Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı ve içeri aktarma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint Online yöneticisi olarak, kiracılar, site koleksiyonları ve siteler arasında özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı ve içeri aktarabilirsiniz. Dışarı ve içeri aktardığınız ayarlar tüm özelleştirilmiş sorgu kurallarını, sonuç kaynaklarını, sonuç türlerini, derecelendirme modellerini ve site arama ayarlarını içerir. Ayrıca, bir Arama hizmeti uygulamasından özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarmak ve sonra ayarları kiracılara, site koleksiyonlarına veya sitelere içeri aktarmak da mümkündür. Varsayılan yapılandırma ayarlarını dışarı aktaramazsınız.

Bu makalede

Genel bakış

İçeri aktarma işleminin başarısız olmasına neden olabilecek koşullar

Bir kiracıdan özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

Bir siteden özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

Bir site koleksiyonundan özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını kiracıya aktarma

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını siteye aktarma

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını site koleksiyonuna aktarma

İçeri aktarma işleminizin başarısız olmasına neden olan geçersiz karakterler

Genel bakış

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarınızı dışarı aktardığınızda, SharePoint XML biçiminde bir arama yapılandırma dosyası oluşturur. Bu arama yapılandırma dosyası, dışarı aktarma işlemini başlattığınız konumdan kiracı, site koleksiyonu veya site düzeyindeki tüm dışarı aktarılabilir özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını içerir. Site koleksiyonuna ait bir arama yapılandırma dosyası, site koleksiyonu içindeki tek tek sitelerin arama yapılandırma ayarlarını içermez.

Arama yapılandırma dosyasını içeri aktardığınızda, SharePoint Online içeri aktarma işlemini başlattığınız kiracı, site koleksiyonu veya sitede her bir özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarını oluşturur ve etkinleştirir.

Bu tabloda dışarı veya içeri aktarabileceğiniz ayarlar gösterilmektedir. Her bir ayar için, diğer özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarına olan bağımlılıkları bulabilirsiniz. Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarları farklı düzeydeki bir özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarına bağımlıysa, örneğin bir site sorgu kuralı site koleksiyonu düzeyinde bir sonuç kaynağına bağımlıysa, ayarları tüm ilgili düzeylerde dışarı ve içeri aktarmanız gerekir.

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarı

Diğer özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarına bağımlılık

Sorgu kuralları. Bunlar sonuç bloklarını, yükseltilen sonuçları ve kullanıcı kesimlerini kapsar.

Sonuç kaynakları, sonuç türleri, arama şeması, derecelendirme modeli.

Sonuç kaynakları

Arama şeması

Sonuç türleri

Arama şeması, sonuç kaynakları, görüntüleme şablonları

Arama şeması

Yok

Derecelendirme modeli

Arama şeması

İçeri aktarma işleminin başarısız olmasına neden olabilecek koşullar

Arama yapılandırma dosyası ve içeri aktarma işleminizin hedefi aynı adda ayarlara sahipse, arama yapılandırma dosyasının içeri aktarma işlemi bu ayarla karşılaştığında başarısız olur. Ancak bunun istisnaları da vardır:

 • Bir arama yapılandırma dosyasını yeniden içeri aktarırsanız, arama yapılandırma dosyasında ve hedefte aynı ada sahip ayarlar içeri aktarma işleminin başarısız olmasına neden olmazlar.

 • Yönetilen özellikler, ayrı yönetilen özellik ayarları arama yapılandırma dosyasındaki özellikte ve hedef özellikte aynıysa, içeri aktarma işleminin başarısız olmasına neden olmaz.

 • Diğer adlar ve gezinilen özelliklerin eşlemeleri arama yapılandırma dosyasındaki yönetilen özellikte ve hedef yönetilen özellikte farklıysa, aynı addaki yönetilen özellikler içeri aktarma işleminin başarısız olmasına neden olmaz. İçeri aktarma işlemi, arama yapılandırma dosyasında yönetilen özellikteki diğer adları ve eşlemeleri hedef yönetilen özellikteki diğer adlara ve eşlemelere ekler.

Arama yapılandırma dosyasında, geçersiz karakterler içeren yönetilen özellik adları veya diğer adları varsa, içeri aktarma işlemi bu yönetilen özellik adıyla veya diğer adıyla karşılaştığında başarısız olur.

Bir arama şemasının yönetilen özellik adları ve diğer adları bir site ve bunun üst site koleksiyonu için benzersiz olmalıdır. Buna göre:

 • Arama yapılandırma dosyanız, hedef sitenizde veya hedef sitenizin üst site koleksiyonunda bir yönetilen özelliğinkiyle aynı adda veya diğer adda bir yönetilen özellik içeriyorsa, içeri aktarma işlemi başarısız olur.

 • Arama yapılandırma dosyanız, hedef sitenizde veya hedef sitenizin üst site koleksiyonunda bir yönetilen özelliğinkiyle aynı diğer adda bir yönetilen özellik içeriyorsa, içeri aktarma işlemi başarısız olur.

Not:  İçeri aktarma işlemi başarısız olmadan önce SharePoint tarafından oluşturulan ve etkinleştirilen özelleştirilmiş arama ayarları etkin olarak kalır.

İçeri alma işlemi başarısız olursa, başarısızlığa neden olan koşulu ortadan kaldırın ve arama yapılandırma dosyasını yeniden içeri aktarın. Örneğin, Notlar sütunu, içeri aktarmaya çalıştığınız sorgu kuralıyla aynı adda bir sorgu kuralının zaten var olduğunu gösteriyorsa, bu sorgu kuralını hedeften ya da içeri aktarma dosyasından kaldırmanız ve ardından dosyayı yeniden içeri aktarmanız gerekir. Bu makalede ileride yer alan Yönetilen özellik adlarındaki veya diğer adlarındaki geçersiz karakterler bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bir kiracıdan özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

 1. Office 365 Yönetim Merkezi'nde arama yöneticisi olarak oturum açın.

 2. Yönetim > SharePoint'i seçin. Artık, SharePoint yönetim merkezindesiniz.

 3. Ara'yı seçin.

 4. Arama Yapılandırmasını Dışarı Aktar'ı seçin.

 5. İletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir siteden özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

 1. Sitenizde, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, Ara bölümünde Yapılandırmayı Dışarı Aktarma'yı tıklatın.

 3. İletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir site koleksiyonundan özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı aktarma

 1. Site koleksiyonunda, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Arama Yapılandırmasını Dışarı Aktarma'yı tıklatın.

 3. İletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını kiracıya aktarma

 1. Office 365 Yönetim Merkezi'nde arama yöneticisi olarak oturum açın.

 2. Yönetim > SharePoint'i seçin. Artık, SharePoint yönetim merkezindesiniz.

 3. Ara'yı seçin.

 4. Arama Yapılandırmasını İçeri Aktar sayfasında, içeri aktarmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin.

 5. İçeri Aktar'ı tıklatın.

 6. Arama Yapılandırması Listesi sayfasında aşağıdakileri doğrulayın:

 7. İçeri aktardığınız arama yapılandırma dosyası listede yer almalı ve durumu Başarılı Bir Şekilde İçeri Aktarıldı olmalıdır.

  Dosya başarılı bir şekilde içeri aktarılmamışsa, neler olduğuyla ilgili diğer ayrıntılar Notlar sütununda verilir.

 8. Kapsam sütunu içeri aktardığınız ayarların doğru düzeyde, yani dosyayı içeri aktarmayı amaçladığınız düzeyde olduğunu gösterir. Örneğin, ayarlarınızı site düzeyi yerine site koleksiyonu düzeyinde içeri aktardıysanız, bu bilgiyi Kapsam sütununda görürsünüz. Kapsam sütunu, arama yapılandırma ayarlarının hangi düzeyde etkinleştirildiğini gösterir. Düzeyler şunlardır: kiracı (Kiracı), site koleksiyonu (SPSite) veya site düzeyi (SPWeb).

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını siteye aktarma

 1. Sitenizde, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, Ara bölümünde Yapılandırmayı İçeri Aktarma'yı tıklatın.

 3. Arama Yapılandırmasını İçeri Aktar sayfasında, içeri aktarmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin.

 4. İçeri Aktar'ı tıklatın.

 5. Arama Yapılandırması Listesi sayfasında aşağıdakileri doğrulayın:

 6. İçeri aktardığınız arama yapılandırma dosyası listede yer almalı ve durumu Başarılı Bir Şekilde İçeri Aktarıldı olmalıdır.

  Dosya başarılı bir şekilde içeri aktarılmamışsa, neler olduğuyla ilgili diğer ayrıntılar Notlar sütununda verilir.

 7. Kapsam sütunu içeri aktardığınız ayarların doğru düzeyde, yani dosyayı içeri aktarmayı amaçladığınız düzeyde olduğunu gösterir. Örneğin, ayarlarınızı site düzeyi yerine site koleksiyonu düzeyinde içeri aktardıysanız, bu bilgiyi Kapsam sütununda görürsünüz. Kapsam sütunu, arama yapılandırma ayarlarının hangi düzeyde etkinleştirildiğini gösterir. Düzeyler şunlardır: kiracı (Kiracı), site koleksiyonu (SPSite) veya site düzeyi (SPWeb).

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını site koleksiyonuna aktarma

 1. Site koleksiyonunda, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Arama Yapılandırmasını İçeri Aktarma'yı tıklatın.

 3. Arama Yapılandırmasını İçeri Aktar sayfasında, içeri aktarmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin.

 4. İçeri Aktar'ı tıklatın.

 5. Arama Yapılandırması Listesi sayfasında aşağıdakileri doğrulayın:

 6. İçeri aktardığınız arama yapılandırma dosyası listede yer almalı ve durumu Başarılı Bir Şekilde İçeri Aktarıldı olmalıdır.

  Dosya başarılı bir şekilde içeri aktarılmamışsa, neler olduğuyla ilgili diğer ayrıntılar Notlar sütununda verilir.

 7. Kapsam sütunu içeri aktardığınız ayarların doğru düzeyde, yani dosyayı içeri aktarmayı amaçladığınız düzeyde olduğunu gösterir. Örneğin, ayarlarınızı site düzeyi yerine site koleksiyonu düzeyinde içeri aktardıysanız, bu bilgiyi Kapsam sütununda görürsünüz. Kapsam sütunu, arama yapılandırma ayarlarının hangi düzeyde etkinleştirildiğini gösterir. Düzeyler şunlardır: kiracı (Kiracı), site koleksiyonu (SPSite) veya site düzeyi (SPWeb).

Sayfanın Başı

İçeri aktarma işleminizin başarısız olmasına neden olan geçersiz karakterler

Yönetilen özelliklerde veya diğer adlarda listelenen karakterlerden herhangi biri bulunuyorsa, bu özellikleri içeren özelleştirilmiş arama şemasının içeri aktarılması başarısız olur.

Karakter

Ad

boşluk

:

iki nokta üst üste

;

noktalı virgül

,

virgül

(

açılış parantezi

)

kapanış parantezi

[

açılış ayracı

]

kapanış ayracı

{

açılış küme ayracı

}

kapanış küme ayracı

%

yüzde

$

dolar işareti

_

alt çizgi

+

artı işareti

!

ünlem işareti

*

yıldız işareti

=

eşittir işareti

&

've' işareti

?

Soru işareti

@

süslü a işareti

#

sayı işareti

\

ters eğik çizgi

~

tilde

<

köşeli açılış ayracı

>

köşeli kapanış ayracı

|

dikey çizgi

`

aksan işareti

^

şapka işareti

\'

kaçış dizisi

\"

kaçış dizisi

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×