Öğretici: harika Power View raporları oluşturma

Özet:    Bu öğreticide, etkileşimli Power View raporları oluşturmayı öğreneceksiniz: bir arada grafik, etkileşimli raporlar ve dağılım grafikleri ve zaman tabanlı oyun görselleştirmelerine sahip kabarcık grafikleri.

Ayrıca, bu raporları yayımladığınızda ve bunları SharePoint 'te kullanılabilir hale geldiğinde, bu görselleştirmeler, bu görselleştirmelerin Bu öğreticide olduğu kadar, bu görselleştirmelerin herkes tarafından görüntülenmesini sağlayacak şekilde etkileşimlidir.

Bu öğreticideki bölümler şunlardır:

Katlar grafikleri oluşturma

Kartlar ve kutucuklar kullanarak etkileşimli raporlar oluşturma

Zaman tabanlı oyun görselleştirmeleriyle dağılım grafikleri ve kabarcık grafikleri oluşturma

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır. Ayrıca, Power View 'un çeşitli kavramlarını ve özelliklerini gösteren bir video listesi de görebilirsiniz.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View raporları oluşturma

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğretici Excel 2013 Power Pivot etkinleştirilmiş olarak kullanılır. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için excel 2013 Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın. Power Pivot etkinleştirme hakkında rehberlik için, Power Pivot eklentisi 'nebakın.

Katlar grafikleri oluşturma

Bu bölümde, Power View ile etkileşimli görsel öğeler oluşturmaya devam edebilirsiniz. Bu bölümde, birkaç farklı çeşit grafik türü oluşturulması açıklanmaktadır. Katlar bazen Trellis grafikleri olarak da adlandırılır.

Etkileşimli Dikey katlar grafikleri oluşturma

Katlar grafikler oluşturmak için, pasta grafik veya çizgi grafik gibi başka bir grafikle başlayabilirsiniz.

 1. Excel 'de, çubuk ve sütun çalışma sayfasını seçin. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View seçeneğini belirleyerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Boş bir Power View rapor sayfası oluşturulur. En alttaki sekmeye sağ tıklayıp görüntülenen menüden Yeniden Adlandır 'ı seçerek rapor katları'nı yeniden adlandırın. Ayrıca, yeniden adlandırmak için sekmeye çift tıklayabilirsiniz.

 2. Power View alanlarındaki Medals tablosunu genişletin ve cinsiyet ve ardından olay alanlarını seçin. ALANLAR alanında, olayın yanındaki ok düğmesini seçin ve sonra da say (boş değil)öğesini seçin. Tablo Power View, aşağıdaki ekrana benzer şekilde görünür.

  Power View tablo görselleştirmesi

 3. Şeritte, diğer grafik > pasta grafiği > > tasarımı'nı seçin. Artık raporunuz aşağıdaki ekrana benzer.

  Power View pasta grafiği
   

 4. Zaman içinde cinsiyet kadar etkinlik sayısını görüntülemek için ilginç olduğuna karar verirsiniz. Bu bilgileri görüntüleyebileceğiniz bir yol, katlar kullanmaktır. Madalya tablosunda, yılı dikey katlar alanına sürükleyin. Daha fazla yer göstermek için, şeritte düzen > gösterge > öğesini seçerek rapordan göstergeyi kaldırın.

 5. Düzeni değiştirerek, katlar kılavuzun altı grafik genişliğinde altı grafiğin boyunun gösterildiği şekilde değiştirin. Grafik seçili olarak, düzen > kılavuz yükseklik > 6 ' yı seçin ve sonra Düzen > kılavuz genişliği > 6. Ekranınız aşağıdaki ekrana benzer.

  Power View’da katlar pasta grafiği

 6. Katlar grafik türü de etkileşimlidir. Herhangi bir pasta grafiğin üzerine gelin ve bu dilim hakkındaki bilgiler görüntülenir. Kılavuzdaki herhangi bir pasta dilimi tıklatın ve bu seçim birden çok bir grafik için vurgulanır. 1952 için sarı dilimin (kadınlar) altındaki ekranda seçilmiştir ve tüm diğer sarı dilimler vurgulanır. Power View 'un bir ekranda görüntüleyebileceğinden daha fazla grafik varsa, görselleştirmenin sağ kenarı boyunca dikey bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

  Power View katlar grafikleri ile etkileşim kurma

Etkileşimli yatay katlar grafikleri oluşturma

Yatay grafikler dikey birden çok grafiklere benzer.

 1. Dikey katlar grafiklerinizi yatay Ifade olarak değiştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, yıl alanını DIKEY katlar alanından yatay katlar alanına sürükleyin.


  Power View Alanları’ndan Power View görselleştirmesini değiştirme

 2. Power View rapor görselleştirmesi yatay katlar grafiğinde değişir. Aşağıdaki ekranda gösterilen, görselleştirmenin altındaki kaydırma çubuğuna dikkat edin.

  Power View’da yatay katlar

Katlar çizgi grafikleri oluşturma

Çizgi grafiklerini çarpan olarak oluşturmak da kolaydır. Aşağıdaki adımlarda, her yıl için Medals sayısına göre birden çok çizgi grafiği oluşturulması gösterilmektedir.

 1. Yeni bir Power View sayfası oluşturun ve satır katlarınayeniden adlandırın. Power View alanlarından, Medals tablosundan madalya sayısı ve yıl 'yı seçin. Tasarım > diğer grafik > çizgi'yi seçerek görselleştirmeyi çizgi grafiği olarak değiştirin. Şimdi yılı eksen alanına sürükleyin. Grafiğiniz aşağıdaki ekrana benzer.
  Power View çizgi grafiği

 2. Haydi kış. Filtreler BÖLMESINDE, grafik 'i seçin ve ardından sevden Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi kış öğesini seçin.

  Power View’da bir grafiğe filtre uygulama

 3. Katlar çizgi grafiklerini oluşturmak için, NOC_CountryRegion 'ı, Keals TABLOSUNDAN dikey katlar alanına sürükleyin. Raporunuz şimdi aşağıdaki ekrana benzer.
  Power View’da çizgi katları

 4. Birden çok grafiği farklı alanları temel alarak ve artan veya azalan düzende, görselleştirmenin sol üst köşesindeki seçimlere tıklayarak düzenlemeyi seçebilirsiniz.

Kartlar ve kutucuklar kullanarak etkileşimli raporlar oluşturma

Döşemeler ve kartlar tabloları, tabloları, Dizin kartlarına çok benzeyen verileri görselleştirmek için görüntüleyen bir anlık görüntü serisine dönüştürür. Aşağıdaki adımlarda, çeşitli spor ile verilen Medals sayısını görselleştirmek için kartlar kullanılır ve ardından sonuçları sürüm temelinde döşeyerek görselleştirmeyi daraltın.

Kart görselleştirmeleri oluşturma

 1. Yeni bir Power View raporu oluşturun ve bu raporu yeniden adlandırın. Power View sahalarındandisipline tablosundan uzmanlık alanı 'nı seçin. Medals tablosundan ayrı sürüm sayısı, madalya sayısı ve NOC_CountryRegion seçeneğini belirleyin. Power View ALANLARıNıNalanlar alanında, NOC_CountryRegion 'in yanındaki oka tıklayın ve sonra da say (benzersiz) öğesini seçin.

 2. Şeritte, tasarım > > > tasarımı'nı seçin. Tablonuz aşağıdaki ekrana benzer.
  Power View’da kart görselleştirmesi

 3. Kart görselleştirmesi seçiliyken discımage tablosundan discımage öğesini seçin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, görüntüleri görüntülemek için Içeriği etkinleştirmek için bir düğmeye tıklamenizi isteyen bir güvenlik uyarısı alabilirsiniz.

  Excel’de Dış Veri Bağlantıları uyarısı

 4. ALANLAR alanında alanları şu sırayla düzenleyin: Decımage, disiplin, madalya sayısı, NOC_CountryRegion ve son, ayrı sürüm sayısı. Kartlar şimdi aşağıdaki ekrana benzer.
  Yeniden düzenlenen alanlarla kart görselleştirmeleri
   

Kart görselleştirmeleriyle döşemeleri kullanma

 1. Bu kartları, medallerin verildiği yıla göre gözden geçirin. Power View alanlarında, Medals TABLOSUNDAN yıl alanını döşeme ölçütü alanına sürükleyin. Görselleştirme artık aşağıdaki ekrana benzer.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ özelliğini kullanma

 2. Artık kartlar yıllarla döşenir, ancak başka bir şey oldu. Bu aşamada yalnızca önceki adımlarda oluşturduğunuz kartları içeren, döşeme alanı kapsayıcısı bir kapsayıcıdır. Ancak, bu kapsayıcıya ekleyebiliriz ve verilerinizin görünümünü koordine eden etkileşimli raporlar oluşturabilyerek KUTUCUĞUN nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

 3. Kartlar görselleştirmesinin yanındaki alanı tıklatın, ancak yine de kapsayıcının içini tıklatın. Power View alanları bölmesi, hala konteynerin konteynerinde olduğunuz, ancak kartlar görselleştirmede değilseniz olduğu şekilde değişir. Aşağıda, Power View alanları bölmesinde bunun nasıl göründüğü gösterilir.
  Bir Power View raporundaki KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısı

 4. Power View alanlarında, tüm kullanılabilir tabloları göstermek için tümü 'nü seçin. Konaklar tablosundan şehir, mevsim, NOC_CountryRegion ve FlagURL 'i seçin. Ardından şeritte, tasarım > > > tasarım'ı seçin. Yeni oluşturduğunuz tablonun kullanılabilir rapor alanının daha fazlasını doldurmasını istiyorsanız, bu nedenle kart görselleştirmesinin türünü değiştirmeye karar verebilirsiniz. > > > seçeneklerini tasarlama Bu daha iyi oldu. Raporunuz şimdi aşağıdaki ekrana benzer.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısına başka bir görselleştirme ekleme

 5. Nasıl, KUTUCUĞUN kapsayıcının en üstündeki kutucuklardan farklı bir yıl seçtiğinizde, yeni oluşturduğunuz belirtme kartı da seçimle eşitlenir. Bu, her iki kart görselleştirmesinin, oluşturduğunuz kapsayıcının içinde yer aldığı için. DÖŞEMEYI seçime göre kaydırmak istediğinizde 2002 'ı seçtiğinizde, örneğin raporunuz aşağıdaki ekrana benzer.

  Power View’da KUTUCUKLAR ile etkileşim kurma

 6. Ayrıca Power View kutucuklarının bilgilerini de değiştirebilirsiniz. Şeritte >, döşeme akışı > > döşeme türü Döşeme görselleştirmeleri değişiklikleri ve Power View, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, döşemeleri döşeme kapsayıcısının altına taşımıştır.
  Power View’da KUTUCUK AKIŞI’nı kullanma

Daha önce de belirtildiği gibi, bu raporları yayımladığınızda ve bunları SharePoint 'te kullanılabilir hale geldiğinde, bu görsel öğeler bu görselleştirmelerin etkileşimli olmasını sağlayacak kadar etkileşimli olur.

Zaman tabanlı oyun görselleştirmeleriyle dağılım grafikleri ve kabarcık grafikleri oluşturma

Zaman içinde değişiklikleri gösteren etkileşimli grafikler oluşturabilirsiniz. Bu bölümde, dağılım grafikleri ve kabarcık grafikleri oluşturabilir ve Olimpiyatlar verilerini, Power View raporlarınızı görüntüleyebilecek kişilerin ilginç ve inanılmaz yollarla etkileşimde bulunmasına olanak verecek şekilde görselleştirin.

Dağılım grafiği ve kabarcık grafiği oluşturma

 1. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View seçeneğini belirleyerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Rapor balonlarınıyeniden adlandırın. Medals tablosunda madalya sayısı ve NOC ülkebölgesi 'ni seçin. ALANLAR alanında, NOC_CountryRegion yanındaki oka tıklayın ve bu kodun kendileri yerine ülke veya bölge kodları sağlaması için say (benzersiz) öğesini seçin. Ardından, Etkinlikler tablosundan spor 'u seçin.

 2. Görselleştirmeyi Dağılım grafiğine dönüştürmek için, diğer grafik > > > tasarımı 'nı seçin. Raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Power View’da dağılım grafiği

 3. Sonraki sürükle olayı, Olaylar tablosundan Power View alanlarınınboyut alanına sürükleyin. Raporunuz çok daha ilginç olur ve şimdi aşağıdaki ekrana benzer.

  Power View kabarcık grafiğinde BOYUT’u kullanma

 4. Dağılım grafiğiniz artık bir kabarcık grafiğidir ve kabarcığın boyutu her bir spor içinde verilen medallerin sayısına bağlıdır.

 5. Kabarcık grafiğiniz de etkileşimlidir. Rowing balonun üzerine geldiğinizde, Power View, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bu spor hakkında ek bilgi sağlar.

  Daha fazla bilgi için Power View kabarcık grafiklerinin üzerine gelme

Zaman tabanlı oyun görselleştirmeleri oluşturma

Oluşturduğunuz görselleştirmelerin çoğu zaman içinde gerçekleşen olaylara dayanır. Olimpiyatlar veri kümesinde, her yıl içinde sevlenin nasıl yapıldığını görmek ilginç olacaktır. Aşağıdaki adımlarda, zaman bazlı verilere göre oynatılması veya canlandırılan görselleştirmeler oluşturma işlemleri gösterilir.

 1. Önceki adımlarda oluşturduğunuz dağılım grafiğinde, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Power View alanlarındaki oynatma EKSENI alanını fark edin.

  Power View YÜRÜTME ekseni

 2. Medals tablosundan yıl 'Yı oynat ekseni alanına sürükleyin. İşte eğlenceli bölüm. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, dağılım grafik görselleştirmesinin alt kısmında bir eksen oluşturulur ve bir oynatma simgesi görüntülenir. Oynat 'a basın.

  Power View raporundaki Yürüt düğmesi

 3. Yıllar oynatma ekseni boyunca hareket halinde hareket eden balonlar taşıma, büyütme ve sözleşme gibi seyredin. Ayrıca belirli bir balonu vurgulayabilir, bu durumda belirli bir spor olabilir ve oynatma ekseni ilerledikçe nasıl değiştiğini açıkça görebilirsiniz. Bir çizgi, eksen ileriye doğru hareket ettikçe kendi kursuna göre veri noktalarını görsel olarak vurgulayın ve izler.

 4. Bir dörde, ardından Oynat 'a tıklayın. Bir dizi vurgulanmıştır ve raporun sağ üst köşesindeki bir filigran, oynatma ekseni önceden hareket ettikçe yılı (oynatma ekseni) görüntüler. Son olarak, diğer spor soluk olduğunda, dörde olan yol görselleştirmede vurgulanır. Aşağıdaki ekranda, oynat ekseni tamamlandığında rapor gösterilmektedir.

  Power View’da zaman tabanlı kabarcık görselleştirmeleri

 5. CTRL tuşunu basılı tutup birden çok seçim yaparak birden fazla spor seçebilirsiniz. Kendiniz için deneyin. Aşağıdaki ekranda üç spor seçilidir: Wrestling, Athletics ve Ectik.

  Power View YÜRÜTME raporlarında birden çok kabarcığı vurgulama

 6. Son olarak, saçılma grafiklerine diğer görselleştirmede de filtre uygulayabilirsiniz. Veri kümesinde çok fazla spor olduğundan birçok renk vardır. Medals tablosundan, sezonu Power View alanlarınınrenk alanına sürükleyin. Artık yalnızca iki renk kullanılır; her mevsim için bir tane (yaz veya kış). Aşağıdaki ekran bunu gösterir, ancak Bu öğreticinin sonundaki videoyu izleyin.

  Power View YÜRÜTME raporlarında dilimleyicileri kullanma

Power View ile oluşturabileceğiniz tüm harika ve etkileyici raporlar vardır. Her görselleştirme, verilerinize belirli ve belirgin bir görünüm getirir. Daha da etkileyici raporlar sunmak için, tek bir rapor sayfasında farklı görselleştirmeler birleştirebilir ve verilerinizin canlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi Gözden Geçirin

Bu öğreticide, katlar grafikler, çizgi grafikler, kabarcık grafikleri ve dağılım grafikleri oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca raporunuzu nasıl döşemeye ve birden fazla raporun dahil olabileceği bir kapsayıcının nasıl oluşturulduğunu da öğrendiniz.

Bu öğretici, Power View raporları oluşturma sırasında seriyi yuvarlar.

Olimpiyatlar veri kümesindeki videolar

Bazen bu görevleri eylemde görmek iyi olur. Bu bölümde, Olimpiyatlar veri kümesi kullanılarak oluşturulan videoların bağlantılarını bulabilirsiniz. Bu videolar eğitimlere benzer ancak bazı çalışma kitapları, Power Pivot resimler veya Power View sayfaları biraz farklı olabilir.

Power Pivot videoları:

 • Varsayılan alanları ayarlama

 • Sütunları ve tabloları gizleme

 • Sütunlara ve tablolara Açıklama ekleme

 • İlişkiler

 • Özetleme

Power View videosu:

 • Excel 2013 Power View ile çalışmaya başlama

Teşekkürler! Bu öğretici serisini sevdik ve kendi Power View raporlarınızı nasıl yapabileceğinizi anlamaya yardımcı oldu. Power View ile harika, modern ve etkileşimli raporlar oluşturabilir ve bunları SharePoint 'te Iş zekası portalı 'nı kullanarak paylaşabilirsiniz.

Bu serideki öğreticiler

Aşağıdaki listede, bu serideki tüm öğreticiler için bağlantılar sağlanmaktadır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View raporları oluşturma

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, beceriler veya gereksinimler vurgulanır. Sayfanın alt kısmında, yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Katlar grafik türü için başka bir ad nedir?

A: grafikleri kaydırma.

B: diziler grafikleri.

C: Trellis grafikleri.

D: sayfa grafikleri

Soru 2: Power View alanlarındaki hangi alan, birden çok görsel öğe koyabileceğiniz bir kap oluşturmanıza olanak tanır.

A: sütunlar alanı.

B: özetleme alanı.

C: döşeme alanı.

D: KAPSAYıCı alanı.

Soru 3: Tarih alanı gibi bir alana dayalı animasyonlu bir görselleştirme oluşturmak için hangi Power View alanlarını kullanmanız gerekir?

A: oynatma EKSENI alanı.

B: yatay katlar alanı.

C: ANIMASYON alanı.

D: güzel olan görsel öğeler oluşturamazsınız misiniz?

Soru 4: Tek bir ekrana sığmayacak kadar çok pasta grafik varsa, katlar grafiklerde ne olur?

A: Power View otomatik olarak pasta grafiklerde kaydırmaya başlar.

B: Power View, diğer pasta grafiklerde gezinmeyi sağlayan bir kaydırma çubuğu sağlar.

C: Power View, tek seferde ekranda görülebilecek şekilde yalnızca çok sayıda pasta grafiği için rapor oluşturur.

D: Power View, kaç pasta grafik gerektiği dikkate alınmaksızın tüm pasta grafiklerini tek bir ekrana getirir.

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: C

 2. Doğru yanıt: C

 3. Doğru yanıt: A

 4. Doğru yanıt: B

Notlar: Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×