Öğretici: Excel, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerini genişletme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet:    İkinci öğretici serisinin budur. İlk öğreticideki verileri aktarma ve veri modeli oluşturma, Excel çalışma kitabının birden çok kaynaktan içeri aktarılan verilerin kullanılarak oluşturulmuş.

Not : Bu makalede, veri modellerini Excel 2013'te açıklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı veri modellemesi ve Excel 2013'te sunulan Power Pivot özellikleri de Excel 2016 için geçerlidir.

Bu öğreticide ise, Veri Modeli’ni genişletmek, hiyerarşiler oluşturmak ve tablolar arasında yeni ilişkiler kurmak üzere var olan verilerden hesaplanan alanlar oluşturmak için Power Pivot kullanacaksınız.

Bu öğreticideki bölümler şunlardır:

Power Pivot uygulamasında Diyagram Görünümü’nü kullanarak ilişki ekleme

Hesaplanmış sütunları kullanarak Veri Modeli’ni genişletme

Hiyerarşi oluşturma

PivotTable’larda hiyerarşileri kullanma

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel'e veri aktarma ve veri modeli oluşturma

 2. Excel, kullanarak veri modeli ilişkilerini genişletme Power Pivotve DAX

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticileri etkin Power Pivot ile Excel 2013'ü kullanın. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için tıklatın burada. Power Pivotetkinleştirme konusunda yönergeler için tıklatın burada.


Power Pivot uygulamasında Diyagram Görünümü’nü kullanarak ilişki ekleme

Bu bölümde, modeli genişletmek için Excel 2013’teki Microsoft Office Power Pivot eklentisini kullanacaksınız. Excel için Microsoft SQL Server PowerPivot uygulamasındaki Diyagram Görünümü’nü kullanarak kolayca ilişki oluşturabilirsiniz. İlk olarak, Power Pivot eklentisinin etkin olduğundan emin olmalısınız.

Not:Microsoft Excel 2013'te Power Pivot eklentisi Office Professional Plus’ın bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Power Pivot in Microsoft Excel 2013 eklentisini başlatma.

Power Pivot ekleme Power Pivot etkinleştirerek Excel şeridine Eklenti

Power Pivot etkinleştirildiğinde Excel 2013’te POWER PIVOT adlı bir şerit sekmesi göreceksiniz. Power Pivot’ı etkinleştirmek için, bu adımları izleyin.

 1. DOSYA > Seçenekler > Eklentiler’e gidin.

 2. Alt taraftaki Yönet kutusunda COM Eklentileri > Git seçeneklerini tıklatın.

 3. Microsoft Office Microsoft Excel 2013'te Power Pivot kutusunu işaretleyin ve Tamam’ı tıklatın.

Excel şeridinde artık bir POWER PIVOT sekmesi var.

şeritteki powerpivot sekmesi

Power Pivot diyagram Görünümü'nü kullanarak ilişki ekleme

Excel çalışma kitabı, Hosts adlı bir tablo içerir. Kopyalayıp Excel’e yapıştırarak Hosts tablosunu içeri aktardık ve sonra da verileri tablo olarak biçimlendirdik. Hosts tablosunu Veri Modeli’ne eklemek için bir ilişki kurmalıyız. Veri Modeli’ndeki ilişkileri görsel olarak sunmak için Power Pivot kullanalım ve sonra da ilişkiyi oluşturalım.

 1. Excel’de, etkin sayfa yapmak için Hosts sekmesini tıklatın.

 2. Şeritte, POWER PIVOT > Tablolar > Veri Modeline Ekle’yi seçin. Bu adım Hosts tablosunu Veri Modeli’ne ekler. Ayrıca, bu görevdeki kalan adımları gerçekleştirmek için kullanacağınız Power Pivot eklentisini açar.

 3. Power Pivot pencere Hostsdahil olmak üzere, modeldeki tüm tabloları gösterir dikkat edin. Tabloları birkaç ' ı tıklatın. Herhangi bir disiplinler, olaylarve madalya verileri aşağıdaki gibi Excel çalışma sayfalarındaki yanı sıra S_Teams,W_Teams, ve Sporgörüntülenen olmasanız bile Power Pivot tüm modelinizi içeren veri görüntüleyebilirsiniz.

  Tüm tablolar, PowerPivot’ta gösterilir

 4. Power Pivot penceresinde, Görünüm bölümünde, Diyagram Görünümü'nü tıklatın.

 5. Tüm nesneleri diyagramda görebilmeniz için diyagramı yeniden boyutlandırmak için kaydırma çubuğunu kullanın. Tabloları kendi başlık çubuğu görünür ve başka bir yanındaki konumlandırılmış bulunmaları sürükleyerek yeniden düzenleyin. Dört tabloları tabloları kalanına ilişkisiz olduğuna dikkat edin: Hosts, olaylar, W_Teamsve S_Teams.

  diyagram görünümü’ndeki powerpivot tabloları

 6. Hem Medals hem de Events tablosunun DisciplineEvent adlı bir alanı olduğunu fark ediyorsunuz. Biraz araştırdıktan sonra, Events tablosundaki DisciplineEvent alanının benzersiz, yinelenmeyen değerlerden oluştuğunu görüyorsunuz.

Not : DisciplineEvent alanı, her Disiplin ve Etkinliğin benzersiz birleşimini sunar. Medals tablosunda ise DisciplineEvent alanı birçok kez yinelenir. Bu mantıklı, çünkü her Disiplin+Etkinlik birleşimi için, Etkinliğin düzenlendiği her Olimpiyatta üç madalya (altın, gümüş, bronz) verilir. Bu nedenle, bu tablolar arasındaki ilişki birden (Disciplines tablosunda bir benzersiz Disiplin+Etkinlik girişi) çoka (her Disiplin+Etkinlik değeri için birden çok giriş) şeklindedir.

 1. Medals tablosu ve Events tablosu arasında bir ilişki oluşturun. Diyagram Görünümü’ndeyken, DisciplineEvent alanını Events tablosundan Medals’daki DisciplineEvent alanına sürükleyin. Bunlar arasında ilişki kurulduğunu gösteren bir çizgi belirir.

 2. Events ve Medals’ı bağlayan çizgiyi tıklatın. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, vurgulanan alanlar ilişkiyi tanımlar.

  Diyagram Görünümü’nde gösterilen ilişkiler

 3. Hosts tablosunu Veri Modeli’ne bağlamak için Hosts tablosundaki her satırı benzersiz biçimde tanımlayan değerleri içeren bir alana ihtiyacımız var. Daha sonra, aynı verilerin başka bir tabloda olup olmadığını görmek için Veri Modelimizde arama yapabiliriz. Bunu Diyagram Görünümü’nde yapamayız. Hosts seçiliyken, Veri Görünümü’ne geri dönün.

 4. Sütunları inceledikten sonra Hosts tablosunda benzersiz değerler içeren bir sütun olmadığını fark ediyoruz. Hesaplanmış bir sütun ve Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) kullanarak böyle bir sütun oluşturmamız gerekiyor.

Veri Modelinizdeki verilerin ilişki oluşturmak için gereken tüm alanlara ve Power View ya da PivotTable’larda görselleştirilecek birleştirme verilerine sahip olması işimizi kolaylaştırıyor. Ancak tablolar her zaman bu kadar yardımcı olmaz, bu nedenle bir sonraki bölümde DAX ile, tablolar arasında ilişki oluşturmak için kullanılabilecek yeni bir sütunun nasıl oluşturulacağı açıklanıyor.

Hesaplanmış sütunları kullanarak Veri Modeli’ni genişletme

Hosts tablosu ve Veri Modeli arasında bir ilişki kurmak ve böylece Veri Modelinizi Hosts tablosunu içerecek şekilde genişletmek için Hosts tablosunda her satırı benzersiz olarak tanımlayan bir alan olmalıdır. Ayrıca, bu alan Veri Modeli’ndeki bir alana karşılık gelmelidir. Her tabloda bir tane olan bu karşılık gelen alanlar, tabloların verilerinin ilişkilendirilmesini sağlar.

Hosts tablosunun böyle bir alanı olmadığında bunu oluşturmanız gerekir. Veri Modeli’nin bütünlüğünü korumak için var olan verileri düzenlemek veya silmek amacıyla Power Pivot eklentisini kullanamazsınız. Ancak, var olan verilere göre hesaplanan alanları kullanarak yeni sütunlar oluşturabilirsiniz.

Hosts tablosuna, ardından da diğer Veri Modeli tablolarına bakarak Hosts tablosunda oluşturabileceğimiz benzersiz alan için uygun bir alan buluyor ve Veri Modeli’ndeki bir tablo ile ilişkilendiriyoruz. İlişki kurmak için gereken koşulların yerine getirilmesi için her iki tabloda da yeni ve hesaplanmış bir sütun bulunması gerekir.

Hosts tablosunda, Edition alanı (Olimpiyat etkinliğinin yılı) ve Season alanını (Summer veya Winter) birleştirerek benzersiz bir hesaplanan sütun oluşturabiliriz. Medals tablosunda da bir Edition ve bir Season alanı vardır, bu nedenle bu tabloların her birinde Edition ve Season alanlarını birleştiren hesaplanan bir sütun oluşturursak, Hosts ve Medals arasında bir ilişki kurabiliriz. Aşağıdaki ekran, Edition ve Season alanları seçilmiş Hosts tablosunu gösterir.


Edition ve Season alanları seçilmiş Hosts tablosu

DAX kullanarak hesaplanmış sütunlar oluşturma

Hosts tablosuyla başlayalım. Hedef, Hosts tablosunda ve ardından Medalstablosunda, aralarında ilişki kurmak için kullanılabilecek hesaplanmış bir sütun oluşturmaktır.

Power Pivot'ta, hesaplamalar oluşturmak için Veri Çözümleme İfadeleri'ni (DAX) kullanabilirsiniz. DAX, Power Pivot’ta bulunan ilişkisel veriler ve bağlamsal çözümleme için tasarlanmış, Power Pivot ve PivotTable’lara yönelik bir formül dilidir. Yeni bir Power Pivot sütununda ve Power Pivot’taki Hesaplama Alanı’nda DAX formülleri oluşturabilirsiniz.

 1. Power Pivot uygulamasında, Diyagram Görünümü yerine Veri Görünümü’nün seçildiğinden emin olmak için GİRİŞ > Görünüm > Veri Görünümü’nü seçin.

 2. Power Pivot uygulamasında tablosunu seçin. Var olan sütunlara bitişik olan, Sütun Ekle başlıklı boş bir sütun vardır. Power Pivot, bu sütunu yer tutucu olarak sağlar. Power Pivot’taki bir tabloya yeni bir sütun eklemenin birçok yolu vardır, bunlardan biri de Sütun Ekle başlıklı boş sütunu seçmektir.


  DAX kullanarak hesaplanmış bir alan oluşturmak için Sütun Ekle’yi kullanma

 3. Formül çubuğuna aşağıdaki DAX formülü yazın. Birleştir işlevi iki veya daha fazla alan tek bir hücrede bir araya getirir. Siz yazarken, otomatik tamamlama, tabloları ve sütunları tam adlarını yazın yardımcı olur ve kullanılabilir olan işlevleri listeler. Otomatik Tamamlama önerileri seçmek için sekmesini kullanın. Formül ve Power Pivot yazmaya sütun adı formüle ekler sırada sütun yalnızca de tıklatabilirsiniz.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Formülü oluşturmayı bitirdiğinizde, Enter tuşuna basarak formülü kabul edin.

 5. Değerler, hesaplanmış sütundaki tüm satırlar için doldurulur. Tabloda aşağı kaydırırsanız, her satırın benzersiz olduğunu göreceksiniz; böylece Hosts tablosundaki her bir satırı benzersiz biçimde tanımlayan bir alanı başarıyla oluşturmuş olduk. Böyle alanlar birincil anahtar olarak adlandırılır.

 6. Haydi hesaplanmış sütunu EditionID olarak yeniden adlandıralım. Herhangi bir sütunu çift tıklatarak ya da sütunu sağ tıklatıp Sütunu Yeniden Adlandır’ı seçerek yeniden adlandırabilirsiniz. Tamamlandığında, Power Pivot’taki Hosts tablosu aşağıdaki ekran gibi görünür.

  DAX hesaplanmış alanı oluşturulmuş Hosts tablosu

Hosts tablosu hazır. Şimdi de, aralarında bir ilişki oluşturabilmek için Medals tablosunda Hosts tablosunda oluşturduğumuz EditionID sütununun biçimiyle eşleşen hesaplanmış bir sütun oluşturalım.

 1. Hosts tablosunda yaptığımız gibi, Medals tablosunda yeni bir sütun oluşturarak başlayalım. Power Pivot’ta, Medals tablosunu seçin ve Tasarım > Sütunlar > Ekle’yi tıklatın. Sütun Ekle’nin seçili olduğuna dikkat edin. Bu, yalnızca Sütun Ekle’yi seçmekle aynı etkiye sahiptir.

 2. Medals’daki Edition sütununun Hosts tablosundaki Edition sütunundan farklı bir biçime sahiptir. EditionID sütununu oluşturmak için Edition sütununu Season sütunuyla birleştirmeden ya da art arda eklemeden önce, Edition sütununu doğru biçime getirecek aracı bir alan oluşturmalıyız. Tablonun üstündeki formül çubuğuna aşağıdaki DAX formülünü yazın.

  = YEAR([Edition])
 3. Formülü oluşturmayı bitirdiğinizde, Enter tuşuna basın. Değerler, girdiğiniz formüle göre, hesaplanmış sütundaki tüm satırlar için doldurulur. Bu sütunu Hosts tablosundaki Edition sütunuyla karşılaştırırsanız, bu sütunların aynı biçime sahip olduğunu göreceksiniz.

 4. CalculatedColumn1 öğesini sağ tıklatıp Sütunu Yeniden Adlandır'ı seçerek sütunu yeniden adlandırın. Year yazın ve sonra da Enter'a basın.

 5. Yeni bir sütun oluştururken, Power PivotSütun Ekleadlı başka bir yer tutucu sütun eklenir. Sonraki istediğimiz Editionıd hesaplanan sütun oluşturmak için bu nedenle Sütun Ekle'yiseçin. Formül çubuğuna aşağıdaki DAX formülü yazın ve Enter tuşuna basın.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. CalculatedColumn1 öğesini çift tıklatıp EditionID yazarak sütunu yeniden adlandırın.

 7. Sütunu artan düzende sıralayın. Power Pivot’taki Medals tablosu artık aşağıdaki ekran gibi görünür.

  dax ile oluşturulan hesaplanmış bir alanla medals tablosu

Medals tablosunun EditionID alanındaki birçok değerin yinelendiğine dikkat edin. Bu normal bir durumdur, çünkü (artık EditionID değeriyle sunulan) düzenlenen her Olimpiyatta pek çok madalya verilmiştir. Medals tablosunda benzersiz olan, verilen her bir madalyadır. Medals tablosundaki her kayıt için benzersiz tanımlayıcı ve atanan birincil anahtarı, MedalKey alanıdır.

Bir sonraki adım, Hosts ve arasında bir ilişki oluşturmaktır.

Hesaplanmış sütunlar kullanarak ilişki oluşturma

Şimdi, Hosts ve Medals arasında bir ilişki kurmak için oluşturduğumuz hesaplanmış sütunları kullanalım.

 1. Power Pivot penceresinde, şeritten Giriş > Görünüm > Diyagram Görünümü’nü seçin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, PowerView penceresinin en altındaki düğmeleri kullanarak Kılavuz görünümü ve Diyagram görünümü arasında geçiş de yapabilirsiniz.

  PowerPivot’taki Diyagram Görünümü düğmesi

 2. Tüm alanlarını görüntüleyebilmek için Hosts’u genişletin. Hosts tablosu birincil anahtarı (benzersiz, yinelenmeyen alan) olarak görev yapması için EditionID sütununu ve aralarındaki ilişkinin kurulmasını sağlamak için Medals tablosundaki EditionID sütununu oluşturduk. Her ikisini de bulup bir ilişki oluşturmalıyız. Power Pivot, şeritte Bul özelliği sunuyor, böylece Veri Modelinizde karşılık gelen alanlar arayabilirsiniz. Aşağıdaki ekran, Aranan alanına girilen EditionID ile Meta Veri Bul penceresini gösterir.
  powerpivot diyagram görünümü’nde bul özelliğini kullanma

 3. Hosts tablosunu Medals’ın yanında olacak şekilde konumlandırın.

 4. Medals’daki EditionID sütununu Hosts tablosundaki EditionID sütununa sürükleyin. Power Pivot, EditionID sütununa bağlı olarak tablolar arasında bir ilişki oluşturur ve iki sütun arasına ilişkiyi gösteren bir çizgi çizer.

  Bir tablo ilişkisini gösteren Diyagram Görünümü

Bu bölümde, yeni sütunlar eklemek için yeni bir teknik öğrendiniz, DAX kullanarak hesaplanmış bir sütun oluşturdunuz ve bu sütunu tablolar arasında yeni bir ilişki kurmak için kullandınız. Hosts tablosu artık Veri Modeli ile tümleşiktir ve verileri Sayfa1’deki PivotTable’da bulunabilir. Ek PivotTable’lar, PivotChart’lar, Power View raporları ve çok daha fazlasını oluşturmak için ilişkili verileri kullanabilirsiniz.

Hiyerarşi oluşturma

Çoğu Veri Modeli’nde yapısal olarak hiyerarşik olan veriler bulunur. Sık rastlanan örnekler takvim verilerini, coğrafi verileri ve ürün kategorilerini içerir. Aynı alanları tekrar tekrar bir araya getirip sıralamak yerine bir öğeyi bir rapora (hiyerarşi) sürükleyebileceğiniz için Power Pivot içinde hiyerarşiler oluşturmak yararlıdır.

Olimpiyat verileri de hiyerarşiktir. Spor, disiplinler ve etkinlikler açısından Olimpiyat hiyerarşisini anlamak yararlıdır. Her spor için, bir veya birden fazla ilişkili disiplin vardır (bazen çok fazladır). Her disiplin için de, bir veya birden fazla etkinlik vardır (yine bazen, her etkinlik için birçok etkinlik vardır). Aşağıdaki resim hiyerarşiyi gösterir.

Olimpiyat madalyaları verilerinin mantıksal hiyerarşisi

Bu bölümde, bu öğreticide kullandığınız Olimpik veriler içinde iki hiyerarşi oluşturacaksınız. Daha sonra, hiyerarşilerin PivotTable’larda ve sonraki bir öğreticide Power View’daki verileri düzenlemeyi nasıl kolaylaştırdığını görmek için bu hiyerarşileri kullanacaksınız.

Spor hiyerarşisi oluşturma

 1. Power Pivot’ta, Diyagram Görünümü’ne geçin. Alanlarının tümünü daha kolay görebilmek için Etkinlikler tablosunu genişletin.

 2. Ctrl tuşunu basılı tutun ve Spor, Disiplin ve Etkinlik alanlarını tıklatın. Seçilen bu üç alanla, sağ tıklatın ve Hiyerarşi Oluştur’u seçin. Tablonun en altında bir üst hiyerarşi düğümü, Hiyerarşi 1 oluşturulur ve seçilen sütunlar hiyerarşinin altına alt düğümler olarak kopyalanır. Hiyerarşide ilk olarak Spor’un, sonra Disiplin ve Etkinlik’in göründüğünü doğrulayın.

 3. Hierarchy1 başlığını çift tıklatın ve yeni hiyerarşinizi yeniden adlandırmak için SDE yazın. Artık Spor, Disiplin ve Etkinlik’i içeren bir hiyerarşiniz var. Etkinlikler tablonuz artık aşağıdaki ekran gibi görünür.

  powerpivot diyagram görünümü’nde gösterilen bir hiyerarşi

Bir Konum hiyerarşisi oluşturma

 1. Yine Power Pivot’taki Diyagram Görünümü’nde, Hosts tablosunu seçin ve aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, tablo üstbilgisinde Hiyerarşi Oluştur düğmesini tıklatın.
  Hiyerarşi oluştur düğmesi

  Tablonun en altında boş bir hiyerarşi üst düğümü belirir.

 2. Yeni hiyerarşinizin adı olarak Locations yazın.

 3. Bir hiyerarşiye sütun eklemenin birçok yolu vardır. Hiyerarşi adı vurgulanana kadar, Season, City ve NOC_CountryRegion alanlarını hiyerarşi adına (bu durumda, Locations) sürükleyin, daha sonra eklemek için bırakın.

 4. EditionID öğesini sağ tıklatın ve Hiyerarşiye Ekle’yi seçin. Locations’ı seçin.

 5. Hiyerarşi alt düğümlerinizin sıralı olduğundan emin olun. Yukarıdan aşağıya, sıra şöyle olmalıdır: Season, NOC, City, EditionID. Alt düğümleriniz sıranın dışındaysa, bunları hiyerarşidaki uygun sıralamaya sürükleyin. Tablonuz aşağıdaki ekran gibi görünmelidir.
  Bir hiyerarşi ile Hosts tablosu

Veri Modelinizin artık raporlarda raporlarında değerlendirilebilecek hiyerarşileri var. Sonraki bölümde, bu hiyerarşilerin rapor oluşturma işleminizi nasıl daha hızlı ve daha tutarlı hale getirebildiğini öğreneceksiniz.

PivotTable’larda hiyerarşileri kullanma

Artık bir Sports ve bir Locations hiyerarşimiz olduğuna göre, bunları PivotTable’lara veya Power View’a ekleyebilir ve verilerin yararlı gruplandırmalarını içeren sonuçları hızlı bir şekilde alabiliriz. Hiyerarşileri oluşturmadan önce, PivotTable'a ayrı alanlar eklemeniz ve bu alanları görüntülenmesini istediğiniz biçimde düzenlemeniz gerekiyordu.

Bu bölümde, PivotTable’ınızı hızlı bir biçimde geliştirmek için önceki bölümde oluşturulan hiyerarşileri kullanacaksınız. Daha sonra, hiyerarşideki ayrı alanları kullanarak aynı PivotTable görünümünü oluşturacak, böylece hiyerarşileri kullanma ile ayrı alanları kullanmayı karşılaştırabilirsiniz.

 1. Excel'e geri dönün.

 2. Sayfa1’de, alanları PivotTable Alanları’nın SATIRLAR alanından kaldırın, daha sonra SÜTUNLAR alanından tüm alanları kaldırın. PivotTable’ın seçildiğinden emin olun (bu şu anda oldukça küçüktür, böylece PivotTable’ınızın seçildiğinden emin olmak için A1 hücresini seçebilirsiniz). PivotTable alanlarında kalan yalnızca FİLTRELER alanındaki Medal ve DEĞERLER alanındaki Count Of Medal’dır. Neredeyse boş olan PivotTable'ınız aşağıdaki ekran gibi görünmelidir.

  neredeyse boş PivotTable

 3. PivotTable Alanları alanından, SDE’yi Events tablosundan SATIRLAR alanına sürükleyin. Daha sonra, Locations’ı Hosts tablosundan SÜTUNLAR alanına sürükleyin. Yalnızca bu iki hiyerarşiyi sürükleyerek, PivotTable’ınız tümü önceki adımlarda tanımladığınız hiyerarşide düzenlenmiş birçok veriyle dolar. Ekranınız aşağıdaki ekran gibi görünmelidir.
  hiyerarşi eklenmiş pivottable

 4. Haydi verilere biraz filtre uygulayalım ve etkinliklerin ilk on satırını görelim. PivotTable’da, Satır Etiketleri’ndeki oku tıklatın, tüm seçimleri kaldırmak için (Tümünü Seç)’i tıklatın, ardından da ilk on Sporun yanındaki kutuları tıklatın. PivotTable’ınız artık aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.
  filtrelenen pivottable

 5. SDE hiyerarşisinin en üst düzeyi olan PivotTable’daki bu Sporların herhangi birini genişletebilir ve hiyerarşideki bir alttaki düzeyde (disiplin) yer alan bilgileri görebilirsiniz. Bu disiplin için hiyerarşide daha düşük bir düzey varsa, disiplini etkinliklerini görecek şekilde genişletebilirsiniz. En üst düzeyi PivotTable’da Summer ve Winter olarak gösterilen Season olan Location hiyerarşisi için de aynısı yapabilirsiniz. Aquatics alanını genişlettiğimizde, tüm alt disiplin öğelerini ve bunların verilerini görüyoruz. Aquatics altında Diving disiplinini genişlettiğimizde, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, bunun da alt etkinliklerini görüyoruz. Aynısını Water Polo için de yapabilir ve yalnızca bir etkinliği olduğunu görebiliriz.
  PivotTable’da hiyerarşiyi keşfetme

Bu iki hiyerarşiyi sürükleyerek, ayrıntısına gidebildiğiniz, filtre uygulayabildiğiniz ve düzenleyebildiğiniz ilginç ve yapılandırılmış verilerle, hızlı bir şekilde bir PivotTable oluşturdunuz.

Şimdi aynı PivotTable’ı hiyerarşilerin katkısı olmadan oluşturalım.

 1. PivotTable Alanları alanında, SÜTUNLAR alanından Locations’ı kaldırın. Ardından, SATIRLAR alanından SDE’yi kaldırın. Temel PivotTable’a geri dönersiniz.

 2. Hosts tablosundan, Season, City, NOC_CountryRegion ve EditionID öğelerini SÜTUNLAR alanına sürükleyin ve bunları yukarıdan aşağıya bu sırada düzenleyin.

 3. Events tablosundan, Sport, Discipline ve Event öğelerini SATIRLAR alanına sürükleyin ve bunları yukarıdan aşağıya bu sırada düzenleyin.

 4. PivotTable’da, Satır Etiketleri’ni ilk on Spor olarak filtreleyin.

 5. Tüm satırları ve sütunları daraltın, ardından Aquatics’i, sonra da Diving’i ve Water Polo’yu genişletin. Çalışma kitabınız aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Hiyerarşi olmadan oluşturulan PivotTable

İki hiyerarşiyi sürüklemek yerine yedi ayrı alanı PivotTable Alanları alanlarına sürüklemeniz haricinde ekran benzer görünür. Bu verilere göre PivotTable’lar veya Power View raporları oluşturan tek kişi sizseniz, hiyerarşileri oluşturmak uygun görülebilir. Ancak raporları birçok kişi oluştururken ve bu kişiler görünümleri doğru hale getirmek için alanların düzgün sıralamasını bulmaları gerektiğinde, hiyerarşiler hızla bir üretkenlik geliştirmesi haline gelir ve tutarlılığı sağlar.

Başka bir öğreticide, Power View’u kullanarak oluşturulan görsel olarak ilgi çekici raporlarda hiyerarşileri ve diğer alanları kullanmayı öğreneceksiniz.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Excel çalışma kitabınızın artık, var olan alanları ve hesaplanmış sütunları kullanmaya ilişkin, birden çok kaynaktan veri içeren bir Veri Modeli var. Etkileyici raporlar oluşturmayı hızlı, tutarlı ve kolay hale getiren, tablolarınızdaki verilerin yapısını yansıtan hiyerarşileriniz de vardır.

Hiyerarşi oluşturmanın verilerinizin içinde bulunan yapıyı belirtmenizi ve raporlarınızda hiyerarşik verileri hızlı bir biçimde kullanmanızı sağladığını öğrendiniz.

Bu dizideki sonraki öğreticide, Power View kullanarak Olimpiyat madalyaları ile ilgili görsel olarak etkileyici raporlar oluşturacaksınız. Ayrıca daha fazla hesaplama yapacak, verileri hızlı rapor oluşturma için en iyi duruma getirecek ve bu raporları daha da ilginç hale getirmek için ek verileri içe aktaracaksınız. İşte bir bağlantı:

Öğretici 3: Harita tabanlı Power View raporları oluşturma

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, beceriler veya gereksinimler vurgulanır. Sayfanın alt kısmında, yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Aşağıdaki görünümlerden hangisi iki tablo arasında ilişki oluşturmanıza izin verir?

A: Tablolar arasında ilişkiyi Power View’da oluşturursunuz.

B: Tablolar arasında ilişkiyi Power Pivot uygulamasındaki Tasarım Görünümü’nü kullanarak oluşturursunuz.

C: Tablolar arasında ilişkiyi Power Pivot uygulamasındaki Kılavuz Görünümü’nü kullanarak oluşturursunuz.

D: Yukarıdakilerin tümü

Soru 2: DOĞRU veya YANLIŞ: DAX formülleri kullanılarak oluşturulan benzersiz bir tanımlayıcıya bağlı olarak tablolar arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz.

A: DOĞRU

B: YANLIŞ

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisinde bir DAX formülü oluşturabilirsiniz?

A: Power Pivot Hesaplama Alanı’nda.

B: Power Pivot’ta yeni bir sütunda.

C: Excel 2013’te herhangi bir hücrede.

D: Hem A hem B.

Soru 4: Hiyerarşiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Bir hiyerarşi oluşturduğunuzda, eklenen alanlar artık ayrı ayrı kullanılamaz.

B: Bir hiyerarşi oluşturduğunuzda, eklenen alanlar hiyerarşileri ile birlikte, hiyerarşiyi bir Power View veya PivotTable alanına sürükleyerek istemci araçlarında kullanılabilir.

C: Bir hiyerarşi oluşturduğunuzda, Veri Modeli’ndeki temel veriler bir alanda birleştirilir.

D: Power Pivot uygulamasında hiyerarşi oluşturamazsınız.

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: D

 2. Doğru yanıt: A

 3. Doğru yanıt: D

 4. Doğru yanıt: B

Notlar : Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×