İçerik Düzenleyici Web Bölümü

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Klasik Web Bölümü sayfasına biçimlendirilmiş metin, tablo, köprü ve resimler eklemek için içerik Düzenleyicisi Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz. Bu web bölümünü modern sayfalar için kullanılamaz.

Önemli: 

 • İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü Klasik Web Bölümü köprüler içerebilen sayfasına, HTML içeriği eklemek için hazırlanmıştır. Bununla birlikte, bu Web Bölümünü bir Web sitesine bağlanmak için tasarlanmıştır değil. Bir Web Bölümünü bir Web sitesine bağlama gerek duyarsanız, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü kullanmayı düşünün.

 • İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü, HTML FORM öğesini kabul etmez. FORM öğesinin kullanıldığı bir Web Bölümü eklemeniz gerekiyorsa, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü veya Form Web Bölümü’nü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

 • Yayımlama siteleri ve ilişkili web bölümleri içerik Düzenleyicisi web bölümü yanı sıra SharePoint içeriğiyle birden çok dilli kullanıcı arabirimi (MUI) özelliğini desteklemiyor. Bunun yerine, kullanıcılar web tarayıcılarının dil ayarına göre uygun değişim sitesi yönlendirir çeşitlemeler özelliğini kullanın. Değişimler kullanılıyor, içerik Düzenleyicisi Web bölümünün bulunduğu sitede, sitede MUI özelliği de etkinleştirmeyin. Daha fazla bilgi için bir çok dilli Web sitesi oluşturmakonusuna bakın.

 • İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü Sun nerede sitede MUI özelliği etkinleştirildikten sonra varolan içeriğin kopyalanacak, depolanan ve etkinleştirilen dil ayrı olarak görüntülenir. Bir dilin bağlamda içeriği düzenleme içerik Düzenleyicisi Web bölümü başka bir dil bağlamda görüntülenen içeriği etkilemez.

Bu makalede

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü kullanma yöntemleriniz

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’ne içerik ekleme

Düzenlenmiş ve bağlantılı içeriği bir araya getirme

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nün özel özellikleri

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü kullanma yöntemleriniz

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü kullanarak şunları ekleyebilirsiniz:

 • Sayfaya giriş niteliğinde, biçimlendirilmiş bir paragraf.

 • Sayfanızdaki grafiği açıklayan bir yönergeler tablosu, grafikte kullanılan veriler ve grafiğin nasıl oluşturulduğu.

 • Daha fazla bilgiye ulaştıran bir dizi köprü.

Sayfanın Başı

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’ne içerik ekleme

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’ne içerik eklemenin üç yolu vardır:

 • Zengin Metin Düzenleyicisi    Önceden HTML söz dizimini bilmeniz gerekmeden otomatik olarak biçimlendirilmiş içerik yazmak için Zengin Metin Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz. İçeriği girmek ve biçimlendirmek için, pencerenin üst kısmında yer alan Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarındaki düğmelere tıklayın. Yerine getirebileceğiniz görevlerin özetini ve bunlara karşılık gelen düğmeleri görüntülemek için, Standart araç çubuğunda Yardım’a tıklayın.

 • Kaynak Düzenleyicisi    HTML kaynak kodunu girmek veya değiştirmek için Kaynak Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz. Kaynak Düzenleyicisi bir düz metin düzenleyicisidir ve HTML söz dizimini bilen kullanıcılara yöneliktir.

 • İçerik Bağlantısı    İçeriği düzenlemek yerine, HTML kaynak kodunu içeren bir metin dosyasına köprü girerek var olan bir içeriğe bağlanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

  • Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanan gizliliği olan Köprü Metni Aktarım Protokolü (https://)

   Mutlak bir URL veya göreli bir URL kullanabilirsiniz. Ancak, bir dosya yolu kullanamazsınız.

Not: İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’ne göreli bağlantı olarak bir URL girerseniz, girdi kaydedildiğinde bağlantı mutlak URL’ye dönüştürülür. Sağlama ortamından üretim ortamına içerik dağıtımı yapıyorsanız, bu otomatik dönüştürme sorun yaratabilir çünkü mutlak URL’ler özgün sunucunun adına başvurur. Bu otomatik dönüştürme sorununu çözmek için, üretim sunucusunda İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü düzenlemeniz ve URL’leri kendiniz güncelleştirmeniz gerekecektir.

Önemli: İçerik Bağlantısı özelliği sitenin dışındaki bir dosyaya bağlanırsa ve sitede anonim kullanıcı erişimi etkinleştirilmediyse, dosyaya erişemezsiniz. Yardım için site yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Düzenlenmiş ve bağlantılı içeriği bir araya getirme

Hem birincil hem de ikincil bilgiler sağlamak için, düzenlenmiş ve bağlantılı içeriği bir araya getirebilirsiniz. Örneğin, bağlantılı içerik veya birincil bilgiler kullanılamadığında, düzenlenmiş içerikte ikincil bilgi olarak bir hata iletisi sağlayabilirsiniz. Düzenlenmiş ve bağlantılı içeriği bir araya getirdiğinizde, her zaman ilk olarak bağlantılı içerik kullanılır. Bağlantılı içeriğe erişilemiyorsa, düzenlenmiş içerik kullanılır.

Sayfanın Başı

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nün özel özellikleri

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’ne ait özel özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

Not: Bu özel özellikleri kişisel görünümde görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik

Açıklama

Zengin Metin Düzenleyicisi

Biçimlendirilmiş metin, tablo, köprü ve resimleri girmek için kullanın. HTML söz dizimi bilgisi gerekmez.

Kaynak Düzenleyicisi

Basit bir metin düzenleyicisine HTML kaynak kodu girmek için kullanın. HTML söz dizimi bilgisi gerekir.

İçerik Bağlantısı

HTML kaynak kodunu içeren bir metin dosyasına köprü girmek için kullanın. Kullanabileceğiniz iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

 • Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://)

 • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanan gizliliği olan Köprü Metni Aktarım Protokolü (https://)

Mutlak bir URL veya göreli bir URL kullanabilirsiniz. Ancak, bir dosya yolu kullanamazsınız.

Önemli: İçerik Bağlantısı özelliği sitenin dışındaki bir dosyaya bağlanırsa ve sitede anonim kullanıcı erişimi etkinleştirilmediyse, dosyaya erişemezsiniz. Yardım için site yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümlerini, yerleşimlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, Web Bölümü Sayfası'nı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklidir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığına tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım’a tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×