Özel içindekiler tablosunu biçimlendirme

Özel içindekiler tablosunu biçimlendirme

Word'de içindekiler tablosu oluşturduktan sonra, bu tablonun görünümünü özelleştirebilirsiniz. Örneğin düzeni değiştirebilir, metin biçimlendirmesini değiştirebilir, kaç başlık düzeyinin gösterileceğini seçebilir ve girdilerle sayfa numaraları arasında noktalı çizgilerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtebilirsiniz.

İçindekiler tablosunu özelleştirme işleminin temel yönergeleri için aşağıdaki İçindekiler tablonuzun düzenini değiştirme bölümüne bakın.

Burada içindekiler tablonuzu düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı başka yollar gösterilir.

Metni biçimlendirme:

İçindekiler tablosundaki metin stillerini biçimlendirme öncesi ve sonrası görünümlerini gösterir

Girdinin düzeyini değiştirme:

3. düzey girdiyi 4. düzey girdi yapmayı gösterir

Noktalı öncü ekleme:

İçindekiler tablosuna noktalı öncüler eklemeyi gösterir

Gösterilen düzey sayısını değiştirme:

3. düzeyin artık görüntülenmemesi için düzey numarasını değiştirmeyi gösterir

İçindekiler tablonuzun düzenini değiştirme

 1. Şeridin Başvurular sekmesinde İçindekiler Tablosu > Özel İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

  Özel İçindekiler Tablosu
 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın. Değişikliklerinizin nasıl görüneceğini Baskı Önizleme ve Web Önizleme alanlarında görebilirsiniz.

  • Her giriş ile sayfa numarası arasına nokta öncüsü veya noktalı çizgi eklemek için, Sekme öncüsü listesini ve ardından noktalı çizgiyi tıklatın. Tire öncüsü de seçebilir veya öncüyü tamamen kaldırıp yalnızca boş alan bırakabilirsiniz.

   İçindekiler tablonuzda sekme öncüsünü çizgiler veya noktalarla değiştirin.
  • İçindekiler tablonuzun genel görünümünü değiştirmek için, Biçimler listesini tıklatın ve sonra da istediğiniz biçimi tıklatın.

  • İçindekiler tablonuzda görüntülenen düzeylerin sayısını değiştirmek için, Düzeyleri göster'i tıklatın ve ardından istediğiniz düzey sayısını tıklatın.

  İçindekiler Tablosu iletişim kutusu

  İpucu: Bu bağlamda "Düzeyler", başlık düzeyleri karşılığı kullanılmıştır. Önemli başlıklarınız için Başlık 1'i ve bu başlıkların alt bölümleri için Başlık 2'yi kullanabilirsiniz. İsterseniz, içindekiler tablonuzda bunların altına daha fazla alt düzey ekleyebilirsiniz.

 3. Tamam 'ı tıklatın.

Başka ne yapmak istersiniz?

İçindekiler tablonuzdaki metnin görünümünü değiştirmek için, içindekiler tablosundaki her düzeyin stilini değiştirin.

 1. Şeridin Başvurular sekmesinde İçindekiler Tablosu > Özel İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusunda Değiştir’e tıklayın. Değiştir düğmesi gri görünüyorsa, Biçimler’i Şablondan olarak değiştirin.

  İçindekiler tablonuzun görünümünü özelleştirmek için İçindekiler Tablosu iletişim kutusunu kullanın.
 3. Stiller listesinde, değiştirmek istediğiniz düzeye ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

  Stili Değiştir iletişim kutusu, içindekiler tablonuzdaki metnin görünümünü güncelleştirmenize olanak tanır.
 4. Stili Değiştir iletişim kutusunda, istediğiniz biçimlendirme değişikliklerini yapın ve Tamam'a tıklayın.

 5. İçindekiler tablonuzda görüntülemek istediğiniz tüm düzeyler için 3 ve 4. adımları yineleyin.

Bu belgede içindekiler tablosunu her güncelleştirdiğinizde Word bu özelleştirmeleri anımsar.

İçindekiler tablonuzdaki bir girdinin düzeyini değiştirmek için, belgenizin gövdesinde bu metnin başlık düzeyini değiştirmeniz yeterlidir.

 1. Değiştirmek istediğiniz başlığı tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda istediğiniz başlık düzeyine tıklayın.
  Stil Galerisi'nde Başlık 1

 3. Başvurular sekmesinde Tabloyu Güncelleştir'e tıklayın.
  İçindekiler'i Güncelleştir

 4. Tüm tabloyu güncelleştir'e ve sonra da Tamam'a tıklayın.

Belgenize daha önce bir içindekiler tablosu eklediyseniz, aşağıdaki yordam onu aynı bilgileri içeren ve girdilerle sayfa numaraları arasında noktalı öncüler veya noktalı çizgiler bulunan yeni içindekiler tablosuyla değiştirir.

 1. Başvurular > İçindekiler Tablosu > Özel İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

  Özel İçindekiler Tablosu

 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusundaki Sekme öncüsü listesinde noktalı çizgi seçeneğine tıklayın.

  İçindekiler tablosu iletişim kutusunda noktalı öncü seçeneği

İçindekiler tablonuzda görünen düzeylerin sayısını değiştirmek için, mevcut tabloyu istediğiniz düzeyleri içeren bir tabloyla değiştirin. Bunun daha kısa, ancak daha teknik bir yolu da alan kodu bilgilerini düzenlemektir.

 1. Başvurular > İçindekiler Tablosu > Özel İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

  Özel İçindekiler Tablosu

 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusunda, Düzeyleri göster listesinde, istediğiniz düzey sayısını seçip Tamam'ı tıklatın.

  İçindekiler Tablosu iletişim kutusu

  Örneğin, 2'yi tıklatırsanız, Başlık 1 stili veya Başlık 2 stili uygulanmış tüm metinler içindekiler tablosunda görüntülenir.

 3. Varolan içindekiler tablosunu değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.

Belirli komutları kullandığınızda Word alanları otomatik olarak ekler. Örneğin, Sayfa numaraları eklediğinizde, Word Sayfa alanını ekler. İçindekiler tablosu oluşturduğunuzda, Word İÇT alanını ekler.

İÇT’nizde gösterilen düzeylerin sayısını hızlı bir şekilde değiştirmek için alan kodu bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

 1. İçindekiler tablonuzu tıklatın ve sonra Alt+F9 tuşlarına basın. Alan kodu bilgileri küme ayraçları arasında görünür ve şuna benzer:

  İÇT alan kodu

 2. Tırnak işaretleri içindeki sayıları değiştirin. Örneğin, yalnızca iki düzeyi göstermek istiyorsanız, "1-3" değerini "1-2" olarak değiştirin.

 3. İçindekiler tablosunu yeniden görüntülemek için ALT+F9 tuşlarına basın.

 4. Yaptığınız değişiklikleri görmek için içindekiler tablosunu güncelleştirin (Başvurular > Tabloyu Güncelleştir).

Alan kodları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bkz. Word’te alan kodları.

İçindekiler tablosunu düzenleme işleminin temel yönergeleri için aşağıdaki Özel içindekiler tablosu ekleme bölümüne bakın.

Burada içindekiler tablonuzu düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı başka yollar gösterilir.

Metni biçimlendirme:

İçindekiler tablosundaki metin stillerini biçimlendirme öncesi ve sonrası görünümlerini gösterir

Girdinin düzeyini değiştirme:

3. düzey girdiyi 4. düzey girdi yapmayı gösterir

Noktalı öncü ekleme:

İçindekiler tablosuna noktalı öncüler eklemeyi gösterir

Gösterilen düzey sayısını değiştirme:

3. düzeyin artık görüntülenmemesi için düzey numarasını değiştirmeyi gösterir

Özel içindekiler tablosu ekleme

Belgenizde zaten bir içindekiler tablosu varsa, bu yordam onu özelleştirmelerinizle değiştirir.

 1. Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu grubunda İçindekiler Tablosu'na ve ardından İçindekiler Tablosu Ekle'ye tıklayın.

  İçindekiler Tablosu Ekle

  İçindekiler Tablosu iletişim kutusu açılır.

  İçindekiler Tablosu iletişim kutusu

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Her girdi ile sayfa numarası arasına nokta öncüsü veya noktalı çizgi eklemek için, Sekme öncüsü listesine ve ardından noktalı çizgiye tıklayın.

   Çizgi öncüsü de seçebilirsiniz.

  • İçindekiler tablonuzun genel görünümünü değiştirmek için, Biçimler listesine tıklayın ve sonra da istediğiniz biçime tıklayın.

   Baskı Önizleme kutusunda farklı biçimlerin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

  • İçindekiler tablonuzda görüntülenen düzey sayısını değiştirmek için Düzeyleri göster'e tıklayın ve ardından görüntülenmesini istediğiniz düzey sayısına tıklayın.

Başka ne yapmak istersiniz?

Burada içindekiler tablonuzu düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı başka yollar gösterilir. Adım adım yönergeler için listeden bir seçenek belirtin.

Word'ün oluşturduğu içindekiler tablosunun biçimini değiştirmek için, içindekiler tablosundaki her düzeyin stilini değiştirmelisiniz. Bu, belgenizdeki başlıklara uyguladığınız stillerden farklıdır.

Stilde istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, Word içindekiler tablosunu her güncelleştirdiğinde bu stili kullanır.

 1. Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu grubunda İçindekiler Tablosu'na ve ardından İçindekiler Tablosu Ekle'ye tıklayın.

 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusunda Değiştir'e tıklayın.

  İçindekiler Tablosu iletişim kutusu

 3. Stiller listesinde, değiştirmek istediğiniz düzeye ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

  Değiştir düğmesi

 4. Stili Değiştir iletişim kutusunda, istediğiniz biçimlendirme değişikliklerini yapın ve Tamam'a tıklayın.

 5. İçindekiler tablonuzda görüntülemek istediğiniz tüm düzeyler için 3 ve 4. adımları yineleyin.

İçindekiler tablonuzdaki bir girdinin düzeyini değiştirmek için, belgenizin gövdesinde bu metnin başlık düzeyini değiştirmeniz gerekir.

 1. Değiştirmek istediğiniz başlığa tıklayın.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda, istediğiniz düzeye karşılık gelen başlık stiline tıklayın.

  Alternatif Metin

 3. Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu grubunda Tabloyu Güncelleştir'e tıklayın.

  Alternatif Metin

 4. Tüm tabloyu güncelleştir'e ve sonra da Tamam'a tıklayın.

Belgenize daha önce bir içindekiler tablosu eklediyseniz, aşağıdaki yordam onu aynı bilgileri içeren ve girdilerle sayfa numaraları arasında noktalı öncüler veya noktalı çizgiler bulunan yeni içindekiler tablosuyla değiştirir.

 1. Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu grubunda İçindekiler Tablosu'na ve ardından İçindekiler Tablosu Ekle'ye tıklayın.

  Alternatif Metin

 2. İçindekiler Tablosu iletişim kutusundaki Sekme öncüsü listesinde noktalı çizgi seçeneğine tıklayın.

  İçindekiler tablosu iletişim kutusunda noktalı öncü seçeneği

 1. Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu grubunda İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

  Alternatif Metin

 2. Özel İçindekiler Tablosu'na tıklayın.

 3. İçindekiler Tablosu iletişim kutusundaki Düzeyleri göster listesinde, içindekiler tablonuzda bulunmasını istediğiniz düzey sayısına tıklayın.

  İçindekiler tablosu iletişim kutusunda Düzeyleri göster komutu

  Örneğin, 2'yi tıklatırsanız, Başlık 1 stili veya Başlık 2 stili uygulanmış tüm metinler içindekiler tablosunda görüntülenir.

 4. Varolan içindekiler tablosunu değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.

Word hakkında burada yanıtlanmamış bir sorunuz mu var?

Word Yanıtları forumunda bir soru sorun.

Word’ü geliştirmemize yardımcı olun

Word’de içindekiler tablosunu (veya başka özellikleri) nasıl geliştirebileceğimiz hakkında önerileriniz mi var? Lütfen Word User Voice sayfasını ziyaret edin ve önerilerinizi bizimle paylaşın!

Ayrıca bkz:

İçindekiler tablosunu güncelleştirme

Mac için Word 2016'da içindekiler tablosunu biçimlendirme veya özelleştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×