Özel liste formu oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Varsayılan olarak, çoğu SharePoint listesi ve kitaplığında, bu liste ve kitaplığa öğe eklemek veya burada öğe düzenlemek ya da görüntülemek istediğinizde görüntülenen formlar vardır. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasıyla, varsayılan liste formlarını özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarladığınız özel liste formlarıyla kolayca değiştirebilirsiniz. İstediğiniz alanlara sahip özel liste formunu oluşturduktan sonra, yeni formunuzu bu liste veya kitaplık için varsayılan form yapabilirsiniz.

Özel liste formu oluşturduktan sonra ekleme veya sütunları kaldırın, yazı tipi biçimlendirmesini değiştirmek veya renk uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 içinde WYSIWYG Araçları'nı kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL) doğrudan HTML'sine eklenir. XSL kod görünümünde doğrudan düzenlemek olası olsa da, XSL hızla uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 ve kolayca herhangi bir XSL bilmek olmadan da biçimlendirme araçları kullanabilirsiniz.

Bu makalede varsayılan liste formlarını bulma, özel liste formu içeren yeni sayfa oluşturma ve yeni sayfayı listeyle oluşturma hakkında bilgiler veriliyor.

Bu makalede

Varsayılan liste formları bulun

Özel liste formu içeren yeni bir sayfa oluşturma

Yeni sayfaya bir listeyle ilişkilendirme

Varsayılan liste formlarını bulma

Çoğu SharePoint liste ve kitaplığında, bu liste veya kitaplıktaki öğeyi düzenlemek ya da görüntülemekte yeni bir öğe eklemek için kullanılan liste formları vardır. Liste formları ilişkili listenin yer aldığı klasörde bulunur.

Varsayılan formları özel liste formu oluşturmadan bulmak gerekmese de, bunların nerede bulunduğunu bilmek ve aynı konumda özel liste formlarınızı saklamanız için yardımcı olabilir. Liste veya kitaplık varsayılan liste formlarını bulmak için aşağıdakileri yapın.

 1. Klasör Listesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde, Klasör Listesi'ni tıklatın.

  ALT + F1 tuşlarına basın Klasör listesinde, açmak için klavye kısayolu.

 2. Klasör Listesi'ndeki SharePoint listesi için Listeler klasörünü bulun. SharePoint kitaplığı için Paylaşılan Belgeler klasörünü bulun. Listeler veya Paylaşılan Belgeler klasörü daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Özel liste formunu oluşturmak istediğiniz liste veya kitaplığı bulun. liste veya kitaplık daraltılmışsa başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

  Aşağıdaki çizimde Duyurular listesi genişletilmiştir.

  Klasör listesinde görüntülendiği haliyle SharePoint listesi Liste formları

Varsayılan olarak üç form sayfa dosyası görüntülenir: DispForm.aspx, EditForm.aspx ve NewForm.aspx. Dördüncü olan AllItems.aspx dosyası, aşağıdaki çizimde gösterildiği şekliyle listedeki öğeleri görüntüleyen varsayılan Veri Görünümü'dür.

Tarayıcıda göründüğü haliyle AllItems form sayfası

Not: Listeye bağlı olarak, klasörde birden çok form sayfasının yanı sıra birden çok Veri Görünümü sayfası da bulunabilir.

Office SharePoint Designer 2007 uygulamasıyla varsayılan Yeni Öğe formu, Düzenleme formu veya Öğe Görüntüleme formu ile değiştirilen özel formları, varolan liste görünümü Web Bölümü'nü özel form Web Bölümü'yle değiştirerek değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki üç çizim Duyurular listesi varsayılan liste formlarını gösteriyor.

 • NewForm.aspx sayfası listeye yeni öğe eklediğinizde görüntülenen Yeni Öğe formunu görüntüler.

  Tarayıcıda görüntülendiği haliyle NewForm.aspx sayfası

 • EditForm.aspx sayfası listede öğe düzenlediğinizde Öğe Düzenleme formunu görüntüler.

  Tarayıcıda göründüğü haliyle EditForm.aspx sayfası

 • DispForm.aspx sayfası listeden tek öğe görüntülediğinizde Öğe Görüntüleme formu sağlar.

  Tarayıcıda göründüğü haliyle DispForm.aspx form sayfası

Sayfanın Başı

Özel liste formu içeren yeni sayfa oluşturma

Yeni bir sayfa oluşturup buraya özel liste formunu ekleyerek başlarsınız. Sayfayı kaydettikten sonra bunu varolan bir listeyle ilişkilendirebilirsiniz.

 1. Dosya menüsünde Yeni'yi tıklatın.

 2. Yeni iletişim kutusunun Sayfa sekmesinde Genel'i tıklattıktan sonra ASPX'i çift tıklatın.

 3. Ekle menüsünde, SharePoint Denetimleri'nin üzerine gelip Özel Liste Formu'nu tıklatın.

  Liste veya Belge Kitaplığı Formu iletişim kutusu açılır.

  Liste veya Belge Kitaplığı Formu iletişim kutusu

 4. Form için kullanılacak liste veya belge kitaplığı listesinde formunu oluşturmak istediğiniz liste veya kitaplığı seçin. Örneği takip etmek için Duyurular'ı tıklatın.

 5. Form için kullanılacak içerik türü listesinde formu kullanmak istediğiniz içerik türünü tıklatın. Örneği izlemek için Duyurular'ı tıklatın. (Duyurular listesinde yalnızca bir varsayılan içerik türü olduğundan bu tek seçeneğiniz olabilir.)

  Birden fazla içerik türüne izin vermek için her liste veya kitaplık yapılandırılabilir; bunlar daha sonra Form için kullanılacak içerik türü listesindeki bu iletişim kutusunda görüntülenecektir. Liste veya kitaplıkla ilgili kullanılabilir her içerik türü için farklı bir özel liste formları kümesi kullanabilirsiniz. Örneğin, listenizde hem Basın Açıklamaları içerik türü, hem de Endüstri Haberleri içerik türü varsa, bu iki içerik türünün her biri için iki ayrı özel liste formları kümesi oluşturup kullanabilirsiniz.

  Her içerik türü için ayrı özel liste formları kümesi kullanmanın avantajı daha sonra her özel liste formunun yalnızca içerik türüyle ilişkili alanları görüntülemek üzere tasarlanmış olmasıdır.

 6. Oluşturulacak form türü altında Yeni öğe formu mu, Öğe düzenleme formu mu, yoksa Öğe görüntüleme formu mu oluşturmak istediğinizi belirtin.

  Örneği takip etmek için Yeni öğe formu'nu tıklatın.

 7. Formda araç çubuğu olması için Standart araç çubuğunu göster onay kutusunu seçin.

  Özel liste formunda kullanıcıların öğelerle ilgili ortak eylemler gerçekleştirmesinde yardımcı olması için bir araç çubuğu bulunabilir.

  EditForm.aspx araç çubuğu

  Ancak DispForm.aspx araç çubuğu bu çizimdeki gibi görünecektir.

  DispForm.aspx araç çubuğu

 8. Tamam'ı tıklatın. Sayfada Yeni öğe formu görüntülenir.

  Sayfada Yeni öğe formu görüntüleniyor

  Not: Çizim, ana sayfaya eklenmemiş ASPX sayfası örneğidir. SharePoint sitenizin görünümü ve duygusunu uygulamak için sayfayı ana sayfaya ekleyin. Bunu yapmak için Biçim menüsünde Ana Sayfa'nın üzerine gelip Ana Sayfa Ekle'yi tıklatın. Ana Sayfa Seç iletişim kutusunda sırasıyla Varsayılan Ana Sayfa ve Tamam seçeneklerini tıklatın. İçerik Bölgelerini Eşleştir iletişim kutusu açılır. Sayfa gövdesini AnaYerTutucu içerik yer tutucusuyla eşlemek için Tamam'ı tıklatın.

  Varsayılan olarak özel liste formu, her alanla ilgili varsayılan denetimlerle seçili form türü için varsayılan alanları gösterir. Örneğin, Duyurular listesi için Süre Sonu alanında tarih seçici denetimi vardır. Varsa, gerekli alanlar otomatik olarak bir yıldız işaretiyle belirtilir.

 9. Yeni özel liste formunu kaydetmek için, Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın. Bunun yerine CTRL+S tuşlarına da basabilirsiniz.

 10. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, büyük liste kutusunda özel liste formunun kendisi için oluşturulduğu liste veya kitaplık klasörünü arayın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusunda, örnek, takip etmek için listelerve ardından DuyurularDuyurular klasörünü açmak için çift tıklatın. Dosya adı kutusuna, NewAnnouncementsyazın ve ardından Kaydet'itıklatın.

  Dosya adı kutusuna, örnek, takip etmek için NewAnnouncementsyazın ve sonra Kaydet'itıklatın.

  NewAnnouncements.aspx sayfası Duyurularklasöründeki Klasör Listesi'nde görüntülenir

Sayfanın Başı

Yeni sayfayı listeyle ilişkilendirme

Özel liste formu oluşturduktan sonra bunu listesiyle ilişkilendirebilirsiniz. Özel liste formunu listeyle ilişkilendirene kadar, kullanıcılar bu listede öğeleri oluşturduğunda, görüntülediğinde veya düzenlediğinde özel liste formu tarayıcıda görüntülenmeyecektir.

Önceki örnekte Duyurular listesi için NewAnnouncements.aspx oluşturdunuz; bundan sonraki adım da Duyurular listesiyle NewAnnouncements.aspx dosyasını ilişkilendirmek olacaktır.

 1. Klasör Listesi'nde özel liste formunu ilişkilendirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı (bu örnekte Duyurular)  sağ tıklatıp kısayol menüsünde Özellikler'i tıklatın.

 2. Liste Özellikleri iletişim kutusunda Yardımcı Dosyalar sekmesini tıklatın.

 3. Listeniz birden çok içerik türüne izin vermek üzere yapılandırılmışsa İçerik türüne özgü formlar listesinde özel liste formunu kullanmak istediğiniz içerik türünü tıklatın.

  İçerik türünü her değiştirişinizde metin kutusu geçerli içerik türü için kullanılan formları görüntülemek üzere değişir. Her içerik türü ayrı bir özel liste formları kümesi kullanabilir.

 4. Yeni öğe formu altında Gözat'ı tıklatıp özel liste formunu  (bu örnekte NewAnnouncements.aspx)  bulup tıklatın; ardından da Tamam'ı tıklatın.

  Özel liste formu yolu artık Yeni öğe formu kutusunda görüntülenecektir.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Örneği izlediyseniz yeni özel formu sınayabilirsiniz. Bunu yapmak için Klasör Listesi'nde Default.aspx dosyasını tıklatıp, sayfayı tarayıcıda açmak için F12 tuşuna basın. Tarayıcıda, Duyurular altında, özel yeni öğe formu açmak için Yeni duyuru ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×