Çoklu seçim liste kutusu ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çoklu seçim liste kutusu tipik liste kutusu yerine onay kutularını kaydırılabilir bir listesi gibi görünen seçenek listesidir. Kullanıcıların listeden gerektiği gibi sayıda onay kutuları seçebilirsiniz. Çoklu seçim liste kutusu nasıl tasarımı bağlı olarak, kullanıcıların da kendi liste öğenin yanında onay kutularından birini yazın imkanınız olabilir.

Bu makalede

Çoklu seçim liste kutusu ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Çoklu seçim liste kutusu ekleme

Düzen ipuçları

Çoklu seçim liste kutusu ne zaman kullanılır

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde çoklu seçim liste kutusu kullanın:

 • Bir listede birden fazla öğe seçmek kullanıcıları etkinleştirin.

 • Kullanıcıların kendi değer listesindeki yazın olanak sağlar.

 • Formdaki bir listedeki en veya tüm öğeler varsayılan olarak gösterin.

 • Sabit bir listeden, form şablonunun veri kaynağıya da veritabanı veya Microsoft Windows SharePoint Services listesi gibi bir dış veri kaynağından alınan değerleri görüntüleme.

Aşağıdaki çizimde, kullanıcılar Masraf raporu formundaki giderleri birden çok kategoriye çoklu seçim liste kutusundaki onay kutularını işaretleyerek atayabilirsiniz. Özel kategoriler izin vermek form tasarımcısı seçtiği. Sonuç olarak, kullanıcıların listede son onay kutusunun yanındaki boş bir kutu içinde bir değer girebilirsiniz.

Çoklu seçim liste kutusundaki seçenek listesine eklenen özel değer

Çoklu seçim liste kutusu form şablonunuzdaki ekledikten sonra belgede görünmesini istediğiniz değerleri belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtığınızda boş bir kutu görürsünüz. Çoklu seçim liste kutusu özellikleri iletişim kutusunda, girdileri kendiniz yazın veya bir veritabanından veya diğer veri kaynağından girdileri almak için çoklu seçim liste kutusu yapılandırma.

İlgili denetimler

Microsoft Office InfoPath için çoklu seçim liste kutuları benzer, ancak, farklı amaçlara hizmet denetimleri içerir. En iyi çalışır; bu denetimleri form şablonunuzdaki karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Liste kutusu    Çoklu seçim liste kutusu gibi standart liste kutusu kullanıcıların bir listede değer seçmesine izin verir. Bununla birlikte, bir liste kutusu, kullanıcılar tek bir öğe listesinde seçebilirsiniz. Liste kutusu gibi bir çoklu seçim liste kutusu, tüm öğeler varsayılan olarak listede görüntüler.

Açılan liste kutusu    Diğer liste gibi açılan liste kutusu kullanıcıların bir seçenek listesi sunar. Bununla birlikte, kullanıcı denetimi tıklattığında kadar aşağı açılan liste kutuları ile liste girdileri gizlenmiştir. Kullanıcıların açılan listeden tek bir öğe seçebilirsiniz.

Birleşik giriş kutusu    Kullanıcılarınız kendi listesi girdisini yazın veya önceden tanımlanmış bir listeden bir değer seçmek değiştirebilmesini isterseniz, birleşik giriş kutusu yerine çoklu seçim liste kutusu kullanın. Kullanıcılar yalnızca tek bir öğenin bir birleşik giriş kutusundan seçebilirsiniz.

Seçenek düğmeleri    Çoklu seçim liste kutusu gibi bir grup seçenek düğmeleri kullanıcıların bir seçenek listesinden seçim olanak tanır. Çoklu seçim liste kutuları farklı olarak, kullanıcıların bir grup seçenek düğmeleri arasında tek bir seçenek seçebilirsiniz. Ayrıca, seçenek düğmeleri ile kullanıcılar bir liste kutusunda bir öğeyi tıklatmak yerine bir seçim yapmak için küçük çemberi tıklatın.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Çoklu seçim liste kutuları ile kullanıcıların seçerek veya formdaki bir kutusundaki onay kutularını temizleyerek seçimleri yapın. Onay kutuları sayısını denetimin yüksekliğini aşarsa, kullanıcıların kalan seçimler görebilmeniz için kutusunun sağ tarafında bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

Böylece kullanıcılar listesinde, kendi giriş yazabilirsiniz gerekirse form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. Bu durumda bir onay kutusu düzenleme kutusu ile listede son öğeyi olarak görünür.

Çoklu seçim liste kutusunda boş kutu

Özel değer girmek için kullanıcıları Düzenle kutusunun yanındaki onay kutusunu seçin ve sonra onay kutusunun yanında alanında kendi girişi yazın. Form şablonunuzu çoklu seçim liste kutusu eklediğinizde, bunun olası olması için özel değer girmek için kullanıcılara izin ver onay kutusunu Çoklu seçim liste kutusu özellikleri iletişim kutusunda seçmelisiniz.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarlamak seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bir Web tarayıcısında görüntülenemez çünkü çoklu seçim liste kutusu denetimleri denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Çoklu seçim liste kutusu ekleme

Çoklu seçim liste kutusu ekleme yordamı yeni, boş bir form şablonu tasarlama veya bir veritabanı veya başka bir dış veri kaynağını form şablonunuzu tasarımını alma bağlı olarak biraz farklıdır.

Aşağıdaki çizimde, çoklu seçim liste kutusu form şablonu Tasarımcısı el ile liste kutusu girişleri ekledi önce tasarım modunda seçildiğinde nasıl görüneceğini gösterir.

Tasarım modunda seçilen boş çoklu seçim liste kutusu

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Çoklu seçim liste kutuları yinelenen alanlara grupiçindeki her zaman bağlıdır. Yinelenen alanlar alanında birden fazla değer saklamanıza olanak sağlar. Aşağıdaki örnekte, Kategori çoklu seçim liste kutusu form şablonunda yinelenen alan Veri kaynağı görev bölmesinde Kategori ilişkilidir.

Form şablonundaki çoklu seçim liste kutusu ile veri kaynağındaki ilgili alan arasındaki ilişki

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

Form şablonunuz varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyası, veritabanı veya Web hizmetini temel alıyorsa, InfoPath, Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları bu varolan veri kaynağındaki öğelerden türetir.

Çoklu seçim liste kutusu ekleme

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimler görev bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Otomatik olarak çoklu seçim liste kutusuna bağlı veri kaynağındaki yinelenen bir alan oluşturmak için veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  • Çoklu seçim liste kutusu varolan yinelenen bir alana bağlamak için veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu temizleyin.

   Not: Onay kutusu kullanılamıyorsa, veri kaynağı kilitli demektir. Örneğin, form şablonunuzun tasarımında bir XML Şemasını temel aldıysanız, InfoPath’de veri kaynağına yeni alanlar veya gruplar ekleyemeyebilirsiniz. Bu kısıtlama, şemada yanlışlıkla geçersiz duruma gelmesine neden olabilecek değişiklikler yapmanızı önlemeye yardımcı olur.

 4. Çoklu seçim liste kutusu denetimleri Eklealtında ' ı tıklatın.

 5. Adım 3 veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunun işaretli değilse, çoklu seçim liste kutusunu bağlamak istediğiniz Çoklu seçim liste kutusu bağlama iletişim kutusunda yinelenen bir alan seçin.

 6. Form şablonunda yukarıda veya sol üste (:) çoklu seçim liste kutusunun etiket metnini yazın.

 7. Liste girdileri olarak kullanmak istediğiniz değerleri belirtmek için çoklu seçim liste kutusu çift tıklatın.

 8. Veri sekmesine tıklayın.

 9. Liste kutusunu doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  Liste kutusu değerlerini kendiniz yazın

  Önceden belirlenmiş, sınırlı bir değer kümeniz olduğunda ve bu değerlerin gelecekte değişmesini beklemediğinizde, bu seçenek kullanışlıdır. Ama değerler değişirse, kullanıcıların en son girdi listesini görebilmesi ve kullanabilmesi için, form şablonunuzun güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımlamanız gerekir.

  1. Ekle'ye tıklayın.

  2. Değer kutusunda, kullanıcı bu girdiyi seçtiğinde depolanmasını istediğiniz metni yazın.

  3. Görünen ad kutusunda, bu girdi için görüntülenecek metni yazın ve ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Liste kutusuna eklemek istediğiniz her girdi için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.

  5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Formun başka bir bölümündeki değerleri kullanın

  Listenizdeki değerlerin, kullanıcıların formda girdikleri başka değerlere bağlı olarak değişmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır.

  1. Liste kutusu girdileri’nin altında Değerleri formun veri kaynağında ara’ya tıklayın.

   Liste kutusundaki girdilerin, form şablonunuzdaki belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  2. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren yinelenen alana veya yinelenen gruba tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  3. Değer kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  4. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu: Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

  Veritabanı, Web hizmeti, XML belgesi veya SharePoint sitesinden değerleri kullanın

  Liste kutusundaki değerlerin düzenli olarak güncelleştirilmesini veya yenilenmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır. Değerler normalde veritabanında veya başka bir dış veri kaynağında depolanır ve form her açıldığında oradan alınır.

  1. Değerleri dış veri kaynağında ara’ya tıklayın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Zaten bir veri bağlantısı eklediyseniz, Veri Bağlantısı kutusunda o bağlantıya tıklayın.

   • Yeni veri bağlantısı eklemek için, Ekle’ye tıklayın ve Veri Bağlantı Sihirbazı’ndaki yönergeleri izleyin.

    Liste kutusundaki girdilerin, belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  3. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren gruba veya alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Değer kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  5. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu: Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

 10. Kullanıcıların kendi değeri Çoklu seçim liste kutusu alt kısmında yazabilmek istiyorsanız, özel değer girmek için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Görünümünü, boyutunu ve çoklu seçim liste kutusu diğer özelliklerini iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

 • Bir kerede birkaç çoklu seçim liste kutusu genişliğini değiştirmek için boyutu, değiştirme, ALT + ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından Genişlik kutusuna, yeni bir numara yazın istediğiniz çoklu seçim liste kutuları seçin.

 • Aynı anda birkaç çoklu seçim liste kutusu seçmek için değiştirmek istediğiniz çoklu seçim liste kutuları arka plan rengini değiştirmek için Biçim menüsünde, Kenarlıklar ve gölgelendirme'yitıklatın ve sonra Gölgelendirme sekmesinde yapın gerekli ayarlamaları.

 • Çoklu seçim liste kutusundaki onay kutularını yanında görüntülenen yazı tipini özelleştirmek için Biçimlendirme araç çubuğunda yazı tipini ve Yazı tipi boyutunu kutularını kullanın. Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu, form şablonunuzdaki çoklu seçim liste kutularının tümünü bir kerede değiştirmek için istediğiniz ve ardından Biçim menüsünde, Uygula yazı tipi tıklatın biçimlendirmeyi tümüne içeren çoklu seçim liste kutusunu tıklatın. Çoklu seçim liste kutusu denetimleri.

 • Çoklu seçim liste kutusu ile form şablonunda çevreleyen nesneleri arasındaki boşluğu ayarlamak için Çoklu seçim liste kutusu özellikleri iletişim kutusunda Boyut sekmesinde kenar boşluğu ayarlarını denemeler yapın. Kenar boşluğu artırmak için kullanarak aralığı artırmak için paragraf sonları kullanarak daha denetim daha hassas bir ölçüde sunar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×