Özet Tablo hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Tablo raporunda, rapor için önceden tanımlanmış bir yapı sağlayan birkaç düzen bulunur, ancak bu düzenleri özelleştiremezsiniz. Özet Tablo raporunun düzenini tasarlarken daha fazla esnekliğe gereksinim duyuyorsanız, hücreleri çalışma sayfası formüllerine dönüştürüp ardından çalışma sayfasında kullanılabilen tüm özelliklerden yararlanarak bu hücrelerin düzenini değiştirebilirsiniz. Hücreleri, Küp işlevlerini veya ÖZETVERİAL işlevini kullanan formüllere dönüştürebilirsiniz. Hücrelerin formüllere dönüştürme, özelleştirilmiş Özet Tablo raporlarını oluşturma, güncelleştirme ve koruma işlemini önemli ölçüde basitleştirir.

Hücreleri formüllere dönüştürdüğünüzde, bu formüller Özet Tablo ile aynı veriye erişir ve güncel sonuçları görmek için yinelenebilir. Bununla birlikte, rapor filtrelerin olası özel durumları haricinde, Özet Tablo raporunun filtre uygulama, sıralama veya düzeyleri genişletme ve daraltma gibi etkileşimli özelliklerine artık erişemezsiniz.

Not: Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) Özet Tablo raporunu dönüştürdüğünüzde, güncel ölçüm değerlerini elde etmek için veriyi yinelemeye devam edebilirsiniz, ancak raporda görüntülenen gerçek üyeleri güncelleştiremezsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Özet Tablo raporlarını çalışma sayfası formüllerine dönüştürmeye ilişkin yaygın senaryolar hakkında bilgi edinme

Hücreleri, Küp işlevlerini kullanan formüllere dönüştürme

ÖZETVERİAL işlevini kullanarak hücreleri dönüştürme

Özet Tablo raporlarını çalışma sayfası formüllerine dönüştürmeye ilişkin yaygın senaryolar hakkında bilgi edinme

Aşağıda, Özet Tablo hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürdükten sonra dönüştürülmüş hücrelerin düzenini özelleştirmek için neler yapabileceğinize ilişkin tipik örnekler bulunmaktadır.

Hücreleri yeniden düzenleme ve silme   

Personeliniz için her ay oluşturmanız gereken dönemsel bir raporunuzun bulunduğunu varsayalım. Rapor bilgisinin yalnızca bir alt kümesine ihtiyacınız var ve veriyi özelleştirilmiş bir şekilde düzenlemeyi tercih ediyorsunuz. Hücreleri istediğiniz bir tasarım düzenine taşıyıp burada yeniden düzenleyebilir, aylık personel raporu için gerekli olmayan hücreleri silebilir ve ardından tercihlerinize uyacak şekilde hücreleri ve çalışma sayfasını biçimlendirebilirsiniz.

Satır ve sütun ekleme   

Diyelim, bölgelere ve ürün gruplarına göre önceki iki senenin satış bilgilerini göstermek ve ek satırlara genişletilmiş açıklamalar eklemek istiyorsunuz. Yalnızca bir satır ekleyip metni girin. Buna ek olarak, özgün Özet Tablo raporunda bulunmayan satışları bölgelere ve ürün gruplarına göre gösteren bir sütun eklemek istiyorsunuz. Yalnızca bir sütun ekleyin, istediğiniz sonuçları elde etmek için formül ekleyin ve ardından her satır için sonuç almak üzere sütunu aşağı doğru doldurun.

Birden çok veri kaynağı kullanma   

Diyelim, sınama veritabanının beklenilen sonuçları ürettiğinden emin olmak için, üretim ve sınama veritabanı arasındaki sonuçları karşılaştırmak istiyorsunuz. Hücre formüllerini kolayca kopyalayabilir ve ardından bu iki sonucu karşılaştırmak üzere bağlantı bağımsız değişkenlerini sınama veritabanına işaret edecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı girişini değiştirmek için hücre başvurularını kullanma   

Diyelim, raporun tamamının kullanıcı girişi temelinde değişmesini istiyorsunuz. Çalışma sayfasında, Küp formülleri bağımsız değişkenlerini hücre başvuruları olarak değiştirebilir ve ardından farklı sonuçlar türetmek için bu hücrelere farklı değerler girebilirsiniz.

Birörnek olmayan bir satır veya sütun düzeni oluşturma (asimetrik raporlama olarak da bilinir)   

Diyelim Fiili Satışlar adı verilen 2008 sütunu ve Hedeflenen Satışlar adı verilen 2009 sütunu içeren bir rapor oluşturmanız gerektiğini, ancak başka sütun istemiyorsunuz. Simetrik raporlama gerektiren Özet Tablo raporunun aksine, yalnızca bu sütunları içeren bir rapor oluşturabilirsiniz.

Kendi Küp formüllerinizi ve MDX ifadelerinizi oluşturma   

Diyelim, belirli üç satış elemanı tarafından temmuz ayında yapılan belirli bir ürünün satışlarını gösteren bir rapor oluşturmak istiyorsunuz. MDX formülleri ve OLAP sorguları hakkında bilgi sahibiyseniz, Küp formüllerini kendiniz girebilirsiniz. Bu formüller oldukça ayrıntılı olmasına rağmen, Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanarak formüllerin oluşturulması işlemini basitleştirebilir ve doğruluk oranını artırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Formülü Otomatik Tamamlama'yı Kullanma.

Sayfanın Başı

Hücreleri, Küp işlevlerini kullanan formüllere dönüştürme

Not: Bu yordamı kullanarak yalnızca Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) Özet Tablo raporunu dönüştürebilirsiniz.

 1. PivotTable raporu gelecekte kullanım için kaydetmek için Microsoft Office düğmesi düğme resmi üzerinde Farklı Kaydet komutunu kullanarak PivotTable dönüştürmeden önce çalışma kitabının bir kopyasını yapma öneririz. Daha fazla bilgi için dosyayı kaydetmekonusuna bakın.

 2. Dönüştürme işleminin sonrasında hücrelerin yeniden düzenlenmesini en aza indirebilmeniz için şunları yaparak Özet Tablo raporunu hazırlayın:

  • İstediğiniz düzene en çok benzeyen düzene geçin.

  • İstediğiniz sonuçları elde etmek için filtre uygulama, sıralama ve raporu yeniden tasarlama işlemleri gibi raporla etkileşim kurun.

 3. PivotTable raporuna tıklayın.

 4. Seçenekler sekmesindeki Araçlar grubunda, OLAP araçları'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür'ü tıklatın.

  Rapor filtresi yoksa, dönüştürme işlemi tamamlanır. Bir veya birden çok rapor filtresi varsa, Formüllere Dönüştür iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Özet Tablo raporunu hangi yolla dönüştürmek istediğinize karar verin:

  Özet Tablo raporunun tamamını dönüştürme   

  • Rapor Filtrelerini Dönüştür onay kutusunu işaretleyin.

   Bu, tüm hücreleri çalışma sayfası formüllerine dönüştürür ve Özet Tablo raporunun tamamını siler.

   Yalnızca Özet Tablo satır etiketlerini, sütun etiketlerini ve değerler alanı dönüştürme, ancak Rapor Filtrelerini koruma   

  • Rapor Filtrelerini Dönüştür onay kutusunun temiz olduğundan emin olun. (Bu, varsayılan değerdir.)

   Bu, tüm satır etiketini, sütun etiketini ve değerler alanı hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürür ve özgün Özet Tablo raporunu korur. Ancak, bu işlem sırasında rapor filtrelerini kullanarak filtre uygulamaya devam edebilmeniz için yalnızca rapor filtreleriyle birlikte korur.

   Not: Özet Tablo biçimi, sürüm 2000-2003 veya daha önceki bir sürümse, yalnızca Özet Tablo raporunun tamamını dönüştürebilirsiniz.

 6. Dönüştür'ü tıklatın.

  Dönüştürme işlemi, güncel verilerin kullanıldığından emin olmak için Özet Tablo raporunu yineler.

  Dönüştürme işlemi gerçekleşirken, durum çubuğunda bir ileti görüntülenir. İşlem uzun zaman alıyorsa ve başka bir zaman dönüştürmeyi istiyorsanız, işlemi iptal etmek için ESC tuşuna basın.

  Notlar: 

  • Gizli düzeylere uygulanan filtrelerle hücreleri dönüştüremezsiniz.

  • İçerisinde Değerler Alanı Ayarları iletişim kutusunun Değer Gösterimi sekmesi kullanılarak oluşturulan özel bir ayara sahip alanların bulunduğu hücreler dönüştürülemez. (Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Etkin Alan'ı tıklatın ve ardından Değerler Alanı Ayarları'nı tıklatın.)

  • Dönüştürülen hücrelerin hücre biçimlendirmesi korunur, ancak yalnızca bu stiller Özet Tablolara uygulanabildiklerinden, Özet Tablo stilleri kaldırılır.

Sayfanın Başı

ÖZETVERİAL işlevini kullanarak hücreleri dönüştürme

OLAP olmayan veri kaynaklarıyla çalışmak istiyorsanız, yeni Özet Tablo sürümü 2007 biçimine hemen yükseltmek istemiyorsanız veya Küp işlevlerini kullanmanın karmaşıklığından kaçınmak istiyorsanız, Özet Tablo raporu hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürmek için bir formülde ÖZETVERİAL işlevini kullanabilirsiniz.

 1. Seçenekler sekmesindeki Özet Tablo grubunda ÖZETVERİAL Üret komutunun açık olduğundan emin olun.

  Not: ÖZETVERİAL Üret komutu, Excel Seçenekleri iletişim kutusunun Formüllerle çalışma bölümündeki Formüller kategorisinde bulunan Özet Tablo başvuruları için ÖZETVERİAL işlevlerini kullan seçeneği ayarlar veya temizler.

 2. Özet Tablo raporunda, her formülde kullanmak istediğiniz hücrenin görünür olduğundan emin olun.

 3. Özet Tablo raporunun dışındaki bir çalışma sayfası hücresinde, rapordan veri eklemek istediğiniz noktaya kadar formülü yazın.

 4. Özet Tablo raporundaki formülünüzde kullanmak istediğiniz Özet Tablo raporunun içindeki hücreyi tıklatın. Formülünüze, Özet Tablo raporundan veri alan ÖZETVERİAL çalışma sayfası işlevi eklenir. Bu işlev, rapor düzeni değişirse veya verileri yenilediğinizde doğru verileri almayı sürdürür.

 5. Formülü yazmayı tamamlayın ve ENTER tuşuna basın.

Not: ÖZETVERİAL formülünde başvuruda bulunulan bir hücreyi rapordan kaldırırsanız, formül #BAŞV! hatası verir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×