İçerik türlerine giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İçerik türleri, düzenlemek, yönetme ve içeriğin bir site koleksiyonu genelinde tutarlı bir şekilde işlem getirmelerine olanak tanır. Belirli belge türlerinin veya bilgileri ürünleri için içerik türlerini tanımlayarak, bir kuruluştaki her içerik bu gruplara tutarlı bir şekilde yönetilen emin olabilirsiniz.

Bu makalede

İçerik türü nedir?

İçerik türleri site düzeyinde çalışma

İçerik türlerini listeler ve kitaplıklarda çalışma biçimi

İçerik türü nedir?

Tek bir proje boyunca, bir işletme öneriler, yasal sözleşmeler, çalışma beyanları ve ürün tasarlama belirtimleri gibi farklı içerik türleri oluşturabilir. Söz konusu belgeler tek bir projeyle bağlantılı olmaları nedeniyle birlikte depolanmalarına rağmen, oluşturulma, kullanılma ve tutulma yolları farklıdır. Bir işletme, içeriklerin her biriyle ilgili farklı türde meta veri toplayabilir ve güncelleyebilir.

Windows SharePoint Services 3.0 kuruluşların, söz konusu farklı belge gruplarını içerik türleri olarak tanımlamalarına olanak sağlar. İçerik türü, belirli bir içerik türüyle ilgili paylaştırılan davranışları tanımlayan yeniden kullanılabilir ayar grubudur. İçerik türleri belgeler, liste öğeleri veya klasörlerin de içinde bulunduğu, Windows SharePoint Services 3.0, içindeki herhangi bir öğe türü için tanımlanabilir. Her bir içerik türü şunları belirtir:

  • Bu türden öğelere atamak istediğiniz sütunlar (meta veriler).

  • Üzerinde bu türden yeni öğeleri (yalnızca belge içerik türleri) temel alacak belge şablonu.

  • Bu içerik türüyle kullanılacak özel Yeni, Düzen ve Görüntü formları.

  • Bu içerik türündeki öğeler için kullanılabilen iş akışları.

  • Söz konusu içerik türünün öğeleriyle ilişkilendirilen özel çözümler veya özellikler.

İçerik türleri, kuruluşlara bir site topluluğu bulunan farklı liste veya kitaplıklardaki içeriği tutarlı bir şekilde yönetmeleri ve düzenlemeleri için bir yol sunarlar, ayrıca tek bir liste veya kitaplığın birden çok öğe türü veya belge türü içermesini sağlarlar.

Sayfanın Başı

İçerik türlerinin site düzeyinde çalışma biçimi

İçerik türleri, bir içerik türünün kendi özelliklerini bir başka içerik türünden devralmasına izin veren bir hiyerarşi içinde düzenlenmiştir.Bu, ekiplerin belirli sitelere veya listelere ait söz konusu öznitelikleri özelleştirmelerine izin verirken, belge kategorilerinin de kuruluşun özniteliklerini paylaşmasına izin verir.

İçerik türleri, merkezi şekilde ilk kez sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde tanımlanırlar. Site düzeyinde tanımlanan içerik türleri site içerik türleri olarak adlandırılır. Site içerik türleri, tanımladıkları sitenin alt sitelerinde kullanılabilir. Örneğin, bir içerik türü site koleksiyonundaki en üst düzey sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde tanımlandığında, söz konusu site koleksiyonundaki tüm sitelere ait listelerde veya kitaplıklarda kullanılabilir. Site içerik türleri listelere veya kitaplıklara ayrı ayrı eklenebilir ve kullanım amacıyla bu liste veya kitaplıklarda özelleştirilebilirler. Bir listeye veya kitaplığa eklenen site içerik türü örneği liste içerik türü olarak adlandırılır. Liste içerik türleri, oluşturuldukları site içerik türlerinin alt türüdür.

Site içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

Bir siteye ait Site İçerik Türü Galerisi'nde yeni, özel bir site içeriği tanımladığınızda, işe ilk olarak Site İçerik Türü Galerisi'nde varolan bir üst site içerik türünü seçerek başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz yeni içerik türü kendisine ait belge şablonu, salt okunur ayarlar, iş akışları ve sütunlar gibi üst site içerik türünün tüm özniteliklerini devralır. Söz konusu yeni içerik türünü oluşturduktan sonra, özniteliklerin herhangi birinde değişiklik yapabilirsiniz.

Site içerik türlerine yapacağınız her değişiklikte, bu değişikliklerin özniteliklerini söz konusu site içerik türlerinden devralma diğer alt site içerik türlerine veya liste içerik türlerine uygulanıp uygulanmayacağını belirtebilirsiniz. Yalnızca alt site içerik türleri veya liste içerik türlerinin üst site içerik türüyle paylaştığı öznitelikler güncelleştirilebilir. Bir alt site içerik türü, üst site içerik türünün sahip olmadığı diğer özniteliklerle özelleştirildiğinde (örneğin, ekstra sütunlar), bu özelleştirmeler alt site içerik türünün güncelleştirilmesi sırasında geçersiz kılınmaz. Bir site içerik türüne yaptığınız değişiklikler site içerik türünün oluşturulduğu üst site içerik türünü etkilemez.

Site içerik türlerinin içerik yönetimini destekleme biçimi

Site içerik türlerini tanımlayarak, kuruluşunuzdaki tüm belge kategorilerinin tutarlı biçimde işlendiğinden emin olabilirsiniz. Örneğin, bir kuruluştaki müşteriye verilebilir tüm belgeler için hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi bir takım meta veriler gerekli olabilir. Meta veri öğelerinin her biri için sütun gerektiren bir Müşteriye Verilebilir site içerik türü oluşturarak, kuruluşunuzdaki müşteriye verilebilir tüm belge çeşitleriyle hesap numaraları ve proje numaraları ilişkilendirilmesini sağlarsınız. Bu site içerik türünden devralınan site koleksiyonundaki müşteriye verilebilir belge türlerinin tümü kullanıcılardan bu sütunlara bilgi girmelerini ister. Söz konusu müşteriye verilebilir belgelerle ilgili diğer meta verileri izlemeniz gerektiğinde, Müşteriye Verilebilir site içerik türüne başka bir sütun daha ekleyebilir ve ardından yeni sütunu müşteriye verilebilir belgelerin tümünü ekleyerek, bu site içerik türünden devralınan alt liste içerik türlerinin tamamını güncelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

İçerik türlerinin liste ve kitaplıklarda çalışma biçimi

Birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmış bir listeniz veya kitaplığınız varsa, siteniz için kullanılabilen site içerik türleri grubundaki bir listeye veya kitaplığa içerik türü ekleyebilirsiniz.

Bir kitaplık veya listeye içerik türü eklediğinizde, bu liste veya kitaplığın ilgili türden öğeleri içermesine olanak tanımış olursunuz. Bu liste veya kitaplıktaki Yeni komutu, kullanıcıların söz konusu türden yeni öğeler oluşturmalarına izin verir. İçerik türlerini liste veya kitaplıklar için sağladığı avantajlardan biri, tek bir liste veya kitaplığın her biri benzersiz olan meta veriler, ilkeler veya davranışlara sahip birden fazla öğe türü veya belge türü içermesine olanak tanımasıdır.

Site içerik türlerinde devralmanın çalışma biçimi

Bir listeye veya kitaplığa site içerik türü örneği eklendiğinde, bu içerik türü oluşturulduğu site içerik türünün bir alt türüdür. Bu liste içerik türü kendisine ait belge şablonu, salt okunur ayarlar, iş akışları ve sütunlar gibi üst site içerik türünün tüm özniteliklerini devralır. Bir liste içerik türü, eklendiği belirli liste veya kitaplıkta özelleştirilebilir. Bu özelleştirmeler üst site içerik türüne uygulanmaz. Bir liste içerik türüne ait üst site içerik türü güncelleştirildiğinde, alt liste içerik türü bu değişiklikleri devralır (site içerik türünü güncelleyen kişi güncelleştirmelerin tüm alt site içerik türlerine uygulanmasını seçtiğinde). Alt site içerik türünün üst site içerik türüyle paylaştığı özniteliklerden herhangi biri liste içerik türü için özelleştirildiğinde, bu özelleştirmeler liste içerik türünün üst site içerik türünden değişiklikleri devraldığı sırada geçersiz kılınmaz. Liste içerik türü üst içerik türünün sahip olmadığı diğer özniteliklerle (örneğin, ekstra sütun) özelleştirildiğinde, bu özelleştirmeler alt site içerik türünün üst site içerik türünden değişiklikleri devraldığı sırada geçersiz kılınmaz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×