Üç durumlu iş akışı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Üç durumlu iş akışı, bir liste öğesinin durumunu üç aşama (durum) boyunca izler. Üç durumlu iş akışı kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, proje görevinin üç durumu Başlamadı, Sürüyor ve Bitti olabilir.

Bu makalede

Üç durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için liste ayarlama

Sorun izleme listesi oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel listeyi özelleştirme

Listeye üç durumlu iş akışı ekleme

Bir öğe üzerinde el ile üç durumlu iş akışı başlatma

Üç durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç durumlu iş akışı, kuruluşların bir sorun veya öğenin durumunu üç durum ve durumlar arasındaki iki geçiş boyunca izlemesini gerektiren iş süreçlerini destekler. Durumlar arasındaki her geçişle, iş akışı bir kişiye görev atar ve o kişiye görevle ilgili bir e-posta uyarısı gönderir. Bu görev tamamlandığında, iş akışı öğenin durumunu güncelleştirir ve sonraki duruma ilerler. Üç durumlu iş akışı Sorun İzleme liste şablonuyla çalışır. Ancak, üç veya daha fazla değere sahip bir Seçim sütunu içerecek şekilde ayarlanmış herhangi bir listeyle kullanılabilir. Bu Seçim sütunundaki değerler, iş akışının izlediği durumlar olarak işlev görür.

Listede birden fazla seçim sütunu bulunabilir ve seçim sütunu üçten fazla değer içerebilir. Ancak, Üç durumlu iş akışı yalnızca seçim sütunlarının birini kullanacak ve seçilen seçim sütununda üç değer bulunacak şekilde yapılandırılabilir. Üç durumlu iş akışını listeye veya kitaplığa eklerken, bir seçim sütunu ve sütun tarafından sağlanan değerlerden üçünü seçersiniz.

Üç durumlu iş akışı, kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, küçük bir etkinlik planlama şirketinin çalışanları, planladıkları etkinliklerle ilgili birçok görevi yönetmek için bir sorun izleme listesi ve özelleştirilmiş Üç durumlu iş akışı kullanabilir. İş akışı, etkinlik planlama görevlerini üç durumda izler: Etkin, Gözden Geçirme için Hazır ve Tamamlandı. Belirli bir etkinlikle ilgili etkinlik hazırlama görevlerinin tümü, o etkinlik için oluşturulmuş bir sorun izleme listesi halinde derlenir ve Etkin olarak işaretlenir. Etkinlik düzenleyicisi, ekip üyelerine ayrı ayrı görevler atar ve ardından etkinlik görevinde çalışma başlatmak için iş akışını başlatır.

İş akışı başlatıldığında, belirlenen kişi için bir görev oluşturur. Bir ekip üyesi bir görev aldığı zaman, görev için gereken işi yerine getirir. Bu, sorun izleme listesinin bulunduğu liste veya sitenin dışında gerçekleştirilen bir çalışma olabilir. Örneğin, bir ekip üyesi yemek tedariki planı geliştirmek için bir iş akışı görevi alırsa, bir yemek tedariki şirketiyle bağlantı kurar ve ardından bir plan geliştirmek için onlarla çalışır. Yemek tedariki planının taslağı hazırlandığında, ekip üyesi iş akışı görevini tamamlandı olarak işaretler. Bu noktada, iş akışı, sorun izleme listesindeki etkinlik görevinin durumunu Etkin iken Gözden Geçirme için Hazır olarak güncelleştirir, sonra da etkinlik düzenleyicinin yemek tedariki planını gözden geçirmesi için ikinci bir görev oluşturur. Etkinlik düzenleyicisi, yemek tedariki planını gözden geçirip onayladıktan sonra iş akışı görevini, tamamlandı şeklinde işaretler, iş akışı da görevin durumunu Gözden Geçirme için Hazır iken Tamamlandı olarak güncelleştirir.

Not: İş akışı katılımcısı, Üç durumlu iş akışında bir iş akışı görevini iki yoldan tamamlayabilir. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenleyebilir veya (katılımcının bu listeyi değiştirmek için izni varsa) iş akışı öğesinin durumunu listede değiştirebilir. Katılımcı iş akışı öğesinin durumunu listede el ile güncelleştirirse, iş akışı görevi tamamlanır. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenlerse, iş akışı öğesinin durumu listede Tamamlandı şeklinde güncelleştirilir.

Yukarıdaki örnekteki Üç durumlu iş akışındaki eylemlerde aşağıdaki işlem kullanılır:

Örnek Üç durumlu iş akışının akış çizelgesi

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için liste oluşturma

Üç durumlu bir iş akışını kullanabilmek için, iş akışıyla izlemeyi veya yönetmeyi planladığınız öğeleri içeren bir liste oluşturmanız gerekir. Sorun İzleme liste şablonu Üç durumlu iş akışıyla çalışır. Ancak, bu iş akışlarıyla kullanmak üzere özel bir liste de oluşturabilirsiniz. Özel liste oluşturursanız listenin üç veya daha fazla seçim değerine sahip en az bir tane Seçim sütunu içerdiğinden emin olmanız gerekir. Listeyle kullanılmak üzere iş akışınızı ayarladığınızda, iş akışının izleyeceği durum değerlerini içeren Seçim sütununu belirtin.

Sayfanın Başı

Sorun izleme listesi oluşturma

Varsayılan olarak, Sorun İzleme liste şablonundan oluşturduğunuz listelerin tümüyle Üç durumlu iş akışı kullanabilirsiniz.

 1. Ayarlar menüsünde Office 365 Ayarlar düğmesi üzerinde Uygulama Ekle'yitıklatın.

 2. Uygulamalarınız sayfasında, Sorun İzleme'yi tıklatın ve liste için bir ad yazın. Liste adı gereklidir.

 3. Liste için bir açıklama sağlamak isterseniz, Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.

  • Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

 4. Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturmak istiyorsanız, iş akışının izleyeceği üç durum değerini içeren en az bir Seçim sütunu eklemeniz gerekir.

 1. Ayarlar menüsünde Office 365 Ayarlar düğmesi üzerinde Uygulama Ekle'yitıklatın.

 2. Uygulamalarınız sayfasında, Özel Liste'yi tıklatın ve sonra liste için bir ad yazın. Liste adı gereklidir.

 3. Liste için bir açıklama sağlamak isterseniz, Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.

 4. Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

 5. Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel listeyi özelleştirme

 1. Önceki adımda oluşturduğunuz özel listeyi tıklatın.

 2. Şeritte, Liste sekmesini tıklatın ve sonra da Ayarlar grubunda Liste Ayarları'nı tıklatın.

 3. Sütunlar'ın altında Sütun Oluştur'u tıklatın.

 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı' nın altında iş akışı durumu değerlerini belirtmek için kullanmak istediğiniz sütunun adını yazın. Örneğin, iş akışı durumu olarak adı girebilirsiniz.

 5. Bu sütundaki bilginin türü'nün altında, Seçim (seçim yapılacak menü) öğesini seçin.

 6. Ek Sütun Ayarları bölümünde, Açıklama'nın altına sütun için isteğe bağlı bir açıklama girin.

 7. Bu sütunun bilgi içermesini gerekli kıl seçeneğinin altında Evet'i tıklatın.

 8. Her seçeneği ayrı bir satıra yazınaltında liste kutusunda, bu sütun için istediğiniz üç veya daha fazla seçenek değerlerini yazın. İş akışı için durumları şu değerleri dönüşür. Örneğin, etkin, gözden geçirme için hazır girin ve üç seçenek tamamlamak.

 9. Seçenekleri görüntülerken kullan öğesinin altında, Açılan Menü'yü veya Radyo Düğmeleri'ni seçin.

 10. 'Doldurma' seçeneklerine izin ver'in altında Hayır'ı tıklatın.

 11. Bu sütun için belirli bir varsayılan değer mi istediğinizi yoksa sütunu listenin varsayılan görünümüne mi eklemek istediğinizi belirtin.

 12. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Listeye Üç durumlu iş akışı ekleme

Üç durumlu iş akışını bir listedeki öğeler üzerinde kullanabilmek için önce o listeye Üç durumlu iş akışı eklemeniz gerekir. Listeye Üç durumlu iş akışı eklediğinizde iş akışının izlemesini istediğiniz durum değerlerini listedeki sütunlardan hangisinin içerdiğini belirtebilirsiniz. Ayrıca iş akışının her aşamasında gerçekleşmesini istediklerinizle ilgili bilgileri de belirtirsiniz. Örneğin, görev alıcılarına gönderilen e-posta uyarılarının konusunu ve metnini belirtebilirsiniz.

Üç durumlu iş akışı çoğu site türünde varsayılan olarak etkindir. Ancak, site koleksiyonu yöneticisi özelliği devre dışı bırakabilir. Üç durumlu iş akışı kullanılamıyorsa, site koleksiyonu yöneticinize başvurun.

Önemli: Listeye iş akışı eklemek için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır.

 1. Üç durumlu iş akışı eklemek istediğiniz listeyi açın.

 2. Liste sekmesi > Liste Ayarları'nı tıklatın veya açmakta olduğunuz kitaplık türünün ayarlarını tıklatın. Örneğin, belge kitaplığında, Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 3. İzinler ve Yönetim'in altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. İş akışı bölümünde, iş akışı şablonu seç altında iş akışı sayfa Ekle'yi tıklatın üç durumlu.

 6. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 7. Görev Listesi bölümünde iş akışıyla kullanmak için bir görev listesi belirtin.

  Not: 

  • Varsayılan Görev listesini kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görev listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları, Görev listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  • Bu iş akışıyla ilgili görevler, Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri gösteriyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuz birçok iş akışına sahip olduğunda veya iş akışları birçok görev içerdiğinde yeni bir görev listesi oluşturun. Bu durumda, her bir iş akışı için görev listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 8. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Not: Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuz çok sayıda iş akışına sahipse, her bir iş akışı için ayrı geçmiş listesi oluşturabilirsiniz.

 9. Başlangıç Seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İş akışının el ile başlatılmasına izin vermek istiyorsanız, Bu iş akışının Katılım izinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu seçin. İş akışını başlatmak için ek izinler gerekmesini isterseniz, İş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme izinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.

  • Yeni öğeler oluşturulduğunda iş akışının otomatik olarak başlamasını istiyorsanız Yeni öğe oluşturulduğunda bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretleyin.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. İş akışı durumları bölümünde, 'Seçenek' alanı seçin öğesinin altında, iş akışınızdaki durumlar için kullanmak istediğiniz değerleri içeren listeden Seçenek sütununu seçin ve ardından iş akışının İlk durum, Orta durum ve Son durum'u için istediğiniz sütun değerlerini seçin.

 12. İş akışı başlatıldığında ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ilk görev için seçenekler) ve İş akışı orta durumunda olacak şekilde değiştirildiğinde ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ikinci görev için seçenekler) şeklindeki iki bölümde aşağıdaki bilgileri belirtin:

  Görev Ayrıntıları

Alan

Açıklama

Görev Başlığı:

İsterseniz, iş akışı başladığında veya orta duruma ulaştığında görevde görüntülenecek ileti başlığını değiştirebilirsiniz. Eklenecek liste alanı onay kutusunu işaretlerseniz, seçtiğiniz alan iletinin sonuna eklenir.

Görev Açıklaması:

Görev açıklamasına eklemek istediğiniz bilgileri girin. Eklenecek liste alanı onay kutusunu işaretlerseniz, seçtiğiniz alan iletinin sonuna eklenir. Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretlerseniz, açıklamaya liste öğesine bir bağlantı eklenir.

Görev Bitiş Tarihi:

Görev için bir son tarih belirtmek istiyorsanız, Eklenecek liste alanı onay kutusunu işaretleyin ve ardından tarih bilgilerini içeren listeden kullanmak istediğiniz son tarih bilgilerini içeren tarih sütununu seçin.

Görevin Ataması:

Görevi listede belirtilen bir kişiye atamak için Eklenecek liste alanı'nı tıklatın ve ardından listeden kullanmak istediğiniz kullanıcı bilgilerini içeren sütunu seçin. Bu iş akışı başlatıldığında, ilk görev iş akışı öğesi için bu sütunda adı görünen kişiye atanır.

Bu görevi bu iş akışının bütün örneklerinde belirttiğiniz bir kişiye atamak için Özel'i tıklatın ve ardından görevi atamak istediğiniz kişinin adını girin veya seçin.

 1. İş akışı katılımcılarının iş akışı görevleri hakkında e-posta iletisi almasını isterseniz, E-posta iletisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

  Not:  İş akışı katılımcılarının, iş akışları başlatıldıktan sonra iş akışı görevleriyle ilgili e-posta iletileri ve anımsatıcılar alacaklarından emin olmak istiyorsanız, sitenizde e-postanın etkinleştirildiğini doğrulamak için site koleksiyonu yöneticinizle görüşün.

  E-posta İletisi Ayrıntıları

Alan

Açıklama

Kime

İş akışı görevi hakkında e-posta uyarısı gönderilmesini istediğiniz kişinin adını girin. E-posta uyarısını görev sahibine göndermek istiyorsanız Atanan Görevleri Ekle onay kutusunu işaretleyin.

Konu

E-posta uyarısı için kullanmak istediğiniz konu satırını girin. Görev başlığını e-posta iletisinin konu satırına eklemek istiyorsanız Görev Başlığını Kullan onay kutusunu işaretleyin.

Gövde

E-posta uyarısının ileti gövdesinde görünmesini istediğiniz bilgileri girin. İletiye liste öğesine bağlantı eklemek istiyorsanız Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretleyin.

 1. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir öğe üzerinde el ile Üç durumlu iş akışı başlatma

Üç durumlu iş akışının önce bir listedeki öğeler üzerinde kullanılabilmesi için o listeye eklenmesi gerekir. Daha fazla bilgi için önceki bölümlere bakın.

Üç durumlu iş akışı, listeye yeni öğeler eklendiğinde otomatik olarak başlayacak şekilde veya belirli izinlere sahip kullanıcıların iş akışını el ile başlatmasına izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Bazı iş akışları her iki seçeneğe de olanak tanıyabilir.

Bir liste öğesi üzerinde el ile Üç durumlu iş akışı başlatmak için şu adımları uygulayın. Listede Öğeleri Düzenleme izniniz olması gerekir. Bazı iş akışları Listeleri Yönet izniniz olmasını gerektirebilir.

Not: Bir iş akışını başlattıktan sonra, iş akışı katılımcılarının iş akışı görevleriyle ilgili e-posta iletileri ve anımsatıcılar almalarından emin olmak istiyorsanız, sitenizde e-postanın etkinleştirildiğini doğrulamak için site koleksiyonu yöneticinizle görüşün.

 1. Üzerinde Üç durumlu iş akışı başlatmak istediğiniz öğeyi içeren listeyi açın.

 2. Üzerinde iş akışı başlatmak istediğiniz öğenin yanındaki üç noktayı tıklatın ve görüntülenen menüde İş Akışları'nı tıklatın.

  Not: İş Akışları komutu yalnızca, öğe kendisiyle ilişkili en az bir iş akışı olan bir listede veya kitaplıkta olduğu zaman kullanılabilir.

 3. Ayarlar menüsünde Office 365 Ayarlar düğmesi üzerinde Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın.

 4. Yeni İş Akışı Başlat seçeneğinin altında başlatmak istediğiniz Üç durumlu iş akışının adını tıklatın.

  İş akışı hemen başlar.

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç durumlu iş akışında bir iş akışı görevini tamamlamak üzere iş akışı görevlerinin kaydedildiği görevler listesi için en azından Öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır.

 1. Sitenin Görevler listesini açın ve sonra Görünüm menüsündeki Görevlerim'i seçerek iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

  Not: İş akışı varsayılan site Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı göreviniz Görevler listesinde gösterilmeyebilir. İş akışı görevinizin yerini belirlemek için, iş akışı öğesinin kaydedildiği liste veya kitaplığa gidin. Tamamlamak istediğiniz öğenin adının üzerine gidin, gösterilen oku ve sonra da İş Akışları 'nı tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Çalışan İş Akışları'nın altında katılımcı olduğunuz iş akışının adını tıklatın. Görevler 'in altında iş akışı görevinizi tıklatın ve sonra 3. Adıma atlayın.

 2. Tamamlandı olarak işaretlemek istediğiniz öğeyi içeren listeyi açın.

 3. Tamamlamak istediğiniz görevin adının üzerine gidin, gösterilen oku ve sonra da Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 4. Görevler iletişim kutusunda, görevi tamamlamak için istenen bilgileri yazın veya seçin ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×