Özel biçimlendirmeyi kullanarak verilerin görüntülenme şeklini belirtme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Özel biçimler uygulayarak belirli bir biçimde görünür bir alandaki verileri var. Özel veriler nasıl görüntülenir ve Microsoft Access veritabanında veriler nasıl saklanır veya kullanıcıların girebilir veya verileri düzenleme nasıl etkilemez Değiştir biçimlendirme.

Özel bir biçim uygulayarak bir ya da biçimlendirme seçeneği önceden tanımlanmış bir erişimi yoktur veri türleriyle çalışırken veya önceden tanımlanmış bir biçimi gereksinimlerinizi karşılamıyorsa seçenektir. Özel biçimler değişmez ve yer tutucu karakterler kümeleri bir alana girerek uygulayabilirsiniz. Tablo alanına bir biçim uyguladığınızda, o aynı biçimi otomatik olarak herhangi bir form veya rapor denetimine (bağlantı) bağlamak Bu tablo alanına uygulanır.

Bu makalede, belirli veri türleriyle kullanabilirsiniz ve biçimlendirme uygulamak gösterilmektedir değişmez ve yer tutucu karakter türleri açıklanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi edinme

Sayı ve para birimi veri türleri için biçim belirtme

Metin ve Not veri türleri için biçim belirtme

Bir tarih/saat veri biçimini belirtin türü

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi edinme

Özel bir biçim oluşturduğunuzda, tablo alanının Biçim özelliği çeşitli karakterleri girin. Karakterleri (örneğin, 0 ve #), yer tutucuları ayırıcılar (örneğin, dönem ve virgüller), renk ve değişmez karakterler oluşur.

Ayrıca, dört tür sayısal değerler için biçimleri belirtebilirsiniz — pozitif, negatif ve sıfır (0) null (tanımlanmamış). Her tür değeri için bir biçim oluşturmak tercih ederseniz, biçimi pozitif değerler için öncelikle koymanız gerekir, biçim için negatif değerler ikinci, biçim için sıfır değerlerini üçüncü ve son biçimi, null değerleri. Ayrıca, her biçim noktalı virgülle ayırın gerekir.

Özel biçimler örneği   

###, ###. ##;(#,###.##) [Kırmızı]; 0.000,00; " Tanımsız"

Bu dizeyi dört özel biçimler bulunur ve şunu görüntüler:

 • İki ondalık basamaklı pozitif değerler

 • İki ondalık basamaklı negatif değerler (parantez içinde ve kırmızı)

 • Sıfır değerleri 0 rakamı olarak ve her zaman iki ondalık basamakla

 • Boş değerler "Tanımsız" sözcüğü olarak

Dört bölümlerinde dizesindeki (;) noktalı virgülle ayrılır.

Aşağıdaki her bölümde açıklanmaktadır:

 • Sayı işareti (#) basamaklar için yer tutucudur. Biçim alt değerleri olmayan karşılaşıyorsa, Access boş bir alana görüntüler. Sıfırları boşluk (örneğin, 1234 1234.00 görüntülemek için) yerine görüntülemek istiyorsanız, yer tutucu olarak 0 sayısı kullanın.

 • Varsayılan olarak, ilk bölüm artı değerler görüntüler. Daha büyük değerler ya da daha fazla ondalık basamaklı bir biçim kullanmak istiyorsanız, # gibi ondalık değere daha fazla yer tutucu ekleyebilirsiniz ###. ###. Örneğin, 1234.5678 1.234,568 görüntülenir. Bu biçimi binlik virgül kullanır bildirimi ayırıcı ve ondalık ayırıcı olarak nokta.

  Ondalık değerleri kayıtta özel biçim yer tutucu karakter sayısını aşarsanız, Access değerleri yuvarlar ve yalnızca biçimi tarafından belirtilen değerlerin sayısını görüntüler. Örneğin, 3,456.789, alan içeriyor ancak iki ondalık basamaklı biçiminin belirtir, Access.79 ondalık değere yuvarlanır.

 • Varsayılan olarak, İkinci bölüm yalnızca negatif değerleri görüntüler. Verileriniz negatif değerler içermiyorsa, Access alanı boş bırakır. Yukarıdaki örnek biçimini değişmez karakterler içeren herhangi bir negatif değerler çevreleyen — açma ve kapama parantezi. [Kırmızı] renk bildirimi herhangi bir negatif değerleri kırmızı türü'nde görüntülemek için de kullanır.

 • Varsayılan olarak, üçüncü bölüm sıfır (0) değerleri için biçimi tanımlar. Alan değeri sıfır içeriyorsa, bu durumda, 0.000,00 görüntülenir. Sayı yerine metin görüntülemek için "(çift tırnak işaretleri içinde) sıfır" yerine kullanabilirsiniz.

 • Varsayılan olarak, kayıt boş değer içerdiğinde kullanıcıların göreceği dördüncü bölüm tanımlar. Bu durumda, kullanıcılar "Tanımsız" sözcüğü bakın "Boş" gibi diğer metin de kullanabilirsiniz veya "***". Çevreleyen çift tırnak işaretleri karakterlerle bu karakterleri harf olarak işle ve tam olarak girdiğiniz gibi bunları görüntülemek biçim neden olduğunu unutmayın.

Not: Tüm dört bölümleri kullanma gerekmez unutmayın. Örneğin, tablo alanı boş değerleri kabul, dördüncü bölüm atlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sayı ve para birimi veri türleri için biçim belirtme

Sayı ve para birimi değerleri için özel bir biçim belirtmezseniz, erişim numaraları Genel sayı biçimini ve para birimlerinde para birimi biçiminde görüntüler.

Özel bir biçim oluşturmak için aşağıdaki tabloda gösterilen biçimlendirme karakterlerini kullanın. Ayrıca sayı veya para birimi istediğiniz renk belirtebilirsiniz.

Karakter

Açıklama

#

Basamak görüntülemek için kullanılır. Her karakter örneği tek bir rakamın konumunu temsil eder. Konumda hiçbir değer yoksa, Access boş bir alan görüntüler. Ayrıca, yer tutucu olarak da kullanılabilir.

Örneğin, uygulama biçimi ### ve 45 değerini girin, 45 görüntülenir. Bir alana, Access görüntüler 12,145 12,145 girin varsa — tek bir yer tutucu binlik soluna tanımlı olsa bile ayırıcı.

0

Basamak görüntülemek için kullanılır. Her karakter örneği tek bir sayının konumunu temsil eder. Konumda bir değer yoksa, Access sıfır (0) görüntüler.

Binler ve ondalık basamak ayırıcıları

Binler ve ondalık ayırıcılarını yerleştirmesini istediğiniz yeri belirtmek için kullanılır. Access tanımlanan ayırıcılar Windows bölgesel ayarlarınızda için kullanır. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için bazı veri türleri görünümünü değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmekonusuna bakın.

boşluklar, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -) ve parasal simgeler ($ ¥ £) eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın. Bunları istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

!

Tüm değerlerin sol hizalamayı zorlamak için kullanılır. Sola hizalama zorunlu tutarsanız, # ve 0 basamak yer tutucularını kullanamazsınız, ancak yer tutucu metni için karakterleri kullanabilirsiniz. Bu yer tutucuları hakkında daha fazla bilgi için Özel için metin ve Not veri türlerinin biçimleribakın.

*

Yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakterin dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Access normalde sayısal verileri sağa hizalanmış olarak görüntüler ve değerin solunda kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz; bunu yaptığınızda Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

Örneğin, £##*~,00 biçimi £45~~~~~,15 para birimi miktarını görüntüler. Alanda görüntülenen tilde karakterlerinin (~) sayısı, tablo alanındaki boşlukların sayısına göre değişir.

%

Biçim dizesinde son karakter olarak kullanılır. Değeri 100 ile çarpar ve sonucu başında yüzde işaretiyle birlikte görüntüler.

E+, E-

–veya–

e+, e-

Değerleri bilimsel (üstel) gösterimle görüntülemek için kullanılır.

Önceden tanımlanmış bilimsel biçim, değerleriniz için yeterli alan sağlamadığında bu seçeneği kullanın. Değerleri pozitif üs olarak görüntülemek için E+ veya e+, negatif üs olarak görüntülemek için E- veya e- öğelerini kullanın. Bu yer tutucuları diğer karakterlerle birlikte kullanmanız gerekir.

Örneğin, bir sayı alanına 0,000E+00 biçimini uyguladığınızı ve sonra da 612345 girdiğinizi düşünelim. Access 6,123E05 görüntüler. Access önce ondalık basamak sayısını üçe yuvarlar (ondalık basamak ayırıcısının sağında veya solunda bulunan sıfırların adedi). Sonra, Access özgün değerdeki ondalık basamak ayırıcısının sağında kalan (dil ayarlarınıza göre solunda da olabilir) basamakların sayısından üs değerini hesaplar. Bu durumda, özgün değer ondalık basamak noktasının sağına "612345" (beş basamaklı) koyar. Bu nedenle, Access 6,123E+05 görüntüler ve sonuçtaki değer şuna eşittir: 6,123 x 105.

"Yazı metni"

Kullanıcıların görmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

[renk]

Biçimin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Sayı veya para birimi veri türleri için özel bir biçim uygulamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Biçimlendirmek istediğiniz alanı seçin ve Genel sekmesinde Biçim kutusunun yanındaki hücreyi tıklatın.

 3. Biçimlendirme gereksinimlerinize göre belirli karakterleri girin.

 4. Çalışmanızı kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Bir alan için özel bir biçim uyguladıktan sonra aşağıdakilerden bazılarını veya hepsini yaparak biçimi test edebilirsiniz:

 • Binlik olmadan değerlerini girin ayırıcılar veya ondalık ayırıcılar ve verileri nasıl biçim algılar bakın. Biçim ayırıcılar doğru yerlerde koyar mı?

 • Tahmin (ile ve ayırıcılar olmadan) ve biçimini nasıl davranacağını görmek daha kısa veya uzun olan değerleri girin. Biçim istenmeyen boşluk veya yol ya da Sondaki sıfırları katkı sunuyor mu?

 • Sıfır veya null değer pozitif veya negatif değerler için hazırlanmış bir biçimde girin ve sonuç beğendiğiniz olup olmadığını öğrenin.

Sayfanın Başı

Metin ve Not veri türleri için biçim belirtme

Metin ve Not veri türleri önceden tanımlı biçimler kabul etmeyin. Yalnızca özel biçimler metin veri türü kabul eder, hem özel hem de zengin metin biçimlendirmesi Not veri türü kabul eder.

Genellikle, tablo verilerini daha kolay okunmasını sağlamak için metin ve Not veri türleri için özel biçimler uygulama. Örneğin, kredi kartı numaraları toplamak için bir Web formu kullanın ve bu rakamları boşluklar olmadan depolamak, kredi kartı numaraları daha kolay okunmasını sağlamak için uygun boşluk eklemek için özel bir biçim kullanabilirsiniz.

Metin ve Not veri türleri için özel biçimler yalnızca iki biçimi bölümleri dizesindeki izin verin. İlk bölüm biçim dizesi metnin görünümünü denetler ve boş değerler veya sıfır uzunluklu dizeler İkinci bölüm görüntüler. Bir biçim belirtmezseniz, tüm metni sayfalarında Access sola hizalar.

Aşağıdaki tabloda, listeler ve metin veya Not veri türleri olan alanlar için uygulayabileceğiniz özel biçimler açıklar.

Karakter

Açıklama

@

Herhangi bir kullanılabilir karakteri, biçim dizesindeki konumu bakımından görüntülemek için kullanılır. Access temel alınan verideki tüm karakterleri yerleştirirse, kalan tüm yer tutucular boşluk olarak görüntülenir.

Örneğin, biçim dizesi @@@@@ ise ve temel alınan metin ABC ise, metin önüne iki boşluk eklenerek sola hizalanır.

&

Herhangi bir kullanılabilir karakteri, biçim dizesindeki konumu bakımından görüntülemek için kullanılır. Access tüm karakterleri temel alınan verilere yerleştirirse, kalan yer tutucular hiçbir şey görüntülemez.

Örneğin, biçim dizesi &&&&& ise ve metin ABC ise, yalnızca sola hizalanan metin görüntülenir.

!

Yer tutucu karakterlerin sağdan sola yerine soldan sağa doldurulmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Herhangi bir biçim dizesinin başında bu karakteri kullanmalısınız.

<

Tüm metnin küçük harfli olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Biçim dizelerinin başında bu karakteri kullanmalısınız, ancak önüne ünlem işareti (!) de getirebilirsiniz.

>

Tüm metnin büyük harfli olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Biçim dizelerinin başında bu karakteri kullanmalısınız, ancak önüne ünlem işareti (!) de getirebilirsiniz.

*

Bu karakter kullanıldığında, yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakter dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olur. Access normalde metinleri sola hizalanmış olarak görüntüler ve değerin sağında kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

Boşluk, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -), parasal simgeler (¥ £ $) ve ayraçlar eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın (bu karakterleri biçim dizesinde istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın).

"Yazı metni"

Kullanıcılara gösterilmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

[renk]

Biçiminizin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Not: Bir biçim belirttiğinizde Access, yer tutucu karakterleri temel alınan alandaki verilerle doldurur.

Özel bir biçim uygulamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Biçimlendirmek istediğiniz alanı seçin ve Genel sekmesinde Biçim kutusunun yanındaki hücreyi tıklatın.

 3. Biçiminizi girin.

  Alan için seçtiğiniz veri türü belirleyebileceğiniz özel biçim türüne bağlıdır.

 4. Çalışmanızı kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Özel aşağıdaki yollardan biriyle biçimlendirmenizi test edebilirsiniz:

 • Büyük veya küçük harf değerleri girin ve verileri nasıl biçim algılar bakın. Sonuçları anlamlı?

 • Tahmin (ile ve ayırıcılar olmadan) ve biçimini nasıl davranacağını görmek daha kısa veya uzun olan değerleri girin. Biçim istenmeyen boşluk veya yol ya da sondaki boşluklar veya beklenmedik karakterler katkı sunuyor mu?

 • Sıfır uzunluklu dize veya null değer girin ve sonuç beğendiğiniz olup olmadığını öğrenin.

Sayfanın Başı

Bir tarih/saat veri biçimini belirtin türü

Önceden tanımlanmış veya özel bir biçim belirtmezseniz, Access genel tarih biçimini uygular; m/aa/yyyy h:nn: nn AM/PM.

Tarih/saat alanları için özel biçimler iki bölüm içerebilir — için tarih ve saat için başka bir — ve bölümler noktalı virgülle ayırın. Örneğin, genel tarih biçimini aşağıdaki gibi yeniden oluşturabilirsiniz: gg/m/yyyy; h:nn:ss.

Karakter

Açıklama

Tarih ayırıcı

Access ayırıcısını gün, ay ve yıl için yerleştireceği yeri denetlemek için kullanılır. Access Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanır. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için bazı veri türleri görünümünü değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmekonusuna bakın.

c

Genel tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

g veya gg

Ayın gününü bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır. Tek basamak için tek bir yer tutucu, iki basamak için iki yer tutucu kullanın.

ggg

Haftanın gününü üç harf olacak şekilde kısaltmak için kullanılır.

Örneğin, Pazartesi günü Pzt olarak görünür.

gggg

Haftanın tüm günlerini açık adıyla göstermek için kullanılır.

ggggg

Kısa Tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

gggggg

Uzun Tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

h

Hafta gününün numarasını görüntülemek için kullanılır.

Örneğin, Pazartesi günü 2 olarak görünür.

a veya aa

Ayı bir veya iki basamaklı sayı olarak görüntülemek için kullanılır.

aaa

Ayın adını üç harf olacak şekilde kısaltmak için kullanılır.

Örneğin, Ekim ayı Eki olarak görünür.

aaaa

Ay adlarını açık adıyla göstermek için kullanılır.

ç

Takvim yılında geçerli çeyreğin numarasını (1-4) görüntülemek için kullanılır.

Örneğin, Mayıs ayındaki bir tarih için Access çeyrek yıl değeri olarak 2 görüntüler.

y

Günün yıl içindeki numarasını (1-366) görüntülemek için kullanılır.

yy

Yılın son iki basamağını görüntülemek için kullanılır.

Not: Belirli bir yıl için dört basamağın tümüyle girilip görüntülenmesi önerilir.

yyyy

0100-9999 aralığında yılı tüm basamaklarıyla görüntülemek için kullanılır.

Saat ayırıcı

Access ayırıcısını saat, dakika ve saniye için yerleştireceği yeri denetlemek için kullanılır. Access Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanır. .

s veya ss

Saati bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

d veya dd

Dakikayı bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

s veya ss

Saniyeyi bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

ttttt

Uzun Saat biçimini görüntülemek için kullanılır.

ÖÖ/ÖS

Saat değerlerini 12 saat düzeninde, sonunda ÖÖ veya ÖS ile görüntülemek için kullanılır. Access bu değeri ayarlamak için bilgisayarınızın sistem saatinden yararlanır.

A/P veya a/p

Saat değerlerini 12 saat düzeninde, sonunda A, P, a veya p ile görüntülemek için kullanılır. Access bu değeri ayarlamak için bilgisayarınızın sistem saatinden yararlanır.

ÖÖÖS

12 saatlik değerleri görüntülemek için kullanılır. Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen sabah ve akşam belirteçlerini kullanır.

Boşluk, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -), parasal simgeler (¥ £ $) ve ayraçlar eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın. Bunları istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

*

Yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakterin dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Access normalde metinleri sola hizalanmış olarak görüntüler ve değerin sağında kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

"Yazı metni"

Kullanıcıların görmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

[renk]

Biçiminizin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Sayfanın Başı

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Bir veri sayfası, form veya raporu, farklı bir değer alanı depolarken belirli bir değer görüntülemek için bir alan isterseniz, arama alanı oluşturma. Arama alanları hakkında daha fazla bilgi için Arama alanı oluşturarak verilerin nasıl görüntüleneceğini Özelleştirokuyun. Veri girildiğinde görüntülenmek üzere biçimini denetlemek için alanı girmek veya belirli bir değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmaokuyun. Bir alana zengin metin biçimlendirme ekleme hakkında bilgi edinmek için okuma ekleme veya zengin metin alanı ekleme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×