İçerik arama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft SharePoint Server 2010içeriği aramak için çeşitli yolları vardır. Arama Merkezi sitesi, bir SharePoint sitesinin her sayfasında Arama kutusunu kullanın veya Gelişmiş arama sayfası kullanarak ayrıntılı bir sorgu oluşturun. İçerik için anahtar sözcükleri, belirli bir tümceciği tırnak içine alınmış arama veya özellik için atanmış değerler tarafından bakabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin veya dosya sitesinde arama

Metin veya bir liste veya kitaplıkta dosya arama

Bir Arama Merkezi sitesinin içeriği bulma

Etkili sorguları yazma

Arama sonuçları ile çalışma

Gelişmiş aramayı kullanarak içerik bulma

Sitede metin veya dosya arama

İçerik için aradığınız halde bulunduğu emin değilseniz, burada bilgileri bulunabilecek düşündüğünüz en yüksek sitesinde aramanızı başlatın. Bilgileri bulmak için sonuçları sonra tanımlayabilirsiniz. İçerik için anahtar sözcükleri veya tırnak içinde belirli bir tümceciği girerek bakabilirsiniz. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için etkili sorguları yazmayıbölümüne bakın.

 1. Arama yapmak istediğiniz siteye gidin. Site arama sonuçları, üst sitedeki veya bitişik sitelerdeki içerikleri barındırmaz. İstediğiniz arama sonuçları için en üst sitede olduğunuzdan emin olun.

 2. Arama kutusuna aramak istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazıp Ara düğmesini tıklatın.

 3. Varsayılan olarak, arama sonuçları yakınlık derecesine göre görüntülenir. Farklı sonuçlarını sıralamak için Sonuçları daraltmakaltında bir seçeneği tıklatın. Bu listeyeni bir anahtar sözcük arama değişiklik kapsamı de girebilirsiniz. Böylece gelecekteki sorguları ilk sonuçları kümesine kısıtlayın. Yeni bir arama kapsamı Bu siteyiayarlama girerseniz, yeni bir arama aynı site veya siteleri özgün sorgu olarak ortaya çıkar. Arama sonuçları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Arama sonuçlarının yer aldığı çalışmabölümüne bakın.

  Notlar: 

  • Liste öğelerinin ekleri arama sonuçlarında görüntülenmez.

  • Arama kutusu maksimum karakter sayısı 255'tir.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplıkta metin ya da dosya arama

Aradığınız içeriği bir liste veya kitaplıkta izlenimini emin olduğunuzda, listenin veya kitaplığın bulunduğu sayfada arama başlatın. Arama sonuçlarının belgenin yazarı belgeyi veya yazılmış tarih gibi meta veri göre daraltın olanak tanır. İçerik için anahtar sözcükleri veya tırnak içinde belirli bir tümceciği girerek bakabilirsiniz. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için etkili sorguları yazmayıbölümüne bakın. İçeriği bulamazsanız, denemek istediğiniz bir siteden arama veya farklı bir anahtar sözcük kullanmanın.

 1. Arama yapmak istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Arama kutusuna aramak istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazıp Ara düğmesini tıklatın.

 3. Varsayılan olarak, arama sonuçları yakınlık derecesine göre görüntülenir. Farklı sonuçlarını sıralamak için Sonuçları daraltmakaltında bir seçeneği tıklatın. Arama sonuçları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Arama sonuçlarının yer aldığı çalışmabölümüne bakın.

  Notlar: 

  • Liste öğelerinin ekleri arama sonuçlarında görüntülenmez.

  • Arama kutusu maksimum karakter sayısı 255'tir.

Sayfanın Başı

Bir Arama Merkezi sitesinden içerik bulma

Kuruluşunuz bir Arama Merkezi sitesini kullanabilir. Arama Merkezi sitesi, kurum genelinde sonuçları bulmak istediğinizde gidilecek yerdir. Varsayılan Arama Merkezi sitesi, sorgunuzu yazabileceğiniz bir Ara kutusunu görüntüler.

 1. Arama Merkezi sitesini görüntülemek için, çoğu sayfanın en üstündeki gezinti bağlantılarında Arama Merkezi'ni veya Kurumsal Arama Merkezi'ni tıklatın.

 2. Arama Merkezi sitesi bağlantılar içeriyorsa, belirli konumlarda arama yapmak veya Kişiler'i bulmak için bir bağlantıyı tıklatın. Örneğin, kullanılabilir olan her sitede içerik aramak için Tüm Siteler'i tıklatın.

 3. Ara kutusuna bir sorgu yazın.

  Not: Sorguları yazma hakkında daha fazla bilgi için etkili sorguları yazmayıbölümüne bakın.

 4. Arama sonuçlarını görüntülemek için Arama Yap'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Etkili sorgular yazma

İster bir siteden, isterse Arama Merkezi'nden arama yapın, etkili bir sorgu oluşturulması, istediğiniz bilginin hızlı şekilde bulunmasını sağlar. Bilgi veya kişi aramak için serbest metin, tümcecik, mantıksal işleç ve özellik tabanlı sınırlamaların bir birleşimini kullanabilirsiniz.

Sorgu yazarken dikkate almanız gereken bazı şeyler aşağıda verilmiştir:

 • Boşluklar içeren ayrı arama terimleri     Arama sonuçlarını tüm sözcükleri, herhangi bir sırada içeren tüm içeriği listelenir.

 • Büyük harfe çevirmeyi arama yoksayar    Yazar: John için bir arama aynı Yazar: johniçin bir arama sonuçları bulunur.

 • Tam sonuçları için tırnak işaretlerini kullanın     İstediğiniz belgeyi sorgunuzu tam sırasını tam sözcükleri içerdiğinden emin olduğunuzda, sorguyu tırnak işaretleri içine alın. Aksi takdirde, tırnak işareti olmayan tümceciği bırakmak en iyisidir. Bu makalede, sorgu, örneğin İçerik arama , yalnızca bu makaleleri bulacaksınız nerede "Ara" ve "içerik" birleştirilir.

 • Karakter sayısı     Sorgu 255 karakterden uzun olmalıdır.

Sorguya Boole mantığı ekleme

Şimdi aramanın temellerini bildiğinize göre, arama sonuçlarınızı daha belirli hale getirmek için bazı parametreler eklemek isteyebilirsiniz. SharePoint, anahtar sözcüklere ve özelliklere Boole mantığı kullanmanıza, başka bir deyişle, anlamlı bir sorgu oluşturmak için anahtar sözcük ve özelliklere VE, VEYA, DEĞİL, + (ARTI) ve - (EKSİ) işleçleriyle bağlamanıza olanak sağlar. Başarılı sorgular oluşturmanıza yardımcı olması için aşağıdaki örnekleri kullanın.

Mantıksal işleç

Açıklama ve örnek

VE

Aralarındaki ilişkiyi ne olursa olsun tüm sözcükleri belgeleri bulmak için kullanın. Örneğin, elma ve portakallar elmalar hem portakallar sözcüğünü içeren tüm belgeleri bulur, ancak iki terim belgelerinde eşzamanlı olmayabilir.

VEYA

Sözcüğü veya sözcükleri içeren tüm belgeleri bulmak için kullanın veya. Örneğin, bir arama C++ veya C# programlama dillere birini içeren tüm belgeleri bulur.

DEĞİL

Belirli sonuçları değil hariç tutmak için kullanın. Örneğin, Pazarlama ve tahmin değil bütçe dönüş pazarlama anahtar sözcükleri ve tahmin içeren belgeleri ancak bütçe değil.

+ (ARTI)

SharePoint + Excel sorgu her iki sözcüğü içeren tüm belgeleri verir.

- (EKSİ)

Sorgu SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 Excel 2003 ve Excel 2007 anahtar sözcüklerini içeren tüm belgeleri döndürür.

Mantıksal işleçlere ek olarak, SharePoint ilişkisel işleçlerin de kullanılmasına olanak sağlar. Şu değerleri kullanarak bir sorgu oluşturabilirsiniz:

İlişkisel işleç

Açıklama ve örnek

: İki nokta üst üste

Bir özellik ile eşitlik belirtmek için kullanın. Örneğin, Yazar: Atakan Yazar eşittir Etikan anlamına gelir.

= Eşittir

Bir özellik ile eşitlik belirtmek için kullanın. Örneğin, Yazar: Atakan Yazar eşittir Etikan anlamına gelir.

< Küçüktür

Tarihler ve tamsayı belirtmek için kullanmak küçüktür. Örneğin, arama özellikleri değiştiren < 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009 önce değiştirilmiş belirtimleri döndürür.

> Büyüktür

Tarihler ve tamsayılar içeren büyüktür belirtmek için kullanın. Örneğin, arama özellikleri değiştiren > 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009'dan sonra değiştirilmiş belirtimleri döndürür.

<= Küçüktür veya eşittir

Tarihler ve tamsayılar içeren ya da eşit belirtmek için kullanın. Örneğin, arama özellikleri değiştiren < = 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009 önce dahil değiştirilmiş belirtimleri döndürür.

>= Büyüktür veya eşittir

Tarihler ve tamsayılar içeren büyüktür veya eşittir belirtmek için kullanın. Örneğin, arama özellikleri değiştiren > = 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009 sonra dahil değiştirilmiş belirtimleri döndürür.

.. iki nokta

Örneğin, özelliği: değer 1..value 2 özelliği değerinden büyük veya 1 değerine eşit olduğu anlamına gelir ve değerini 2 küçük veya eşit.

<> (eşit değildir)

Tarihler ve tamsayılar içeren hariç tutmak için kullanın. Örneğin, arama özellikleri değiştiren <> 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009'değiştirilen değil belirtimleri döndürür.

Özellikleri kullanarak sorgulama

SharePoint'te kaydedilen belgelerde meta veriler olan özellikleri kullanarak sorgular oluşturabilirsiniz. Bir belgenin yazarı veya kaydedildiği tarih, özelliğe örnek olarak verilebilir. İçerik özellikleri ve bu içeriklerin değerleri, siteler dizinlenirken saklanır. Bir öğenin özellikleriyle ilgili belirli bir bilginiz olduğunda, o öğeyi bulmak üzere sorgu oluşturmak için o bilgiyi kullanabilirsiniz.

Özellikleri kullanarak bir arama oluşturduğunuzda, özellik ile değer arasında boşluk bırakmayın.

Özellik değerlerini arama

Söz dizimi özellik: değerinikullanın. Örneğin, Yazar: Atakan Atakan adı olan bir kişi tarafından yazılan tüm belgeleri bulur.

Dosya adına göre arama

Tür DosyaAdı: "Bütçe" (tırnak işaretleriyle) "Budget.xlsx" adlı bir dosyayı bulmaları ya da "Budget_Current.xlsx" hem de "Budget_Next.xlsx." bulmak için filename:budget (tırnak işaretleri olmadan) yazın.

Dosya türüne göre arama

Excel 2007içinde hazır bütçe elektronik tablolar için aradığınızı kabul edelim. FileType:xlsxExcel 2007 çalışma kitaplarını olan arama sonuçlarını görüntülemek için sorguya ekleyin.

Joker karakterler

Yıldız işareti kullanın "*" için bir önek eşleşen bir anahtar sözcük veya belgeleri bulmak için özelliği. Örneğin, Yazar: SMI araması yazılmış bir yazarın adı SMI harflerle başlayan tüm belgeleri döndürür.

Farklı özellikleri arama

Arama hizmeti bir and farklı özelliklerini kullanmak terimler arasındaki boşluğu yorumlama Örneğin, Başlık: Bütçe filetype:xlsxüzerinde arıyorsanız, aramanızı yalnızca Excel 2007 çalışma kitaplarıyla word "Bütçe." ile başlayan başlıkları döndürür

Belirli arama sonuçlarını dışarıda bırakma

Belirli koşulları içeren arama sonuçlarını hariç tutmak için önce hariç tutmak istediğiniz terimi eksi işareti (-) kullanın. Örneğin, Harcamalar - vergileri "Harcamalar" sözcüğünü içeren ancak "vergileri" sözcüğünü içermeyen öğeleri bulmak istiyorsanız, Arama kutusuna yazın.

Dosya özellikleri ekleme

Ad veya dönmek için dosya türünü belirtmek için özelliklerini kullanın. Örneğin, "zamanlama" sözcüğü içeren Microsoft Office Word 2007 dosyaların bulmak isterseniz, Zamanlama filetype:docxArama kutusuna yazın.

Aynı özellik için diğer değerleri arama

Arama hizmeti işareti veya olarak aynı özelliği kullanan terimler arasındaki boşluğu yorumlar. Örneğin, arama, Yazar: "Can Etikan" Yazar: "Kerim Ilgaz", aramanızı ya da kişi tarafından oluşturulan öğeleri döndürür.

Özellik değerlerini dışarıda bırakma

Belirli bir özellik değeriyle işaretlenmiş içeriği dışarıda bırakmak için, özellik adının önüne eksi işareti (-) koyun.

Belirli bir sunucuya odaklanma

Aramalar için site özelliği kullanılabiliyorsa, ekleyebilirsiniz site:SunucuAdı belirli bir sunucuda depolanan içeriği aramanızı odaklanmak için sorgunuza.

Not: Ters eğik çizgi karakterleri (\) sorgularda çalışmaz. Yazdığınızda bu nedenle, ters eğik çizgi için bir sunucu yolu kullanmayın site: \\SunucuAdı.

Tarih/saat

Herhangi bir tarih/saat özelliği herhangi bir biçimde ilişkisel ya da mantıksal işleçlerle sorgu oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, arama özellikleri değiştiren = 8/7/09 tüm arama 8 Temmuz 2009'değiştirilmiş belirtimleri döndürür.

Notlar: 

 • Bir sorgu, bulunacak en az bir terim içermelidir. Yalnızca dışarıda bırakılacak terimler içeren sorgular hata iletisi oluşturur.

 • Yönetilen özellik Yazareşlenen yöneticiniz Yazan veya e-posta gibi özellikleri varsa, bu özellikleri içeren içeriği sonuçlarınızı de içerebilir.

Kuruluşunuzda olduğunu bildiğiniz belgeleri bulamıyorsanız, belgelerin arama dizininize eklenmesini sağlamak, belgelerde izinleri etkinleştirmek veya belgeler için anahtar sözcükler ve özellikler eklemek ya da değiştirmek için arama hizmetleri yöneticinizle birlikte çalışmanız gerekebilir.

Arama sonuçlarıyla çalışma

Varsayılan olarak temel arama sonuçları sorguyla ilgisine göre sıralanır. Anahtar sözcük tanımları ve En İyi Sonuç bağlantıları (varsa) arama sonuçlarınızın başında yer alır. Geliştirme panelindeki bağlantılardan herhangi birini tıklatarak sonuçlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Yöneticiniz, geliştirme panelinde gösterilen seçenekleri değiştirebilir, ancak arama sonuçlarınızı iyileştirmek için seçebileceğiniz ölçütlere örnek olarak, belgenizin bulunduğunu düşündüğünüz siteye göre, görüntülemek istediğiniz yazar veya yazarlara göre ya da belge veya belgelerin yazıldığı tarihe ya da tarih aralığına göre ölçütleri verilebilir. Geliştirme panelindeki öğelerden biri tıklatıldığında, seçtiğiniz geliştirme yöntemi tarafından belirlenen sonuçlar hemen sunulur.

Kapsamları kullanarak da aramanızı iyileştirebilirsiniz. Arama Merkezi'ni kullanarak veya bir sitede arama yaparak arama sonucu sayfasına ulaştıysanız, Bu Site'ye ya da Bu Liste'ye göre sonuçları iyileştirme seçeneğini görürsünüz. Bu Liste seçeneğini belirlerseniz, yeni bir anahtar sözcük veya tümcecik kümesiyle sonuçlarınızı daha da fazla iyileştirebilirsiniz. Ayrıca Kişiler veya Tüm Siteler kapsamını da seçebilirsiniz.

Arama, ilgili arama listesini de önerir. Bu bağlantılardan birini basit şekilde tıklattığınızda, hemen özgün aramanıza benzer veya özgün aramanızla ilgili metin ya da tümcecik için sorgu yürütülür.

Kuruluşunuz kullanıcıların Sitem'lerini aramasına olanak sağlıyorsa, kuruluşunuzda, profilinde arama sözcüğünü veya tümceciğini listeleyen kişilerin bir listesi size sunulur. O kişinin Sitem alanına girmek için kişinin adını tıklatın. Kişi arama hakkında daha fazla bilgi için Kişi arama makalesine bakın.

Arama sonuçları sayfası, arama sonuçlarınızın yukarısında Bunu mu demek istediniz? önerilerini de görüntüler. Bu özellik, deneyebileceğiniz alternatif sorgular önerir. Her öneri, bağlantı olarak biçimlendirilmiştir. Alternatif bir sorguda tekrar arama yapmak için sorgunun üzerini tıklatmanız yeterlidir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş Arama'yı kullanarak içerik bulma

Daha belirli bir sorgu oluşturmanız gerekirse, Gelişmiş Arama sayfasını kullanmak isteyebilirsiniz. Gelişmiş Arama'yı kullanarak, belirli sözcükleri içeren sonuçları görüntülemeyi veya dışarıda bırakmayı, dile ya da türe göre arama sonuçlarına filtre uygulamayı ve içerik özelliklerini aramayı seçebilirsiniz. Gelişmiş Arama'yı kullanmanın tek dezavantajı, çok fazla parametre veya sınırlama kullanıldığında sorgunun performansı düşürebilmesidir. Tüm arama sorgularında olduğu gibi, sonuçları geniş tutmak için olabildiğince az sözcük veya sınırlama kullanın ve sonra sonuçları iyileştirerek daraltın.

 1. Gelişmiş Arama sayfasını görüntülemek için, arama sonuçları sayfasında Ara kutusunun yanındaki Gelişmiş bağlantısını tıklatın.

 2. Bulunacak belgeler'in altındaki alanlara aşağıdaki resimde gösterilen sözcük ya da tümcecikleri yazın. Sözcüklerin her birini, tümünü veya tam tümceciği eşleştirmeyi ya da belirli sözcükleri içeren sonuçları dışlamayı seçebilirsiniz.

  Gelişmiş Arama - Bulunacak belgeler

 3. Arama sonuçlarınızı dile göre daraltmak için, Yalnızca diller'in yanındaki bir veya birkaç onay kutusunu seçin.

  gelişmiş arama - yalnızca diller

 4. Arama sonuçlarınızı belge biçimine göre daraltmak için Sonuç türü listesinden bir seçeneği tıklatın.

  Gelişmiş Arama - Sonuç türü

 5. Belirli değerlerle işaretlenmiş içerikleri bulmak için, Özellik İçeriği başlığının yanındaki alanları kullanın. Özellik Seç listesinden bir özelliği tıklatın, mantıksal bir işleç seçin ve aramak istediğiniz bir değeri yazın. Birden çok özellikte ya da aynı özelliğin farklı bir değerinde arama yapmak için Özellik Ekle'yi tıklatın. Aşağıdaki örnekte, arama sonuçları, adında "Bütçe" geçen ve Mehmet Samyel tarafından yazılan öğeleri görüntüler.

  Gelişmiş Arama - Özellik ekle

 6. Arama sonuçlarınızı görüntülemek için Arama'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×