Çalışma sayfasında verileri seviyelendirme (gruplandırma)

Gruplamak ve özetlemek istediğiniz verilerden oluşan bir listeniz varsa, her grup için bir tane olmak üzere en çok sekiz düzeyli bir seviyelendirme oluşturabilirsiniz. anahat simgeleri daha büyük bir sayıyla gösterilen her iç düzey, kendinden önceki dış düzeyin (seviyelendirme simgelerinde daha küçük bir sayıyla gösterilir) ayrıntı verileri görüntüler. Özet satırları veya sütunları hızlı şekilde seviyelendirmek veya her grubun ayrıntı verilerini ortaya çıkarmak için seviyelendirme kullanın. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde satır anahattı, sütun anahattı veya hem satır hem de sütun anahattı oluşturabilirsiniz.

Seviyelendirilmiş liste

1. bir düzeyin satırlarını görüntülemek için uygun bir iki üç ana hat simgelerini tıklatın.

2.  Düzey 1 tüm ayrıntı satırları için toplam satışları içerir.

3.  Düzey 2 her bölgede her ayın toplam satışlarını içerir.

4.  Düzey 3 ayrıntı satırlarını içerir (burada yalnızca 11 - 13 arası satırlar).

5. anahatlarınıza verileri genişletmek veya daraltmak için artı ve eksi ana hat simgelerini tıklatın veya alt + SHIFT +

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her sütunun ilk satırda bir etiketi olduğundan, etiketin her sütunda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Ayrıntı satırlarınızda özet satırı (alt toplam) da bulunduğundan emin olun. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Alt Toplam komutunu kullanarak özet satırları ekleme    

  • Her ayrıntı satırı grubunun hemen altına veya üstüne alt toplam işlevini ekleyen alt toplam komutunu kullanın ve ana hattı sizin için otomatik olarak oluşturur. Alt toplam işlevini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

   Kendi özet satırlarınızı ekleme    

  • Kendi özet satırlarınızı, formüllerle birlikte, her ayrıntı satırları grubunun hemen altına veya üstüne ekleyin. Örneğin, Mart ve Nisan aylarına ait satış verileri satırlarının altında (veya üstünde) TOPLA işlevini kullanarak bu aylara ilişkin satışların alt toplamını alın. Bu konunun ilerleyen bölümlerindeki tabloda bunun bir örneği gösterilmektedir.

 3. Özet satırlarının, ayrıntı satırlarının altında mı yoksa üstünde mi bulunacağını belirtin. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.
  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 4. Özet satırlarınız ayrıntı satırlarınızın üzerindeyse, Ayrıntı altında özet satırlar onay kutusunun işaretini kaldırın. Aksi takdirde, onay kutusunu tek bırakın.

 5. Verilerinizi seviyelendirin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Gerekirse, seviyelendirmek istediğiniz hücre aralığındaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'un altındaki oku ve ardından da Otomatik Seviyelendir'i tıklatın.

   Grup altındaki oka tıklayın ve sonra Otomatik Seviyelendir'e tıklayın

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli: Ana hat seviyelerini el ile gruplandırırken, satırları yanlış gruplandırmamak için tüm verilerin görüntülenmesini sağlamak en iyisidir.

  1. Dış grubu seviyelendirin.

   Dış grubu seviyelendirme

   1. Tüm bağımlı özet satırları ve ilişkili ayrıntı satırlarını seçin.

    Örneğin, aşağıdaki verilerde, satır 6 2 ile 5 arasındaki satırların alt toplamını içerir ve satır 10, satırlar 7 ile 9 arasındaki alt toplamı içerir ve satır 11 de genel toplamı içerir. Satır 11 ' e yönelik ayrıntı verilerinin tümünü gruplandırmak için 2 ile 10 arasındaki satırları seçin.

     

    A

    B

    C

    1

    Bölge

    Ay

    Satışlar

    2

    Doğu

    Mart

    9.647 TL

    3

    Doğu

    Mart

    4.101 TL

    4

    Doğu

    Mart

    7.115 TL

    5

    Doğu

    Mart

    2.957 TL

    6

    Doğu

    Mart Toplamı

    23.820 TL

    7

    Doğu

    Nisan

    4.257 TL

    8

    Doğu

    Nisan

    1.829 TL

    9

    Doğu

    Nisan

    6.550 TL

    10

    Doğu

    Nisan Toplamı

    12.636 TL

    11

    Doğu Toplamı

    36.456 TL

    Önemli: Özet satırını (11. satır) seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Grup'a, Satırlar'a ve ardından Tamam'a tıklayın.

    Satırlar'a tıklayın ve sonra Tamam'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

  2. İsteğe bağlı olarak, basamaklı bir iç grubu (verilerinizin belirli bir bölümü için ayrıntı satırları) seviyelendirin.

   Basamaklı iç grupları (ayrıntı satırı grupları) seviyelendirme

   1. Basamaklı her iç grup için, özet satırının olduğu satıra bitişik ayrıntı satırlarını seçin.

    Aşağıdaki örnekte, özet satırı 6'yı içeren 2 - 5 arası satırları gruplamak için, 2 - 5 arası satırları seçin. Özet satırı 10'u içeren 7 - 9 arası satırları gruplamak için, 7 - 9 arası satırları seçin.

     

    A

    B

    C

    1

    Bölge

    Ay

    Satışlar

    2

    Doğu

    Mart

    9.647 TL

    3

    Doğu

    Mart

    4.101 TL

    4

    Doğu

    Mart

    7.115 TL

    5

    Doğu

    Mart

    2.957 TL

    6

    Doğu

    Mart Toplamı

    23.820 TL

    7

    Doğu

    Nisan

    4.257 TL

    8

    Doğu

    Nisan

    1.829 TL

    9

    Doğu

    Nisan

    6.550 TL

    10

    Doğu

    Nisan Toplamı

    12.636 TL

    11

    Doğu Toplamı

    36.456 TL

    Önemli: Özet satırını seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'u tıklatın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

   3. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç satırları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

   4. Satırları gruptan çözmek isterseniz, satırları seçin ve Veri sekmesinde, Anahat grubunda, Grubu Çöz öğesini tıklatın.

    Bütün seviyelendirmeyi kaldırmadan, seviyelendirmenin bölümlerini gruptan çözebilirsiniz. Grubun Artı kutusu veya Eksi kutusu tıklatırken SHIFT tuşunu basılı tutun ve veri sekmesinin ana hat grubunda Grubu Çöz 'ütıklatın.

    Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeden grubu çözerseniz, ayrıntı satırları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satırlara bitişik olan görünür satır numaraları boyunca sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim öğesine tıklayın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Satırları Göster seçeneğine tıklayın.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her satırın ilk sütununda bir etiketi olduğundan, etiketin her satırda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Formül içeren kendi özet sütunlarınızı, her ayrıntı sütunları grubunun hemen sağına veya soluna ekleyin. Aşağıdaki adım 4 ' te listelenen tablo bir örnek göstermektedir.

  Not: Verileri sütunlara göre seviyelendirmek için, ilgili grubun ayrıntı sütunlarının her birindeki hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren özet sütunlarınız olmalıdır.

 3. Özet sütunun konumunun ayrıntı sütunlarının sağında veya solunda olduğunu belirtin. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Özet sütununun konumunu belirtme

  1. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Ana Hat iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın.

   Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

  2. Ayrıntılar sütunun solunda bir özet sütunu belirtmek için, Ayrıntı sağında özet sütunlar onay kutusunun işaretini kaldırın. Ayrıntılar sütunun sağında bir özet sütunu belirtmek için, Ayrıntı sağında özet sütunlar onay kutusunu işaretleyin.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 4. Verileri seviyelendirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Gerekirse, aralıktaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'un altındaki oku ve ardından Otomatik Seviyelendir'i tıklatın.

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli:  Ana hat seviyelerini el ile gruplandırırken, sütunları yanlış gruplandırmamak için tüm verilerin görüntülenmesini sağlamak en iyisidir.

  1. Dış grubu seviyelendirin.

   Dış grubu seviyelendirme (genel toplam dışında tüm sütunlar)

   1. Tüm bağımlı özet sütunlarını, ilişkili ayrıntı verileriyle birlikte seçin.

    Aşağıdaki örnekte, E sütunu, B - D arası sütunların alt toplamlarını ve I sütunu, F - H arası sütunların alt toplamlarını ve J sütunu genel toplamları içermektedir. J sütunu için tüm ayrıntı verilerini gruplandırmak için, B - I arası sütunları seçin.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    Ş

    G

    H

    I

    O

    1

    Bölge

    Oca

    Şub

    Mar

    Ç1

    Nis

    May

    Haz

    Ç2

    H1

    2

    Doğu

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Batı

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Kuzey

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Güney

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Önemli: Özet J sütununu (genel toplamlar) seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'a tıklayın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

  2. İsterseniz, içeride basamaklı bir grup (ayrıntı sütunlarının tek grupları) seviyelendirin.

   Basamaklı iç grubu (Ayrıntı sütunu grupları) seviyelendirme

   1. Basamaklı her iç grup için, özet sütunun olduğu sütuna bitişik ayrıntı sütunlarını seçin.

    Aşağıdaki örnekte, özet sütunu E'yi içeren B - D arası sütunları gruplamak için, B - D arası sütunları seçin. Özet sütunu I'yı içeren F - H arası sütunları gruplamak için, F - H arası sütunları seçin.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    Ş

    G

    H

    I

    O

    1

    Bölge

    Oca

    Şub

    Mar

    Ç1

    Nis

    May

    Haz

    Ç2

    H1

    2

    Doğu

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Batı

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Kuzey

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Güney

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Önemli:  Seçime bu grubun özet sütununu eklemeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'a tıklayın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

 5. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç sütunları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

 6. Sütunları gruptan çözmek isterseniz, sütunları seçin ve Veri sekmesinde, Anahat grubunda, Grubu Çöz öğesine tıklayın.

Veri sekmesinde Grubu Çöz'e tıklayın

Bütün seviyelendirmeyi kaldırmadan, seviyelendirmenin bölümlerini gruptan çözebilirsiniz. Grubun Artı kutusu veya Eksi kutusu tıklatırken SHIFT tuşunu basılı tutun ve veri sekmesinin ana hat grubunda Grubu Çöz 'ütıklatın.

Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeden grubu çözerseniz, ayrıntı sütunları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli sütunlara bitişik olan görünür sütun harfleri boyunca sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim öğesini tıklatın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Sütunları Göster seçeneğini tıklatın.

 1. Seviyelendirme simgelerini bir iki üç , artı ve eksi görmüyorsanız, dosya > seçenekleri> Gelişmiş'e gidin ve Bu çalışma sayfasının görüntüleme seçenekleri altında, ana hat uygulandığında Seviyelendirme simgelerini göster bölümünü seçin kutusunda.

 2. Tamam'ı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

  Grubun ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

  • Grubun ayrıntı verilerini görüntülemek için grubun artı tıklatın veya alt + SHIFT + =tuşlarına basın.

  • Grubun ayrıntı verilerini gizlemek için grubun eksi tıklatın veya alt + SHIFT +-tuşlarına basın.

   Bütün seviyeyi belirli bir düzeye genişletme veya daraltma    

  • Anahat simgeleri bir iki üç istediğiniz düzeyin numarasını tıklatın. Alt düzeylerdeki ayrıntı verileri gizlenecektir.

   Örneğin, bir seviyelendirmenin dört düzeyi varsa, üç simgesine tıklayarak, dördüncü düzeyin gizlenip yalnızca diğer düzeylerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

   Seviyelendirilmiş ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

  • Tüm ayrıntı verilerini göstermek için, bir iki üç ana hat simgelerdir en alttaki düzeyi tıklatın. Örneğin, üç düzey varsa, üç simgesine tıklayın.

  • Bütün ayrıntı verilerini gizlemek için bir simgesine tıklayın.

Seviyelendirilmiş satırlar için Microsoft Excel, SatırDüzeyi_1 ve SatırDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Excel, seviyelendirilmiş sütunlar için SütunDüzeyi_1 ve SütunDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Bu stiller, verilerinizdeki özet satırlarının veya sütunlarının ayırt edilmesi için kalın, italik ve diğer metin biçimlerini kullanır. Seviyelendirmenizin görünümünü özelleştirmek için bu stillerin her birinin tanımlandığı şekli değiştirerek, çeşitli metin ve hücre biçimlerini uygulayabilirsiniz. Seviyelendirmelere, oluşturduğunuz sırada veya oluşturduktan sonra stil uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

Özet satırına veya sütununa otomatik olarak stil uygulama    

 1. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 2. Otomatik stiller onay kutusunu işaretleyin.

Var olan özet satırına veya sütununa stil uygulama    

 1. Anahat stilleri uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 3. Otomatik stiller onay kutusunu işaretleyin.

 4. Stil Uygula'ya tıklayın.

Seviyelendirilmiş verileri biçimlendirmek için otomatik biçimler de kullanabilirsiniz.

 1. Seviyelendirme simgelerini bir iki üç , artı ve eksi görmüyorsanız, dosya > seçenekleri> Gelişmiş'e gidin ve Bu çalışma sayfasının görüntüleme seçenekleri altında, ana hat uygulandığında Seviyelendirme simgelerini göster bölümünü seçin kutusunda.

 2. Kopyalanmasını istemediğiniz ayrıntı verilerini gizlemek için Seviyelendirme simgelerini bir iki üç , eksi ve artı kullanın.

  Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 3. Özet satırları aralığını seçin.

 4. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e tıklayın ve ardından Git komutuna tıklayın.

  Bul ve Seç'e tıklayın ve sonra Git'e tıklayın

 5. Özel Git seçeneğine tıklayın.

 6. Yalnızca görünür hücreler seçeneğine tıklayın.

 7. Tamam düğmesine tıklayın ve verileri kopyalayın.

Not: Bir seviyelendirmeyi gizlediğinizde veya kaldırdığınızda veriler silinmez.

Seviyelendirmeyi gizleme

 • Dosya > seçenekleri > Gelişmiş'e gidin ve Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster bölümünün altında, ana hat uygulandığında Seviyelendirme simgelerini göster onay kutusunu temizleyin.

Seviyelendirme kaldırma

 1. Çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Grubu Çöz'e tıklayın ve sonra da Seviyelendirmeyi Kaldır'a tıklayın.

  Grubu Çöz'e tıklayın ve sonra Seviyelendirmeyi Kaldır'a tıklayın

  Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeyi kaldırırsanız, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satır ve sütunlara bitişik olan görünür satır numaraları veya sütun harfleri boyunca işaretçiyi sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim'e tıklayın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Satırları Göster veya Sütunları Göster seçeneğine tıklayın.

Verilerinizin, yalnızca toplamları ve bu toplamların bir grafiğini gösteren bir özet raporunu oluşturmak istediğinizi far edelim. Genel olarak şunları yapabilirsiniz:

 1. Özet raporu oluşturma

  1. Verilerinizi seviyelendirin.

   Daha fazla bilgi için, Satır seviyelendirmesi oluşturma veya Sütun seviyelendirmesi oluşturma başlıklı bölüme bakın.

  2. Satır ana hattı aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi yalnızca toplamları göstermek için, anahat simgeleri bir iki üç , artı ve eksi tıklatarak ayrıntıyı gizleyin:

   Yalnızca toplam satırları görünen seviyelendirilmiş liste

  3. Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 2. Özet raporunu grafik

  1. Grafiğini oluşturmak istediğiniz özet verilerini seçin.

   Örneğin, yalnızca Akın ve Mersin toplamlarının grafiğini oluşturmak, ancak genel toplamları dahil etmemek için, yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi A1 - C11 arası hücreleri seçin.

  2. Grafiği oluşturun. Örneğin, Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Önerilen Grafikler'i tıklatın veya başka bir grafik türü seçin.

   Örneğin, grafiği Grafik Sihirbazı'nı kullanarak oluşturursanız, aşağıdaki örnekteki gibi görünür.

   Alt toplam verilerinden hazırlanan grafik

   Seviyelendirilmiş veri listesindeki ayrıntıları gösterir veya gizlerseniz grafik de verileri gösterecek veya gizleyecek şekilde güncelleştirilir.

Web için Excel 'da satırları ve sütunları gruplandırabilir (veya seviyelendirin).

Not: Verilerinize Özet satırları veya sütunları ekleyebilmenize karşın (topla veya alt toplam gibi işlevleri kullanarak), stil uygulayamaz veya Web için Excel Özet satırları ve sütunları için bir konum ayarlayamazsınız.

Satır veya sütun anahattını oluşturma

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her sütunun ilk satırda bir etiketi olduğundan, etiketin her sütunda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Verileri (Özet satırları dahil) seçin.

 3. Veri sekmesinin ana hat grubunda Grup > grup satırları veya Grup sütunları'nı tıklatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, iç içe geçmiş bir grubun anahattını belirlemek istiyorsanız, seviyelendirilmiş veri aralığındaki satırları veya sütunları seçin ve 3.

 5. Anahatta istediğiniz tüm düzeyleri oluşturana kadar iç satırları ve sütunları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

Satırları veya sütunları çözme

 • Grubu çözmek için, satırları veya sütunları seçin ve veri sekmesinin ana hat grubunda Grubu Çöz 'e tıklayın ve satırları çöz veya Sütunları Çöz 'üseçin.

Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme

Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

Grubun ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

 • Grubun ayrıntı verilerini görüntülemek için grubun artı tıklatın veya alt + SHIFT + =tuşlarına basın.

 • Grubun ayrıntı verilerini gizlemek için grubun eksi tıklatın veya alt + SHIFT +-tuşlarına basın.

Bütün seviyeyi belirli bir düzeye genişletme veya daraltma    

 • Anahat simgeleri bir iki üç istediğiniz düzeyin numarasını tıklatın. Alt düzeylerdeki ayrıntı verileri gizlenecektir.

 • Örneğin, bir seviyelendirmenin dört düzeyi varsa, üç simgesine tıklayarak, dördüncü düzeyin gizlenip yalnızca diğer düzeylerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Seviyelendirilmiş ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

 • Tüm ayrıntı verilerini göstermek için, bir iki üç ana hat simgelerdir en alttaki düzeyi tıklatın. Örneğin, üç düzey varsa, üç simgesine tıklayın.

 • Bütün ayrıntı verilerini gizlemek için bir simgesine tıklayın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

PivotTable'da verileri gruplandırma veya grubu çözme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×