Çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Project Professional 2010takvimlerinde ile çalışırken, kuruluşunuzdaki için çalışma ve çalışma dışı zamanları doğru hesabı için yapabileceğiniz farklı bazı şeyler vardır. Aşağıdaki bölümlerde, her tür değişiklik için örnekler sağlar ve her değişikliği yapmak için izlemeniz gereken adımları gösterir.

Not: Bu makaledeki adımları zaten oluştururken veya bir takvimi düzenleme olduğunu varsayalım. Takvim oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Yeni kuruluş takvimi oluşturma veya Varolan bir takvimi kopyalamabakın. Bir takvimi düzenleme hakkında daha fazla bilgi için Varolan bir takvimi düzenlemekonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Çalışma dışı gün içinde çalışma günü değiştirme

Çalışma dışı gün çalışma gününe dönüştüğü değiştirme

Çalışma günü için çalışma saatlerini değiştirme

Çalışma haftasının her günün çalışma saatlerini değiştirme

Çalışma dışı gün içinde çalışma günü değiştirme

Bazen, çalışma dışı gün içinde çalışma günü kapatma gerekebilir. Örneğin, belirli bir gün tatil olarak kuruluşunuz gözlemliyorsa varsa, çalışma dışı gün içinde bu tatilleri kapatabilirsiniz. Microsoft Project Server 2010 çalışma dışı gün üzerinde çalışmayı zamanlama değil.

Çalışma dışı gün içinde çalışma günü değiştirmek için:

 1. Çalışma dışı gün içinde dönüştürmek istediğiniz takvime tarihi tıklatın.

 2. Özel durumlar sekmesinde, ad sütununda çalışma dışı gün için bir ad yazın. Adım 1'de tıkladığınız tarihle Başlangıç ve Bitiş sütunları otomatik olarak doldurulur.

Not: Belirli bir gün içeren birden çok özel durumlar oluşturabilirsiniz, ancak yalnızca en düşük düzeyli özel durum gün içerisinde uygulanır. Örneğin, bir ay için standart çalışma saatlerini değişen bir özel durum ve çalışma dışı gün olarak bu ay içinde belirli bir gün out aramaları başka bir özel durum olabilir. Günlük tek istisna ayı özel durum dışında alt düzeydeki olduğundan, tek çalışma dışı gün özel durum gün içerisinde uygulanır. Aynı günde birden çok tek günlük özel durumlar oluşturamazsınız.

Sayfanın Başı

Çalışma dışı gün çalışma gününe dönüştüğü değiştirme

Kuruluşunuzun ne Aksi durumda çalışma dışı gün olacak üzerinde çalışmak için sahip olduğunda zamanlar olabilir. Örneğin, hafta gerçekleşen her yıl bir kuralı kuruluşunuzun katıldığı söyleyin. Böylece bu gün üzerinde çalışmasını zamanlamak için Project Server 2010 bilir çalışma günlerini, tatil günü kuralı dönüştürebilirsiniz.

Çalışma dışı gün çalışma gününe dönüştüğü değiştirmek için:

 1. Takvimdeki çalışma dışı bir gününe dönüştüğü istediğiniz tarihi tıklatın.

 2. Özel durumlar sekmesinde, ad sütununda çalışma günü için bir ad yazın ve Entertuşuna basın.

Not: Belirli bir gün içeren birden çok özel durumlar oluşturabilirsiniz, ancak yalnızca en düşük düzeyli özel durum gün içerisinde geçerlidir. Örneğin, bir ay için standart çalışma saatlerini değişen bir özel durum ve çalışma dışı gün olarak bu ay içinde belirli bir gün out aramaları başka bir özel durum olabilir. Günlük tek istisna ayı özel durum dışında alt düzeydeki olduğundan, tek çalışma dışı gün özel durum gün içerisinde uygulanır. Aynı günde birden çok tek günlük özel durumlar oluşturamazsınız.

 1. Çalışma günü için eklediğiniz satırını tıklatın ve sonra Ayrıntılar' ı tıklatın.

 2. Çalışma saatlerini bu özel durumlar ayarlama bölümünde, çalışma saatlerinitıklatın ve sonra ilk ve son sütunda saatleri ayarlayarak için o günün çalışma saatlerini ayarlayın.

 3. Yinelenme düzenialtında düzenli olarak (örneğin, ayda bir kez veya bir yıl), bu çalışma zamanları kuruluşunuzun gözlemliyorsa varsa, bu saatler Günlük, Haftalık, aylıkveya Yıllıkyinelenmesi seçin, ve aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  • Günlük    Sıklık bu çalışma saatlerini ayarlayın. Örneğin, her 10 gün sayısı.

   İpucu: Project Professional 2010Proje seçenekleri iletişim kutusunda Zamanlama ' nın altında varsayılan takvim seçenekler değiştirmek daha kolay, çalışma günü özel durum çok sık gündemde bulursanız. Tüm takvimler bu varsayılan gün ve saatlerle başlayın. Daha sık yinelenen özel durumlar ayarlamak üzere varsayılan takvim seçeneklerini değiştirmek daha kolay olabilir.

  • Haftalık    Yinelenmeye çalışma zamanı ne sıklıkta istediğinizi belirtin ve hangi haftanın gününü üzerinde yinelenmesini istediğiniz. Örneğin, her iki hafta Cumartesi.

  • Aylık    Çalışma zamanı yinelenmeye istediğiniz hangi aylık sıklık en ve ayın hangi günü seçin. Örneğin, 15 üçüncü her ayın veya üçüncü Cumartesi altıncı her ayın günü.

  • Yıllık    Hangi günün yıl istediğiniz yinelenmeye çalışma zamanı seçin. Örneğin, Ağustos 21 veya üçüncü Cumartesi Temmuz.

 4. Yinelenme aralığı bölümünde uygunsa, gerçekleşebilmesi için yinelenmeyi istediğinizde dönemi belirtin.

  • Başlatma    Başlamak için yinelenme istediğinizde, bir tarih seçin.

  • Bitmeden    Yinelenme yalnızca birkaç kez olmasını isterseniz, bitmedenseçin ve sonra çalışma zamanı gerçekleşmesi gereken zaman örneklerinin sayısını yazın.

  • Bitiş tarihi    Yinelenme yalnızca belirli bir dönemdeki sırasında olmasını isterseniz, Bitiş Tarihi'niseçin ve ardından yinelenme durdurduğunuzda seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Çalışma günü için çalışma saatlerini değiştirme

Takvimde belirli günleri doğru bir şekilde için çalışma ve çalışma dışı hesaba, ancak farklı bir zaman çizelgesi tipik 8 saat iş gününden kullanan çalışma günlerini olabilir. Belirli bir çalışma günü için çalışma saatlerini, çalışma gün içerisinde doğru olarak zamanlanır şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çalışma günü için çalışma saatlerini değiştirmek için:

 1. Ayarlamak istediğiniz çalışma günü için takvimde bir tarihi tıklatın.

 2. Özel durumlar sekmesinde, ad sütununda değiştirilen çalışma günü için bir ad yazın ve Entertuşuna basın.

Not: Belirli bir gün içeren birden çok özel durumlar oluşturabilirsiniz, ancak yalnızca en düşük düzeyli özel durum gün içerisinde geçerlidir. Örneğin, bir ay için standart çalışma saatlerini değişen bir özel durum ve çalışma dışı gün olarak bu ay içinde belirli bir gün out aramaları başka bir özel durum olabilir. Günlük tek istisna ayı özel durum dışında alt düzeydeki olduğundan, tek çalışma dışı gün özel durum gün içerisinde uygulanır. Aynı günde birden çok tek günlük özel durumlar oluşturamazsınız.

 1. Değiştirilen çalışma günü için eklediğiniz satırını tıklatın ve sonra Ayrıntılar' ı tıklatın.

 2. Çalışma saatlerini bu özel durumlar ayarlamaaltında çalışma sürelerinitıklayın ve sonra ilk ve son sütunda saatleri ayarlayarak için o günün çalışma saatlerini ayarlayın.

 3. Yinelenme düzenialtında düzenli olarak (örneğin, ayda bir kez veya bir yıl), bu çalışma zamanları kuruluşunuzun gözlemliyorsa varsa, bu saatler Günlük, Haftalık, aylıkveya Yıllıkyinelenmesi seçin, ve aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  • Günlük    Sıklık bu çalışma saatlerini ayarlayın. Örneğin, her 10 gün sayısı.

  • Haftalık    Yinelenmeye çalışma zamanı ne sıklıkta istediğinizi belirtin ve hangi haftanın gününü üzerinde yinelenmesini istediğiniz. Örneğin, her iki hafta Cumartesi.

  • Aylık    Çalışma zamanı yinelenmeye istediğiniz hangi aylık sıklık en ve ayın hangi günü seçin. Örneğin, 15 üçüncü her ayın veya üçüncü Cumartesi altıncı her ayın günü.

  • Yıllık    Hangi günün yıl istediğiniz yinelenmeye çalışma zamanı seçin. Örneğin, Ağustos 21 veya üçüncü Cumartesi Temmuz.

 4. Yinelenme aralığı bölümünde uygunsa, gerçekleşebilmesi için yinelenmeyi istediğinizde dönemi belirtin.

  • Başlatma    Başlamak için yinelenme istediğinizde, bir tarih seçin.

  • Bitmeden    Yinelenme yalnızca birkaç kez olmasını isterseniz, bitmedenseçin ve sonra çalışma zamanı gerçekleşmesi gereken zaman örneklerinin sayısını yazın.

  • Bitiş tarihi    Yinelenme yalnızca belirli bir dönemdeki sırasında olmasını isterseniz, Bitiş Tarihi'niseçin ve ardından yinelenme durdurduğunuzda seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Çalışma haftasının her günün çalışma saatlerini değiştirme

Kuruluşunuzun belirli çalışma haftası (veya çalışma haftaları kümesini) çalışma zamanı varsayılan dışında olduğunda varsa, her gün belirlenen bir süre boyunca sırasında bir çalışma haftası için çalışma saatlerini bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz kullanmıyorsa, varsayılan Pazartesi-Cuma, 08:00 için 17:00 zamanlama, her gün kuruluşunuzun doğru zamanlama yansıtacak şekilde çalışma haftası için çalışma saatlerini değiştirebilirsiniz.

Her günün çalışma haftası için çalışma saatlerini değiştirmek için:

 1. Takvimde değiştirilen çalışma istediğiniz yeri tıklatın, başlamak için zaman.

 2. Çalışma haftaları sekmesinde, ad sütununda değiştirilen çalışma haftası veya hafta için bir ad yazın ve Entertuşuna basın.

 3. Bitiş sütununda, değiştirilen çalışma haftası veya hafta dahil etmek istediğiniz son günü yansıtacak şekilde eklediğiniz satır tarihini değiştirin.

 4. Ayrıntılar'ı tıklatın.

 5. Tarihleri seçin bölümünde çalışma saatlerini ayarlanmış kullanmak istediğiniz haftanın gününü tıklatın. Tıklatın ve CTRL tuşuna basın veya Shift tuşunu basılı tutun ve birden çok güne seçmek için tıklatın.

 6. Seçili günün veya gün içinde çalışma dışı zaman kapatma istiyorsanız, çalışma dışı zamanı günlere Ayarla' yı tıklatın.

 7. Seçili günün veya gün için çalışma saatlerini değiştirmek istiyorsanız, Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla' yı tıklatın ve sonra ilk ve son sütunları yazarak çalışma zamanını ayarlayın.

 8. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×