Öğretici: Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Özet:    Önceki öğretici sonundaki Oluşturma harika Power View raporları - bölüm 1, Excel çalışma kitabınızın sahip üç Power View raporları ve etkileşimli harita, pasta, dahil olmak üzere birçok görseller, çubuk ve sütun grafikler. Bu öğreticide, ek etkileşimli Power View raporları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Bu raporları yayımlayıp SharePoint’te kullanıma sunduğunuzda, bu görselleştirmelerin bunları görüntüleyenler için bu öğreticide olduğu kadar etkileşimli olduğunu da unutmayın.

Bu öğreticideki bölümler aşağıdadır:

Katlar grafikleri oluşturma

Kartlar ve Kutucuklar kullanarak etkileşimli raporlar oluşturma

Zaman tabanlı yürütme görselleştirmeleri ile dağılım grafikleri ve kabarcık grafikleri oluşturma

Denetim noktası ve test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır. Ayrıca, Power View’daki pek çok kavramın ve becerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir videolar listesi de görebilirsiniz.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticilerde Power Pivot özelliği etkinleştirilmiş Excel 2013 kullanılır. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel 2013 Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Power Pivot özelliğini etkinleştirme hakkında yönergeler için bkz. Power Pivot Eklentisi.

Katlar Grafikleri Oluşturma

Bu bölümde, Power View ile etkileşimli görselleştirmeler oluşturmaya devam edeceksiniz. Bu bölümde, Katlar grafiklerinin birkaç farklı türünü oluşturma açıklanmaktadır. Katlar bazen Kafes Grafikler olarak da adlandırılır.

Etkileşimli oluşturma Dikey Katlar grafikleri

Katlar grafikleri oluşturmak için, pasta grafik veya çizgi grafik gibi başka bir grafik ile başlayın.

 1. Excel'de, Çubuk ve Sütun çalışma sayfasını seçin. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View’u seçerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Boş bir Power View rapor sayfası oluşturulur. Alttaki sekmeyi sağ tıklatıp görünen menüden Yeniden Adlandır’ı seçerek raporu Katlar olarak yeniden adlandırın. Sekmeyi çift tıklatarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

 2. Power View alanları ' ndaki madalya tablosunu genişletin ve cinsiyet ve ardından olay alanları seçin. ALANLARI alanından, olay yanındaki ok düğmesini seçin ve Sayım (boş değil)seçin. Power View oluşturur Tablo aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View tablo görselleştirmesi

 3. Şeritten seçin Tasarım > görsel öğe Değiştir > diğer grafik > pasta grafiği. Şimdi, raporunuzu aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View pasta grafiği

 4. Etkinlik sayısını zaman içinde cinsiyete göre görüntülemenin ilginç olacağına karar veriyorsunuz. Bu bilgiyi görüntülemenin bir yolu, katları kullanmaktır. Medal tablosundan, Year’ı DİKEY KATLAR alanına sürükleyin. Daha fazla kat görüntülemek için, şeritten DÜZEN > Gösterge > Hiçbiri’ni seçerek rapordan göstergeyi kaldırabilirsiniz.

 5. Katlar kılavuzun altı grafikler genişliğinde ve uzunluğunda altı grafikler gösterecek şekilde düzenini değiştirin. Grafik seçiliyken, seçin Düzen > kılavuz yüksekliği > 6 ve sonra Düzen > kılavuz genişliği > 6. Ekranınızı şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View’da katlar pasta grafiği

 6. Katlar grafik türünün de etkileşimli olur. Herhangi bir pasta grafik gelin ve o dilimi ilgili bilgiler görüntülenir. Herhangi bir pasta dilimi kılavuzunda tıklatın ve bu seçim için birden çok her grafikte vurgulanır. Ekranda 1952 için sarı dilimi (Kadınlar) seçilmiş ve diğer sarı dilimler vurgulanır. Power View bir ekranda görüntüleyebilir edebileceğinizden daha fazla grafikler kullanılabilir olduğunda görselleştirmenin sağ kenarına yakın bir dikey kaydırma çubuğu görüntülenir.

  Power View katlar grafikleri ile etkileşim kurma

Etkileşimli yatay Katlar grafikleri oluşturma

Yatay grafikler Dikey Katlar Grafikleri’ne benzer davranır.

 1. Yatay Merkezi'nde dikey için dikey Katlar grafikleri değiştirmek istediğiniz. Bunu yapmak için yıl alanı DİKEY KATLAR alanından YATAY KATLAR alanına, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi sürükleyin.


  Power View Alanları’ndan Power View görselleştirmesini değiştirme

 2. Power View raporu görselleştirme için yatay Katlar grafik değişir. Kaydırma çubuğu aşağıdaki ekranda gösterildiği görsel öğesi ' nin altındaki boyunca dikkat edin.

  Power View’da yatay katlar

Katlar çizgi grafikleri oluşturma

Katlar olarak çizgi grafikler oluşturmak da kolaydır. Aşağıdaki adımlar size her yılın madalya sayısına bağlı olarak kat çizgi grafikleri oluşturmayı gösterir.

 1. Yeni bir Power View sayfası oluşturma ve Çizgi katlarıolarak yeniden adlandırın. Power View alanları, Medals tablosundan madalya sayısını ve yılı seçin. Görsel öğeyi bir çizgi grafik seçerek değiştirme Tasarım > diğer grafik > çizgi. Şimdi yıl EKSEN alanına sürükleyin. Grafiğinizi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Power View çizgi grafiği

 2. Haydi Kış medals'a odaklanın. Filtreler bölmesinde, GRAFİĞİ seçin, sonra mevsim Medals tablosundan filtreler bölmesine sürükleyin. Kış, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi seçin.

  Power View’da bir grafiğe filtre uygulama

 3. Katlar çizgi grafikler oluşturmak için NOC_CountryRegion Medals tablosundan DİKEY KATLAR alanına sürükleyin. Raporunuzu şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Power View’da çizgi katları

 4. Görselleştirmenin sol üst köşesindeki seçimleri tıklatarak, kat grafiklerini farklı alanlara göre ve azalan ya da artan sırada düzenlemeyi seçebilirsiniz.

Kartlar ve Kutucuklar Kullanarak Etkileşimli Raporlar Oluşturma

Kutucuklar ve kartlar, tabloları, dizin kartlarına benzer şekilde kart biçiminde düzenlenmiş, verileri görselleştiren bir anlık görüntü dizisine dönüştürür. Aşağıdaki adımlarda, çeşitli sporlarda verilen madalya sayısını görselleştirmek için kartları kullanacak ve sonra bu sonuçları Edition sütununa göre kutucuklar oluşturarak görselleştirmeyi geliştireceksiniz.

Kart görselleştirmeleri oluşturma

 1. Yeni bir Power View Raporu oluşturun ve Kartlar olarak yeniden adlandırın. ,Power View Alanları’ndan, Disciplines tablosundan Discipline’i seçin. Medals tablosundan, Edition Ayrı Sayımı, Medal Sayısı ve NOC_CountryRegion öğelerini seçin. Power View Alanları’nın ALANLAR alanında, NOC_CountryRegion öğesinin yanındaki oku tıklatın ve Sayım (Ayrı) seçeneğini belirleyin.

 2. Şeritte seçin Tasarım > görsel öğe Değiştir > Tablo > kart. Tablonuz aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Power View’da kart görselleştirmesi

 3. Seçili kartı görselleştirme ile Discımage tablosundan Discımage seçin. Resimleri görüntülemek için aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi almak için bir düğmeye içeriği etkinleştir'i tıklatın, ister bir güvenlik uyarısı alabilirsiniz.

  Excel’de Dış Veri Bağlantıları uyarısı

 4. ALANLAR bölümünde aşağıdaki sırada alanlarını düzenleme: Discımage, uzmanlık, madalya sayısı, NOC_CountryRegion ve son sayısını, Distinct Count of Edition. Kartlarınızı şimdi aşağıdaki ekrana benzer.
  Yeniden düzenlenen alanlarla kart görselleştirmeleri

Kart görselleştirmeleri ile kutucukları kullanma

 1. Bu kartları içinde madalya verildi yıl temelinde gözden geçirme kolaydır. Power View alanları' nda, madalyalar tablosundaki Yıl alanı KUTUCUK ölçütü alanına sürükleyin. Görsel öğeyi şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ özelliğini kullanma

 2. Artık kartlar için Year alanına göre kutucuklar oluşturuldu, ancak başka bir şey daha oldu. KUTUCUK ÖLÇÜTÜ alanı, bu noktada yalnızca önceki adımlarda oluşturduğunuz kartları içeren bir kapsayıcı haline geldi. Ancak bu kapsayıcıya ekleme yapabilir ve KUTUCUK ÖLÇÜTÜ’nü kullanmanın verilerinizin görünümünü koordine eden etkileşimli raporları nasıl oluşturabileceğini görebiliriz.

 3. Alanı kartları görsel öğesi'nin yanında, ancak hala KUTUCUK ölçütü kapsayıcısı içini tıklatın. Power View alanları bölmesi hala KUTUCUK ölçütü kapsayıcısı içinde olduğunuz, ancak kartları görselleştirmede olmayan yansıtacak şekilde değişir. Aşağıdaki ekran bu Power View alanları bölmesinde nasıl görüneceğini gösterir.
  Bir Power View raporundaki KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısı

 4. Power View alanları' nda, tüm kullanılabilir tüm tabloları göstermesi için seçin. Şehir, Season, NOC_CountryRegion ve FlagURL Hosts tablosundan seçin. Şerit'ten sonra seçin Tasarım > görsel öğe Değiştir > Tablo > kart. Kart görselleştirme türünü değiştirmeye karar şekilde daha kullanılabilir rapor alanını doldurmak için oluşturduğunuz tabloyu istediğiniz. Seçin Tasarım > Seçenekler > kart Stili > belirtme çizgisi. Daha iyi olur. Raporunuzu şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısına başka bir görselleştirme ekleme

 5. Farklı bir yıl alanının üst kısmında KUTUCUK ölçütü kapsayıcısı döşeme seçtiğinizde, nasıl, az önce oluşturduğunuz belirtme çizgisi kartı de seçiminizi ile eşitlenen dikkat edin. Hem kart görselleştirmeleri oluşturduğunuz KUTUCUK ölçütü kapsayıcısı içinde bulunan olmasıdır. Örneğin, KUTUCUK ölçütü Seçimi'e gidin ve 2002 seçtiğinizde, raporunuzu aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View’da KUTUCUKLAR ile etkileşim kurma

 6. Power View'da döşemeler bilgileri şeklini de değiştirebilirsiniz. Şeritten seçin Tasarım > döşeme > döşeme türü > döşeme akışı. Döşeme görselleştirmeleri değişiklikleri ve Power View taşır döşenmiş döşeme kapsayıcısının en altına aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi.
  Power View’da KUTUCUK AKIŞI’nı kullanma

Daha önce de bahsedildiği gibi, bu raporları yayımlayıp SharePoint’te kullanıma sunduğunuzda, bu görselleştirmeler bunları görüntüleyenler için de etkileşimli olur.

Zaman Tabanlı Yürütme Görselleştirmeleri ile Dağılım Grafikleri ve Kabarcık Grafikleri Oluşturma

Zaman içinde değişiklik gösteren etkileşimli grafikler de oluşturabilirsiniz. Bu bölümde, Dağılım Grafikleri ve Kabarcık Grafikleri oluşturacak, Olimpiyat verilerini Power View raporlarınızı görüntüleyen kişilerin bunlarla ilginç ve harika yollarla etkileşim kurmasını sağlayacak şekilde görselleştireceksiniz.

Dağılım Grafiği ve kabarcık grafiği oluşturma

 1. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View’ı seçerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Raporu Kabarcıklar olarak yeniden adlandırın. Medals tablosundan Medal Sayısı ve NOC CountryRegion öğelerini seçin. ALANLAR alanında, NOC_CountryRegion öğesinin yanındaki oku tıklatın ve kodların kendilerinden çok ülke veya bölge kodlarının sayımını vermesini sağlamak için Sayım (Ayrı) seçeneğini belirleyin. Daha sonra Events tablosundan Sport’u seçin.

 2. Seçin Tasarım > görsel öğe Değiştir > diğer grafik > dağılım görsel öğeyi bir dağılım grafiği değiştirmek için. Raporunuzu aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View’da dağılım grafiği

 3. Sonraki olay olaylar tablosundan Power View alanlarıboyut alanına sürükleyin. Raporunuzu daha ilginç hale gelir ve şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Power View kabarcık grafiğinde BOYUT’u kullanma

 4. Dağılım grafiğiniz artık bir kabarcık grafiği ve kabarcığın boyutu, her sporda verilen madalya sayısına bağlı.

 5. Kabarcık grafik de etkileşimli olur. Kürekli Kabarcık geldiğinizde, Power View o Spor hakkında ek verileri aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sunar.

  Daha fazla bilgi için Power View kabarcık grafiklerinin üzerine gelme

Zaman tabanlı yürütme görselleştirmeleri oluşturma

Oluşturduğunuz görselleştirmelerin çoğu zaman içinde gerçekleşen etkinlikleri temel alır. Olimpiyatlar veri kümesinde, yıllar boyunca madalyaların nasıl verildiğini görmek ilginç. Aşağıdaki adımlar size, zaman tabanlı verilere göre yürüten veya animasyon ekleyen görselleştirmeler oluşturmayı gösterir.

 1. Önceki adımlarda oluşturduğunuz Dağılım Grafiği içinde yürütme EKSENİ alanı Power View alanları ' nda aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi dikkat edin.

  Power View YÜRÜTME ekseni

 2. Medals tablosundan yıl yürütme EKSENİ alanına sürükleyin. Eğlence İşte bölümü. Eksen dağılım grafiği görsel öğenin altındaki oluşturulur ve Oynat simgesine, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi görünür. Yürüt düğmesine basın.

  Power View raporundaki Yürüt düğmesi

 3. Yıllar Yürütme ekseni boyunca hareket ederken kabarcıkların hareketini, büyümesini ve daralmasını izleyin. Ayrıca, bu durumda belirli bir Spor olan, belirli bir kabarcığı vurgulayabilir ve Yürütme ekseni ilerledikçe nasıl değiştiğini açıkça görebilirsiniz. Eksen ileri giderken, bir çizgi, veri noktalarını görsel olarak vurgulayarak ve izleyerek eksenin yolunu takip eder.

 4. Aquatics seçin ve ardından Oynat'ı tıklatın. Aquatics vurgulanır ve raporun sağ üst köşedeki Filigran yılı görüntüler (yürütme ekseni) yürütme ekseni devam taşır. Sonunda, Aquatics yolunu alması diğer spor soluk görüntülenirken görselleştirmede vurgulanır. Yürütme ekseni tamamlandığında aşağıdaki ekran raporu gösterir.

  Power View’da zaman tabanlı kabarcık görselleştirmeleri

 5. Birden fazla Spor CTRL tuşunu basılı tutup birden çok seçim belirlemekten seçebilirsiniz. Bir de kendiniz deneyin. Aşağıdaki ekranda, üç Spor seçilir: Güreş, Athletics ve Aquatics.

  Power View YÜRÜTME raporlarında birden çok kabarcığı vurgulama

 6. Son olarak, dağılım grafikleri gibi diğer bir görselleştirmeye filtre uygulayabilirsiniz. Çok fazla veri kümesindeki Spor olduğundan, renkleri birçok vardır. Medals tablosundan, Season renk Power View alanlarısürükleyin. Yalnızca iki renkler kullanılır artık her mevsim (yaz veya Kış) için bir tane. Aşağıdaki ekran nasıl harika bu göründüğünü görmek için bu öğreticiyi sonunda videoyu izleyin ancak bu gösterir.

  Power View YÜRÜTME raporlarında dilimleyicileri kullanma

Power View ile oluşturabileceğini her tür harika, etkileyici rapor vardır. Her görselleştirme verilerinize belirli ve farklı bir görünüm kazandırır. Daha da ilgi çekici raporlar sağlamak için, tek bir rapor sayfasında farklı görselleştirmeleri birleştirebilir ve verilerinizi canlandırabilirsiniz.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi Gözden Geçirin

Bu öğreticide, katlar grafikleri, çizgi grafikler, kabarcık grafikleri ve dağılım grafikleri oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca raporunuz için kutucuklar oluşturmayı ve birkaç raporun eklenebileceği bir kapsayıcı oluşturmayı öğrendiniz.

Bu öğreticiyle, Power View raporları oluşturma dizisi tamamlanır.

Olimpiyat veri kümesi'nden videolar

Bazen bu görevleri çalışırken görmek iyi olur. Bu bölümde, Olimpiyat veri kümesi kullanılarak oluşturulan video bağlantılarını bulacaksınız. Bu videolar öğreticilere benzer, ancak çalışma kitaplarının, Power Pivot resimlerinin veya Power View sayfalarının bazıları biraz farklı olabilir.

Power Pivot videolar:

 • Varsayılan alanları ayarlama

 • Sütunları ve tabloları gizleme

 • Sütun ve tablolara açıklama ekleme

 • İlişkiler

 • Özetleme

Power View videoları:

 • Excel 2013'te Power View ile Çalışmaya Başlama

 • Kabarcık ve dağılım grafikleri

 • Kartlar

 • Özel hiyerarşide detaya gitme

 • Modeldeki hiyerarşiyle detaya gitme

 • Filtreler

 • Hiyerarşiler

 • Vurgulama

 • Haritalar

 • Haritalar: Belirsiz harita verilerini düzeltme

 • Matris

 • Katlar

 • Pasta Grafikler

 • Veri modelindeki verileri yenileme

 • Dilimleyiciler

 • Sırala

 • Kutucuklar

Teşekkür ederiz! Umarız bu öğretici dizisinden keyif almış ve kendi Power View raporlarınızı oluşturma konusunu yararlı bulmuşsunuzdur. Power View ile harika, kapsamlı ve etkileşimli raporlar oluşturabilir ve bunları SharePoint’teki İş Zekası Portalı’nı kullanarak paylaşabilirsiniz.

Bu dizideki öğreticiler

Aşağıdaki liste, bu dizideki tüm öğreticilerin bağlantılarını sağlar:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma – Bölüm 2

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, yetenekler veya gereksinimler vurgulanmaktadır. Sayfanın alt kısmında yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Katlar grafik türünün başka bir adı nedir?

A: Kayan Grafikler.

B: Tanımlama Grafikleri.

C: Kafes Grafikler.

D: Sayfa Grafikleri

Soru 2: Power View Alanları’ndaki hangi Alan, kat görselleştirmelerini koyabileceğiniz bir kapsayıcı oluşturmanıza izin verir?

A: SÜTUNLAR alanı.

B: ÖZETLE alanı.

C: KUTUCUK ÖLÇÜTÜ alanı.

D: KAPSAYICI alanı.

Soru 3: Tarih alanı gibi bir alana bağlı animasyonlu bir görselleştirme oluşturmak için hangi Power View Alanları Alanını kullanmalısınız?

A: YÜRÜTME EKSENİ alanı.

B: YATAY KATLAR alanı.

C: ANİMASYON alanı.

D: Bu kadar harika görselleştirmeler oluşturamazsanız, değil mi?

Soru 4: Tek bir ekrana sığabilenden daha fazla pasta grafik varsa Katlar grafiklerinde ne olur?

A: Power View otomatik olarak pasta grafikler boyunca kaydırmaya başlar.

B: Power View, diğer pasta grafiklerde kaydırmanızı sağlayan bir kaydırma çubuğu sağlar.

C: Power View, yalnızca tek seferde ekranda görülebilen sayıda pasta grafik için bir rapor oluşturur.

D: Power View, kaç pasta grafik gerektiğine bakmaksızın, tüm pasta grafikleri otomatik olarak tek bir ekrana koyar.

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: C

 2. Doğru yanıt: C

 3. Doğru yanıt: A

 4. Doğru yanıt: B

Notlar: Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×