Özel alan oluşturma veya değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Oluşturabilir veya özel alanları Microsoft Office Project Web Access içinde değiştirin ve projeleriniz için bu alanları ekleyin.

Ayrıca özel alanlara, ekip üyelerinin görüp kullanacağı değerleri oluşturmaya yarayan listeler (veya öznitelikler) de uygulayabilirsiniz. Bu öznitelikler aşağıdakilerden elde edilir:

 • Arama Tabloları     Bu tablolar önceden tanımlanmış değerler içerir ve bu değerler oluşturulduktan sonra, proje planlarına özel alan ekleyecekleri zaman ekip üyeleri tarafından bir listeden seçilebilirler.

 • Formüller     Formüller, birden fazla alan ve işlev hesaplanarak alan değerleri oluşturmak için kullanılabilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir özel alan oluşturma veya değiştirme

Oluşturma veya bir arama tablosu değiştirme

Özel alan için bir formül oluşturma

Özel alan oluşturma veya değiştirme

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında, Kurumsal Özel Alan Tanımı'nı tıklatın.

 3. Yeni bir alan oluşturmak için, Yeni Alan'ı tıklatın.

  Bir alanda değişiklik yapmak için, değiştirmek istediğiniz alanı, tabloda alan adını tıklatarak seçin.

 4. Yeni Özel Alan sayfasında (veya varolan bir alanı değiştirecekseniz Özel Alanı Düzenle sayfasında), Ad kutusuna alan için bir ad yazın.

 5. Varlık ve Tür bölümünde, Varlık listesinde, Proje, Kaynak veya Görev'i tıklatın ve sonra Tür listesinden alan türünü tıklatın.

 6. Özel öznitelikler bölümünde alan ilişkili bir arama tablosu önceden tanımlanmış değerler olup olmadığını gösterir. Aşağıdakileri isteyip istemediğinizi oluşturma veya bir arama tablosu değiştirmek, bkz: Oluştur veya bir arama tablosu değiştirmek.

 7. Özel alan için bir değer üreten bir formülü oluşturmak için Özel öznitelikler bölümünde Formül ' ü seçin ve ardından denklemi aşağıdaki formülü yazın.

  Örneğin, aşağıdaki formül, "temel yok" "Bütçeyi aşan tarafından 20 oranında veya daha fazla" ya da "Bütçenin altında" değerini döndürür:

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Alan değerlerini, Varlık ve Tür bölümünde seçtiğiniz görüntülenecek veri veya metin türü olarak görüntülemek için, Görüntülenecek Değerler bölümünde, Veri'yi seçin.

 2. Veriler yerine grafik göstergeler görüntülemek için, Görüntülenecek Değerler bölümünde, Grafik göstergeler'i seçin.

  • Ne tür bilgiler için grafik göstergeler görüntülemek istediğinizi belirtmek üzere Ölçüt hedefi listesinde, Özet satırlar, Özet olmayan satırlar veya Proje özeti'ni tıklatın.

  • Ne tür bilgileri grafik göstergelerle görüntülemek istediğinizi daha da belirginleştirmek için, kılavuzda, bir sınamayı seçin, sınanacak bir alan değeri seçin ve grafik gösterge için görüntülenecek resmi seçin.

  • Alan değerini bir Ekran İpucu olarak görüntülemek isterseniz, Araç İpuçlarında veri değerlerini göster onay kutusunu seçin.

 3. Gerekli bölümünde, kullanıcıların bu alana veri girmesi gerekip gerekmediğini belirtmek üzere Evet veya Hayır'ı seçin. Örneğin, bir maliyet alanındaki değer bütçeyi aşarsa kırmızı bir düğme resmi görüntüleyebilirsiniz.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Not: Alanın değerini tanımlamak için grafik gösterge kullanırsanız, Kaydet'i tıklattığınızda, formüldeki grafik göstergeleri veya işlevleri doğrulamak için Microsoft Office Project Professional 2007 açılır. Alanı oluşturmanız veya değişikliğiniz bittiğinde Office Project Professional 2007 uygulamasını kapatın. Project Web Access'te oluşturduğunuz özel alan için Project Professional'da daha fazla özelleştirme yapmanız gerekmez.

Sayfanın Başı

Arama tablosu oluşturma veya değiştirme

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında, Kurumsal Özel Alan Tanımı'nı tıklatın.

 3. Yeni arama tablosu oluşturmak için, Yeni Arama Tablosu'nu tıklatın.

  Varolan bir arama tablosunu değiştirmek için, Özel Alanlar için Arama Tabloları tablosunda adını tıklatın.

 4. Yeni Arama Tablosu sayfasında (veya varolan bir arama tablosunda değişiklik yapacaksanız Arama Tablosunu Düzenle sayfasında), Ad kutusuna arama tablosu için bir ad yazın.

 5. Tür bölümünde, arama tablosunda kullanmak istediğiniz proje bilgilerinin türünü seçin.

 6. Kod Maskesi bölümünde, arama tablosundaki her değerin sayısal veya alfabetik yapısını belirtin.

  Örneğin, arama tablosunda değerlerin hiyerarşik bir yapı içinde iki harf ve ardından üç sayı içermesini isterseniz, kod maskesi tablosunun ilk satırında, Karakterler'i tıklatıp, karakter sayısını belirtmek üzere 2 yazın ve sonra değerler arasında ayırıcı olarak kullanmak için nokta koyun. İkinci satırda, Sayılar'ı tıklatıp 3 yazın ve arama tablosu değerinin ikinci bölümü için bir ayırıcı girin.

  İpucu: Arama alanı kodlarınızın yapısı Kod Önizlemesi kutusunda görüntülenir.

 7. Arama Tablosu bölümünde, tablodaki değerleri yazın ve her değer arasında hiyerarşik bir ilişki oluşturun. Bu değerler Kod Maskesi bölümünde belirtilen kod maskesi tanımına uygun olmalıdır. Bunlar, kullanıcıların özel alanlara veri girerken aralarında seçim yapabileceği değerlerdir. Değerin hiyerarşik ilişkisini oluşturmaya yardımcı olması için, tablonun üzerindeki araç çubuğunda bulunan düğmeleri tıklatın:

  • Hiyerarşik bir ilişki belirtmek için Girintili olmasını istediğiniz değeri içeren satırı seçin ve sonra Girinti Girinti ' ı tıklatın.

  • Yeni bir satır oluşturmak için Ekleme satırı Düğme resmi tıklatın.

   Yukarıdaki örneğe devam edersek, arama tablosu alanlarının hiyerarşik bir yapı içinde iki harf ve ardından üç sayı içermesini isterseniz, ilk arama tablosu değerleri satırına, ilk iki harfli karakter değerini yazın. İkinci, üçüncü ve dördüncü satırlara, birinci satırla hiyerarşik olarak ilişkili olan üç basamaklı sayıları yazın ve her birini ilk satırın altında girintileyin. Beşinci satıra, ikinci iki harfli karakter değerini yazın ve bu şekilde devam edin.

   İpucu: Sizin yöneticiArama tablosu bölümünde bir Microsoft Office Sunucuları Altyapı Güncelleştirmesiyüklü olmadığını Excel'e aktarmak veya Yazdır veri tablosuna karşılık gelen eylemleri gerçekleştirmek için tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özel alan için formül oluşturma

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında, Kurumsal Özel Alan Tanımı'nı tıklatın.

 3. Bir formülü ilişkilendirmek istediğiniz alanın adını tıklatın veya Yeni Alan'ı tıklatın.

 4. Yeni Özel Alan sayfasında (veya varolan bir formülü değiştirecekseniz Özel Alanı Düzenle sayfasında), Özel Öznitelikler bölümünde, Formül'ü tıklatın.

 5. İşlev oluşturmanıza yardımcı olması için, İşlev Seç'i tıklatın. İşlev listesinde, bir işlev kategorisini tıklatın ve kullanmak istediğiniz işlevi tıklatın.

  İşlev kutuda görüntülenir.

 6. İşlevde geliştirmek yapmak için, İşleç Seç'i tıklatın ve sonra bir işleci tıklatın. İşleç formüle eklenir.

  Formül oluştururken aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayın:

  • Proje alanları köşeli ayraçlar içine alabilirsiniz. Örneğin, bu formül [Name]&"."&[Project] TaskName.ProjectName formunda iki adları arasında bir nokta (.) ile projenin adını arkasından görevin adını içeren bir değer döndürür.

  • Bir formül en çok 29 düzeyde (basamak) işlev içerebilir.

 7. Alanı ilişkili formülle birlikte kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

Not: Kaydet'i tıklattığınızda, formüldeki işlevleri doğrulamak için Microsoft Office Project Professional 2007 açılır. Alanı oluşturmanız veya değişikliğiniz bittiğinde Office Project Professional 2007 uygulamasını kapatın. Project yalnızca formülü doğrulamak için kullanıldığından, Project Professional'daki değişiklikleri kaydetmeniz gerekmez.

Neden Project Web Access'te bazı işlemleri musunuz?

Project Web Access'te oturum açmak için kullandığınız izin ayarlarına bağlı olarak, bazı özellikleri göremeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, sunucu yöneticiniz Project Web Access'i özelleştirmiş ancak Yardım'ı ona uygun olarak özelleştirmemişse, bazı sayfalarda gördükleriniz belgelerdeki bilgilerden farklı olabilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×