Öğretici: Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Özet:    Üçüncü öğretici serisinin budur. İlk öğreticideki Verileri aktarma Excel 2013 ve veri modeli oluşturma, birden çok kaynaktan alınan verileri kullanarak sıfırdan bir Excel çalışma kitabı oluşturulur ve kendi veri modelini Excel tarafından otomatik olarak oluşturulmuş. İkinci öğreticigenişletme veri modeli ilişkilerini Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarakveri Modeli'ni genişletme öğrendiniz ve hiyerarşileri verileri içinde oluşturulmuş.

Bu öğreticide, Power View kullanarak çoklu görsel öğeler içeren etkileyici raporlar oluşturmak için genişletilmiş Veri Modeli’ni kullanacaksınız.

Bu öğreticideki bölümler aşağıdadır:

Power View raporu oluşturma

Power View ve PivotTable’lar için hesaplanmış alanlar oluşturma

Alan varsayılanları, tablo davranışları ve veri kategorilerini ayarlama

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Power Pivot Yardımı

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticileri etkin Power Pivot ile Excel 2013'ü kullanın. Power Pivotetkinleştirme konusunda yönergeler için tıklatın burada.

Power View raporu oluşturma

Önceki öğreticileri içinde bir PivotTable hakkında veri içeren Olimpiyat madalyaları ve etkinlikleri içeren Excel çalışma kitabı oluşturdunuz. Önceki öğreticiyi tamamlamak yapmadığınızdan varsa, çalışma kitabını önceki öğreticiyi buradansonuna karşıdan yükleyebilirsiniz.

Bu bölümde, Olimpiyat verilerini görsel olarak temsil edecek bir Power View raporu oluşturacaksınız.

 1. Excel'de, Power View raporları > raporları > Ekleseçeneğini tıklatın.

  Power View raporu ekleme

 2. Boş bir Power View raporu, çalışma kitabındaki bir sayfa olarak görüntülenir.

  Excel’de boş bir Power View raporu

 3. Power View Alanları’nda genişletmek üzere Hosts öğesinin yanındaki oku tıklatın ve City’yi tıklatın.

 4. Madalya tablosunu genişletin ve Spor tıklatın. Bu, Power View Spor Şehir yanında aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi listeler.
  Power View’da yeni bir tablo

 5. Power View alanlarıalanları alanında, spor yanındaki oku tıklatın ve Sayım (boş değil)seçin. Şimdi Power View sports sayımı, yerine aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi bunları listeleme.

  Liste yerine Sports sayımı oluşturma

 6. Şeritte, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Harita’yı seçin. TASARIM sekmesi yalnızca Power View tablosu seçildiğinde kullanılabilir. Harita görselleştirmesine geçtiğinizde dış içeriğin etkinleştirilmesiyle ilgili bir uyarı alabiliriniz.

 7. Harita, görselleştirme olarak tablonun yerini alır. Harita üzerinde, çeşitli boyutlardaki mavi daireler her olimpiyat şehrinde düzenlenen farklı spor olaylarını gösterir. Ama hangilerinin yazın hangilerinin kışın düzenlenmiş olduğunu görmek daha ilginç olabilir.

 8. Rapor alanını en iyi şekilde kullanmak için şimdi Filtreler alanını daraltalım. Filtreler alanının sağ üst köşesindeki oku tıklatın.

 9. Power View alanları' nda, madalyagenişletin. Mevsim alanı renk alanına sürükleyin. Daha iyi olan: harita şimdi Yaz spor için mavi Balonlar ve kırmızı Balonlar Kış spor için aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi görüntüler. Kendi köşeler sürükleyerek görselleştirme yeniden boyutlandırabilirsiniz.

  Harita görselleştirmesi oluşturma

Şimdi, çeşitli yerlerdeki spor etkinliklerinin sayısını mevsime göre renk kodu verilmiş bir haritada gösteren bir Power View raporunuz var. Sadece birkaç tıklamayla oluşturuldu.

Power View ve PivotTable’lar için hesaplanmış alanlar oluşturma

Power View, görselleştirmeler oluşturmak için temel Veri Modeli’ni kullanır. Power Pivot ve DAX ile özel formüller oluşturarak Veri Modeli’ni genişletebilir, sonra PivotTable’larda ve Power View’da bu formülleri ve hesaplamaları temel alan raporlar oluşturabilirsiniz.

Hesaplanan alan oluşturma Power Pivot

 1. Excel'de, Power Pivot penceresini görüntülemek için Power Pivot > Veri Modeli > Yönet’i tıklatın.

 2. Madalyalar tablosundaki seçin. Hesaplama alanı görüntülendiğinden emin olun. Hesaplama alanı tablo verilerini altında bulunan ve oluşturma, düzenleme ve hesaplanan alanlar yönetmek için kullanılır. Hesaplama alanı görüntülemek için aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi Giriş > görünümü > hesaplama alanı,'ı seçin.

  Power Pivot’ta Hesaplama Alanı

 3. Haydi Olimpik yayımları sayısını hesaplama. Hesaplama alanı'nda Edition sütununu hemen altındaki hücreyi seçin. Şeritten, Otomatik Toplam > ayrı sayım, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi seçin.

  Power Pivot’ta Ayrı Sayım oluşturma

 4. Etkin hücrenin bir DAX ifadesi Power Pivot hesaplama alanında oluşturur. Bu durumda, Power Pivot otomatik olarak oluşturulan aşağıdaki DAX formülü:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Otomatik toplam'da ek hesaplamalar toplam, ortalama, Min, MAK ve diğerleri gibi yalnızca kadar kolaydır.

 5. Excel çalışma kitabını kaydedin. Veri Modeli yeni hesaplanan alan ile güncelleştirilir. Excel’de Power View sekmesine döndüğünüzde, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, bir uyarı size Veri Modeli’nin güncelleştirildiğini bildirir.

  Veri Modeli’nin değiştirildiğini gösteren bir uyarı

Bu Distinct Count of Edition hesaplanan alanını, öğreticilerde daha sonra kullanacağız.

DAX'ta kullanarak hesaplanan alan oluşturma Power Pivot

Otomatik Toplam hesaplaması oldukça faydalı, ancak daha özelleştirilmiş hesaplamalar da gerekebilir. Excel’de formüller oluşturur gibi, Hesaplama Alanı’nda DAX formülleri oluşturabilirsiniz. Şimdi bir DAX formülü oluşturalım ve sonra Veri Modeli’mizde ve sonuçta PivotTable’ımızda ve Power View’da nasıl görüntülendiğini görelim.

 1. Power Pivot penceresini açın. Hesaplama alanı'nda aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi önceki bölümde tamamlandı otomatik toplam hesaplaması doğrudan altındaki hücreyi seçin.

  Power Pivot’un Hesaplama Alanı’nda DAX formülleri oluşturma

 2. Şimdi tüm madalyalarını yüzdesini hesaplayalım. Formül çubuğuna aşağıdaki DAX formülünü yazın. IntelliSense, ne yazdığınıza bağlı olarak kullanılabilir komutları sağlar ve vurgulanan IntelliSense seçeneğini belirlemek için Sekme tuşuna basabilirsiniz.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Excel penceresine geçiş yaptığınızda, Excel veri Modeli'ne güncelleştirildiğini öğrenmenizi sağlar. Excel'de, Sayfa1'dekiPivotTable'ı seçin. PivotTable alanları' nda, madalya tablosunu genişletin. Alan Listesi'nin alt kısmında yalnızca oluşturduğumuz, iki hesaplanan aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi alanlardır. Percentage of All Medals seçin.

  Hesaplanan Alanları gösteren PivotTable Alanları

 4. PivotTable'da Percentage of All Medals alanı madalya sayısı sonra görüntülenir. Yüzde olarak biçimlendirilmiş değildir; bu nedenle bu alanlara (bunları tek seferde, imleç aşağı oka dönüşene kadar birinin üst kısmında Percentage of All Medals alanı gelerek ve sonra tıklatarak seçebilirsiniz) seçin. Bunlar seçildikten sonra Giriş > sayı > yüzde'yitıklatın. Şerit'in aynı bölümünde, iki ondalık basamak sayısını ayarlayın. Pivot tablonuz aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Yüzde verilerini görüntüleyen PivotTable

Önceki öğreticide, Sports alanını yalnızca alfabetik olarak ilk on için filtreledik, bu nedenle yalnızca Aquatics’den Boxing’e kadar olanları görüyoruz. Bu nedenle Grand Total’deki yüzde, %100 yerine %29,16 olarak görünüyor. Bu da bize, bu ilk 10 sporda verilen madalyaların, yaz oyunlarında (Summer) verilen tüm madalyaların %29,16’sını oluşturduğunu söylüyor. Aquatics’in tüm madalyaların %10,88’ini oluşturduğunu da görebiliriz.

Percentage of All Medals alanı Veri Modeli’nde bulunduğu için, Power View’da da kullanılabilir.

Power View’da Power Pivot sekmesinden hesaplanan alanlar da oluşturabilirsiniz. Power Pivot’ta ya da Power View’da hesaplanan bir alan oluşturun, sonuç aynıdır: Veri Modeli hesaplanan alanı içerecek şekilde güncelleştirilir ve tüm istemci araçları için kullanılabilir hale getirir.

Alan varsayılanları, tablo davranışları ve veri kategorilerini ayarlama

Power View’da kolayca rapor oluşturmanın bir başka yolu varsayılan bir alan kümesi oluşturmaktır. Bir tablo için varsayılan alan kümesi ayarladıysanız Power View’da o tabloyu tıklatmanız yeterli olur; varsayılan alan kümesi otomatik olarak yeni rapora eklenir.

Bu bölümde, rapor oluştururken size zaman kazandıracak olan, çalışma kitabı varsayılanlarını ayarlayacaksınız.

Tablo için Varsayılan Alan Kümesi Oluşturma

 1. Power Pivot penceresinin hala kullanılabilir olması gerekir. Kullanılabilir değilse, Power Pivot > Veri Modeli > Yönet’i tıklatın. Power Pivot uygulamasında, Veri Görünümü’nün seçildiğinden emin olmak için Giriş > Görünüm > Veri Görünümü’nü seçin. Medals tablosunu seçin.

 2. Gelişmiş sekmesinde, Raporlama Özellikleri > Varsayılan Alan Kümesi’ni tıklatın. Power View gibi istemci araçlarını kullanarak, oluşturulan tablolar için varsayılan alanları belirlemenizi sağlayan bir pencere görüntülenir.

 3. Sol bölmede spor, olay, Editionıd, Atlet ve madalya seçin ve tıklatın ekleme - > varsayılan alanları yapma. Varsayılan alanlar, bunlar listelenen sırada yer aldığı sağ bölmede, göründükleri emin olun. Varsayılan alan kümesi penceresi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Varsayılan Alan Kümesi penceresi

 4. Medals tablosu için varsayılan alan kümesini kaydetmek üzere Tamam’ı tıklatın.

 5. Bunun nasıl çalıştığını görmek için Excel’de Power View sayfasına geçin.

 6. Var olan görselleştirmelerden birini seçmediğinizden emin olmak için boş rapor tuvalinde herhangi bir yeri tıklatın. Power View sayfanızda şu anda yalnızca, daha önce oluşturduğunuz harita olan, bir görselleştirme bulunuyor.

 7. Power View alanları listesinde, madalya tablo adını tıklatın. Power View bir tablo oluşturur ve beş varsayılan alanları Medals tablosundan otomatik olarak ekler sırayla, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi belirttiğiniz. Yanlışlıkla madalya, tablonun yanında üçgenin üzerinde sadece tıklatırsanız genişletilir yerine varsayılan alanları içeren yeni bir tablo ekleme.

  Power View tablosu varsayılan alan kümelerini otomatik olarak ekler

Tablo Davranışını Ayarlama

Power View’ın tablo için otomatik olarak rapor etiketleri oluşturmak üzere kullandığı varsayılan tablo davranışını da ayarlayabilirsiniz. Bu, aynı tablodan, örneğin birçok farklı rapor için görselleştirmeler oluştururken çok kullanışlıdır. Sonraki birkaç adımda varsayılan tablo davranışını kullanacağız, şimdi onu ayarlayalım.

 1. Power Pivot’ta, Medals tablosu seçili durumdayken, Gelişmiş > Raporlama Özellikleri > Tablo Davranışı’nı seçin. Tablo davranışını belirleyebileceğinizi bir pencere görüntülenir.

 2. Tablo Davranışı penceresinde, Satır Tanımlayıcısı yalnızca benzersiz anahtarları ve boş olmayan değerleri içeren sütundur. Bu genellikle tablonun birincil anahtarıdır, ama böyle olmak zorunda değildir. Satır Tanımlayıcısı’nı, pencerede başka seçimler yapmadan önce belirlemelisiniz. MedalKey’i Satır Tanımlayıcısı olarak seçin.

 3. Satırları benzersiz tut bölümünde AthleteID seçin. Burada seçtiğiniz alanları benzersiz olmalıdır ve oluşturmayı Özet Tablolar veya Power View raporları toplanması gerektiğini değil satır değerlerine sahip.

  Not: nasıl alan sağlamak için istediğiniz toplama yoksa raporlarla sorun yaşıyorsanız, istediğiniz toplam Satırları benzersiz tut alanları seçili değildir.

 4. Varsayılan Etiket için, varsayılan rapor etiketi olarak kullanılması gereken bir anahtarı seçin. Sport öğesini seçin.

 5. Görüntüleri henüz eklemediyseniz beri Varsayılan görüntüiçin seçimi [yok seçili sütunu], olarak bırakın. Tablo davranışı penceresi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Tablo Davranışı penceresi

 6. Tamam' ı tıklatın. Excel'de Power View sayfasında, önceki adımlarda oluşturduğunuz tabloyu seçin. Şeritten, Tasarım > tablo > kartıseçin. Değişiklikleri kartları koleksiyonu içine oluşturduğunuz tabloyu; verileri aynıdır, ancak veri görselleştirme değişmiştir. Tabloyu şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Tablo Davranışı varsayılanlarıyla Kart görselleştirmeleri

Sport alanının geri kalanlardan büyük olduğuna ve her kart için başlık olarak görüntülendiğine dikkat edin. Bunun nedeni, Power Pivot’tayken Tablo Davranışı penceresinde Varsayılan Etiket olarak Sport’u ayarlamanızdır.

Alanlar için Veri Kategorilerini Ayarlama

Power View’un, konum gibi temel alınan verilere dayalı dinamik raporlar oluşturabilmesi için söz konusu verileri içeren alanların düzgün şekilde kategorilere ayrılmış olması gerekir. Olimpiyat verileri için şimdi birkaç alanın kategorisini belirtelim.

 1. Power Pivotiçinde Hostsseçin. NOC_CountryRegion alanı seçin. Gelişmiş > raporlama özellikleri > veri kategorisi: oku tıklatın ve ülke/bölge aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi kullanılabilir veri Kategoriler listesinden seçin.

  Power Pivot’ta Veri Kategorileri

 2. Medals tablosunda NOC_CountryRegion sütununu seçin. Tekrar, Veri Kategorisi’ni Country/Region olarak değiştirin.

 3. Excel'e dönün ve Power View sayfasını seçin. Power View alanları' ndaki madalya tablosunu genişletin ve NOC_CountryRegion alanın yanındaki küçük küre simgesi artık içerdiğine dikkat edin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi dünyayı NOC_CountryRegion bir coğrafi konum içerdiğini gösterir.

  Power View Alanları’ndaki coğrafi konum simgesi

Bu coğrafi konumu gelecek öğreticide kullanacağız. Şimdi çalışmanızı kaydetme, öğrendiklerinizi gözden geçirme ve ardından bir sonraki öğreticiye hazır olma zamanı.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Bu öğreticide, harita tabanlı Power View görselleştirmesi oluşturmayı, hesaplanan alanlar oluşturarak Veri Modeli’nizi genişletmeyi ve verileri farklı bir yolla çözümlemeyi öğrendiniz. Ayrıca, varsayılan alan kümeleriyle önceden doldurulmuş yeni bir Power View tablosu oluşturmayı kolaylaştıran bir yöntem olan, bir tablo için varsayılan alan kümeleri oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca, yeni tabloların sıralama ve etiketlemesinin hızlı ve tutarlı olması için, tablo davranışını tanımlamayı öğrendiniz.

Bu dizideki sonraki öğreticilerde burada öğrediklerinizin üzerine eklemeler yapacaksınız. İşlenecek çok veri var. Sonraki öğreticide Veri Modeli’nize İnternet verileri ekleyecek ve resimler dahil edeceksiniz. Böylece Power View raporlarınız gerçekten göz alacak.

İşte sonraki öğretici için bağlantı:

Öğretici: İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanları’nı Ayarlama

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, yetenekler veya gereksinimler vurgulanmaktadır. Sayfanın alt kısmında yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Power View, Power View raporları oluşturmak için gereken verileri nereden alır?

A: Yalnızca Excel’deki çalışma sayfalarından.

B: Yalnızca Veri Modeli’nden.

C: Yalnızca dış kaynaklardan aktarılan verilerden.

D: Veri Modeli’nden ve Excel’deki çalışma sayfalarında bulunan tüm verilerden.

Soru 2: Varsayılan alan kümesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Tüm Veri Modeli için yalnızca bir varsayılan alan kümesi oluşturabilirsiniz.

B: Power View’da, Power View Alanları’ndaki tablo adı tıklatıldığında, tablonun varsayılan alan kümesiyle otomatik olarak doldurulan bir tablo görselleştirmesi oluşturulur.

C: Bir tablo için varsayılan alan kümesi oluşturursanız tablodaki diğer tüm alanlar devre dışı bırakılır.

D: Yukarıdakilerin tümü.

Soru 3: Hesaplanan Alanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Power Pivot’ta oluşturduğunuzda, oluşturuldukları tablonun içinde kullanılabilir alanlar olarak Power View’da görüntülenirler.

B: Power Pivot’un Hesaplama Alanında oluştursanız, tüm istemci araçlarından gizlenirler.

C: Power Pivot’ta oluşturduğunuzda, her biri, tüm istemci araçlarında tek tek tablolar olarak görüntülenir.

D: Hem A hem B.

Soru 4: Varsayılan Davranış Tablosu penceresinde, Benzersiz Satırları Tut’ta bir alanı seçtiğinizde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Alanı toplamak için özel olarak Power View’dan “Bu alanı topla” öğesini seçmelisiniz.

B: Alan Power View veya PivotTable’larda her zaman toplanır.

C: Alan Power View veya PivotTable’larda asla toplanmaz.

D: Benzersiz Satırları Tut’u seçmenin Power View veya PivotTable’lardaki alan davranışı üzerinde hiç etkisi yoktur.

Test bir swers

 1. Doğru yanıt: B

 2. Doğru yanıt: B

 3. Doğru yanıt: A

 4. Doğru yanıt: C

Notlar: 

 • Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×