Çok düzeyli listeler ekleme ya da Mac için Word'de yenilerini oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Madde işaretli veya numaralı bir çok düzeyli liste (veya anahat listesi), tek düzeyli olanlar gibi olabilir; ancak sayılar, harfler ve madde işaretleri karıştırabilirsiniz yöntemlerine. Yeni çok düzeyli liste stilleri stilini, rengini ve hizalamasını madde işaretleri, harf veya sayı özelleştirerek oluşturabilirsiniz. Bunları özelleştirildikten sonra bu ayarlar bir stili olarak kaydedebilir ve defalarca kullanırsınız.

Çok düzeyli liste oluşturma

 1. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Çok düzeyli liste Çok Düzeyli Liste ' ı tıklatın. 

 2. Bir liste biçimine tıklayın.

 3. Listeyi yazın; her öğeden sonra RETURN tuşuna basın.

 4. Ana hat numaralandırılmış liste öğesini uygun numaralandırma düzeyine taşımak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Öğede herhangi bir yere tıklayın ve şunu yapın

  Öğeyi daha düşük bir numaralandırma düzeyine indirgeme

  Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Girintiyi Artır  PowerPoint Girintiyi Artır düğmesi öğesine tıklayın.

  İpucu: Klavye kullanarak girintiyi artırmak için, ekleme noktasını liste öğesinin başına getirin ve SEKME tuşuna basın.

  Öğeyi daha yüksek bir numaralandırma düzeyine yükseltme

  Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Girintiyi Azalt  Girintiyi Azalt düğmesi öğesine tıklayın.

  İpucu: Klavye kullanarak girintiyi azaltmak için, ekleme noktasını liste öğesinin başına getirin ve SHIFT + SEKME tuşlarına basın.

Yeni çok düzeyli liste stili oluşturma

 1. Görünümünü değiştirmek istediğiniz çok düzeyli listeyi seçin.

 2. Giriş sekmesinde Çok Düzeyli Liste’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Yeni Çok Düzeyli Liste Tanımla’ya tıklayın.

  Giriş sekmesinde, Çok Düzeyli Liste simgesi ve Yeni Çok Düzeyli Liste Tanımla seçeneği vurgulanır.

 3. Seçeneklerin tümünü görmek için, sol alt köşedeki oka tıklayarak iletişim kutusunu genişletin.

  Ana Hattı Özelleştir iletişim kutusunda aşağı ok vurgulanır.

 4. Düzey'in altında, değiştirmek istediğiniz liste düzeyine tıklayın. Varsayılan olarak 1 seçilidir.

 5. Madde işaretlerini kısa çizgi, ayraç veya başka bir değerle birbirine bağlamak için, bunu Sayı için biçimlendirme girin alanına girin. Örneğin, sayıların ayraç içinde olduğu bir stil olmasını istiyorsanız (1) yazın veya harflerin ayraç içinde olduğu bir stil için (A) yazın.

 6. Yazı tipi boyutunu, stilini ve rengini değiştirmek için, Yazı Tipi'ne tıklayın, sonra Yazı Tipi ve Gelişmiş sekmelerinde istediğiniz ayarları seçin:

  • Yazı Tipi sekmesinde, madde işaretinin yazı tipini, stilini, boyutunu, rengini, alt çizgi stilini, alt çizgi rengini ve efektlerini değiştirin.

  • Gelişmiş sekmesinde, karakter aralığı ve gelişmiş tipografi özelliklerini değiştirin.

 7. Stili değiştirmek için, Bu düzeyin sayı stili'nin yanındaki aşağı oka tıklayın ve sayı, harf veya başka bir kronolojik biçim seçin. Başlangıç alanında, listenin başlatılmasını istediğiniz sayıyı, harfi veya madde işaretini seçin. Sayılar için varsayılan değer 1'dir.

  Not: Belirli bir düzeyden sonra numaralandırmayı yeniden başlatmak için, Listeyi yeniden başlatma konumu kutusunu (iletişim kutusunun en altına yakın) seçin ve listede bir düzey belirtin.

 8. Çok düzeyli listede yasal stili zorunlu tutmak için Yasal stil numaralandırma kutusunu işaretleyin.

 9. Her düzeyde daha üst düzeyin numaralarını görüntülemek için, Eklenecek düzey numarası kaynağı alanında hangi düzey numaralarının ekleneceğini belirtin.

 10. Numara hizalamasını değiştirmek için, Numara Konumu'nun altında Sol, Ortalanmış veya Sağ'a tıklayın. Hizalandığı yer alanında, hizalamanın başlayacağı yeri gösteren bir değer (örneğin, 0,5") belirtin.

 11. Metin Konumu'nun altındaki Girinti yeri kutusunda, metnin girintisi için istediğiniz yeri seçin. Sekme durağı eklemek isterseniz, Sekme durağı ekle seçeneğine sekme konumunu girin.

 12. Çok düzeyli listedeki düzeylerin biçimlendirme seçeneklerini özelleştirmeyi bitirdiğinizde, Liste Numarası alanı liste adı alanında listeye bir ad verin. Bu ad, Liste Numarası alanını gördüğünüz her yerde gösterilir.

 13. Numarayı izleyecek karakter alanında, Sekme karakteri, Boşluk veya Hiçbir şey seçeneğine tıklayarak her madde işaretini neyin izleyeceğini belirten bir değer girin. Sekme karakteri'ni seçtiyseniz, Sekme durağı ekle'yi işaretleyin ve bir değer girin.

 14. Listedeki her düzeyde Word'de bulunan bir stili kullanmak için, Düzeyi stile bağla'nın altından bir stil seçin.

 15. Değişiklikleri uygula alanında Tüm liste, Bu noktadan ileriye veya Geçerli paragraf seçeneğine tıklayarak değişikliklerinizin uygulanmasını istediğiniz yeri seçin.

 16. Stili kaydetmek için Tamam’a tıklayın.

Çok düzeyli liste oluşturma

 1. Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Çok Düzeyli Liste  Çok Düzeyli Liste öğesine tıklayın.

 2. Listeyi yazın; her öğeden sonra RETURN tuşuna basın.

 3. Ana hat numaralandırılmış liste öğesini uygun numaralandırma düzeyine taşımak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Öğede herhangi bir yere tıklayın ve şunu yapın

  Öğeyi daha düşük bir numaralandırma düzeyine indirgeme

  Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Girintiyi Artır  PowerPoint Girintiyi Artır düğmesi öğesine tıklayın.

  İpucu: Klavye kullanarak girintiyi artırmak için, ekleme noktasını liste öğesinin başına getirin ve SEKME tuşuna basın.

  Öğeyi daha yüksek bir numaralandırma düzeyine yükseltme

  Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Girintiyi Azalt  Girintiyi Azalt düğmesi öğesine tıklayın.

  İpucu: Klavye kullanarak girintiyi azaltmak için, ekleme noktasını liste öğesinin başına getirin ve SHIFT + SEKME tuşlarına basın.

Yeni çok düzeyli liste stili oluşturma

 1. Listede, biçimlendirmesini değiştirmek istediğiniz öğeye tıklayın.

  Not: Ana hat numaralandırılmış listedeki bir öğenin biçimlendirmesini değiştirirseniz, bu değişiklik aynı düzeydeki tüm liste öğelerini etkiler.

 2. Giriş sekmesindeki Paragraf’ın altında Çok Düzeyli Liste  Çok Düzeyli Liste öğesine tıklayın ve ardından Yeni Çok Düzeyli Liste Tanımla’ya tıklayın.

 3. Seçeneklerin tümünü görmek için, sol alt köşedeki oka tıklayarak iletişim kutusunu genişletin.

 4. Düzey'in altında, değiştirmek istediğiniz liste düzeyine tıklayın. Varsayılan olarak 1 seçilidir.

 5. Çizgi, parantez veya başka bir değer madde işaretleri eklemek için sayı biçimi alana girin. Örneğin, parantez veya parantez harflerle stil (A) ile sayıları stil istiyorsanız (1) yazın.

 6. Yazı tipi boyutunu, stilini ve rengini değiştirmek için, Yazı Tipi'ne tıklayın, sonra Yazı Tipi ve Gelişmiş sekmelerinde istediğiniz ayarları seçin:

  • Yazı Tipi sekmesinde, madde işaretinin yazı tipini, stilini, boyutunu, rengini, alt çizgi stilini, alt çizgi rengini ve efektlerini değiştirin.

  • Gelişmiş sekmesinde, karakter aralığı ve gelişmiş tipografi özelliklerini değiştirin.

 7. Stilini değiştirmek için sayı stili ve select sayıları, harf veya başka bir kronolojik biçimi yanındaki oku tıklatın. Başlangıçolarak, numara, harf veya madde işaretli listeyi başlatmak istediğiniz yeri seçin. Sayılar için varsayılan değer 1' dir.

  Not: Belirli bir düzeye sonra numaralandırmasını yeniden başlatmak için (yanındaki iletişim kutusunun altında) sonra numaralandırmayı yeniden kutusunu seçin ve listede bir düzey seçin.

 8. Çok düzeyli liste yasal bir stil uygulamak için Geçerli stil numaralandırma kutuyu işaretleyin.

 9. Daha yüksek düzeye görüntülemek için hangi düzey numaraları dahil etmek için Önceki düzey sayısı, tablosundaki her düzeyin sayılarla belirtin.

 10. Sayı konumu veya Madde işareti yerleştirmealtında sayı hizalamasını değiştirmek için sola, ortalanmışveya sağtıklatın. En hizalınereden başlayacağını hizalamayı (örneğin, 0,5") için bir değer belirtin.

 11. Metin konumu girintisi kutusunda altında metni girintilemek istediğiniz yeri seçin. Sekme durağı eklemek isterseniz, Ekle sekme durağı ensekmesi konumu girin.

 12. Çok düzeyli listedeki düzeylerin biçimlendirme seçeneklerini özelleştirmeyi bitirdiğinizde, Liste Numarası alanı liste adı alanında listeye bir ad verin. Bu ad, Liste Numarası alanını gördüğünüz her yerde gösterilir.

 13. Numarayı izleyecek karakter alanında, Sekme karakteri, Boşluk veya Hiçbir şey seçeneğine tıklayarak her madde işaretini neyin izleyeceğini belirten bir değer girin. Sekme karakteri'ni seçtiyseniz, Sekme durağı ekle'yi işaretleyin ve bir değer girin.

 14. Listedeki her düzeyde Word'de bulunan bir stili kullanmak için, Düzeyi stile bağla'nın altından bir stil seçin.

 15. Değişiklikleri Uygula, tüm liste, Bu noktadan ileriyeveya Geçerli paragraftıklayarak değişikliklerinizi uygulamak isteğiniz yeri seçin.

 16. Stili kaydetmek için Tamam’a tıklayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×