste içerik türleri oluşturarak genişletebilir.

Yayımlanan içerik türü hub sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde güncelleştirildiğinde, güncelleştirmeler abone sitelere yeniden yayımlanabilir. İçerik türü yayımlama, yöneticiniz tarafından yapılandırılabilen bir süreölçer işiyle yönetilir. Süreölçer işinin ne kadar sık çalışacak şekilde ayarlandığına bağlı olarak, güncelleştirilmiş bir içerik türünün yayımlanmasıyla abone olan sitelerin güncelleştirmeleri alması arasında bir gecikme süresi vardır.

Yayımlanan içerik türlerinin yerel sürümleri abone olan sitelerde salt okunurdur (ancak kullanıcılar salt okunur durumunu değiştirebilir ve güncelleştirme yapabilir). Bu da kuruluşların siteler arasında tutarlı bir içerik yönetimini desteklemek için içerik türü yayımlamayı kullanmalarına yardımcı olur. Hub sitenin Site İçerik Türü Galerisi'ndeki yayımlanmış bir içerik türünü silerseniz, abone olan sitelerdeki yayımlanmış sürümlerinin hiçbiri silinmez. Yalnızca salt okunur durumları kaybolur ve düzenlenebilir duruma gelir.

Sayfanın Başı

İlgili görevler

İçerik türü yayımlamayı yönetme

Site içerik türü oluşturma veya özelleştirme

Liste veya kitaplığın içerik türünü değiştirme

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×