Özet Tablo raporundaki bir alana ilişkin özet fonksiyonunu veya özel hesaplamayı değiştirme

Değerler alanındaki veriler, PivotChart raporunda bulunan temel veri kaynağını (gösterilen değeri değil) şu şekilde özetler: sayısal değerler TOPLA işlevini metin değerleri ise BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanır. Ancak, özet işlevi değiştirilebilir. İsterseniz, ayrıca özel hesaplama da oluşturabilirsiniz.

 1. PivotTable raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler bölümünden seçin.

 2. Çözümle sekmesinin Etkin Alan grubunda Etkin Alan'a ve sonra da Alan Ayarları'na tıklayın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Değerleri Özetleme Ölçütü sekmesine tıklayın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevine tıklayın.

  Kullanabileceğiniz Özet işlevleri

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevleri, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı şekilde çalışır. Say, sayılar dışındaki değerler için varsayılan işlevdir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  Sayıları Say

  Sayısal değerlerin sayısı. Sayı Adedi özet işlevi, BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı biçimde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: OLAP verileri gibi kaynak veriler türlerinde, hesaplanmış alanlarda ve hesaplanmış öğe içeren alanlarda özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesine tıklayın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda, istediğiniz hesaplamaya tıklayın.

   Kullanılacak hesaplama

   İşlem

   Hesaplama yok

   Özel hesaplamayı kapatın.

   Genel Toplam %

   Değeri, rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Sütun Toplamı %

   Her sütun veya serideki değerleri, sütun veya seri toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Satır Toplamı %

   Her satır veya kategorideki değeri, satır veya kategori toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   %

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Üst Satır Toplamı %

   (öğenin değeri) / (satırlardaki ana öğenin değeri) hesaplamasını yapın.

   Üst Sütun Toplamı %

   (öğenin değeri) / (sütunlardaki ana öğenin değeri) hesaplamasını yapın.

   Üst Toplam %

   (öğrenin değeri) / (seçili Temel alan'ın üst öğesinin değeri) hesaplamasını yapın.

   Fark

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin farkı olarak görüntüleyin.

   % Farkı

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzde farkı olarak görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Temel alan içindeki ardışık öğelerin değerini değişen toplam olarak görüntüleyin.

   % Değişen Toplam

   Temel alan içindeki ardışık öğelerin yüzde değerini değişen toplam olarak görüntüleyin.

   En küçükten en büyüğe sırala

   Alandaki en küçük öğeyi 1 olarak ve daha büyük olan her değeri daha yüksek bir sıra değeri ile listeleyen, belirli bir alandaki seçili değerler sırasını görüntüleyin.

   En büyükten en küçüğe sırala

   Alandaki en büyük öğeyi 1 olarak ve daha küçük olan her değeri daha yüksek bir sıra değeri ile listeleyen, belirli bir alandaki seçili değerler sırasını görüntüleyin.

   Dizin

   Değeri şu şekilde hesaplayın:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Temel alan değeri, 1. adımda seçtiğiniz alanla aynı olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

 1. Özet Tablo raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler alanından seçin.

 2. Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Etkin Alan'ı ve sonra Alan Ayarları'ı tıklatın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Değerleri Özetleme Ölçütü sekmesine tıklayın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevine tıklayın.

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevleri, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı şekilde çalışır. Say, sayılar dışındaki değerler için varsayılan işlevdir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  Sayıları Say

  Sayısal değerlerin sayısı. Sayı Adedi özet işlevi, BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı biçimde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: OLAP verileri gibi kaynak veriler türlerinde, hesaplanmış alanlarda ve hesaplanmış öğe içeren alanlarda özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesine tıklayın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda, istediğiniz hesaplamaya tıklayın.

   Kullanılacak hesaplama

   İşlem

   Hesaplama yok

   Özel hesaplamayı kapatın.

   Genel Toplam %

   Değeri, rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Sütun Toplamı %

   Her sütun veya serideki değerleri, sütun veya seri toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Satır Toplamı %

   Her satır veya kategorideki değeri, satır veya kategori toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   %

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Üst Satır Toplamı %

   (öğenin değeri) / (satırlardaki ana öğenin değeri) hesaplamasını yapın.

   Üst Sütun Toplamı %

   (öğenin değeri) / (sütunlardaki ana öğenin değeri) hesaplamasını yapın.

   Üst Toplam %

   (öğrenin değeri) / (seçili Temel alan'ın üst öğesinin değeri) hesaplamasını yapın.

   Fark

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin farkı olarak görüntüleyin.

   % Farkı

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzde farkı olarak görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Temel alan içindeki ardışık öğelerin değerini değişen toplam olarak görüntüleyin.

   % Değişen Toplam

   Temel alan içindeki ardışık öğelerin yüzde değerini değişen toplam olarak görüntüleyin.

   En küçükten en büyüğe sırala

   Alandaki en küçük öğeyi 1 olarak ve daha büyük olan her değeri daha yüksek bir sıra değeri ile listeleyen, belirli bir alandaki seçili değerler sırasını görüntüleyin.

   En büyükten en küçüğe sırala

   Alandaki en büyük öğeyi 1 olarak ve daha küçük olan her değeri daha yüksek bir sıra değeri ile listeleyen, belirli bir alandaki seçili değerler sırasını görüntüleyin.

   Dizin

   Değeri şu şekilde hesaplayın:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Temel alan değeri, 1. adımda seçtiğiniz alanla aynı olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

 1. Özet Tablo raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler alanından seçin.

 2. Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Etkin Alan'ı ve sonra Alan Ayarları'ı tıklatın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Özetleme sekmesini tıklatın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevini tıklatın.

  Kullanabileceğiniz Özet işlevleri

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevleri, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı şekilde çalışır. Say, sayılar dışındaki değerler için varsayılan işlevdir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  SatırSay

  Sayısal değerlerin sayısı. Sayı Adedi özet işlevi, BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işleviyle aynı biçimde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: OLAP verileri gibi kaynak veriler türlerinde, hesaplanmış alanlarda ve hesaplanmış öğe içeren alanlarda özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesine tıklayın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda, istediğiniz hesaplamaya tıklayın.

   Kullanılacak işlev

   Yapılacak işlem

   Normal

   Özel hesaplamayı kapatın.

   Fark

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin farkı olarak görüntüleyin.

   %

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzdesi olarak görüntüleyin.

   % Farkı

   Değeri Temel alan içindeki Temel öğe değerinin yüzde farkı olarak görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Temel alan içindeki ardışık öğelerin değerini değişen toplam olarak görüntüleyin.

   % Satır

   Her satır veya kategorideki değeri, satır veya kategori toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   % Sütun

   Her sütun veya serideki değerleri, sütun veya seri toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   % Toplam

   Değeri, rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak görüntüleyin.

   Dizin

   Değeri şu şekilde hesaplayın:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Temel alan değeri, 1. adımda seçtiğiniz alanla aynı olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×