Öğretici: Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

Özet:    Önceki öğretici Internet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama’da,Excel çalışma kitabınızın tam bir Veri Modeli vardı ve rapor oluşturmaya hazırdı. Bu öğreticide, üç farklı Power View raporu oluşturuyor, yol boyunca bazı ipuçları ve çok daha fazlasını oluşturmak için kullanabileceğiniz adımlar öğreniyorsunuz.

Bu öğreticideki bölümler şunlardır:

Etkileşimli Harita Grafikleri Oluşturma

Etkileşimli Pasta Grafikler Oluşturma

Etkileşimli Çubuk ve Sütun Grafikler Oluşturma

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticilerde Power Pivot özelliği etkinleştirilmiş Excel 2013 kullanılır. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel 2013 Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Power Pivot özelliğini etkinleştirme hakkında yönergeler için bkz. Power Pivot Eklentisi.

Etkileşimli Harita Grafikleri Oluşturma

Power View’da rapor oluşturmak eğlenceli ve kolaydır. Oluşturduğunuz raporlar da etkileşimlidir, raporları görüntüleyenlerin veri öğelerine tıklaymalarına ve verilerinizle ilgili yeni görüş sahibi olmalarına izin verir.

Bu bölümde, yeni bir harita grafiği oluşturup genişletiyor, ardından verileri ilginç biçimlerde sunan çubuk ve pasta grafikler oluşturuyorsunuz. Yol boyunca Veri Modeli’ne yeni hesaplamalar ekliyorsunuz, böylece raporlar istediğiniz şekilde görünüyor. Haydi başlayalım.

Etkileşimli Bir Harita Grafiği Oluşturma

Önceki öğreticide, düzenlenen çeşitli Olimpiyat Oyunları için ev sahibi şehirleri görüntülemek üzere temel bir harita raporu hazırladınız. Bu Veri Modeli’nde daha ilginç bilgiler olduğuna karar verdiniz ve bunları farklı şekillerde görmek istiyorsunuz. Başlamak için, her bir ülke veya bölge tarafından kazanılan madalya sayısını, madalya türünü ve sezonlara göre sonuçları görüntülemek üzere yeni bir Power View harita raporu oluşturmak istiyorsunuz.

 1. Excel’de Power View1 çalışma sayfasını seçin. Önceki öğreticilerde tamamlanan işe ve tuvalde nereye tıklaytığınıza bağlı olarak, sayfanız aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Çalışma kitabındaki Power View raporu

  Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View seçeneğini belirleyerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Boş bir Power View rapor sayfası oluşturulur. Alttaki sekmeye sağ tıklayıp görünen menüden Yeniden Adlandır’ı seçerek raporu Harita olarak yeniden adlandırın.

 2. Power View Alanları’ndaki Medals tablosunu genişletin ve NOC_CountryRegion öğesini seçin. Madalyalar hakkında bilgi almak için Medal alanını seçin. Power View’un oluşturduğu tablo aşağıdaki ekran gibi görünür.
  medals’a bağlı yeni bir power view tablosu

  İstediğiniz tam olarak bu değil. Bu rapor, her bir ülkeye veya bölgeye göre kazanılan madalya türünü görüntüler, siz de madalyaların sayısını istiyorsunuz. Önceki bir öğreticide, verilen madalyaların yüzdesini belirlemek için bir DAX formülü kullandınız, bu yüzden madalya sayısını hesaplamak için DAX kullanmaya karar verdiniz.

 3. Power Pivot’teki Medals sekmesinde, Madalya sütununun altındaki hücreyi seçin. Sütunların altında kullanılabilir hücre yoksa, Hesaplama Alanı görüntülenmiyor olabilir. Hesaplama Alanı’nı görüntülemek için, Giriş > Görünüm > Hesaplama Alanı’nı seçin. Hücreye aşağıdaki DAX formülünü yazın.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Not:DAX formüllerini Hesaplama Alanı’ndaki herhangi bir hücrede oluşturabilir ve Power View veya PivotTable gibi istemci araçlarında o tablodan hesaplama alanının kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Madalya alanının altındaki hücrenin seçilmesi, yalnızca formülün hangi sütunu hesapladığını izlemenin iyi bir yoludur.

 4. Excel’de ise, Veri Modeliniz güncelleştirilir. Harita çalışma sayfasında, Power View Alanları Medal Sayısı alanını gösterir. Medal Sayısı hesaplanan alan olduğu için, küçük bir hesap makinesi simgesi alanın yanında görüntülenir. Önceki adımda oluşturduğunuz tablo seçiliyken, Medal’ın seçimini kaldırın ve Medal Sayısı’nı seçin. Bu daha iyi oldu. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, ekranınız artık her bir ülke veya bölge tarafından kaç madalya kazanıldığını gösterir.

  medal sayısı’nda power view tablosu değişiklikleri

 5. Tabloyu harita olarak görüntülemek için TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Harita’yı seçin. Haritayı büyütmek için yeniden boyutlandırın. Haritadaki kabarcıkların herhangi birinin üzerine geldiğinizde, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ek bilgi görünür. Kendiniz için deneyin.
  Daha fazla bilgi için Power View haritalarındaki verilerin üzerine gelme

Bir Haritada Etkileşimli Pasta Grafiği Oluşturma

Harita görselleştirmesine sahip olduğunuza göre, şimdi sıra bunu daha ilginç hale getirmede. Aşağıdaki adımlarda, sadece birkaç tıklamayla kabarcıkları etkileşimli pasta grafiklere dönüştüreceksiniz.

 1. Power View’da, Power View Alanları’ndan, Medal’ı RENK alanına sürükleyin. Böylece haritadaki her bir kabarcık, her biri verilen madalya türüne göre boyutlandırılmış olan pasta grafiği haline gelir. Haritayı seçtiğinizde, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yakınlaştırmanıza ya da kaydırmanıza izin veren gezinti araçları görünür.
  Power View harita görselleştirmelerine renk uygulama

 2. Pasta grafiklerin herhangi birinin üzerine gelin. Üzerine geldiğiniz dilime göre bilgi görüntülenir. Aşağıdaki ekranda, İspanya (ESP) için kırmızı dilim üzerine geliyorum ve görselleştirme, kabarcığın o bölümü hakkında bilgileri görüntüler. Ancak, diğer dilimlere daha kolay gitmeyi sağlamak için kabarcığın genişlediğini de unutmayın.
  Harita görselleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi - yalnızca üzerine gelme

Artık, yakınlaştırmanızı, uzaklaştırmanızı, veri öğelerinin üzerine gelmenizi ve daha fazla bilgi almanızı sağlayan etkileşimli bir Haritanız var.

Madalyaların alfabetik olarak sıralandığına dikkat edin, bu varsayılan değerdir. Sıranın şu şekilde olmasını istiyorsunuz: altın, gümüş, bronz. Bunu yapmak için, Medal alanını başka bir değere göre sıralamanız gerekir.

Alanın Sıralama Düzenini Değiştirme

Sıralama düzenini varsayılandan değiştirmek için, Medal alanını başka bir alanla ilişkilendirmeli, sonra da ilişkili alana göre sıralamalısınız. Bu noktada ilişkilendirilen hiçbir alan yok, ancak bir tane oluşturabilirsiniz. Bunu yaparken gerçekleştirilen birkaç adım vardır, ancak bu adımları tamamladığınızda, Veri Modelinin istediğiniz şekilde davranmasını sağlamanın ne kadar kolay ve kullanışlı olduğunu görürsünüz.

 1. Excel’de, Population’dan sonra yeni bir çalışma sayfası ekleyin. MedalValue sayfasını yeniden adlandırın. MedalValue çalışma sayfasına aşağıdaki verileri yazın. Bunları kopyalayıp yapıştırmanız da mümkün.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Verileri bir tablo olarak biçimlendirin (verileri bir tablo olarak biçimlendirmek için, hücrelerin birindeyken Ctrl + A, ardından da Ctrl + T tuşlarına basabilirsiniz). Tablo Oluştur penceresinde Tablomda başlıklar var seçeneğini belirlediğinizden emin olun. TASARIM > Özellikler > Tablo Adı altında tabloyu MedalValue olarak adlandırın.

 2. Yine de Excel’de, Veri Modeli’ne tablo eklemek için Power Pivot > Tablolar > Veri Modeline Ekle’yi seçin.

 3. Power Pivot uygulamasında, Diyagram Görünümü’nü seçin. MedalValue tablosunu Medals tablosunun yanına taşıyın. Yer açmak için diğer tabloları yoldan çekmeniz uygundur. Medals tablosunda, Medal alanını MedalValue tablosundaki Medal alanına sürükleyin ve bir ilişki oluşturun. Oluşturduğunuz ilişkiyi vurgulamak için bu tablolar arasındaki çizgiyi seçin. Diyagram Görünümünüz aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Medals ve MedalValue arasında ilişki oluşturma

 4. Power Pivot’taki Veri Görünümü’nde Medals tablosunu seçin. Ekranı sağa doğru kaydırın ve Sütun Ekle başlıklı sütunu seçin. Formül çubuğunda, aşağıdaki DAX formülünü yazın.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  RELATED işlevi, Veri Modeli’ndeki başka bir tablodan bir değer döndürür. Yalnızca aynı tabloda bulunan sütunlarla sıralayabilirsiniz, bu yüzden MedalValue değerlerinin Medals tablosunda olması gerekiyor. RELATED işlevi, bir MedalValue alanını Medals tablosuna çekmemize izin verir. Sütunu Medal Value olarak yeniden adlandırın.

 5. Şimdi Power View’un (ve diğer istemci araçlarının) Medal alanını nasıl sıralaması gerektiğini belirtmeliyiz. Medal sütununu seçin, ardından Giriş > Sırala ve Filtre Uygula > Sütuna Göre Sırala’yı seçin. Görünen pencerede, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Medal’ı sıralamak için kullanılacak olana göre sütun olarak MedalValue’yu seçin.

  Sütuna Göre Sırala penceresi

 6. Excel’de yeni sıralama düzeni, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, daha önce oluşturduğunuz Harita görselleştirmesine otomatik olarak yansıtılır.

  İstediğiniz şekilde sıralanmış Harita görselleştirmesi

Dilimleyici kullanarak Görselleştirmelere filtre uygulama

Artık Olimpiyat etkinliklerinin Harita görselleştirmesine sahip olduğunuza göre, sezona göre sonuçlara filtre uygulamak istiyorsunuz. Bunu Dilimleyici ile kolayca yapabilirsiniz.

 1. Power View’da, Season’ı Power View Alanları’ndaki Medals tablosundan rapor tuvaline sürükleyin. Season alanlarıyla bir tablo oluşturulur. Tablo büyük olasılıkla haritanızla çakışacak, bu yüzden haritayı yeniden boyutlandırın ve Season tablosunu haritanın yanına taşıyın.

 2. Seçilen Season tablosuyla, şeritten TASARIM > Dilimleyici > Dilimleyici’yi seçin. Harita şimdi Season dilimleyicisine göre filtrelenebilir. Deneyin. Dilimleyicide Summer’ı ve sonra da Winter’a tıklayın. Haritanın yaptığınız seçimi yansıtmak üzere haritayı hemen nasıl güncelleştirdiğine dikkat edin.

 3. Dilimleyiciyi temizlemek ve tüm sonuçları görmek için, dilimleyici tablosunun üzerinde görünen Filtreyi temizle simgesine tıklayın. Yalnızca görselleştirmenin üzerine geldiğinizde görünür. Filtreyi temizle simgesi, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, küçük bir silgi olarak görünür.
  Power View’daki Filtreyi temizle simgesi

Harita’yı kullanarak diğer Görselleştirmelere filtre uygulama

Haritaya filtre uygulamak için dilimleyicileri kullanabileceğiniz gibi, rapora eklediğiniz diğer tablolara etkileşimli olarak filtre uygulamak için de haritayı kullanabilirsiniz.

 1. Power View’da, Events tablosundan, Sport’u rapor tuvaline sürükleyin. Sports adlı bir tablo oluşturulur. Medal Sayısı’nı da Medals tablosundan Sports tablosuna sürükleyin. Raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  power view raporunuza spor tablosu ekleme

  Not: Verilerinizde boşluklar görünürse ve bunları kaldırmak isterseniz, Filtreler bölmesini kullanın. Örneğin, Spor’dan boşlukları kaldırmak isteyebilirsiniz. Filtreler bölmesi daraltılırsa, Filtreler’i genişletin, ardından Spor tablosunu seçin ve Spor’un yanındaki oka tıklayın, tümünü seçmek için (Tümü) seçeneğini, sonra da boşlukları görselleştirmelerin dışında bırakmak için (Boşluk) seçeneğini belirleyin.

 2. Haritadaki pasta grafiklere tıklaytığınızda, Spor tablosu görselleştirmesine seçiminize ve seçilen dilimleyicilere göre filtre uygulanır. Seçilmeyen pasta grafikler, aynı pastanın seçilmeyen dilimleri gibi soluktur. Örneğin, Season dilimleyicisinde Winter’a tıklayın, sonra yakınlaştırın ve Finlandiya'nın pasta grafiğinin turuncu bölümüne tıklayın, Sports tablosu otomatik olarak ve hemen ayarlanır. Finlandiya, Biatlon’da 11, Buz Hokeyi’nde 18 vb. şeklinde 95 gümüş madalya kazanmıştır. Aşağıdaki ekran sonuçları gösterir.

  dilimleyiciler, tablolar ve haritalar power view’da etkileşimlidir

Etkileşimli Bir Çubuk Grafik Oluşturma

Bekleyin, dahası da var. Madalyaların harita görselleştirmesinde, Sports tablosu görselleştirmesine bağlı olarak dağıtılmasını görmek ilginç olabilir. Sayılardansa, çubuk grafik olarak görmek istiyorsunuz.

 1. Spor tablosu görselleştirmesini seçin. Şeritten, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Çubuk Grafik > Kümelenmiş Çubuk seçeneğini belirleyin. Spor görselleştirmesi bir çubuk grafik haline gelir.

 2. Season dilimleyicisinden Summer seçeneğini belirleyin. Spor çubuk grafiğinin Yaz Olimpiyat etkinliklerinin parçası olan sporları yansıtmak için nasıl değiştiğine dikkat edin.

 3. Spor çubuk grafiğinde, Eskrim’in yanındaki çubuğa tıklayın. Grafikteki diğer çubukların soluk olduğunu ancak yine de görülebildiklerine dikkat edin. Ayrıca, Harita görselleştirmesinde, Pasta Grafikler’in yalnızca Sport çubuk grafiğindeki seçim için verilen madalyaları yansıtmak için değiştiğine dikkat edin. Eskrimde madalya kazanmamış ülkeler veya bölgeler soluktur. Aşağıdaki ekran size Power View raporunun nasıl göründüğünü gösterir.

  çoklu görselleştirmeler Power View’da etkileşimlidir

 4. Sports’taki diğer çubuklardan bazılarına tıklayın ve Power View’un seçiminize bağlı olarak Harita grafiklerini ve Çubuk grafikleri hemen nasıl güncelleştirdiğini görün.

Bu görselleştirmeyi bir video olarak izlemek için, aşağıdaki videoyu görüntüleyin:

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Etkileşimli Pasta Grafikler Oluşturma

Harita görselleştirmelerinin pasta grafikler içerebildiğini gördünüz, ancak haritaların dışında Power View’da etkileşimli pasta grafikler de oluşturabilirsiniz. Bu bölümde, etkileşimli pasta grafikler oluşturmayı, her pasta içinde verilerin ayrıntısına gitmeyi ve dilimler oluşturmayı öğrenirsiniz. Haydi başlayalım.

Etkileşimli Pasta Grafiği Oluşturma

 1. Excel’de Harita sekmesini seçin, ardından POWER VIEW > Ekle > Power View’a tıklayın. Yeni bir sekme oluşturulur. Tabloyu Pasta olarak yeniden adlandırın.

 2. Power View Alanları’ndan, Medals tablosundan Year’ı seçin. Sayı olduklarından, Power View verileri toplar. Bunu önlemek için, ALANLAR alanındaki Year’ın yanında yer alan oka tıklayın, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi Say (Benzersiz) seçeneğini belirleyin.

  Power View Alanları’nda Say (Benzersiz) seçeneğini belirleme

 3. Sonra, Events tablosundan Sport’u seçin. Rapor tuvalinde bir tablo oluşturulur. Görselleştirmeyi Pasta Grafik olarak değiştirmek için, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Diğer Grafik > Pasta. Aşağıdaki ekran, pasta grafiğinizi gösterir.

  İnanılmaz, bu gerçekten kalabalık bir pasta grafik

 4. Bu pasta grafik çok kalabalık. Sonuçlara yalnızca kış sporları için filtre uygulamak istediğinize karar verdiniz. İlk olarak, daraltılmış Filtreler bölmesinde ok simgesine tıklayın. Filtreler bölmesi genişler. Filtreler bölmesinde GÖRÜNÜM’e tıklayın, böylece buraya sürüklediğiniz tüm filtreler görünümdeki tüm raporlara uygulanır. Season’u Medals tablosundan Filtreler bölmesine sürükleyin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Season filtresinden Winter’ı seçin.

  bu daha iyi, pasta grafiklerin çok kalabalık olmaması gerekir

 5. Harita görselleştirmede olduğu gibi, pasta grafik de etkileşimlidir. Herhangi bir pasta diliminin üzerine gelin, bilgiler görüntülenir. Herhangi bir dilimi veya göstergedeki bir renge tıklaymak, o sporun vurgulanmasını sağlar. Aşağıdaki ekranda Skating’e tıklayın, gösterge bilgileri ve pasta grafik dilimi vurgulanırken, tüm diğer dilimler ve gösterge öğeleri soluk görünür.

  Power View pasta grafikleri etkileşimlidir, yalnızca bir gösterge öğesini tıklatmak yeterli

Vurgulamayı temizlemek için seçilen dilime yeniden tıklayın ya da görselleştirmedeki boş alana tıklayın.

Bu ilginç bir pasta grafik, üstelik kolayca oluşturduk. Ancak Power View hiyerarşilerdeki derinliğin birden çok düzeyini görselleştirerek daha ilginç pasta grafikler oluşturabilir.

Hiyerarşileri kullanarak Ayrıntıya Gitme Pasta Grafiği oluşturma

Haydi başka bir pasta grafik oluşturalım ve önceki öğreticide oluşturduğunuz hiyerarşiyi kullanalım.

 1. Power View Alanları’nda, Events tablosunda, seçimini kaldırmak için Sport’a tıklayın ve SDE’ye tıklayın. SDE, önceki bir öğreticide oluşturduğunuz Spor/Disiplin/Etkinlik hiyerarşisidir.

 2. Pasta grafik değişmemiş gibi görünüyor. Ancak pasta grafiğin Skiing dilimine çift tıklaytığınızda Power View hiyerarşinin sonraki düzeyinin ayrıntısına gider. Artık, pasta grafik Skiing sporu içindeki disiplinlere dayanmaktadır. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, göstergenin artık Skiing sporu altındaki disiplinleri listelediğine dikkat edin.

  Hiyerarşiler kullanan Power View pasta grafikleri verilerin ayrıntısına gitmenizi sağlar

  Ayrıca, görselleştirmenin sağ üst köşesinde, filtre simgesinin solunda görünen yukarı oka da dikkat edin. Hiyerarşide ayrıntıya gitmek için yukarı oka tıklayın, bu durumda bu işlem Spor pasta grafiği görüntüler.

 3. Ski Jumping dilimine çift tıklayın, pasta grafikte hiyerarşideki başka bir düzeyin, Events’in ayrıntısına gidilir. Ski Jumping etkinlikleri görüntülenir, gösterge de grafiğin hiyerarşideki en düşük düzey olan Events’i görüntülediğini gösterir.
  hiyerarşik verilere dalmak için power view pasta grafiklerini çift tıklatın

 4. Ayrıntıdan çıkma olarak da adlandırılan, hiyerarşideki daha yüksek düzeylere dönmek için aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yukarı oka tıklayın. Hiyerarşideki en yüksek düzey görüntülendiğinde, yukarı ok artık görüntülenmez.
  power view’daki ayrıntıdan çıkma simgesi

Daha Fazla Ayrıntı Görüntülemek için Dilimleri Kullanma

Pasta grafiklerde daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz.

 1. Power View Alanları’ndaki Medals tablosundan, Gender’ı DİLİMLER alanına sürükleyin. Pasta grafik artık verilerin Gender alanına göre bölünlenmesini yansıtacak şekilde dilimlenir. Pasta grafikte herhangi bir dilimin üzerinde gelin, verilen bilgi Gender’a bağlı olarak görüntülenir.

 2. Skiing’in, ardından da Alpine Skiing’in ayrıntısına gidin. Alp disiplini etkinliğinin en alt diliminin üzerine gelin, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, kadınlar takımının 16 kez Alp disiplini etkinliğine katıldığını görürsünüz.

  Daha fazla bilgi için Power View pasta grafiği dilimlerinin üzerine gelme

Çubuk Grafiklere Diğer Görselleştirmelerle Çapraz Filtre Uygulama

Pasta grafiklere birçok farklı filtre uygulayabilirsiniz. Görünümdeki tüm grafiklerde etkileşim olabilecek şekilde, pasta grafiklere filtre uygulamak için diğer görselleştirmeleri bile kullanabilirsiniz.

 1. Pasta grafiğin dışındaki Power View rapor tuvaline tıklayın. Power View Alanları’ndan, Population tablosundan Population’ı seçin, ardından ülke veya bölge adını görüntülemek için Population tablosundan Country Name’i seçin

 2. Görünüme biraz ülke veya bölge filtresi uygulayalım. Filtreler alanını görüntülemek için, POWER VIEW şeridinden Filtreler Alanı’nı seçebilir ya da sol üst köşede, bir görselleştirmenin üzerine geldiğinizde görünen Filtreler simgesine tıklayabilirsiniz. Şeritteki Filtreler Alanıseçimi ve Filtreler simgesi aşağıdaki ekranda gösterilir.
  Filtreler simgesi bir Power View görselleştirmesinin üzerine geldiğinizde görünür

 3. Filtreler’de, yalnızca aşağıdaki Ülke veya Bölgeleri seçin: Avusturya, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya.

 4. Haydi bunu Kümelenmiş Çubuk Grafiğe dönüştürelim. Şeritte, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Çubuk Grafik > Kümelenmiş Çubuk Grafik’e tıklayın.

 5. Çubuk Grafik’teki çubuklardan birine tıklayın. Pasta grafikteki verilerin, eşleşen bilgileri vurgulayarak seçiminize bağlı olarak nasıl güncelleştirildiğine dikkat edin. Çubuk Grafik’te Kanada’ya tıklayın. Raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  power view pastak grafik görselleştirmelerindeki dinamik veriler

  Diğer seçimlere tıklaymayı deneyin ve pasta grafiğin seçiminizle hemen nasıl değiştiğini görün.

 6. Daha önce yaptığınız gibi, verilerin ayrıntısına da gidebilirsiniz. Pasta grafikte Kayak dilimine çift tıklayın, ardından Alp Disiplini’ne çift tıklayın, pasta grafik Alp Disiplini’ndeki tüm Etkinlikleri görüntüleyerek yanıt verir. Çubuk grafiğe tıklayarak sonuçları filtrelemek, hiyerarşinin bu düzeyinde aynı işe yarar. Fransa’ya tıklayın, aşağıdaki ekran gösterildiği gibi pasta grafik Fransa için Etkinlik sonuçlarına filtre uygular.

  Harika, etkileşimli raporlar için Power View görselleştirmelerini kullanma

Pasta grafiklere filtre uygulamak için farklı türde görselleştirmeler kullanabilirsiniz, Power View’da tümü etkileşimlidir. SharePoint’te İş Zekası [terim] sitesine rapor gönderdiğinizde, Power View raporlarınız bunları görüntüleme izni olan herkesle etkileşim halinde kalır.

Etkileşimli Çubuk ve Sütun Grafikler Oluşturma

Çubuk grafiklerin pasta grafik gibi diğer görselleştirmelere filtre uygulamak için nasıl kullanılabildiğini gördünüz. Bu bölümde, etkileşimli olan etkileyici çubuk ve sütun grafikler oluşturmayı öğreneceksiniz.

 1. Yeni bir Power View Raporu oluşturmak için POWER VIEW > Ekle > Power View seçeneğini belirleyin. Raporu Çubuk ve Sütun olarak yeniden adlandırın.

 2. Medals tablosundan, Medal Sayısı’nı ve yine Medals tablosundan NOC_CountryRegion öğresini seçin. Şeritten, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Sütun Grafik > Kümelenmiş Sütun seçeneğini belirleyin. Görselleştirmede çok fazla giriş var, haydi görünüme yalnızca 200 veya daha fazla madalya kazanan ülke veya bölgeleri gösterecek şekilde filtre uygulayalım. Bunu yapmak için, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Filtre simgesine tıklayın ve sonra filtre modunu Gelişmiş olarak değiştirin.

  Power View’da Gelişmiş Filtre Simgesi

 3. Grafiği daha ilginç hale getirmek için Medals tablosundan Medal’ı görselleştirmeye sürükleyin.

 4. Daha sonra bir dilimleyici ekleyin. Grafiğin dışındaki rapor tuvaline tıklayın, Medals tablosundan Medal seçin ve daha sonra şeritten TASARIM > Dilimleyici’yi seçin. Raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Power View’da Sütun Grafikler

 5. İlginç. Ancak yığılmış sütun olarak daha iyi olacağına karar verdiniz. TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Sütun Grafik > Yığılmış Sütun seçeneğini belirleyin. Bu daha iyi, raporunuz da artık aşağıdaki ekran gibi görünüyor.

  Power View’da Yığılmış Sütun Grafik

 6. Şimdi Season’a bağlı olarak başka bir dilimleyici ekleyelim. Rapor tuvalinde boş bir alana tıklayın, sonra Medals tablosundan Season seçin. Ardından şeritte Dilimleyici’yi seçin. Winter’a tıklaytığınızda giriş olmadığını fark edeceksiniz, görünüşe göre Kış sezonunda hiçbir ülke veya bölge 200’den fazla madalya kazanmamış. Filtreler bölmesinde, GRAFİK’e tıklayın, Medal Sayısı filtresini en az 30 madalya olarak değiştirin, aşağıdaki sonuçları göreceksiniz.

  Power View’da Yığılmış Sütun Grafiklere Filtre Uygulama

 7. Bu grafik de etkileşimli. Medal göstergesinde Silver’a tıklayın. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Gümüş madalya sonuçları vurgulanır ve tablodaki sonuçların gerisi soluk görünür.

  Power View Sütun Grafikleri etkileşimlidir

 8. Bu bir Sütun Grafik olmasına rağmen, çubuk grafiğe dönüştürmek kolaydır. Şeritten, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Çubuk Grafik > Yığılmış Çubuk seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, yan tarafına döndürülerek çubuk grafik haline gelmiş aynı grafiği elde edersiniz. Çubuk grafik de diğer grafikler kadar etkileşimlidir.

  Power View görselleştirmelerini değiştirmek kolaydır

Bu Çubuk ve Sütun grafikler ile etkileşim kurmanın her tür yolu vardır. Kendiniz keşfedin ve görün.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Bu eğiticide, birkaç tıklama ile etkileşimli harita, pasta, çubuk ve sütun grafik oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca hiyerarşilerin raporlarınızı daha etkileşimli hale nasıl getirebildiği ve raporlarınızı görüntüleyenlerin raporla ve derinliğiyle meşgul olmasını nasıl sağladığını öğrendiniz.

Ayrıca bir rapora birden fazla görselleştirme koymayı ve bu görselleştirmelerin nasıl filtre uygulayabildiğini, etkileşim kurabildiğini ve bir diğeri üzerine oluşturabildiğini öğrendiniz.

Bu dizideki bir sonraki eğiticide, animasyonlu raporlar da dahil olmak üzere daha harika Power View raporları oluşturacak ve Olimpiyat verilerinin zamanla nasıl değiştiğini göstereceksiniz. Oldukça güzel ve oluşturması kolaydır, oluşturduğunuz raporları gören kişilerin tepkilerini izlemek çok daha eğlenceli.

İşte sonraki öğreticinin bağlantısı, böylece bu raporları kendiniz için oluşturmayı deneyebilirsiniz:

Öğretici 6: Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, beceriler veya gereksinimler vurgulanır. Sayfanın alt kısmında, yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Bir alandaki değerlerin sıralama düzeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Alanın sıralama düzenini değiştirmek için, alanı başka bir alanla ilişkilendirmeli, ardından özgün alanı silmelisiniz.

B: Ne olursa olsun bir alanın sıralama düzenini değiştiremezsiniz.

C: İlişkili bir alana göre sıralama yapmak istiyorsanız, ilişkili alan Veri Modeli’nde olmalıdır.

D: Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 2: Bir dilimleyici hangi işlevleri sağlar?

A: Dilimleyiciler, bir alandaki verileri başka bir alana kopyalar.

B: Dilimleyiciler, verileri yarıya böler ve verilerin yarısını kendilerine saklar.

C: Dilimleyiciler, görselleştirmeleri dilimleyici alanı veya alanlarındaki verilere göre filtreler.

D: Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 3: Bir rapor görselleştirmede hiyerarşi kullandığınızda, aşağıdakilerden hangisi mümkün olur?

A: Hiçbir şey, görselleştirmelerde hiyerarşileri kullanamazsınız.

B: Hiyerarşi düzeylerinde ayrıntıya gidebilirsiniz ve görselleştirme otomatik olarak geçerli olan hiyerarşi düzeyini yansıtacak şekilde değişir.

C: Bir hiyerarşinin düzeylerinde ayrıntıya gidebilirsiniz, ancak ayrıntıdan çıkamazsınız.

D: B ve C.

Soru 4: Filtreler bölmesinde, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Bir alanı Filtreler bölmesinin GRAFİK alanına sürüklemek, Power View sayfasındaki tüm raporlara filtre uygular.

B: Bir alanı Filtreler bölmesinin GÖRÜNÜM alanına sürüklemek, Power View sayfasındaki tüm raporlara filtre uygular.

C: Power View sayfasındaki tüm görselleştirmelere filtre uygulamak için aynı alanı Filtreler bölmesinin hem GRAFİK hem de GÖRÜNÜM alanlarına sürüklemelisiniz.

D: Alanları Filtreler bölmesine sürükleyemezsiniz.

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: C

 2. Doğru yanıt: C

 3. Doğru yanıt: B

 4. Doğru yanıt: B

Notlar: Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×