Öğretici: İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanları’nı Ayarlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Özet:    Önceki Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma öğreticisinin sonunda, Excel çalışma kitabınız çeşitli kaynaklardan veri, Power Pivot kullanılarak oluşturulmuş ilişkilere bağlı bir Veri Modeli ve bazı temel Olimpiyat bilgileri ile harita tabanlı bir Power View raporu içeriyordu. Bu öğreticide, çalışma kitabını daha fazla veri, ilginç grafiklerle genişletecek ve en iyi duruma getireceğiz, harika Power View raporlarını kolayca oluşturmak için çalışma kitabını hazırlayacağız.

Not: Bu makalede, Excel 2013'teki veri modelleri açıklanır. Bununla birlikte, Excel 2013'te kullanıma sunulan veri modelleme ve Power Pivot özelliklerinin aynıları Excel 2016 için de geçerlidir.

Bu öğreticideki bölümler aşağıdadır:

Internet tabanlı resim bağlantılarını Veri Modeli’ne aktarma

Veri Modeli’ni tamamlamak için Internet verilerini kullanma

Daha kolay rapor oluşturmak için tabloları ve alanları gizleme

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanları’nı Ayarlama

 5. Power Pivot Yardımı

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticileri etkin Power Pivot ile Excel 2013'ü kullanın. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için tıklatın burada. Power Pivotetkinleştirme konusunda yönergeler için tıklatın burada.

Internet tabanlı resim bağlantılarını Veri Modeli’ne aktarma

Veri miktarı ve de bunu görselleştirebilme beklentisi sürekli artıyor. Ek verilerle, farklı bakış açıları ve verilerin birçok farklı yolla nasıl etkileşime girdiğini inceleme ve düşünme fırsatı gelir. Power Pivot ve Power View dış verilerin yanı sıra verilerinizi de bir araya getirir ve bunları eğlenceli, ilginç yollarda görselleştirir.

Bu bölümde, Veri Modeli’ni Olimpiyatlara katılan bölgelerin veya ülkelerin bayrak resimlerini içerecek şekilde genişletecek ve Olimpiyat Oyunları’nda yarışılan disiplinleri temsil eden resimler ekleyeceksiniz.

Bayrak resimlerini Veri Modeli’ne ekleme

Resimler, Power View raporlarının görsel etkisini zenginleştirir. Aşağıdaki adımlarda iki resim kategorisi ekleyeceksiniz: her bir disiplin için bir resim ve her bölgeyi veya ülkeyi temsil eden bayrağın bir resmi.

Bu bilgileri birleştirmek için iyi adaylar olan iki tablonuz var: Discipline resimleri için Discipline tablosu, bayraklar için Hosts tablosu. Bunu ilginç hale getirmek için, Internet’te bulunan resimler ve her resme bir bağlantı kullanıyorsunuz, böylece bir raporu görüntüleyen herkes için nerede olduklarına bakmadan işleyebilir.

 1. Internet aradıktan sonra iyi bir kaynak bayrak resimlerini her ülke veya bölge bulun: CIA.gov dünya Factbook site. Örneğin, aşağıdaki bağlantıyı tıklattığınızda, Fransa için bayrak görüntüsünü alın.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Daha fazla araştırmak ve görüntü URL'lerini sitesinde diğer bayrağı bulmak istediğinizde URL'lerini tutarlı bir biçim varsa ve yalnızca değişken iki harfli ülke veya bölge kodu olduğunu fark. Dolayısıyla her iki harfli ülke veya bölge kodu sahibiyse varsa, size yalnızca bu iki harfli kod her URL yerleştirin ve her bayrak için bir bağlantı alın. Bir artı olan ve verilerinizi yakın görünüyorsa, Hosts tablosu iki harfli ülke veya bölge kodlarını içerir fark. Mükemmel.

 2. Bayrağı depolamak için ana tabloda yeni alan oluşturmak için gereken URL'leri. Bir önceki öğreticide iki alanı bağlamak için DAX kullandıysanız ve biz bayrağı için aynı nasıl kullanacağınızı URL'leri. Power Pivotiçinde Hosts tablosuna Ekleme sütun başlığı olan boş sütunu seçin. Formül çubuğuna aşağıdaki DAX formülü yazın (veya kopyalayabilir ve formül sütununa yapıştırın). Uzun görünüyor, ancak bunu çoğunu biz CIA Factbook kullanmak istediğiniz URL'yi değildir.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  Bu DAX işlevi tüm bir satır içinde birkaç şey aldınız. Birinci, DAX işlev verilen metin dizesindeki, böylece bu işlevi kullanarak her ülke veya bölge uygun iki harfli kodu (fr) bayrakla Fransa'da başvurulan URL parçasını yerini değiştirir metni yazarken değiştir'i tıklatın. 82 sayı Değiştir işlevi 82 karakterleri dizede başlamasını söyler. Şu şekilde söyleyen 2 değiştirmek için karakter sayısını değiştirin. Ardından, siz URL'nin büyük küçük harf duyarlı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz (, önce tabi test) ve böylece biz bunları biz alt DAX işlevini kullanarak URL'yi eklenen gibi küçük harfe dönüştürmek zorunda bizim iki harfli büyük, kodlardır.

 3. Bayrağı içeren sütunu yeniden adlandırmak için FlagURL URL'leri. Power Pivot ekranınızı şimdi aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  URL alanı oluşturmak için PowerPivot ve DAX

 4. Excel'e dönün ve Sayfa1' de PivotTable'ı seçin. PivotTable alanları' nda Tümü' nü seçin. Eklediğiniz FlagURL alan aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi kullanılabilir konusuna bakın.
  FlagURL, Hosts tablosuna eklenir

  Notlar: Bazı durumlarda, CIA.gov World Factbook sitesi tarafından kullanılan Alpha-2 kodu, Hosts tablosunda verilen resmi ISO 3166-1 Alpha-2 kodu ile eşleşmez, bu da bazı bayrakların düzgün görüntülenmediği anlamına gelir. Her bir etkilenen giriş için, Excel’deki Hosts tablonuzda aşağıdaki değişiklikleri yaparak bunu düzeltebilir ve doğru Bayrak URL’lerini alabilirsiniz. İyi haber ise şu, Power Pivot uygulaması Excel’de yaptığınız değişiklikleri otomatik olarak algılar ve DAX formülünü yeniden hesaplar:

  • AT öğesini AU olarak değiştir

Veri Modeli’ne spor piktogramları ekleme

Resimler Olimpik etkinliklerle ilişkilendirildiğinde Power View raporları daha ilginç olur. Bu bölümde, Disiplinler tablosuna resim ekleyeceksiniz.

 1. Internet arama yaptıktan sonra Wikimedia Commons'daki parutakupiu tarafından oluşturulmuştur tarafından gönderilen her Olimpik discipline için mükemmel piktogramları bulunup bulunmadığını bulun. Aşağıdaki bağlantıyı parutakupiu tarafından oluşturulmuştur birçok resimlerden gösterir.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Ancak, her biri tek tek görüntülerinden göründüğünde, ortak URL yapısını otomatik olarak görüntüleri yönelik bağlantılar oluşturmak için DAX kullanarak kendisini kiralamak yaramazsa bulun. Veri bağlantıları el ile girmeniz mi ölçmek için modelinizdeki, kaç disiplinler mevcut bilmek istersiniz. Power Pivotdisiplinler tabloyu seçin ve Power Pivot pencerenin alt kısmında bakın. Burada, siz kayıt sayısını 69, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi bakın.
  PowerPivot kayıt sayısını görüntüler

  69 kayıtları olup olmadığını raporlar oluşturduğunuzda, özellikle de bunlar nedenle etkileyici olacağınızı bu yana el ile yapıştırmak için çok sayıda karar verin.

 3. Piktogram URL’leri eklemek için, Disiplinler tablosunda yeni bir sütuna ihtiyacınız var. Bu ilginç bir zorluk sunuyor: Disiplinler tablosu Veri Modeli’ne bir Access veritabanı içe aktarılarak eklenmişti, bu nedenle Disiplinler tablosu Excel’de değil, yalnızca Power Pivot uygulamasında görünür. Ancak Power Pivot’ta, satırlar olarak da adlandırılan ayrı kayıtlara verileri doğrudan koyamazsınız. Bunu ele almak için, Disiplinler tablosundaki bilgilere göre yeni bir tablo oluşturabilir, bunu Veri Modeli’ne ekleyebilir ve bir ilişki oluşturabiliriz.

 4. Üç sütun Disciplines tablosunda Power Pivotiçinde kopyalayın. Sonra genelinde da Sportıd'yi sütununa sürükleyerek Discipline sütun üzerinde aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi getirerek seçin, ardından Giriş > Pano > Kopyalatıklatın.

  PowerPivot’ta alanları kopyalama

 5. Excel'de yeni bir çalışma sayfası oluşturun ve kopyalanan verileri yapıştırın. Bu dizinin önceki öğreticilerinde yaptığınız gibi, en üst satırı etiketler olarak belirterek, yapıştırılan veriyi tablo olarak biçimlendirin ve tabloyu DiscImage olarak adlandırın. Çalışma sayfasını da DiscImage olarak adlandırın.

Not: Bir çalışma kitabını tamamlandı, el ile girdi Discımage_table.xlsx, adlı bu dizideki ilk öğretici indirilen dosyaları biridir. Kolaylaştırmak için bu tıklatarak indirebilirsiniz burada. Kendi verilerinizle benzer durumlar için uygulayabileceğiniz sonraki adımlara okuyun.

 1. Discımage da Sportıd'yi yanında, sütunundaki ilk satıra yazın. Excel otomatik olarak tablo satırı içerecek şekilde genişletir. Discımage çalışma sayfanızda aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Excel’de bir tabloyu genişletme

 2. Wikimedia Commons’tan piktogramlara bağlı olarak, her disiplin için URL’leri girin. Zaten girildikleri çalışma kitabını indirdiyseniz, bunları kopyalayıp o sütna yapıştırabilirsiniz.

 3. Yine de Excel’de, oluşturduğunuz tabloyu Veri Modeli’ne eklemek için Power Pivot > Tablolar > Veri Modeline Ekle’yi seçin.

 4. Power Pivot uygulamasında, Diyagram Görünümü’nde, DisciplineID alanını Disiplinler tablosundan DiscImage tablosundaki DisciplineID alanına sürükleyerek bir ilişki oluşturun.

Resimleri düzgün görüntülemek için Veri Kategorisi’ni ayarlama

Power View’daki raporların resimleri düzgün görüntülemesi için, Veri Kategorisi’ni Resim URL’sine düzgün ayarlamalısınız. Power Pivot Veri Modelinizdeki veri türünü belirlemeye çalışır, bu durumda otomatik seçilen Kategoriden sonra terimi ekler (Önerilen), ancak emin olmak iyidir. Haydi onaylayalım.

 1. Power Pivot uygulamasında, DiscImage tablosunu ve ardından DiscImage sütununu seçin.

 2. Şeritte, Gelişmiş > raporlama özellikleri > veri kategorisi seçin ve Resim URL'si, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi seçin. Excel veri kategorisi'ni algılamaya ve görününce, seçili veri kategorisi (önerilen) olarak işaretler.

  PowerPivot’ta Veri Kategorisi’ni ayarlama

Veri Modeliniz artık her disiplinle ilişkilendirilebilecek piktogram URL’lerini içeriyor ve Veri Kategorisi Resim URL’si olarak doğru ayarlandı.

Veri Modeli’ni tamamlamak için Internet verilerini kullanma

Internet’teki birçok site, güvenilir ve kullanışlı bulursanız, raporlarda kullanılabilecek veriler sunar. Bu bölümde, Veri Modelinize nüfus verileri ekleyeceksiniz.

Veri Modeli’ne nüfus bilgileri ekleme

Nüfus bilgileri içeren raporlar oluşturmak için, nüfus verilerini bulup Veri Modeli’ne eklemelisiniz. Worldbank.org veri bankası, bu tür bilgiler için harika bir kaynaktır. Siteyi ziyaret ettikten sonra, tüm ülke veya bölge verisi türlerini seçmenizi ve indirmenizi sağlayan aşağıdaki sayfayı bulacaksınız.

http://databank.worldbank.org/Data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-indicators

Worldbank.org’dan veri indirmek için birçok seçenek vardır ve sonuç olarak her tür ilginç rapor oluşturabilirsiniz. Şimdilik, veri modelinizdeki ülkeler veya bölgeler için nüfusla ilgileniyorsunuz. Aşağıdaki adımlarda bir nüfus verileri tablosu indirecek ve Veri Modelinize ekleyeceksiniz.

Not: Düzen Worldbank.org en altında açıklanan biraz farklı olabilir, böylece Web sitelerinin bazen, değiştirin. Alternatif olarak, zaten tıklatarak aşağıdaki adımları kullanarak oluşturulan Worldbank.org veri içeren Population.xlsx adlı bir Excel çalışma kitabı indirebilirsiniz burada.

 1. Yukarıda verilen bağlantıdan Worldbank.org web sitesine gidin.

 2. Ülkealtında sayfanın orta bölümünde.Tümünü Seç' i tıklatın.

 3. Serialtında arayın ve popülasyon, toplam'ıseçin. Aşağıdaki ekran o arama görüntüsünü arama kutusuna işaret eden bir ok gösterir.

  worldbank.org’dan veri kümeleri seçme

 4. TIME altında, 2008’i seçin (bu biraz eski, ancak bu öğreticilerde kullanılan Olimpiyat verileriyle eşleşiyor)

 5. Bu seçimler yapıldıktan sonra, DOWNLOAD düğmesini tıklatın ve dosya türü olarak Excel’i seçin. Çalışma kitabının adı, indirildiği için, pek okunabilir değildir. Çalışma kitabını Population.xls olarak yeniden adlandırın, sonra bunu bir sonraki adım dizisinde erişebileceğiniz bir konuma kaydedin.

Artık bu verileri Veri Modeli’ne aktarmaya hazırsınız.

 1. Olimpiyat verilerinizi içeren Excel çalışma kitabında, yeni çalışma sayfasını ekleyin ve Population olarak adlandırın.

 2. İndirilen Population.xls çalışma kitabına gidin, açın ve verileri kopyalayın. Unutmayın, seçilen veri kümesindeki herhangi bir hücre ile, tüm bitişik verileri seçmek için Ctrl + A tuşlarına basabilirsiniz. Olimpiyat çalışma kitabınızdaki Population çalışma sayfasının A1 hücresine verileri yapıştırın.

 3. Olimpiyatlar çalışma kitabınızdaki, yalnızca bir tablo olarak yapıştırılan verileri biçimlendirmek istediğiniz ve popülasyontabloyu adlandırın. Herhangi bir hücreyi, A1 hücresi gibi seçili veri kümesindeki ile verileri tablo olarak biçimlendirin tüm bitişik veri ve sonra Ctrl + T seçmek için Ctrl + A tuşlarına basın. Verileri üstbilgi olduğundan, Tablom üstbilgi satırı içeriyor görüntülenen Tablo Oluştur penceresinde aşağıda gösterildiği gibi seçin.

  Tablo Oluştur penceresi

  Verileri tablo olarak biçimlendirme pek çok çeşitli avantajları vardır. Tanımlamak kolaylaştırır bir tabloya ad atayabilirsiniz. Ayrıca incelemeler ve PivotTable'lar, Power Pivotve Power View çözümleme etkinleştirme tablolar arasında ilişki oluşturabilir.

 4. Tablo araçları > tasarım sekmesinde, Tablo adı alanı bulun ve popülasyon tablo adı yazın. Nüfus verileri 2008 başlıklı bir sütundur. Noktalar düz tutmak için popülasyona popülasyon tablosundaki 2008 sütunu yeniden adlandırın. Çalışma kitabınız artık aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

  Excel’e getirilen nüfus verileri

  Notlar: Bazı durumlarda, site Medals tablosunda sağlanan resmi ISO 3166-1 alfa 3 kodu eşleşmeyen Worldbank.org tarafından kullanılan Ülke kodu bazı ülkebölgeleri nüfus verileri görüntülemez anlamına gelir. Doğrudan tablonuzda popülasyon Excel'de etkilenen her girdi için aşağıdaki alternatifleri yaparak düzeltebilirsiniz. Bu Power Pivot Excel'de yaptığınız değişiklikler otomatik olarak algılar iyi haber verilmiştir:

  • NLD NED için değiştirme

  • CHE SUI için değiştirme

 5. Excel'de, tabloyu veri Modeli'ne Power Pivot > tabloları > veri modeline Ekle'yi, seçerek aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ekleyin.

  Veri Modeli’ne yeni veriler ekleme

 6. Şimdi de bir ilişki oluşturalım. Population’daki Country or Region Code verisinin Medals’ın NOC_CountryRegion alanındakiyle aynı üç haneli kod olduğunu fark ettik. Harika, bu tablolar arasında kolaylıkla bir ilişki oluşturabiliriz. Power Pivot uygulamasında, Diyagram Görünümü’nde, Medals tablosunun yanında yer alması için Population tablosunu sürükleyin. Medals tablosunun NOC_CountryRegion alanını Population tablosundaki Country or Region Code alanına sürükleyin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, bir ilişki kurulur.

  tablolar arasında ilişki oluşturma

Çok zor değildi. Veri Modeliniz artık bayrakların, disiplin resimlerinin (daha önce piktogram olarak adlandırmıştık) bağlantılarını ve nüfus bilgileri sağlayan yeni tablolar içerir. Her türde kullanılabilir veriye sahibiz ve raporlara eklenecek bazı etkileyici görselleştirmeler oluşturmaya hazırız.

Ancak öncelikle, raporlarımızın kullanmayacağı bazı tabloları ve alanları gizleyerek rapor oluşturmayı biraz kolaylaştıralım.

Daha kolay rapor oluşturmak için tabloları ve alanları gizleme

Medals tablosunda kaç alan olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunların tamamı, rapor oluşturmakta kullanmayacaklarınıza da içerir. Bu bölümde, Power View’da rapor oluşturma işlemini kolaylaştırabilmek için bu alanların bazılarını gizlemeyi öğreneceksiniz.

Bunu kendiniz görmek için, Excel’de Power View sayfasını seçin. Aşağıdaki ekran, Power View Alanları’ndaki tablolar listesini gösterir. Bu, arasından seçim yapmak için uzun bir tablo listesidir ve birçok tabloda, raporlarınızın hiç kullanmayacağı alanlar vardır.

Excel çalışma kitabında yer alan çok fazla tablo

Temel veriler yine önemli, ancak tablolar ve alanlar listesi çok uzun ve belki biraz göz korkutucu olabilir. Veri Modeli’nden temel verileri kaldırmadan, Pivot Tables ve Power View gibi istemci araçlarından tabloları ve alanları gizleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarda, Power Pivot kullanarak tabloların ve alanların birkaçını gizleyeceksiniz. Raporları oluşturmak için gizlediğiniz tablolara ve alanlara ihtiyacınız olursa, her zaman Power Pivot uygulamasına geri dönüp bunları gösterebilirsiniz.

Not: Bir sütunu veya alanı gizlediğinizde, bu gizli tablolara veya alanlara bağlı raporlar veya filtreler oluşturamazsınız.

Kullanarak tabloları gizleme Power Pivot

 1. Power Pivot uygulamasında, Diyagram Görünümü yerine Veri Görünümü’nün seçildiğinden emin olmak için Giriş > Görünüm > Veri Görünümü’nü seçin.

 2. Rapor oluşturmak için ihtiyacınız olmayacağını düşündüğünüz şu tabloları gizleyelim: S_Teams ve W_Teams. Yalnızca bir alanın kullanışlı olduğu birkaç tablo fark ettiniz; bu öğreticinin devamında, bunlara da bir çözüm bulacaksınız.

 3. W_Teams sekmesinde sağ tıklatın, pencerenin altındaki bulunan ve istemci araçlarından Gizle'yiseçin. Aşağıdaki ekran bir gizli tablo sekmesinde Power Pivotsağ tıklattığınızda görüntülenen menüde gösterir.

  Excel İstemci Araçları’ndan tablo gizleme

 4. Diğer tablo, S_Teams, aynı zamanda gizleyin. Gizli tablo sekmeleri, grileşiyor olduğundan aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi dikkat edin.

  gizli tablo sekmeleri PowerPivot’ta gri olur

Kullanarak alanları gizleme Power Pivot

Rapor oluşturmak için kullanışlı olmayan bazı alanlar da vardır. Temel alınan veriler önemli olabilir, ancak alanları PivotTable’lar ve Power View gibi istemci araçlarından gizlemek, raporlara eklenecek alanlara gidip bunları seçmeyi kolaylaştırır.

Aşağıdaki adımlar, raporlarınızda ihtiyacınız olmayacak bir grup alanı çeşitli tablolardan gizler.

 1. Power Pivotiçinde Edition sütununu sağ tıklatın madalya sekmesinde sonra tıklatın istemci araçlarından Gizle'yiaşağıdaki ekranda gösterildiği gibi.

  Excel İstemci Araçları’ndan tablo alanlarını gizlemek için sağ tıklatma

  Sütun kapatır gri, gizli tablo sekmeleri gri nasıl atanacağı benzer dikkat edin.

 2. Medals sekmesinde aşağıdaki alanları istemci araçlarından gizleyin: Event_gender, MedalKey.

 3. Events sekmesinde aşağıdaki alanları istemci araçlarından gizleyin: EventID, SportID.

 4. Sports sekmesinde SportID alanını gizleyin.

Artık Power View sayfasına ve Power View Alanları’na baktığımızda, aşağıdaki ekranı görüyoruz. Böylece daha rahat yönetilebilir bir görünüm elde ettik.

İstemci Araçları’nda daha az tablo, rapor oluşturmayı kolaylaştırır

İstemci araçlarından tabloları ve sütunları gizlemek, rapor oluşturma işleminin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur. Gerektiği kadar az veya çok sayıda tablo veya sütun gizleyebilir ve daha sonra gerekirse bunları her zaman gösterebilirsiniz.

Veri Modeli tamamlandığında, verileri deneyebilirsiniz. Sonraki eğiticide, Olimpiyat verilerini ve oluşturduğunuz Veri Modeli’ni kullanarak, her türde ilginç ve etkileyici görselleştirmeler oluşturacaksınız.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Bu öğreticide, Internet tabanlı verileri Veri Modelinize aktarmayı öğrendiniz. Internet üzerinde kullanılabilir çok fazla veri var ve bunları bulmayı ve raporlarınıza eklemeyi öğrenmek, raporlama bilgisi kümenizde sahip olunacak harika bir araç.

Ayrıca, Veri Modelinize resim eklemeyi, raporlarda kullanabilmeniz için veri birleştirmenize URL’leri alma işlemini kolaylaştırmak için DAX formülleri oluşturmayı öğrendiniz. Rapor oluşturmanız ve kullanılması olası olmayan tablo ve alanlardan daha az yığılmaya sahip olmanız gerektiğinde kullanışlı olan, tabloları ve alanları gizleme özelliğini öğrendiniz. Tabloları ve alanları gizlemek, özellikle diğer kişiler sağladığınız verilerden rapor oluştururken kullanışlıdır.

Bu dizideki bir sonraki eğiticide, harika Power View raporları oluşturmaya başlayacaksınız. Bu raporlar eğlencelidir, etkileşimlidir ve yalnızca yaratıcılığınız ve hayal gücünüzle sınırlıdır. Olimpiyat veri kümesinde bile, oluşturabileceğiniz rapor sayısı ve çeşit türü neredeyse sınırsızdır.

Eğlenceli geliyor mu? İşte sonraki öğreticinin bağlantısı, böylece bu raporları kendiniz için oluşturmayı deneyebilirsiniz:

Öğretici 5: Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, beceriler veya gereksinimler vurgulanır. Sayfanın alt kısmında, yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Veri Modelinize Internet verileri eklemenin geçerli bir yoludur?

A: Bilgiyi kopyalayıp Excel’e ham metin olarak yapıştırın, otomatik olarak eklenir.

B: Bilgileri kopyalayıp Excel’e yapıştırın, tablo olarak biçimlendirin, sonra da Power Pivot > Tablolar > Veri Modeline Ekle’yi seçin.

C: Power Pivot uygulamasında, Internet veri kaynaklarını gösteren URL’lerinin yer aldığı yeni bir sütunu dolduran bir DAX formülü oluşturun.

D: B ve C.

Soru 2: Verileri Excel’de bir tablo olarak biçimlendirmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir tabloya ad atayabilirsiniz.

B: Veri Modeli’ne bir tablo ekleyebilirsiniz.

C: Tablolar arasında ilişki oluşturabilir ve böylece PivotTable’lardaki, Power Pivot’taki ve Power View’daki verileri keşfedebilir ve çözümleyebilirsiniz.

D: Yukarıdakilerin tümü.

Soru 3:Power Pivot uygulamasındaki gizli tablolarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A: Power Pivot uygulamasında bir tabloyu gizlemek, verileri Veri Modeli’nden siler.

B: Power Pivot uygulamasında bir tabloyu gizlemek, tablonun istemci araçlarında görülmesini ve böylece sizin filtreleme için bu tablonun alanlarını kullanan raporlar oluşturmanızı engeller.

C: Power Pivot uygulamasında bir tabloyu gizlemenin istemci araçları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

D: Power Pivot uygulamasında tabloları gizleyemezsiniz, yalnızca alanları gizleyebilirsiniz.

Soru 4: Doğru veya Yanlış: Power Pivot uygulamasında bir alanı gizlediğinizde, alanı artık göremez ve alana Power Pivot uygulamasının kendisinden bile erişemezsiniz.

A: DOĞRU

B: YANLIŞ

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: D

 2. Doğru yanıt: D

 3. Doğru yanıt: B

 4. Doğru yanıt: B

Notlar: Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×