Çeşitli senaryoları kullanarak değer kümesini arasında geçiş yapma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Senaryo kaydeder Excel çalışma sayfanızda otomatik olarak değiştirebildiği değerleri kümesidir. Oluşturma ve farklı gruplar değerlerinin senaryoları kaydedebilir ve sonra değişik sonuçları görüntülemek için bu senaryoların arasında geçiş yapma.

Birkaç kişi senaryolarda kullanmak istediğiniz belirli bilgiler varsa, ayrı çalışma kitaplarındaki bilgileri toplamak ve farklı çalışma kitaplarından senaryoları tek bir hücrede birleştirme.

Size gereken tüm senaryoları olduktan sonra tüm senaryoları bilgilerden birleştirir bir senaryo özet raporu oluşturabilirsiniz.

Veri sekmesindeki Durum Çözümlemesi gruptan Senaryo Yöneticisi Sihirbazı ile senaryoları yönetilir.

Excel ile birlikte durum çözümlemesi araçları üç tür vardır: senaryoları, Veri tabloları ve Hedef ara. Senaryolar ve veri tabloları giriş değerleri ve olası sonuçları belirlemek için project ilet kümelerini alma. Hedef arama senaryoları ve veri tablolardan farklıdır bir sonuç ve geriye doğru sonucu elde etmek mümkün giriş değerleri belirlemek için projeler götürür.

Her bir senaryo en fazla 32 değişken değerlerini sağlayabilir. 32'den fazla değerleri analiz etmek istediğiniz ve yalnızca bir veya iki değişken değerlerini göstermek isterseniz, veri tabloları kullanabilirsiniz. Yalnızca bir veya iki değişken (tek satır giriş hücresi için) ve sütun giriş hücresi için bir sınırlı olsa da, olmasını istiyorsanız istediğiniz sayıda farklı değişkenli veri tablosu ekleyebilirsiniz. Senaryo maksimum 32 farklı değeri olabilir, ancak olmasını istiyorsanız istediğiniz sayıda senaryolar oluşturabilirsiniz.

Bu üç araçları yanı sıra, yükleyebilirsiniz yardımcı eklentileri Çözücü eklentisinigibi durum çözümlemesi gerçekleştirin. Çözücü Eklentisi için hedef arama benzer, ancak daha fazla değişken barındırabilir. Tahminleri doldurma tutamağını ve Excel'e yerleşik olarak bulunan çeşitli komutları kullanarak da oluşturabilirsiniz. Daha gelişmiş modelleri için Çözümleyici Araç Takımı eklentisinikullanabilirsiniz.

Bütçe oluşturmak istediğiniz ancak alanınızı gelirinin emin değilseniz varsayalım. Senaryolar kullanarak, gelir için farklı olası değerler tanımlayabilir ve ardından benzetim çözümlemesi gerçekleştirmek için senaryolar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Örneğin, en kötü büyük/küçük harf bütçe senaryonuza 50.000 TL'ye brüt gelirinin ve maliyetleri mal $36,800 brüt kar bırakarak satılan 13.200 ' ın olduğu varsayılır. Bu değer kümesi senaryo olarak tanımlamak için ilk değerleri çalışma sayfasında, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi girin:

Senaryo - senaryo değiştirme ve sonuç hücreleri ile ayarlama

Değişen hücreler sonuç hücresi değişen hücreler üzerinde dayalı bir formül içeren sırada, yazdığınız değerlere sahip (Bu çizimde B4 hücresinin formül = B2 B3bulunur).

Bu değerler senaryo olarak kaydetmek için Senaryo Yöneticisi iletişim kutusunu kullanın. Git veri > durum çözümlemesi > Senaryo Yöneticisi > Ekle sekmesi.

Senaryo Yöneticisi veri > tahmin ' mı? Durum Çözümlemesi

Senaryo Yöneticisi Sihirbazı

Senaryo adı iletişim kutusunda, en kötü Durum senaryosu adlandırın ve B2 ve B3 hücresinin senaryoları arasında değişen değerleri olduğunu belirtin. Senaryo eklemeden önce çalışma sayfanızda değişen hücreler seçerseniz, Senaryo Yöneticisi otomatik olarak hücreleri sizin için ekler, aksi durumda bunları el ile yazabilir, veya değiştirme hücreleri iletişim kutusunun sağındaki hücre seçimi iletişim kutusunu kullanın.

Bir en kötü Durum senaryosu ayarlama

Not: Bu örnekte yalnızca iki içerse bile değişen hücreler (B2 ve B3), en çok 32 hücreleri senaryo içerebilir.

Koruma – bölüm korumayı iade diye seçenekleri istediğiniz veya herhangi bir koruma istemiyorsanız, bunları işaretini kaldırın, senaryoları de koruyabilirsiniz.

  • Çalışma sayfası korunduğunda, senaryo düzenleme önlemek için Değişiklikleri önlemek seçin.

  • Gizli çalışma sayfası korunduğunda, senaryo görüntülenmesini önlemek için seçin.

Not: Bu seçenekler yalnızca korumalı çalışma sayfalarına uygulanır. Korumalı çalışma sayfaları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Koru çalışma

Şimdi en iyi durum bütçe senaryonuza brüt gelirinin 150.000 TL ve maliyetleri mal $124,000 brüt kar bırakarak satılan 26000 TL biri olduğunu varsayalım. Bu değer kümesi senaryo olarak tanımlamak için başka bir senaryo oluşturma, en iyi durum adlandırın ve farklı değerlerini B2 hücresini (150.000) ve B3 hücresine (26000). Brüt Kar (B4 hücresinin) - (B2) gelir ve maliyetlerin (B3) arasındaki fark - formül olduğu için en iyi Durum senaryosu için B4 hücresinin değiştirmeyin.

Senaryolar arasında geçiş yapma

Senaryo kaydettikten sonra durum çözümlemesi içinde kullanabileceğiniz senaryoları listesinde kullanılabilir duruma gelir. En iyi durum senaryosunu görüntülenecek seçtiyseniz, yukarıdaki çizimde, değerleri alındığında, çalışma sayfasındaki değerler aşağıdaki çizimde benzeyecek şekilde değiştirir:

En iyi Durum senaryosu

Bir çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki göz önünde bulundurun istediğiniz tüm senaryoları oluşturmak için gereken tüm bilgilere sahip ne zaman zamanlar olabilir. Bununla birlikte, diğer kaynaklardan senaryo bilgileri toplama isteyebilirsiniz. Örneğin, şirket bütçe oluşturmaya çalıştırdığınız varsayalım. Her bu kaynağı bütçe oluşturmak için farklı bilgi bulunduğundan senaryoları satış, bordro, üretim, pazarlama ve yasal, gibi farklı bölümler topla.

Bu senaryoları Birleştir komutunu kullanarak tek bir çalışma sayfasına toplayabilirsiniz. İstediğiniz kadar her kaynak kadar çok veya az değişen hücre değerlerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, her bölüm harcamayı takip tahminleri sağlamak, ancak yalnızca birkaç'den gelir tahminleri ihtiyacınız isteyebilirsiniz.

Senaryo Yöneticisi birleştirmek seçtiğinizde, tüm çalışma sayfalarındaki etkin çalışma kitabı yanı sıra sırada Aç olabilir herhangi bir diğer çalışma kitaplarına listeleme listelenir bir Senaryo Birleştirme Sihirbazı'nıyükler. Her kaynak çalışma sayfasında elinizde kaç tane senaryoları Sihirbazı size bildirir.

Senaryolar iletişim birleştirme

Çeşitli kaynaklardan farklı senaryolara Topla açtığınızda, çalışma kitaplarının her aynı hücre yapısını kullanmanız gerekir. Örneğin, geliri B2 hücresine her zaman geçebilir ve harcamaların her zaman B3 hücresine Git. Çeşitli kaynaklardan gelen senaryolarında farklı yapıları kullanırsanız, birleştirme sonuçları zor olabilir.

İpucu: İlk senaryo kendiniz oluşturmayı ve bu senaryoyu içeren çalışma kitabının bir kopyasını arkadaşlarınızla gönderme göz önünde bulundurun. Bu senaryoyu tümünü aynı şekilde yapılandırılmış emin olmak kolaylaştırır.

Birkaç senaryo karşılaştırmak için onları aynı sayfada özetleyen bir rapor oluşturabilirsiniz. Rapor, senaryoları yan yana liste veya bunları içinde bir Özet Tablo raporusunma.

Senaryo Özeti iletişim kutusu

Yukarıdaki iki örnek senaryolarını temel alarak bir senaryo özet raporu aşağıdaki gibi görünebilir:

Senaryo hücre başvurularıyla özeti

Excel otomatik olarak Gruplandırma düzeyleri , sizin için hangi genişletin ve farklı seçiciler tıklatırken daraltabilir ekledi olduğunu fark edeceksiniz.

Geçerli değerler sütunu senaryo Özeti raporu oluşturulduğu anda hücreleri ve her senaryo için değişen hücreler gri renkle vurgulanır değiştirmenin değerleri temsil açıklayan özet raporu sonundaki Not görüntülenir.

Notlar: 

  • Varsayılan olarak, Özet rapor değişen hücreler ve sonuç hücreleri belirlemek için hücre başvurularını kullanır. Özet raporu çalıştırmadan önce hücreler için adlandırılmış aralıklar oluşturursanız, rapor adları yerine hücre başvurularını içerir.

  • Senaryo raporları otomatik olarak yeniden hesaplanmaz değil. Senaryo değerlerini değiştirirseniz, bu değişiklikler varolan Özet rapora gösterilmez, ancak yeni bir özet raporu oluşturma durumunda gösterilir.

  • Sonuç hücreleri bir senaryo özet raporu oluşturmak için gereksinim duymadığınız, ancak bir senaryo PivotTable raporu için gerekir.

Senaryo özeti ile adlandırılmış aralıkları
Adlandırılmış aralıklar senaryoyla

Senaryo Özet Tablo raporu

Senaryo Özet Tablo raporu

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Veri tabloları

Hedef Arama

Durum Çözümlemesine giriş

Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme

Karmaşık veri çözümlemesi yapmak için Çözümleyici Araç Takımı'nı kullanma

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Windows için Excel'deki klavye kısayolları

Mac için Excel 2011’deki klavye kısayolları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×