Özet Tablo raporunda Ekran İpuçlarını ve özellikleri gösterme veya gizleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran Ipucu, bir çevrimiçi analitik Işlem (OLAP) küpüne üye özellikler gibi, PivotTable veya PivotChart raporundaki bir alan hakkında bağlamsal veya ek bilgiler sağlar.

Bağlamsal Ekran Ipucu, bir alanın değeri, satırı veya sütunu hakkında özet bilgilerden ibaret. Örneğin, işaretçi değerler alanındaki bir hücrenin üzerine taşırsanız, bağlamsal Ekran Ipucu geçerli değeri ve satır ve sütun konumunu görüntüler. Bu bağlamsal Ekran Ipucu, büyük bir raporla çalışırken düzeni değiştirmek veya bu bilgileri bulmak veya doğrulamak için özellikle yararlıdır.

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, Görünüm sekmesine tıklayın ve ardından görüntülealtında bağlamsal araç ipuçlarını göster iletişim kutusunu seçin.

PivotTable raporunuz Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP küpüne bağlıysa ve küp Yöneticisi üye özelliği bilgilerinin görünümünü etkinleştirdiyse, işaretçiyi bir ekranın üzerine getirdiğinizde özellik değerlerini ekran Ipucunda görüntüleyebilirsiniz alanlar. Örneğin, bir ürün, ürün anahtarı, dağıtıcı fiyatı ve bir stok düzeyi gibi ek özellik bilgileri içerebilir. Ekran Ipucunda hangi belirli özellik bilgilerinin görüntüleneceğini de denetleyebilirsiniz.

Not: Bu yordam, OLAP küpünde tanımlı ve etkinleştirilmiş özellikleri olmasını gerektirir. Özelliklerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için, alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde rapordaki özellikleri göster seçeneğinin üzerine gelin. Kısayol menüsünde (tanımlı özellik yoksa), hiçbir özellik görüntülenmez.

 1. Aşağıdakileri yaparak PivotTable raporunda üye özelliklerinin görüntülendiğinden emin olun:

  1. Çözümle sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntü sekmesini tıklatın ve ardından görüntülealtında, araç ipuçlarında özellikleri göster 'i seçin.

 2. PivotTable veya PivotChart raporundaki bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde araç Ipuçlarında özellikleri göster 'in üzerine gelin ve tüm özellikleri göster, tüm özellikleri gizleveya tek bir özellik başlığı 'nı tıklatın.

Üye özelliği bilgilerini PivotTable raporunda veri olarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, özellik bilgilerini sıralamak, filtrelemek veya yazdırmak isteyebilirsiniz.

Üye özellik verilerine filtre uyguladığınızda, üye özellik başlığı alan adıyla birlikte görüntülenir. Örneğin, renk, ürün alanının bir üye özelliğidir, renk gümüşü kullanarak ürünlere filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Bu yordam, bir alanın OLAP küpünde tanımlı ve etkinleştirilmiş özellikleri olmasını gerektirir. Özelliklerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için, alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde rapordaki özellikleri göster seçeneğinin üzerine gelin. Kısayol menüsünde (tanımlı özellik yoksa), hiçbir özellik görüntülenmez.

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.

 2. Aşağıdakileri yaparak PivotTable raporunda üye özelliklerinin görüntülendiğinden emin olun:

  1. Çözümle sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntü sekmesini tıklatın ve ardından görüntülealtında, araç ipuçlarında özellikleri göster 'i seçin.

 3. Özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz boyut hiyerarşisindeki alanı tıklatın.

  Özellik alanlarını seçtiğiniz düzeyler raporda görüntülenmiyorsa, alanı tıklatın ve sonra da Genişlet düğmesini Artı kutusu öğesini tıklatın.

 4. Çözümle sekmesinin Araçlar grubunda OLAP araçları'nı ve sonra da özellik alanları'nı tıklatın.

  Boyut Için Özellik alanlarını seçin iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Özellikleri düzeyden seçin listesinde, özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz her bir düzeyi tıklatın ve ardından görmek istediğiniz özellik alanlarını çift tıklatın.

 6. Özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz sıraya göre Özellik alanlarını düzenlemek için, görüntülenecek özellik alanları kutusuna button image ve Parametre ifadesi düğmelerini kullanın.

 7. Ana hat formunda bu boyut için alanları göster 'in seçili olduğundan emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Sütun alanlarında, özellik alanları yalnızca raporda görüntülenen en düşük ayrıntı düzeyindeki öğeler için görüntülenir. Diğer düzeylerdeki Özellik alanlarını görüntülemek için, alanı satır etiketi alanına taşıyın.

İpucu: Ayrıca, etiket alanını sağ tıklatabilir, kısayol menüsünde raporda özellikleri göster 'in üzerine gelip tüm özellikleri göster, tüm özellikleri gizleveya tek bir özellik başlığı 'nı da tıklatabilirsiniz.

Bağlamsal Ekran Ipucu, bir alanın değeri, satırı veya sütunu hakkında özet bilgilerden ibaret. Örneğin, işaretçi değerler alanındaki bir hücrenin üzerine taşırsanız, bağlamsal Ekran Ipucu geçerli değeri ve satır ve sütun konumunu görüntüler. Bu bağlamsal Ekran Ipucu, büyük bir raporla çalışırken düzeni değiştirmek veya bu bilgileri bulmak veya doğrulamak için özellikle yararlıdır.

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.

 2. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, Görünüm sekmesine tıklayın ve ardından görüntülealtında bağlamsal araç ipuçlarını göster iletişim kutusunu seçin.

PivotTable raporunuz Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP küpüne bağlıysa ve küp Yöneticisi üye özelliği bilgilerinin görünümünü etkinleştirdiyse, işaretçiyi bir ekranın üzerine getirdiğinizde özellik değerlerini ekran Ipucunda görüntüleyebilirsiniz alanlar. Örneğin, bir ürün, ürün anahtarı, dağıtıcı fiyatı ve bir stok düzeyi gibi ek özellik bilgileri içerebilir. Ekran Ipucunda hangi belirli özellik bilgilerinin görüntüleneceğini de denetleyebilirsiniz.

Not: Bu yordam, OLAP küpünde tanımlı ve etkinleştirilmiş özellikleri olmasını gerektirir. Özelliklerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için, alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde rapordaki özellikleri göster seçeneğinin üzerine gelin. Kısayol menüsünde (tanımlı özellik yoksa), hiçbir özellik görüntülenmez.

 1. Aşağıdakileri yaparak PivotTable raporunda üye özelliklerinin görüntülendiğinden emin olun:

  1. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntü sekmesini tıklatın ve ardından görüntülealtında, araç ipuçlarında özellikleri göster 'i seçin.

 2. PivotTable veya PivotChart raporundaki bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde araç Ipuçlarında özellikleri göster 'in üzerine gelin ve tüm özellikleri göster, tüm özellikleri gizleveya tek bir özellik başlığı 'nı tıklatın.

Üye özelliği bilgilerini PivotTable raporunda veri olarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, özellik bilgilerini sıralamak, filtrelemek veya yazdırmak isteyebilirsiniz.

Üye özellik verilerine filtre uyguladığınızda, üye özellik başlığı alan adıyla birlikte görüntülenir. Örneğin, renk, ürün alanının bir üye özelliğidir, renk gümüşü kullanarak ürünlere filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Bu yordam, bir alanın OLAP küpünde tanımlı ve etkinleştirilmiş özellikleri olmasını gerektirir. Özelliklerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için, alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde rapordaki özellikleri göster seçeneğinin üzerine gelin. Kısayol menüsünde (tanımlı özellik yoksa), hiçbir özellik görüntülenmez.

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.

 2. Aşağıdakileri yaparak PivotTable raporunda üye özelliklerinin görüntülendiğinden emin olun:

  1. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntü sekmesini tıklatın ve ardından görüntülealtında, araç ipuçlarında özellikleri göster 'i seçin.

 3. Özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz boyut hiyerarşisindeki alanı tıklatın.

  Özellik alanlarını seçtiğiniz düzeyler raporda görüntülenmiyorsa, alanı tıklatın ve sonra da Genişlet düğmesini Artı kutusu öğesini tıklatın.

 4. Seçenekler sekmesinin Araçlar grubunda OLAP araçları'nı ve sonra da özellik alanları'nı tıklatın.

  Boyut Için Özellik alanlarını seçin iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Özellikleri düzeyden seçin listesinde, özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz her bir düzeyi tıklatın ve ardından görmek istediğiniz özellik alanlarını çift tıklatın.

 6. Özellik alanlarını görüntülemek istediğiniz sıraya göre Özellik alanlarını düzenlemek için, görüntülenecek özellik alanları kutusuna button image ve Parametre ifadesi düğmelerini kullanın.

 7. Ana hat formunda bu boyut için alanları göster 'in seçili olduğundan emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Sütun alanlarında, özellik alanları yalnızca raporda görüntülenen en düşük ayrıntı düzeyindeki öğeler için görüntülenir. Diğer düzeylerdeki Özellik alanlarını görüntülemek için, alanı satır etiketi alanına taşıyın.

İpucu: Ayrıca, etiket alanını sağ tıklatabilir, kısayol menüsünde raporda özellikleri göster 'in üzerine gelip tüm özellikleri göster, tüm özellikleri gizleveya tek bir özellik başlığı 'nı da tıklatabilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×