Çalışma sayfasındaki denetimleri gruplandırma, kopyalama, taşıma veya hizalama

Office 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sonra Form ekleyin ve ActiveX denetimleri için bir çalışma sayfası formu grubunda, Kopyala, isteyebilirsiniz taşıma veya bir iyi tasarlanmış, oluşturmak için kullanıcı kolay form denetimleri hizalayın.

Bu makalede, bir veya daha fazla denetim bir ActiveX denetimi ise yordamlardan herhangi birini gerçekleştirmek için önce Geliştirici sekmesi kullanılabilir olduğundan emin olmanız gerekir.

Geliştirici sekmesini görüntüleme

 1. Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'i tıklatın.

 2. Şeridi Özelleştir' in altında açılan listeden ana Sekmeler'i tıklatın.

 3. Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinde Tasarım Modu'nu Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Denetimleri gruplandırma, gruplarını çözme veya yeniden gruplandırma

Denetimler gruplandırdığınızda, böylece tek bir denetim gönderildikleri gibi onlarla çalışabilirsiniz, bunları birleştirin. Örneğin, yeniden boyutlandırma veya tek bir birim olarak bir gruptaki tüm denetimleri taşıma.

Not: Form denetimlerini veya ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Denetimleri gruplandırın.

 1. Gruplandırmak istediğiniz denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın.

Denetim grubunu çözün.

 1. Grubunu çözmek istediğiniz grubu seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Grubu Çöz'ü tıklatın.

  1. Grup çözmeye devam etmek için ileti kutusu göründüğünde Evet'i tıklatın.

  2. Belirli bir denetimi değiştirmek için, istediğiniz denetim kullanılabilir duruma gelinceye kadar denetimleri seçmeye ve gruplarını çözmeye devam edin.

Denetimleri yeniden gruplandırma

 1. Daha önce gruplandırılmış denetimleri herhangi birini seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Yeniden Gruplandır'ı tıklatın.

Not: Form denetimlerini veya ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Tek bir yinelenen bir denetimin sağlamak içinGiriş' i tıklatın, Kopyala Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Yapıştır' ı tıklatın.

  Birden çok yinelemeleri sağlamak için istediğiniz kopya sayısını elde edene kadar yapıştırma yineleyin.

Klavye ve fare kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. CTRL tuşuna basın ve denetimi sürükleyin.

  Birden çok yinelemesini oluşturmak için, istediğiniz sayıda kopya elde edene kadar sürükleme işlemini tekrar edin.

Not: Form denetimlerini ve ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Fare kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. İşaretçiyi, artı işaretçisine dönüşene kadar denetimin üzerinde bekletin ve sonra seçili denetimi veya denetimleri başka bir konuma sürükleyin.

Klavye kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimi tek piksel adımlarla taşımak için ok tuşlarına basın.

Siz ekledikçe denetimleri ve diğer nesneleri çizim üzerinde otomatik olarak tek tek katmanlardaki yığın tuval. Denetimler çakıştığında yığma görebilirsiniz — üst denetimi kısmen altındaki denetimleri kapsar.

Not: Form ve ActiveX denetimlerinin nesne yığınlama sırası, Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi Çizim Araçları ve SmartArt Araçları nesnelerininkinden ayrı ve farklıdır.

 1. Denetimi seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve aşağıdakileri yapın:

  1. Denetimi yığınlama sırasında bir katman yukarı taşımak için Bir Öne Getir'i tıklatın.

  2. Denetimi yığınlama sırasında en üst katmana taşımak için En Öne Getir'i tıklatın.

  3. Denetimi yığınlama sırasında bir katman aşağı taşımak için Bir Alta Gönder'i tıklatın.

  4. Denetimi yığınlama sırasında en alt katmana taşımak için En Alta Gönder'i tıklatın.

Not: Form denetimlerini ve ActiveX denetimlerini, SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Tüm denetimleri kılavuza veya şekillere hizalama

 1. Denetimi seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Sol üst köşesindeki hücrenin tüm nesneleri hizalamak için Çizim Araçları biçim sekmesinde Hizala Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve Kılavuza Uydur Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

  Dayama özelliği kılavuz çizgileri açık olsa da olmasa da çalışır. Ayrıca, denetimi veya nesneyi taşırken ALT tuşunu basılı tutarak da denetimleri hücre kılavuz çizgileriyle hizalayabilirsiniz.

 3. Diğer şekillerin dikey ve yatay kenarlarından denetimleriyle taşıma veya çizerken otomatik olarak hizalamak için Çizim Araçları biçim sekmesini tıklatın, Hizala Düğme görüntüsü yanındaki oka tıklayın ve şekle Uydur'i tıklatın Düğme görüntüsü .

Denetimleri köşelerine göre hizalama

Önemli: Denetimlerin hizalanması, bunların üstü üste yığılmasına neden olabilir. Denetimlerin, siz bunları hizalama komutunu çalıştırmadan önce istediğiniz şekilde birbirlerine göre yerleştirildiklerinden emin olun.

 1. Denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimleri hizalamak için Çizim Araçları biçim sekmesini tıklatın ve ardından Hizala Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri en üstteki denetime göre hizalamak için Üste Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri en alttaki denetime göre hizalamak için Alta Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  3. Denetimleri en soldaki denetime göre hizalamak için Sola Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  4. Denetimleri en sağdaki denetime göre hizalamak için Sağa Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

Denetimleri yatay veya dikey olarak hizalama

 1. Denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimleri hizalamak için Çizim Araçları biçim sekmesini tıklatın, Hizala Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri, orta noktalarına göre yatay olarak hizalamak için Ortaya Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri, orta noktalarına göre dikey olarak hizalamak için Ortaya Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

Denetimleri yatay veya dikey olarak dağıtma

 1. En az üç denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimler dağıtmak için Çizim Araçları biçim sekmesini tıklatın, Hizala Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri yatay olarak eşit aralıklarla yerleştirmek için Yatay Olarak DağıtDüğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri dikey olarak eşit aralıklarla yerleştirmek için Dikey Olarak DağıtDüğme görüntüsü tıklatın.

Bu makalede, bir veya daha fazla denetim bir ActiveX denetimi ise yordamlardan herhangi birini gerçekleştirmek için önce Geliştirici sekmesi kullanılabilir olduğundan emin olmanız gerekir.

Geliştirici sekmesini görüntüleme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu Düğme görüntüsü açın.

Denetimleri gruplandırma, gruplarını çözme veya yeniden gruplandırma

Denetimler gruplandırdığınızda, böylece tek bir denetim gönderildikleri gibi onlarla çalışabilirsiniz, bunları birleştirin. Örneğin, yeniden boyutlandırma veya tek bir birim olarak bir gruptaki tüm denetimleri taşıma.

Not: Form denetimlerini veya ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Denetimleri gruplandırın.

 1. Gruplandırmak istediğiniz denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın.

Denetim grubunu çözün.

 1. Grubunu çözmek istediğiniz grubu seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Grubu Çöz'ü tıklatın.

  1. Grup çözmeye devam etmek için ileti kutusu göründüğünde Evet'i tıklatın.

  2. Belirli bir denetimi değiştirmek için, istediğiniz denetim kullanılabilir duruma gelinceye kadar denetimleri seçmeye ve gruplarını çözmeye devam edin.

Denetimleri yeniden gruplandırma

 1. Daha önce gruplandırılmış denetimleri herhangi birini seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Gruplandırma'nın üzerine gelin ve Yeniden Gruplandır'ı tıklatın.

Not: Form denetimlerini veya ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Tek bir yinelenen bir denetimin, Giriş sekmesinde, Pano grubunda sağlamak için Kopyala, Düğme görüntüsü ' yı tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Yapıştır' ı tıklatın.

  Birden çok yinelemesini oluşturmak için, istediğiniz sayıda kopya elde edene kadar yapıştırma işlemini tekrar edin.

Klavye ve fare kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. CTRL tuşuna basın ve denetimi sürükleyin.

  Birden çok yinelemesini oluşturmak için, istediğiniz sayıda kopya elde edene kadar sürükleme işlemini tekrar edin.

Not: Form denetimlerini ve ActiveX denetimlerini, Çizim Araçları veya SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Fare kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. İşaretçiyi, artı işaretçisine dönüşene kadar denetimin üzerinde bekletin ve sonra seçili denetimi veya denetimleri başka bir konuma sürükleyin.

Klavye kullanarak

 1. Denetimi veya denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimi tek piksel adımlarla taşımak için ok tuşlarına basın.

Siz ekledikçe denetimleri ve diğer nesneleri çizim üzerinde otomatik olarak tek tek katmanlardaki yığın tuval. Denetimler çakıştığında yığma görebilirsiniz — üst denetimi kısmen altındaki denetimleri kapsar.

Not: Form ve ActiveX denetimlerinin nesne yığınlama sırası, Şekiller ve SmartArt grafikleri gibi Çizim Araçları ve SmartArt Araçları nesnelerininkinden ayrı ve farklıdır.

 1. Denetimi seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Seçimi sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve aşağıdakileri yapın:

  1. Denetimi yığınlama sırasında bir katman yukarı taşımak için Bir Öne Getir'i tıklatın.

  2. Denetimi yığınlama sırasında en üst katmana taşımak için En Öne Getir'i tıklatın.

  3. Denetimi yığınlama sırasında bir katman aşağı taşımak için Bir Alta Gönder'i tıklatın.

  4. Denetimi yığınlama sırasında en alt katmana taşımak için En Alta Gönder'i tıklatın.

Önemli: Aşağıdaki yordamları gerçekleştirmek için Hızlı Erişim Araç çubuğuiçin Çizim Araçları sekmesinde Hizala düğmesi menüsü eklemelisiniz.

Hizala düğmesi menüsü Çizim Araçları sekmesinden Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ekleyin.

 1. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Diğer Komutlar'ı tıklatın.

 2. Komutları seçin alanında Tüm Komutlar'ı seçin.

 3. Listede Hizala'yı Düğme görüntüsü seçin.

 4. Ekle'yi ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Form denetimlerini ve ActiveX denetimlerini, SmartArt Araçları nesneleriyle (Şekiller ve SmartArt gibi) aynı grup seçiminde bir araya getiremezsiniz.

Tüm denetimleri kılavuza veya şekillere hizalama

 • Tüm nesneleri bir hücrenin sol üst köşesiyle hizalamak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Hizala'nın Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra da Kılavuzlara Daya'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  Dayama özelliği kılavuz çizgileri açık olsa da olmasa da çalışır. Ayrıca, denetimi veya nesneyi taşırken ALT tuşunu basılı tutarak da denetimleri hücre kılavuz çizgileriyle hizalayabilirsiniz.

 • Denetimleri taşır veya sürüklerken bunların otomatik olarak diğer şekillerin yatay veya dikey kenarlarıyla hizalanmasını sağlamak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Hizala'nın Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra da Şekle Uydur'u Düğme görüntüsü tıklatın.

Denetimleri köşelerine göre hizalama

Önemli: Denetimlerin hizalanması, bunların üstü üste yığılmasına neden olabilir. Denetimlerin, siz bunları hizalama komutunu çalıştırmadan önce istediğiniz şekilde birbirlerine göre yerleştirildiklerinden emin olun.

 1. Denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimleri hizalamak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Hizala'nın Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri en üstteki denetime göre hizalamak için Üste Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri en alttaki denetime göre hizalamak için Alta Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  3. Denetimleri en soldaki denetime göre hizalamak için Sola Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  4. Denetimleri en sağdaki denetime göre hizalamak için Sağa Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

Denetimleri yatay veya dikey olarak hizalama

 1. Denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimleri hizalamak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Hizala'nın Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri, orta noktalarına göre yatay olarak hizalamak için Ortaya Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri, orta noktalarına göre dikey olarak hizalamak için Ortaya Hizala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

Denetimleri yatay veya dikey olarak dağıtma

 1. En az üç denetimleri seçin. Daha fazla bilgi için seçin veya seçimini kaldırın denetimler bir çalışma sayfasınabakın.

 2. Denetimleri dağıtmak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Hizala'nın Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Denetimleri yatay olarak eşit aralıklarla yerleştirmek için Yatay Olarak DağıtDüğme görüntüsü tıklatın.

  2. Denetimleri dikey olarak eşit aralıklarla yerleştirmek için Dikey Olarak DağıtDüğme görüntüsü tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×