Çalışma sayfasında Mac koruma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Diğer kullanıcıların çalışma sayfasındaki verileri yanlışlıkla veya bilerek değiştirmesini, taşımasını veya silmesini önlemek için, Excel çalışma sayfanızdaki hücreleri kilitleyebilir ve ardından sayfayı parolayla koruyabilirsiniz. Ekip durum raporu çalışma sayfasının sahibi olduğunuzu varsayalım. Bu çalışma sayfasında ekip üyelerinin yalnızca belirli hücrelere veri eklemesini ve başka hiçbir şeyi değiştirememesini istiyorsunuz. Çalışma sayfası korumasıyla, sayfanın yalnızca belirli bölümlerini düzenlenebilir duruma getirebilirsiniz ve kullanıcılar sayfanın diğer hiçbir bölgesinde verileri değiştiremez.

Dikkat: Mac için Excel parolaların 15 karakter sınırı vardır. Bir çalışma kitabı veya parola beş karakterden uzun ise, Excel veya Word Windows tabanlı sürümü parola korumalıdır belge açamazsınız. Mac için Office'te dosyayı açmak istiyorsanız, parola uzunluğu ayarlamak için Windows tabanlı Yazar isteyin. Çalışma kitabı düzeyi parola güvenliği sayfası ve çalışma kitabı öğelerini koruma karıştırılmamalıdır. Bir çalışma kitabı öğelerini koruma kötü amaçlı olmayan kullanıcılardan koruyamaz. Ek bir güvenlik katmanı için parola kullanarak çalışma kitabının tamamını dosyanızı korunmasına yardımcı olacaktır.

Sayfa öğelerini koruma

Çalışma sayfası koruması iki adımlı bir işlemdir. İlk adım diğer kişilerin düzenleyebileceği hücrelerin kilidini açmaktır ve ardından çalışma sayfasını parolayla veya parolasız koruyabilirsiniz.

 1. Korumak istediğiniz sayfayı açın.

 2. Gözden Geçir > Sayfayı Koru'yu tıklatın.

  Şeritte sayfa seçeneğini koruma

 3. Bu sayfası için kullanıcıların ver listesinde, kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

  Öğeleri koruma içindeki bir sayfa için kullanılabilir

  Seçenek

  Kullanıcıların şunları yapmasını sağlar

  Kilitli hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretlendiği hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcıların kilitli hücreleri seçmesine izin verilir.

  Kilidi açılmış hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretinin kaldırıldığı hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcılar kilitli olmayan hücreleri seçebilir ve kullanıcılar korunan bir çalışma sayfasındaki kilitli olmayan hücreler arasında hareket etmek için SEKME tuşuna basabilir.

  Hücreleri biçimlendir

  Hücreleri Biçimlendir ve Koşullu Biçimlendirme iletişim kutularındaki seçeneklerde değişiklik yapma. Çalışma kitabını korumaya başlamadan önce koşullu biçimlendirme uyguladıysanız, kullanıcı başka bir koşula uyan değerler girdiğinde biçimlendirmenin değiştirilmesine devam edilir.

  Sütunları biçimlendir

  Sütun genişliğini değiştirme veya sütunları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir sütun biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Satırları biçimlendir

  Satır yüksekliğini değiştirme veya satırları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir satır biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Sütun ekle

  Sütun ekleme.

  Satır ekle

  Satır ekleme.

  Köprüler ekle

  Kilitli olmayan hücrelere bile yeni köprü ekleme.

  Sütun sil

  Sütun silme.

  Not: Sütun sil korunuyorsa ve Sütun ekle korunmuyorsa, kullanıcılar sütunları ekleyebilir ancak bunları silemez.

  Satır sil

  Satır silme.

  Not: Satır sil korunuyorsa ve Satır ekle korunmuyorsa, kullanıcılar satırları ekleyebilir ancak bunları silemez.

  Sırala

  Verileri sıralamak için herhangi bir komutları kullanın.

  Not: Kullanıcılar bu ayardan bağımsız olarak, korumalı bir çalışma sayfasındaki kilitli hücreleri içeren aralıkları sıralayamaz.

  Filtre

  Herhangi bir komut verileri süzmek için kullanın.

  Özet Tablo raporlarını kullan

  PivotTable raporlarını biçimlendirme, düzenini değiştirme, yenileme veya başka bir yolla değiştirme ya da yeni raporlar oluşturma.

  Nesne düzenle

  Aşağıdakilerden birini yapma:

  • Çalışma sayfasını korumadan önce kilidini açmadığınız grafik nesnelerinde (eşlemeler, katıştırılmış grafikler, şekiller ve metin kutuları) değişiklik yapın. Örneğin, çalışma sayfasının makroyu çalıştıran bir düğmesi varsa, makroyu çalıştırmak için bu düğmeye tıklayabilir ancak düğmeyi silemezsiniz.

  • Ekli grafikte biçimlendirme gibi bir değişiklik yapın. Kaynak verilerini değiştirdiğinizde grafiğin güncelleştirilmesi devam eder.

  • Açıklamaları ekleyin veya düzenleyin.

  Senaryoları düzenle

  Gizlediğiniz senaryoları görüntüleme, değişikliklerini engellediğiniz senaryoları değiştirme ve bu senaryoları silme. Kullanıcılar, değişen hücrelerin değerlerinde değişiklik yapabilir (hücreler korunmuyorsa) ve yeni senaryolar ekleyebilir.

 4. İsteğe bağlı - tablo için bir parola girin ve sonra da Doğrula' nın altında parolayı yeniden yazın.

  Not: Parola isteğe bağlıdır. Parola belirtmezseniz, herhangi bir kullanıcı Sayfa Korumasını Kaldır ve ne korumalı değiştirin. Parolayı girerseniz, unutmayın; veya not edin ve güvenli bir yerde tutmak bir parola seçtiğinizden emin olun. Parolayı kaybederseniz, sayfadaki korumalı bölümleri erişemezsiniz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Bir Sayfa korumalıyken Şeritte Sayfayı Koru seçeneği Sayfa Korumasını Kaldır değiştirir.

Sayfa Korumasını Kaldır

 1. Korumalı sayfayı seçin.

 2. Gözden Geçir sekmesinde, Sayfa Korumasını Kaldır'ı tıklatın.

  Sayfa Korumasını Kaldır
 3. İstenirse, parola korumalı girin.

Bir çalışma sayfasının korumasını kaldırmak açtığınızda, grafikler, nesneler ve formülleri açabilir. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.

Bir çalışma sayfasının korumasını kaldırmak açtığınızda, grafikler, nesneler, aralıkları ve formülleri açabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın.

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz tüm hücrelerin kilidini kaldırma

Her hücreyi veya aralığı seçin. Biçim menüsünde, Hücreler' i tıklatın, koruma sekmesine tıklayın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin.

Kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz herhangi bir grafik kilidini açma

Grafiği seçin ve ardından Biçim menüsünde, kilidini açmak istediğiniz grafik türüne ilişkin komutu tıklatın: şekli, metniveya resmi. Gezinti bölmesinde, Özellikler' i tıklatın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin.

Herhangi bir nesnenin veya kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz denetimi kilidini açma

Nesne veya denetimi seçin ve ardından Biçim menüsünde, Nesne biçimlendirme veya Denetimi'nitıklatın. Koruma sekmesine tıklayın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin. Varsa Metni Kilitle onay kutusunu temizleyin.

Kullanıcılara görünür olmasını istemediğiniz tüm formülleri gizleme

Formülleri içeren hücreleri seçin. Biçim menüsünde, Hücreler' i tıklatın, sonra da koruma sekmesine tıklayın ve sonra Gizli onay kutusunu seçin.

Sayfa öğelerini koruma

Çalışma sayfası koruması iki adımlı bir işlemdir. İlk adım diğer kişilerin düzenleyebileceği hücrelerin kilidini açmaktır ve ardından çalışma sayfasını parolayla veya parolasız koruyabilirsiniz.

 1. Korumak istediğiniz sayfayı açın.

 2. Gözden Geçir sekmesindeki koruma' nın altında sayfayıtıklatın.

 3. Bu sayfası için kullanıcıların ver listesinde, kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

  Öğeleri koruma içindeki bir sayfa için kullanılabilir

  Seçenek

  Kullanıcıların şunları yapmasını sağlar

  Kilitli hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretlendiği hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcıların kilitli hücreleri seçmesine izin verilir.

  Kilidi açılmış hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretinin kaldırıldığı hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcılar kilitli olmayan hücreleri seçebilir ve kullanıcılar korunan bir çalışma sayfasındaki kilitli olmayan hücreler arasında hareket etmek için SEKME tuşuna basabilir.

  Hücreleri biçimlendir

  Hücreleri Biçimlendir ve Koşullu Biçimlendirme iletişim kutularındaki seçeneklerde değişiklik yapma. Çalışma kitabını korumaya başlamadan önce koşullu biçimlendirme uyguladıysanız, kullanıcı başka bir koşula uyan değerler girdiğinde biçimlendirmenin değiştirilmesine devam edilir.

  Sütunları biçimlendir

  Sütun genişliğini değiştirme veya sütunları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir sütun biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Satırları biçimlendir

  Satır yüksekliğini değiştirme veya satırları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir satır biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Sütun ekle

  Sütun ekleme.

  Satır ekle

  Satır ekleme.

  Köprüler ekle

  Kilitli olmayan hücrelere bile yeni köprü ekleme.

  Sütun sil

  Sütun silme.

  Not: Sütun sil korunuyorsa ve Sütun ekle korunmuyorsa, kullanıcılar sütunları ekleyebilir ancak bunları silemez.

  Satır sil

  Satır silme.

  Not: Satır sil korunuyorsa ve Satır ekle korunmuyorsa, kullanıcılar satırları ekleyebilir ancak bunları silemez.

  Sırala

  Verileri sıralamak için herhangi bir komutları kullanın.

  Not: Kullanıcılar bu ayardan bağımsız olarak, korumalı bir çalışma sayfasındaki kilitli hücreleri içeren aralıkları sıralayamaz.

  Filtre

  Herhangi bir komut verileri süzmek için kullanın.

  Özet Tablo raporlarını kullan

  PivotTable raporlarını biçimlendirme, düzenini değiştirme, yenileme veya başka bir yolla değiştirme ya da yeni raporlar oluşturma.

  Nesne düzenle

  Aşağıdakilerden birini yapma:

  • Çalışma sayfasını korumadan önce kilidini açmadığınız grafik nesnelerinde (eşlemeler, katıştırılmış grafikler, şekiller ve metin kutuları) değişiklik yapın. Örneğin, çalışma sayfasının makroyu çalıştıran bir düğmesi varsa, makroyu çalıştırmak için bu düğmeye tıklayabilir ancak düğmeyi silemezsiniz.

  • Ekli grafikte biçimlendirme gibi bir değişiklik yapın. Kaynak verilerini değiştirdiğinizde grafiğin güncelleştirilmesi devam eder.

  • Açıklamaları ekleyin veya düzenleyin.

  Senaryoları düzenle

  Gizlediğiniz senaryoları görüntüleme, değişikliklerini engellediğiniz senaryoları değiştirme ve bu senaryoları silme. Kullanıcılar, değişen hücrelerin değerlerinde değişiklik yapabilir (hücreler korunmuyorsa) ve yeni senaryolar ekleyebilir.

 4. İsteğe bağlı - tablo için bir parola girin ve sonra da Doğrula' nın altında parolayı yeniden yazın.

  Not: Parola isteğe bağlıdır. Parola belirtmezseniz, herhangi bir kullanıcı Sayfa Korumasını Kaldır ve ne korumalı değiştirin. Parolayı girerseniz, unutmayın; veya not edin ve güvenli bir yerde tutmak bir parola seçtiğinizden emin olun. Parolayı kaybederseniz, sayfadaki korumalı bölümleri erişemezsiniz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfa korumalıyken Şeritte Sayfa seçeneği etkin görünür.

Bir Sayfa korumalıyken sayfa simgesi etkin görünür

 1. Korumalı sayfayı seçin.

 2. Gözden Geçir sekmesindeki koruma' nın altında sayfayıtıklatın.

  Bir Sayfa korumalıyken sayfa simgesi etkin görünür
 3. İstenirse, parola korumalı girin.

Bir çalışma sayfasının korumasını kaldırmak açtığınızda, grafikler, nesneler ve formülleri açabilir. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.

Bir çalışma sayfasının korumasını kaldırmak açtığınızda, grafikler, nesneler, aralıkları ve formülleri açabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın.

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz tüm hücrelerin kilidini kaldırma

Her hücreyi veya aralığı seçin. Biçim menüsünde, Hücreler' i tıklatın, koruma sekmesine tıklayın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin.

Kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz herhangi bir grafik kilidini açma

Grafiği seçin ve ardından Biçim menüsünde, kilidini açmak istediğiniz grafik türüne ilişkin komutu tıklatın: şekli, metniveya resmi. Gezinti bölmesinde, Özellikler' i tıklatın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin.

Herhangi bir nesnenin veya kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz denetimi kilidini açma

Nesne veya denetimi seçin ve ardından Biçim menüsünde, Nesne biçimlendirme veya Denetimi'nitıklatın. Koruma sekmesine tıklayın ve sonra Kilitli onay kutusunu temizleyin. Varsa Metni Kilitle onay kutusunu temizleyin.

Kullanıcılara görünür olmasını istemediğiniz tüm formülleri gizleme

Formülleri içeren hücreleri seçin. Biçim menüsünde, Hücreler' i tıklatın, sonra da koruma sekmesine tıklayın ve sonra Gizli onay kutusunu seçin.

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel'in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa, lütfen Excel User Voice forumundaki konu başlıkları gözden geçirin.

Ayrıca Bkz:

Çalışma kitabını Koru

Dosyanın içeriği üzerindeki izni kısıtlama

Salt okunur durumunu kullanarak değişiklikleri kısıtlama

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×