İçeriğin arama yapılabilir olmasını sağlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Sütunlar, kitaplıklar ve sayfalar gibi birçok kaynaktan içerik görüntülenebilir. Site sahibi, içeriğin arama sonuçlarında yer alması gerekip gerekmediğine karar verebilir. İçeriğe uygulanan izinler de arama sonuçlarında görünüp görünmeyeceğini etkiler. İzinlerin ve arama ayarlarının nasıl çalıştığını anlamak, kullanıcıların doğru belgelere ve sitelere erişimleri olmasına yardım eder.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Arama sonuçlarında içeriğinizi kullanılabilmesi planlama

Arama ayarları ve izinleri anlama

Arama sonuçlarında sitesinde içerik gizleyecek

Gösterme veya gizleme listeler veya kitaplıklar arama sonuçlarında içerik

Arama sonuçlarında ASPX sayfaları içeriğini dahil edilip edilmeyeceğini seçin

Arama sonuçlarından sütunlarda içeriği Dışla

İlgili görevler

İçeriğinizi arama sonuçlarında kullanılabilir olacak şekilde planlama

Site sahibi olarak, içeriğin arama sonuçlarında görünmesini isteyip istemediğinizi denetlemek üzere ayarlar kullanabilirsiniz. Siteler, listeler, kitaplıklar, Web Bölümleri ve sütunlar da dahil birçok yerde içerik görünür. Varsayılan olarak yeni bir site, liste, kitaplık, Web Bölümü sayfası veya sütunda bulunan içerikte gezinilebilir ve bu içerik arama sonuçlarında görünür. Öğeler, listeler, kitaplıklar, siteler, vb için ayarlanan izinler de görüntüleyicinin içeriği arama sonuçlarında görüp görmeyeceğini etkiler.

Site ve içerik sahipleri, içeriğin arama sonuçlarında yer alıp almayacağını seçebilirler. Varsayılan olarak, bir sitenin içeriği arama sonuçlarında görünür. Site sahibi veya yöneticisi site içeriğinin arama sonuçlarında görünmeyeceğini belirtirse listeler, kitaplıklar, ASPX kitaplıkları ve sütunlara yönelik diğer arama sonuçları bundan etkilenmez.

Benzer şekilde, bir site yöneticisi veya sahibi liste ya kitaplık içeriğinin arama sonuçlarında görünmesini engellerse, sütunları dışarıda bırakmanın herhangi bir etkisi olmaz. Etkin şekilde planlama için üst düzeylerden hangi ayarların devralındığının bilinmesi önemlidir

Sayfanın Başı

Arama ayarlarını ve izinleri anlama

Site sahibinin sorumluluklarından biri de içeriğin kimin erişimi olduğunu denetlemektir. Bazı kullanıcılara içeriği okuma ve değiştirme, bazılarına yalnızca içeriği değiştirme izni verebilir ve diğerlerinin içeriği görmelerini tümüyle engelleyebilirsiniz. Bu esnekliği sağlamak için, belirli izin düzeylerinin atandığı izin grupları kullanmanız gerekir. Kullanıcıların siteye veya içeriğe erişimine izin vermek için, site sahibi kullanıcıları bir veya daha fazla güvenlik grubuna atar. Site sahibi arama sonuçları ayarlarıyla birlikte izin ayarlarını kullanarak, kullanıcıların arama sonuçlarında içeriği görüntüleyip görüntülemeyeceğini yönetebilir.

Örneğin, Cem'in Microsoft Office Word ile bir Teklif İsteği (RFP) üzerinde çalıştığını ve 10 kişilik bir ekiple işbirliği yaptığını varsayalım. Ekibinin sitesinde 50 kullanıcı var ve bunların tümü Site Üyesi. Cem tüm ekibin RFP'yi görmesini henüz istemiyor. Bu nedenle, RFP'yi ekip sitesine yüklerken izinlerini yalnızca 10 kişilik bir ekip tarafından görülebilecek ve düzenlenebilecek şekilde ayarlıyor. 50 kullanıcıya birden okuma izni atayıncaya kadar, yalnızca belgeyi görüntüleme izni olan bu 10 kişi arama sonuçlarında listelenmiş olarak görecektir. Bu kavrama güvenlik kırpması adı verilir.

Listelere, sitelere, görünümlere ve Web Bölümleri'ne izinler uygulanabilir ve yöneticinin isteği doğrultusunda özelleştirilebilir. İzinler ayrıca başka izinlere de bağımlı olabilir. Tüm bunlar, kullanıcının arama sonunca gördüğü öğeleri etkileyebilir. Bu nedenle, içerik eklemeden önce SharePoint’in izin modeli, sitenizin ya da kuruluşunuzun izin modeli veya sitenizde hangi izin modelinin kullanılacağının nasıl planlanacağı konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Not: Son karşıya yüklenen belgelerinizi hemen arama sonuçlarında görünmeyebilir. Bunun için arama Gezgin ayarlandığı aralığı nedeniyle olabilir. Gezilen içeriği sonra onu arama sonuçlarında görünür.

Sayfanın Başı

Arama sonuçlarında bir sitedeki içeriği gösterme veya gizleme

Site sahibi, sitenizdeki içeriği arama sonuçlarında görünür olup olmadığını seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm site içeriği arama sonuçlarında görünür. Arama sonuçlarını görüntüleme kişi içeriği görüntüleme izninizin olması gerekir.

Not: Bu ayarı değiştirmek için izinleri yönetme izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Bu izin düzeyi "Site adı" sahibi grubun içinde yer alır.

 1. İçeriğin arama sonuçlarına dahil olmasına izin vermek veya bunu engellemek istediğiniz siteye gidin.

 2. SiteEylemleri'ni ve ardından Site Ayarları. tıklayın

 3. Site Yönetimi altında, Arama ve çevrimdışı kullanılabilirlik'i tıklatın.

 4. Site içeriğini dizinbölümünde, Bu sitenin arama sonuçlarında görünmesini izin ver, içeriği aramada görünmesini önlemek için arama sonuçları veya Hayır görünmesi için site içeriğini izin vermek için Evet'i seçin sonuçları.

  Not: Site içeriğini arama sonuçlarında görünmesini önlemek açtığınızda, içerik alt sitelerinin otomatik olarak söz konusu sitenin arama sonuçlarında görünmesini engellenir. Sitesinde arama sonuçlarında görünmesini bir alt site içeriğini engellemek için alt site için aşağıdakileri yapın: Site içeriğini dizin oluşturma bölümünde, Bu sitenin arama sonuçlarında görünmesini izin veraltında Hayır' ı seçin.

Arama sonuçlarında listelerdeki veya kitaplıklardaki içeriği gösterme veya gizleme

Site sahibi olarak, sitenizdeki listelerde ve kitaplıklarda bulunan öğelerin arama sonuçlarına dahil olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Tüm liste ve kitaplıklar varsayılan olarak tüm öğeleri arama sonuçlarına dahil edecek şekilde ayarlanmıştır.

Not: Bu ayarı değiştirmek için Listeleri Yönet izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Bu izin düzeyini Tasarımcısı ve "Site adı" sahibi grupları içerir. Listeleri Yönet izniniz yok, bu yordamda açıklanan menüler kullanılamaz.

 1. Değiştirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı içeren siteye gidin.

 2. Özelleştirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı bulun ve tıklatın.

 3. SiteEylemleri'ni ve ardından Site Ayarları. tıklayın

 4. Site Yönetimi altında, Site Kitaplıkları ve Listeleri'ni tıklatın.

 5. Listeden bir öğeyi tıklatın (örneğin, “Paylaşılan Belgeleri” Özelleştir)

 6. Liste Ayarları sayfasındaki Genel Ayarlar altında, Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 7. Arama bölümündeki Bu belge kitaplığındaki öğelerin arama sonuçlarında görünmesine izin ver altında, liste veya kitaplıktaki tüm öğelerin arama sonuçlarına dahil olması için Evet'i ya da tüm öğeleri arama sonuçlarının dışında bırakmak için Hayır'ı seçin.

Sayfanın Başı

Arama sonuçlarında ASPX sayfalarındaki içeriğin yer alıp almayacağını seçme

Site sahibi olarak ASPX sayfalarındaki içeriğinin arama sonuçlarına dahil olup olmayacağını denetleyebilirsiniz. Bir site oluşturduğunuzda, Web Bölümü galeriniz için default.aspx ve allitems.aspx dosyaları ya da duyuru listenizin düzenleme formu olarak editform.aspx dosyası gibi birçok içerik sayfası otomatik olarak oluşturulur. Özel ASPX sayfaları da oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, ASPX sayfasında görüntülenen bir Web Bölümü ayrıntılı izinler olarak da bilinen kısıtlı izinlere sahip bir listede ya da kitaplıkta bulunan bilgileri kullanırsa, sitedeki ASPX sayfalarından hiçbirindeki içerik arama sonuçlarında yer almaz. Bu, yetkili olmayan kullanıcıların içeriği görüntülemesini engeller.

Örneğin, 50 üyesi olan bir ekip sitesindeki Paylaşılan Belgeler Web Bölümü'nde beş belge olduğunu varsayalım. Dosyalardan biri sınırlı izinlere sahip; yalnızca birkaç kişi tarafından görülebiliyor. Bu sitedeki içerik arama sonuçlarında otomatik olarak gizlenerek, kullanıcılar bir arama gerçekleştirdiğinde bu belgenin içeriğinin görünmemesi sağlanıyor. Böylece ASPX sayfası içeriğinin görmemesi gereken kişiler tarafından görülmesi engellenmiş oluyor.

Bu ayarı yoksayarak, izinlerden bağımsız olarak arama sonuçlarında tüm içeriğin görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda, arama sonuçlarında tüm içerik görünür; ancak yetkili olmayan kullanıcılar belgenin kendisine erişemeyebilirler. Bir başka seçenek de izinlerden bağımsız olarak arama sonuçlarında hiçbir ASPX içeriğinin yer almamasını sağlamaktır.

Not: Bu ayarı değiştirmek için izinleri yönetme izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Bu izin düzeyi "Site adı" sahibi grubun içinde yer alır.

 1. Arama sonuçlarında Web Bölümleri'ni denetlemek istediğiniz siteye gidin.

 2. SiteEylemleri'ni ve ardından Site Ayarları. tıklayın

 3. Site Yönetimi altında, Arama ve çevrimdışı kullanılabilirlik'i tıklatın.

 4. ASPX sayfa içeriğini diziniçindebölümünde, altında bu site ayrıntılı izinler içermiyor. Sitenin ASPX sayfasında dizin davranışını belirtme , aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Seçenek

Açıklama

Bu site ayrıntılı izinler içeriyorsa, Web bölümlerini dizine alma

ASPX sayfasının izinleri üst siteden farklıysa, sitedeki hiçbir içerik arama sonuçlarında görünmez.

Her zaman bu sitedeki tüm Web Bölümleri dizin oluştur

Ayarlanmış izinlerden bağımsız olarak, sitedeki tüm ASPX sayfalarının içeriğini arama sonuçlarında gösterir.

Hiçbir zaman herhangi bir Web Bölümleri bu sitede dizin oluştur

Ayarlanmış izinlerden bağımsız olarak, sitedeki tüm ASPX sayfalarının içeriği arama sonuçlarında gizlenir.

Sayfanın Başı

Sütunlardaki içeriği arama sonuçlarından dışlama

Site sahibi olarak listelerdeki veya kitaplıklardaki belirli sütunlarda yer alan içeriğin arama sonuçlarında görünüp görünmeyeceğini denetleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm içerik arama sonuçlarında görünür. Bu ayar, kritik verilerin arama sonuçlarında görünmesini önlemek istediğinizde kullanışlıdır.

Not: Bu ayarı değiştirmek için izinleri yönetme izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Bu izin düzeyi "Site adı" sahibi grubun içinde yer alır.

 1. Listenin veya kitaplığın bulunduğu siteye gidin.

 2. SiteEylemleri'ni ve ardından Site Ayarları. tıklayın

 3. Site Yönetimi altında, Aranabilir sütunlar'ı tıklatın.

 4. Arama Dizininden Çıkarılan Sütunlar bölümündeki Dışlandı altında, arama sonuçlarından dışlamak istediğiniz sütun için Sütun Adı'nın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.


  Not: Görüntülenen sütunlar, çalışmakta olduğunuz geçerli siteye ait olan sütunlardır.

Sayfanın Başı

İlgili görevler

Aramalar için kapsamları tanımlama

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×